Untitled Document

Seuraava sota arabien ja juutalaisten välillä hyvin lähellä!

Suunniteltu kolmas maailmansota juutalaisvaltion ja sen arabinaapureiden välillä Albert Pike'n näkemänä demonisessa näyssään vuonna 1870, on hyvin hyvin lähellä räjähtämistään. Nyt mitä tyrmistyttävin tiedusteluaineisto paljastaa tämän sodan todennäköisen kulun. Muista, että suunnitelma koskee Antikristusta, joka tulee tämän sodan savun, pölyn ja tuhon kautta!

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!


Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!


Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA


Seuraavassa: UMJ = Uusi Maailman Järjestys


UUTISKATSAUS: "Seuraava arabien ja Israelin sota", by Emanuel A. Winston, A Middle East Analyst and Commentator, The Jewish Press, Week of January 31, 1997, Vol. XLVII, No. 5, p. 43 and 53.


"Tammikuun puolivälissä kauhistuttava vaikkakaan ei yllättävä raportti paljastettiin yleisölle. Se on päivätty 10.9.1996 ja sen on koonnut ja tarkastanut The U.S. House of Representatives' Task Force On Terrorism And Unconventional Warfare (USA:n senaatin terrorismin ja ei konventionaalisen sodankäynnin erikoisyksikkö) ja se on otsikoitu "Arabien ja Israelin välinen kamppailu lähestyy uutta tasoa" ... Lyhyesti tämä raportti kertoo meille, että sellaiset valtiot kuin Syyria, Iraq, Pakistan ja Egypti ovat suunnittelemassa ja varustautumassa lopulliseen tuhoamissotaan Israelia vastaan. Tähän sisältyy ydinaseiden, biologisten ja kemiallisten aseiden hankintaa yhdessä konventionaalisten aseiden kanssa s.o. tankkeja, lentokoneita, sotilaita, kaikkia näitä valtaisin määrin."


Pysähtykäämme tähän sulattelemaan, mitä juuri kuulimme. Oman kongressimme tiedustelupalvelu on nyt selvillä, että arabivaltioiden konsortio uhkaa Israelia massiivisella yhteishyökkäyksellä. Tämä tarkoittaa, että USA:n presidentin täytyy olla siitä tietoinen. Kuitenkin hän on hyvin vakavasti sidottu painostamaan Israelia ankarasti pakottaakseen sen sellaisiin myönnytyksiin Arafatille, joista jokainen sotilaallinen asiantuntija sanoisi niiden asettavan Israelin kansallisen eloonjäämisen suunnattomaan vaaraan.


Tämä tilanne tarkoittaa, että presidentti on yhdistänyt voimansa niiden arabien kanssa, jotka suunnittelevat Israelin tuhoamista. Lopultakin sodittuaan kuusi suurta sotaa Israelia vastaan erityisellä tarkoituksella tuhota se, arabit ovat juuri saaneet USA:sta suurimman liittolaisensa! Luettuasi tämän artikkelin, sinä ymmärrät edellisen lauseen. Hallituksemme on nyt saattanut liittyä arabien voimiin yrityksessä tuhota Israel. Olemme kirjoittaneet paljon tästä tulevasta sodasta Israelin ja sen arabinaapureiden välillä. Uutisessa 1015 "Albert Pike's Occult Vision As To How to Achieve New World Order" (suomeksi) me osoitimme, kuinka Pike'n demoninen "henkiopas" oli paljastanut hänelle sen ainoan tavan, jolla UMJ voitaisin toteuttaa. Kehoitamme sinua pysähtymään ja lukemaan tämän artikkelin, koska se antaa sinulle hyvin tarpeellisen näkökulman ymmärtää sitä draamaa, joka on meille paljastumassa. Muista, että tämä okkulttinen näky saatiin vuonna 1870 ja siitä lähtien sitä on tarkasti noudatettu SUUNNITELMANA isoilla kirjaimilla.


Tätä tulevaa sotaa olemme tarkastelleet myös seuraavissa artikkeleissa:


NEWS1026, "Pray For Israel! War Is Near"


NEWS1035, "Scene Seems Set In Middle East For BOTH Prophesied Wars!


