Untitled Document

YK SYYTTÄÄ ISRAELIA SEKÄ KÖYHDYTETTYÄ ETTÄ RIKASTETTUA URAANIA SISÄLTÄVIEN AMMUSTEN KÄYTTÄMISESTÄ -- VAIN MUUTAMAN MAILIN PÄÄSSÄ ISRAELIN POHJOISRAJALTA!

Kuinka Israel voi käyttää DU-aseita vain muutaman mailin päässä rajaltaan, vaikka sen johtajat hyvin tietävät, että monet juutalaiset kansalaiset tulevat väistämättä hengittämään saastuneita pölyhiukkasia ja siten varmistamaan hitaan kuolemansa?


Vastaus ON tyrmistyttävä!


Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!


Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!


Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.


SINÄ OLET NYT TERÄNSUULLA


Copyright © 2006 Cutting Edge Ministries. All rights reserved. See full copyright notice below.


Visit Our Depleted Uranium Section -- Articles, Books and DVD's


Vain joitakin päiviä sitten YK julkaisi raportin, joka on kattavuutensa ja luonteensa puolesta sekä tyrmistyttävä että uskomaton. Testattuaan maanäytteitä paikoilta Libanonissa, joita Israelin ilmavoimat pommittivat elokuun sodan aikana, YK:n virkailijat julkaisivat mitä hurjimman syytteen Israelin viranomaisia vastaan, sellaisen joka toteen näytettynä voi tuoda rangaistuksen sotarikoksesta. YK:n virkailijat julistivat, että Israel oli käyttänyt sekä köyhdytettyä uraania (Depleted Uranium = D.U.) että rikastettua uraania ammuksissa libanonilaisiin kohteisiin.


Kuinka voi olla näin? Israel tietää hyvin, että DU-aseistus tappaa siviilejä ja sotilaita konfliktin molemmilla puolilla. Sen johtajat edelleen ymmärtävät, että uraaniaseiden käyttäminen vain muutaman mailin päässä Israelista pohjoiseen - Libanonin rajalla, aiheuttaa sen, että monet juutalaiset kansalaiset hengittävät uraanin saastuttamia pölyhiukkasia siten aloittaen hitaan ja väistämättömän kuolemansa!


Kuinka Israel tämän kaiken tietäessään voi käyttää uraaniaseita niin lähellä omia rajojaan? Ennenkuin vastaamme tähän kysymykseen, tarkastelkaamme tätä tarinaa.


UUTISKATSAUS: "Was Lebanon a Weapon-Testing Ground for US, Iran (Oliko Libanon asetestikenttä USA:lle ja Iranille)?", Robert Fisk, The Independent, 29 October 2006

"Käyttikö Israel salaista uutta uraanipohjaista asetta Etelä-Libanonissa tänä kesänä 34-päiväisessä hyökkäyksessä, joka maksoi yli 1300 libanonilaisen elämän, suurin osa siviilejä?... Tieteellinen todistusaineisto, joka kerättiin ainakin kahdesta pommikraaterista Khiam'issa ja At-Tiri'ssa, jotka olivat rajujen taistelujen näyttämänä Hizbollahin sissien ja Israelin joukkojen välillä viime heinä- ja elokuussa, viittaavat, että uraanipohjaisia ammuksia on nyt voitu sisällyttää Israelin asevalikoimaan -- ja niitä käytettiin libanonilaisia kohteita vastaan. Tri Chris Busby'n mukaan, joka on säteilyriskin eurooppalaisen komitean englantilainen tieteellinen sihteeri, kaksi maanäytettä Israelin raskaiden täsmäpommien nostamista maamassoista osoittivat 'merkkejä kohonneesta säteilystä'. Molemmat on lähetetty eteenpäin jatkotutkimuksiin Harwell'in laboratorioon Oxfordshire'en massaspektrometriaa varten -- jota puolustusministeriö käyttää -- ja joka on vahvistanut uraanin isotooppien keskittymisen näytteissä."


"Busby'n ensiraportti sanoo, että saastumiselle on olemassa kaksi mahdollista syytä. 'Ensimmäinen on, että ase oli jokin uusi pieni koeluontoinen ydinfissiolaite tai muu koeluontoinen ase (esim. thermobaric weapon = lämpöpainease?), joka perustuu nopean uraanioksidoitumisen korkeaan lämpötilaan... Toinen on, että ase oli bunkkereita tuhoava tavanomainen uraaniin perustuva tunkeutuva ase, joka käyttää köyhdytetyn uraanin sijasta rikastettua'. Valokuva ensimmäisen pommin räjähdyksestä näyttää laajoja pilviä mustaa savua, joka voi olla seurausta palavasta uraanista. Rikastettu uraani tuotetaan luonnonuraanimalmista ja sitä käytetään ydinreaktorien polttoaineena. Rikastusprosessin jäte on köyhdytettyä uraania, äärimmäisen kova metalli, jota käytetään panssarintorjuntaohjuksissa panssarin läpäisemiseen."