NEWS1038, "Drumbeat To War In Middle East Builds To Fever Pitch"


Nämä artikkelit yhdessä antavat sinulle hyvän pohjan ymmärtää, mitä Israelissa tapahtuu nyt ja mitä väistämättä on tulossa. Palatkaamme nyt Pike'n okkulttiseen näkyyn siitä, kuinka maailma voitaisiin siirtää suunniteltuun UMJ:een. Albert Pike oli Pohjois-Amerikan vapaamuurareiden johtaja ja de facto koko maailman johtaja pyrkimyksessä saavuttaa UMJ. Elämäkertatiedot ovat uutisessa 1015 (suomeksi). Haluamme nyt antaa sinulle kylliksi ymmärrystä Pike'n näystä, jotta pystyisit paremmin käsittämään artikkelia, jota edellä aloimme tarkastella. Albert Pike sai seuraavan demonisen näyn. 22.1.1870 Pike ja eräs hänen kansainvälisistä salaliittokumppaneistaan Giuseppe Mazzini julkaisivat Suunnitelman, jonka oli määrä vahvistaa UMJ. Tämä Suunnitelma pidettiin hyvin salaisena ja vain vapaamuuraripiireissä sen syntymähetkestä lähtien ja sen tunsivat vain okkulttiset illuministiset salaliiton jäsenet. (Tämä tieto on peräisin Doc Marquis'in kirjasta. Hän on entinen lusiferistinen illuministi. Hänen kirjansa "Secrets of the Illuminati" paljastaa paljon salaisia tietoja, jotka aiemmin vain illuministit tunsivat.)


Salainen Pike'n suunnitelma maailman hallitsemiseksi edellytti kolmea maailmansotaa. Pysähtykäämme tähän hetkeksi ja muistakaamme tämän ennustuksen päivämäärä tammikuun 22, päivä vuonna 1870. Tämä päivä on 44 vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan alkamista. Kun ymmärrät ne tosiasiat, joita olemme jakamassa kanssasi ja tiedostat ajan pituuden tästä ennustuksesta sen toteutumiseen, niin voit ymmärtää kuinka yliluonnolliset voimat todella ovat olleet pelissä. Edelleen 22.1.1870 on myös okkulttisesti merkittävä päivämäärä. Luku 22 on yksi kolmesta okkulttisesta ensiarvoisen tärkeästä luvusta (11,22 ja 33).


Pike'n suunnitelma kaataa juutalaiskristillinen vanha maailmanjärjestys ja perustaa saatanallinen UMJ ennalta näki sodan tarpeen. Kuitenkaan tämä sota ei olisi sen tyyppistä sotaa, kuin maailma oli nähnyt historiassa. Tämä sota tulisi olemaan paljon laaja-alaisempaa kuin milloinkaan aikaisemmin historiassa. Tämä sota olisi oleva globaalia eli maailmanlaajuista.


Tämän Pike'n suunnitelman yksityiskohdat kolmesta maailmansodasta UMJ:en perustamiseksi ovat seuraavat: (Kun luet tätä demonista profetiaa, muista okkulttinen käsite antiteesiä vastaan kamppailevasta teesistä uuden järjestelmän, synteesin, tuottamiseksi, kuten olemme esittäneet uutisessa 1007, http://www.cuttingedge.org/news/n1007.html. Maailmansodat I ja II käytiin antiteesin perustamiseksi ja kylmän sodan aloittamiseksi, tuon hallitun konfliktin tai konfliktin uhkan, joka tuottaisi UMJ:en.)

BM

I. Ensimmäisen maailmansodan tarkoitus oli lopullisesti ja täydellisesti heittää Venäjän tsaarin hallitus yli laidan. Uuden Venäläisen hallituksen oli määrä olla ateistinen ja militaristinen. Edelleen Pike määritteli, että tämän uuden venäläisen hallituksen tuli olla kommunistinen. Karl Marx oli julkaissut kommunistisen manifestinsa vuonna 1848, tarkalleen 22 vuotta ennen Pike'n profetiaa. Eikö olekin mielenkiintoista tämän okkulttisen luvun 22 esiin pulpahteleminen? Historia kertoo, että tämä ensimmäinen maailmansota todella oli edellä esitetyn kaltainen. Läntiset valtiot Euroopassa yhdessä USA:n kanssa rahoittivat Lenin'in tutkimusmatkan Venäjälle, ne rahoittivat hänen hallitustaan johdonmukaisesti ja siitä lähtien me olemme rahoittaneet venäläistä kommunismia ainakin kerran vuosikymmenessä vain pitääksemme sen pinnalla.


II. Toisen maailmansodan ennustettiin alkavan Englannin ja Saksan välillä. Kuitenkin eräs tämän sodan suunnitelluista tuloksista oli vahvistaa uutta kommunistista venäläistä hallitusta niin, että se voisi heikentää ja tuhota muita hallituksia ja uskontoja.


Jälleen historia todistaa, että toinen maailmansota todella suoritti tämän päämäärän. Sota alkoi, kun Saksa valtasi Puolan saaden Englannin julistamaan sodan Saksalle. Hyvin pian kolmen valtion troikat perustettiin käymään tätä sotaa. Mustan magian okkultistit liittoutuivat, kun Saksa liittyi Italiaan ja Japaniin; valkoisen magian okkultistit liittoutuivat, kun Englanti liittoutui USA:n ja Japanin kanssa. Älä anna pettää itseäsi. Tämä sota käytiin kahden UMJ:en voiman välillä, akselivaltojen "pahan" liiton ja liittoutuneiden "hyvän" liiton välillä; sota oli mustan magian voimien sota valkoisen magian voimia vastaan.


Epäilemättä Pike'en näky toisesta maailmansodasta, joka vahvistaisi venäläisen kommunismin supervallaksi toteutui hämmästyttävässä määrin. Historioitsijat eivät milloinkaan ole voineet käsittää, kuinka Churchill ja Roosevelt saattoivat antaa pois koko Itä-Euroopan Neuvostoliitolle, vaikka valtasuhteet olivat selkeästi Neuvostoliittoa vastaan. On selvää, että kun Churchill ja Roosevelt luovuttivat koko Itä-Euroopan Venäjälle niin Venäjän kommunistinen hallitus, joka nyt tunnetaan SNTL:na, lopullisesti saavutti supervallan aseman aivan, kuten Pike'n näky oli ennakoinut. Älkäämme myöskään unohtako, että toinen maailmansota antoi Venäjälle resursseja, joita sillä ei ollut ennen sotaa. Emme ainoastaan varustaneet Venäjän armeijaa pelottavassa määrin, vaan me myös rakensimme kokonaisia tehtaita Moskovan itäpuolelle, jotka antoivat Venäjälle välittömästi teollisen pohjan. Vaikkakin Venäjä oli maksanut kalliisti ihmishengissä sodan aikana, se tuli ulos siitä supervaltana. Kiitos Rooseveltin, nyt Venäjällä oli valtakunta jatkaa uudella sotilaallisella ja teollisella pohjallaan.


Nyt sinä tiedät, että vapaamuuraripresidentti Roosevelt antoi tämän alueen Venäjälle vain ja ainoastaan siksi, koska hän oli uskollinen Pike'n näylle vuodelta 1870! Et milloinkaan tule lukemaan näitä historian tosiasioita kirjoistasi!


III. Kolmas maailmansota oli ennustettu juutalaisuuden ja islamin välille. Tämä profetia on uskomaton monella tapaa alkaen sen ymmärtämisestä, että tämä profetia on vuodelta 1870 ajalta, jolloin Israelia valtiona ei ollut olemassa ja jolloin ei kukaan, paitsi fundamentalistiset Raamattuun uskovat Kristityt, uskonut, että se tulisi milloinkaan enää olemaan. Tarkkaile tapahtumia Israelissa hyvin huolellisesti, koska viimeistä lukua kirjoitetaan siellä. Vapaamuurariuden ja UMJ:en johtajien demoniset henkioppaat suunnittelevat lopullista kolmatta maailmansotaa, joka alkaa Israelin ja sen arabinaapureiden välillä ja leviää koko maailmaan. Kirjaimellisesti tämän kolmannen maailmansodan savusta ja tuhosta Antikristus on harppova esiin.