"Kun uraaniammus iskeytyy kovaan maaliin, niin räjähdyksessä syntyvät hiukkaset ovat ympäristössä hyvin pitkäikäisiä, Busby sanoi eilen. Ne levittäytyvät hyvin kauas. Niitä voidaan hengittää keuhkoihin ..." Kuinka Israel käyttäisi sellaista asetta, kun sen maalit -- esimerkiksi Khiam'in tapauksessa -- olivat vain kahden mailin päässä Israelin rajalta? DU-ammusten saastuttama pöly voi ylittää kansainväliset rajat ... Terveysvaikutukset paikalliseen siviiliväestöön suurten uraaniammusten käyttämisen jälkeen, kun ilmakehässä on suuret määrät hengityskelpoisia uraanioksiidihiukkasia ovat Busby'n raportin mukaan todennäköisesti merkittävät.... "Suosittelemme, että alue tutkitaan, onko siellä enemmänkin merkkejä näistä aseista, puhdistamista silmällä pitäen."

Tämä viimeinen lause toistaa meidän kieltämisen julistustamme: Kuinka voisivat Israelin sotilaalliset ja poliittiset johtajat osoittaa sellaista oman kansansa hengen ja terveyden karkeaa halveksuntaa vain kahden mailin päässä Libanonin rajalta? Kuten selitämme Köyhdytetyn uraanin osastollamme niin, ihmisen tarvitsee vain hengittää pieni hiukkanen uraanin saastuttamaa pölyä ja hän alkaa hitaasti kuolla. Kerran sisäänhengitettynä uraanipölyhiukkanen alkaa erittää uraanisäteilyä 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Ihminen voi kuolla lukemattomista syistä riippuen iästä ja terveydestä infektion hetkellä sekä tuon ihmisen geneettisestä koodista.


Yksi asia on lääketieteellisesti selvä: Alle 20 vuodessa siitä, kun sai tämän saastuneen partikkelin, uhri kuolee -- hitaasti, suurella tuskalla.


Kuinka siis Israelin johtajat voisivat olla niin tunnottomia koskien tätä mitä vakavinta omia kansalaisiaan koskevaa terveyskysymystä?


Me tiedämme, että Israelin johtajat välittävät niin paljon kansalaistensa terveydestä ja hyvinvoinnista, että he pyrkivät poistamaan heidät "vahingon tieltä" ennenkuin tuhoavat palestiinalaiset Gazan kaistalla ja Länsirannalla kun Obadja 15-18 toteutuu (NEWS2095). Sen sijaan että antaisivat näiden kansalaisten kuolla, kuten palestiinalaiset tulevat kuolemaan, Israelin johtajat ovat ryhtyneet valtaviin ponnistuksiin ja kustannuksiin vetääkseen juutalaiset fyysisesti pois Gazan kaistalta ja suunnittelevat yksipuolisesti vetää heitä vielä enemmän Länsirannalta. Jos Israelin johtajat eivät välitä omasta kansastaan, he eivät välittäisi yksipuolisesti vetää heitä ennen profetoidun tuhoamisen alkamista.


Jos siis Israelin johtajat välittävät omasta kansastaan eivätkä halua tappaa heitä, niin kuinka he voisivat käyttää uraania ja DU-ammuksia Libanonissa vain muutaman mailin päässä Israelin rajalta. He tietävät, että jotkut juutalaiset hengittävät saastuneita pölyhiukkasia ja jotkut juovat niitä saastuneen veden mukana. Kuinka siis Israelin johtajat voisivat oikeuttaa näiden uraaniaseiden käyttämisen?


Vastaus löytyy skalaariaseiden ominaisuuksista, joita sekä Venäjällä että Israelilla on käytössään. Maltahan vähän, tulet yllättymään suuresti!