Nyt voimme palata aiheeseemme, kun meillä on pohja ymmärtää tilannetta, mitä varten se todella on, nimittäin viimeinen vaihe, jota valmistellaan kolmatta maailmansotaa varten. "Pakistan on täyttävä roolinsa islamilaisen ydinaseen synnyttäjänä. Odotetaan, että Syyria on oleva se suunniteltu kipinä, joka sytyttää sodan tuomalla joukkonsa Israelin rajoille Golanilla ja Libanonissa pakottaen Israelin ennaltaehkäisevään iskuun. Tämä antaa oikeutuksen muille sotaliiton jäsenille liittyä Syyriaan samanaikaisesti antaen Lännelle syyn olla protestoimatta arabiarmeijoiden hyökkäystä."


Vaikka tämän kaltainen skenario voisi aivan hyvin toteutua, me uskomme, että todellinen kipinä joka sytyttää tämän sodan, voisi olla se, kun raskaasti aseistettu 40000 miehen palestiinalainen poliisiarmeija aloittaa keskitetyn hyökkäyksen Israelia vastaan syvältä Israelin sisältä. Kun Israelin armeija vedetään pois rajoilta sisämaahan torjumaan murhanhimoisia palestiinalaisia hyökkäyksiä, Syyria ja Egypti hyökkäävät rajoilla.


Uutisessa 1026 "Pray For Israel! War Is Near" viittaamme raamatulliseen tuomioon, jonka Jumala langetti Damaskolle Syyrian pääkaupungille. "Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi" (Jes.17:1). Tämä profetia ei ole milloinkaan toteutunut. Itse asiassa Damasko tunnetaan maailmanhistorian pisimpään yhtäjaksoisesti asuttuna kaupunkina. Ei ole ollut aikaa ilman Damaskoa. Kuitenkin tässä meillä on jumalallinen tuomio sitä vastaan, niin suuri fyysinen tuho, että se lakkaa olemasta kaupunki ja tulee raunioläjäksi.


Tämä suunniteltu sota näyttää asettavan näyttämön, jolla tämä profetia voisi toteutua. Israel on sairas ja väsynyt ylivoimaisten armeijoiden hyökkäyksistä, ihmeellisistä voitoista niissä ja siitä että heidän saavuttamansa "rauha" vain tekee mahdolliseksi arabeille hyökätä uudelleen. Usko minua, heillä on suunnitelma tuhota leppymättömät arabivihollisensa ja Jumalan tuomiot arabeille viimeisinä päivinä, kuten olemme laajasti osoittaneet edellä mainituissa monissa artikkeleissa, ovat yhdensuuntaisia Israelin asenteen kanssa. Jos joku teistä tuomitsee Israelin tämän asenteen johdosta, salli minun kysyä, mikä olisi asenteesi, jos joku jatkuvasti hyökkäisi taloosi yrittäen tappaa sinut ja perheesi. Onnistuisit joka kerran torjumaan hänen hyökkäyksensä, mutta uudelleen ja uudelleen hän palaisi ja joka kerralla varustettuna paremmin asein. Jossakin vaiheessa sinä kertakaikkiaan päättäisit tappaa hänet, jotta hän ei enää koskaan voisi uhata sinua. Tämä on Israelin nykyinen asenne. Historia osoittaa, että Israel ei milloinkaan ole aloittanut yhtään sotaa vuoden 1948 jälkeen, kun se perustettiin. Joka kerran arabit ovat olleet hyökkääjä ja Israel uhri. Sodan jälkeen arabit ovat neuvottelupöydässä yrittäneet diplomatian keinoin saavuttaa sen, missä epäonnistuivat, tai mitä menettivät taistelukentällä. Palatkaamme tähän mitä paljastavimpaan artikkeliin:

"Tällä hetkellä jokainen hyökkäävä valtio on innokkaasti kasvattamassa sotilaallisia varastojaan sekä konventionaalisia että ei konventionaalisia. Sotilaallisten reservien runsaus sallii arabien koalitiolle antaa Israelin kuluttaa loppuun miesten ja materiaalin reservinsä. Muistele, kuinka vuonna 1973, kun Israelin sotatarviketilanne oli epätoivoinen, presidentti Nixon ja sihteeri Kissinger lykkäsivät täydennyksiä aivan viime hetkeen pakottaakseen Israelin myöntymään arabien vaatimuksiin."

Arabijohto on tuskallisen tietoinen siitä suunnattomasta erosta, joka on arabien ja israelilaisten väkiluvuissa. Meillä on näytös, jossa 270 miljoonaa arabia yrittää tuhota vain 4.5 miljoonaa juutalaista! Miksi arabit eivät valitse jotakuta itsensä kokoista, voin kuulla ekaluokkalaisen huutavan leikkikentältä! Kuitenkin nämä suunnattomasti harvalukuisemmat juutalaiset torjuvat arabiarmeijat kaikkialla taistelukentällä aiheuttaen kauheita uhreja ja voittaen kaikki sotansa. Arabien on painettava päänsä häpeästä tämän vuoksi!! Hyssss, salli minun kuiskata pieni "salaisuus". Jumala suojelee Israeliaan samalla tavalla, kuin Hän suojeli heitä Vanhan Testamentin aikana. Arabit taistelevat Jumalaa vastaan! Lue uudelleen edellä mainitut artikkelit, joissa me luettelemme kaikki Israelia koskevat Raamatun profetiat sekä silloin että lopun aikana. Lopun ajalla, kun Jumala on palauttanut Israelin maahansa, Hän ehdottomasti takaa Israelille sotilaallisen voiton kaikista sen vihollisista.


Minusta on vastenmielistä, että entinen presidenttimme Nixon oli salassa arabien tukija, vaikka hän julkisesti tunnusti vakaan tukensa Israelille. Kuinka monta Israelin sotilasta kuolikaan Nixonin ja Kissingerin pelatessa baseball'ia Israelin kanssa? Jos tämä artikkeli on nyt oikeassa, niin nykyinen presidenttimme (Clinton) suunnittelee arabien auttamista siten, ettei tule Israelin avuksi. Olemme hyvin lähellä lopun aikaa, josta Jumala sanoi, että lopulta tapahtumat näyttäisivät niin pahoilta Israelin kannalta, että Israelin suojelusenkeli Miikaelin olisi tultava Israelin avuksi. "Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. (Dan.12:1)" Lue tämä hyvin huolellisesti, sillä tulet näkemään hetken kuluttua, kun tarkastelemme tämän artikkelin loppuosaa, kuinka tämä poikkeuksellisen vaikea tilanne saattaa kohdata Israelia. Nyt takaisin artikkeliin.


"The House of Representatives' Task Force -raportti kuvailee, kuinka useimpien arabimaiden sekä Irakin ja Pakistanin ylin sekä siviili- että sotilasjohto on vakuuttunut, että Israelin nykyinen haavoittuvuus on niin suuri, että nyt on ainutlaatuinen tilaisuus aloittaa Israelin tuhoon johtava prosessi. He uskovat, että muslimimaailman ei tulisi hukata tätä historiallista tilaisuutta. Siksi nämä muslimijohtajat ovat viimeistelleet lukuisia strategioita ja taktisia liittoja, joita ei ennen ole ollut olemassa alueella."


Viittaamme uutiseemme 1026, jossa kuvailimme Israelin käsityksiä tästä tulevasta sodasta. On ilmeistä, että jos meidän parlamenttimme tuntee näitä sotasuunnitelmia, niin Israelin tiedustelupalvelu tietää niistä vielä enemmän.


Tässä vaiheessa on tarpeen tarkastella sitä todellista edustajainhuoneen tiedusteluraporttia, johon tämä Jewish Press'in artikkeli perustuu, koska siinä on mainittu tärkeitä yksityiskohtia, jotka puuttuvat artikkelista.