Yksi skalaari-aseen hämmästyttävimmistä ominaisuuksista on, että se voi täydellisesti neutralisoida ydinmateriaalin -- muuttaen sen hetkessä tappavasta vaarattomaksi! Kuten everstiluutnantti Bearden paljastaa kirjassaan "Oblivion: AMERICA At The Brink -- Scalar Weaponry Explained, Illustrated" -- me näemme, että tämä Venäjän suurjänniteaseiden (Quantum Potential Weapons) kyky voi "nollata" jokaisen ydinkärjen, jokaisen työntövoimasysteemin, jokaisen ydinkärkeä kuljettavan pommikoneen 10 minuutissa! Koko meidän ydinasevarastomme totaalisesti "nollattaisiin" -- neutralisoitaisiin -- niin että me olemme täysin venäläisen sotakoneen armoilla. (sivu 179)


Pysähdy nyt ajattelemaan muita seurauksia skalaariaseesta, joka pystyy täydellisesti "nollaamaan" ydinkärjet ja muuttamaan ne harmittomaksi metalliromuksi? Luetelkaamme muutamia seurauksia:


1) Ydinkärjet kaikkialla maailmassa ovat täysin arvottomia; itse asiassa ydinase on täysin vanhanaikainen ja arvoton. Muista tämä tosiasia, kun luet Iranin ja Pohjois-Korean ydinaseuhkan kauheudesta. Kun yhdistät tämän skalaariaseiden kyvyn nollata ydinkärjet venäläisten ja amerikkalaisten satelliittien kykyyn havaita jokainen ydinlaite missä tahansa maapallolla jopa lyijyyn koteloituna (NEWS1938), niin sinä ymmärrät välittömästi, että nämä uutistarinat Iranin ja Pohjois-Korean uhkasta ovat silkkaa propagandaa!


2) Pahasti uraanin saastuttaman alueen puhdistaminen on mahdollista. Kun DU on tehnyt tehtävänsä Irakissa, Afganistanissa ja kaikkialla Lähi-Idässä vähentäen väkeä rankasti, niin Illuminaatti voi puhdistaa tuon saasteen käsittelemällä koko alueen systemaattisesti skalaariaalloilla.


3) Saastuneet pölyhiukkaset maaperässä, ilmakehässä, vedessä ja ihmisruumiissa voidaan myös "nollata" täydellisesti skalaariaalloilla!! Puhelikeskustelussa eilen (1.1.2006) everstiluutnantti Bearden'in kanssa varmistin, että skalaariaallot voivat todella neutralisoida DU-myrkytyksen ihmisruumiissa! Eversti Bearden sanoi, että tällä hetkellä ainoastaan Venäjä ja Israel omistavat tämän kyvyn.


Edelleen Bearden vahvisti nimenomaan, että Israel voisi ehdottomasti poistaa säteilyn koko väestöstään skalaariaalloilla muutamassa minuutissa siten neutralisoiden kaiken uraanisaasteen, jonka juutalaiset kansalaiset ehkä ovat saaneet Israelin uraaniaseiden käytöstä Libanonin sodassa elokuussa. Eikä yksikään juutalainen kansalainen koskaan tietäisi tulleensa puhdistetuksi.


Israel voi siis pelotta käyttää uraaniaseita niin lähellä pohjoista rajaansa tietäen, että se pystyy hoitamaan kaikki juutalaisten kansalaisten terveysongelmat.


Jumala on sallinut ihmiskunnan päästä omistamaan todella pelottavan aseen näinä viimeisinä päivinä. Skalaariase voi olla se ase joka toteuttaa tämän profetian, varsinkin kun otamme huomioon, että skalaariaallot voivat laukaista tietyntyyppisiä sairauksia! Kuuntele tätä profetiaa:

"Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka."
(Ilm. 6:3-4)


"Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta."
(Ilm. 6:7-8)

Jos skalaariase on todella se ase, joka voi aiheuttaa nämä kuolemat sotilaallisen toiminnan (suuri miekka) ja sairauksien kautta, niin me olemme todistamassa lopun ajan profetian järkyttävää toteutumista.


Lopuksi on mainittava, että Amerikka kyllä omistaa skalaariaseen, mutta paljon huonomman sähkömagneettisen systeemin, jota kutsutaan nimellä HAARP. Amerikan kuolemanvaarallinen vihollinen omistaa pisimmälle kehitetyn skalaariaseen ja minä uskon. että Pyhä Henki on johtava sen tuomaan fyysinen tuomio Amerikalle.


Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.


Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.


Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.


Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.


Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä.


Voitte lähettää meille joko etana tai sähköpostia.


Jumala siunatkoon teitä!Lukijan suomentamaTakaisin