"Alkaen elokuussa (1996) Syyrian asevoimat ovat käynnistäneet sarjan uudelleen sijoituksia ja harjoituksia, joilla on suoria vaikutuksia niiden kykyyn aloittaa hyökkäys Israelia vastaan .... Ensimmäiset Syyrian joukkojen siirrot Libanonissa ja Golanin lähellä, erikoisesti Hermonin läheisyydessä, jo muuttivat alueen strategista tilannetta ... ensimmäisessä vaiheessa elokuun lopulla (1996) 10. divisioonan yksiköt siirtyivät .... Beirut-Damasko valtatien varteen koko matkalle Biqaan saakka ... 14. erikoisjoukkojen/kommandodivisioonan kolmas rykmentti siirtyi Beirutista etulinja-asemiin Kaakkois-Libanonissa Hermon-vuoresta länteen. 14. erikoisjoukkojen/kommandodivisioonan siirto tekee sille mahdolliseksi iskeä Israelin tärkeään ennakkovaroitusasemaan nopeasti siten vahingoittaen tai jopa halvaannuttaen Israelin kyvyn havaita suuri yllätyshyökkäys."


"Lokakuun lopulla (1996) Syyrian viranomaiset ilmoittivat Libanonilaisille kollegoilleen, että Syyrian asevoimat olivat asianmukaisesti asemissa ja valmiina ennalta ehkäisevään iskuun Israelia vastaan .... Lokakuun puolessa välissä Irakin sotilasyksiköt mukaan lukien panssaritykistö ja ohjusyksiköt, alkoivat siirtyä Keski-Irakista kohti Syyrian rajaa. Irak aloitti reserviläisten kutsunnat ja Länsi-Irakissa yksiköiden aktivoinnin, jotka olivat olleet passiivisia Persianlahden sodasta alkaen."


"Lokakuun loppupuolella 1996 ... viimeiset syyrialaiset harjoitukset SSM ohjuksin ja suurin asevoimin ...huipentuen siirtymiseen kohti etulinja-asemia ja mahdollistaen Syyrialle aloittaa yllätyshyökkäyksen Golanille sekä tilanteen pahentamisen eteläisessä Libanonissa tarkoituksella saavuttaa ensimmäiset valtaukset." "Samaan aikaan läpi koko syksyn 1996 Iran siirsi Syyrian kautta kokonaisen arsenaalin suuresti parannettuja aseita HizbAllah'ille ja muille terroristeille Israelin rajalla. Näihin asejärjestelmiin kuuluu: 1) Kuorma-autoon asennettuja Fajr-3 240mm:n raketteja, jotka 26-27 mailin kantamallaan voivat iskeä suuriin israelilaisiin kohteisiin turvallisuusvyöhykkeen takaa. 2) Hyvin tappavia venäläistä suunnittelua olevia FAGOT ATGMaseita. 3) 35 mm:n Oerlikon automaattiaseita - sveitsiläinen ase, hyvä sekä helikoptereita että maakohteita vastaan."


"Iranilaiset myös luovuttivat suuret määrät aseita, joita jo ennestään oli HizbAllah'in arsenaaleissa, kuten GRAD-M 122mm:n raketteja, Isphahan-raketteja, Stingers SFSAMs, SAGGER ATGMs, yönäkövarustusta, räjähteitä ja ammuksia. Iranilainen aseiden ja varusteiden ilmakuljetus HizbAllah'ille ja muille terroristeille tehostui merkittävästi joulukuun 1996 ensimmäisellä viikolla."


Tämä informaatio oman edustajainhuoneemme tiedustelulähteistä antaa sellaisen välittömyyden vaikutuksen kuin ei mikään toinen lähde. Nämä arabit ovat vakavissaan siinä harhaluulossa, että pystyvät lyömään Israelin. Pieni Israel tulee olemaan niin kovilla puolustaessaan itseään, että Jumalan on tultava sen avuksi tavalla, josta seuraavassa puhumme. Nämä joukkojen siirrot suoritettiin ajalla 1996-1997 ja ovat edelleen paikoillaan odottaen vain oikeita tilanteita. Palatkaamme nyt Jewish Press'in artikkeliin.


"Hyökkäyssuunnitelmaan kuuluu jälleen öljysaarto Länsimaille USA:n suostuttelemiseksi olla yrittämättä korvaavia toimituksia ajoissa eikä avustaa millään tavoin." Siten hallituksemme tietäen tämän tilanteen ei ole siirtämässä amerikkalaisia asevoimia paikoilleen pelottaakseen arabeja soveltamasta tätä saarron uhkaa! Kuulostaa aivan siltä, kuin he olisivat arabien puolella. Sitäpaitsi näyttää siltä, kuin sinä ja minä, kaikki tavalliset amerikkalaiset pantaisiin kestämään huikeita öljyn ja kaasun hintoja jälleen kuten vuosina 1972-1973 vain, koska hallituksemme on hiljaisesti ja passiivisesti yhteistyössä arabien suunnitelman mukaan. Näin eivät asiat kuitenkaan todellisuudessa ole. Olemme osoittaneet, että Amerikka on aina ollut JOHTAJA tässä UMJ:en suunnitelmassa Antikristuksen tuomiseksi. ja siksi tämä suunnitelman osa vaatii Amerikkaa pysymään passiivisena sivussa.


Muista tämä: UMJ:en suunnitelma vaatii sekä juutalaisten että arabien tuhoa, koska he uskovat liian lujasti yhden Jumalan olemassaoloon voidakseen milloinkaan hyväksyä "Kristuksen" vaatimukset. Eikö olisikin ovelaa luoda suunnitelma, jonka avulla he tappaisivat toisensa? Kuitenkin tämä UMJ:en suunnitelma ennakoi Israelin voittoa ja juuri siksi Antikristus tulee ilmestymään Jerusalemin ulkopuolella ja vakuuttaa Israelin siitä, että hän on heidän Messiaansa ja uudelleen rakentaa heidän temppelinsä. Muista Peter Lemesurier'in kirja 'The Armageddon Script', joka kuvailee, että sota, joka johtaa "Kristuksen" ilmestymiseen, on tuottava Kalliomoskeijan tuhon!


Nyt takaisin artikkeliimme:
"Eurooppalaisia, jotka ovat varustaneet Irakia, Irania ja Syyriaa sotateknologialla ja asein, ei ole vaikea suostutella. He tietävät jo, että sota on tulossa ja haluavat suojella tulevaisuuden markkinoitaan arabimaissa aseille ym. Voidaan luottaa, että he sulkevat lentokenttänsä ja satamansa amerikkalaisten toimituksilta Israelille. Kuitenkin voidaan luottaa siihen, että he jatkavat ammusten laivauksia arabivaltioille. "Ilmeisesti nämä Euroopan johtajat eivät ole milloinkaan kuulleet Jumalan lopun ajan lupausta Israelille koskien aseistusta, joka on järjestäytynyt sitä vastaan. "Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton;" (Jes.54:17). EI MIKÄÄN Israelia vastaan nostettu ase pysty voittamaan sitä. Kaikki arabit, amerikkalaiset ja eurooppalaiset johtajat, joilla on muita suunnitelmia, tulevat kokemaan valtavan yllätyksen!


Tästä eteenpäin tämä artikkeli on hirmuisen mielenkiintoinen:

"Israelissa ja sen rajoilla Arafatin palestiinalaiset saavat aikaan suunniteltua sekasortoa. Muista kuinka Kuwaitissa asuvat Arafatin palestiinalaiset, jotka toimivat määräyksestä maanpettureina, olivat yhteistyössä Saddam Husseinin armeijan kanssa Kuwaitin valtaamiseksi. Muista, kuinka palestiinalaiset arabit liittyivät ryöstämään ja raiskaamaan rinta rinnan irakilaisten sotilaiden kanssa ... Tässä tulevassa sodassa Arafatin palestiinalainen arabipoliisi yhteistyössä Hamasin kanssa alkaa räjäyttää avainkohteita, teiden risteyksiä, estäen Israelin reservisotilaiden pääsyn yksiköihinsä rintamalla. Juudeassa ja Samariassa tiet miinoitetaan ja Israelin pääsy estetään olkapäältä ammuttavilla panssarintorjuntaohjuksilla, joita nyt salakuljetetaan maahan Israelin hallituksen suopean välinpitämättömyyden turvin."

Miksi Israelin hallitus yksinkertaisesti ummistaisi silmänsä näiden hirmuisten aseiden salakuljetukselle? Peres tunnetaan liberaalina ja Netanyahu konservatiivina, joten meillä on hallitukset poliittisen kirjon molemmilta laidoilta sallimassa näiden aseiden salakuljetusta palestiinalaisille arabeille. Miksi? Melkein näyttää, kuin he tahtoisivat palestiinalaisten menevän sotaan. Olen aina ihmetellyt, kuinka edesmennyt pääministeri (ja kenraali) Rabin olisi voinut mahdollisesti kannattaa tätä mieletöntä politiikkaa antaa arabeille valtio Israelin rajojen sisältä. Kaiken kaikkiaan Rabin oli merkittävä kenraali ja ymmärsi sen kestämättömän sotilaallisen tilanteen, johon hän oli asettamassa Israelin. Hän ymmärsi, että arabit yrittivät saada sotilaallista etua neuvottelupöydästä. Hän ymmärsi, että arabit näkivät "rauhan neuvottelut" vain eräänä sodankäynnin muotona. Koska tämä kaikki on totta, niin miksi tuo vanha kunnioitettu kenraali Rabin oli niin halukas suostumaan arabivaltion perustamiseen pikkuisen Israelin sisälle, tilanne, joka on, kuin joku pitäisi veistä vain tuuman päässä toisen sydämestä?


On vain muutama vaihtoehto: 1) Rabinista on tullut petturi, johon en usko; tai 2) Rabin on menettänyt järkensä, jota myöskään en usko. Sitäpaitsi, jos hän tavoittelisi tällaista politiikkaa, koska on menettänyt järkensä, niin meidän on oletettava, että kaikki häntä kannattaneet lainsäätäjät, ovat myös menettäneet järkensä. Samaa voidaan sanoa myös petturi-optiosta. En usko sekuntiakaan, että kaikki lainsäätäjät ja sotilaat, jotka ovat kannattaneet Rabin'ia, eivät rakastaisi Israelia. Mitä sitten on tapahtumassa? Miksi nämä hyvin älykkäät ja sotilaallisesti ajattelevat miehet kannattavat sellaista mieletöntä suunnitelmaa? Ainoa näkemäni ratkaisu on: 3) Israelilla on salainen suunnitelma, suunnitelma houkutella arabit hyökkäämään, jotta Israel olisi oikeutettu tuhoamaan leppymättömät vihollisensa. Kuten olen aiemmin sanonut, Israel on väsynyt voittamaan jokaisen sitä vastaan nostetun sodan ja siihen, ettei koskaan pysty kokemaan rauhaa ja turvallisuutta voiton seurauksena. Kaikki, mitä he voitoillaan ovat saavuttaneet, on asetelma seuraavalle sodalle. En tiedä, kuinka tämä sota käydään, mutta perustuen Jumalan lupauksiin Israelille näinä viimeisinä päivinä ja Israelin menneeseen historiaan, olen varma, että tämä on oleva viimeinen sota Israelin ja sen arabinaapureiden välillä, koska Israel tulee täydellisesti tuhomaan määrätyt kokonaiset valtiot. Meidän tulee vain odottaa, valvoa ja rukoilla Israelin turvallisuuden puolesta.


Palatkaamme nyt tähän artikkeliin:
"Tämän matalan tason konfliktin on tarkoitus taktisesti estää Israelin raskasta panssarikalustoa ja tykistöä saavuttamasta Jordanin laaksoa, jossa yhtyneet arabiarmeijat etenevät liikkuvan ohjuspuolustuksensa alla. Palestiinan arabeilla on jo olalta laukaistavia maasta ilmaan ammuttavia ohjuksia, joista osa on Afganista salakuljetettuja U.S. Stinger'eitä Arafatin aseistettujen poliisien ja terroristien sekajoukoille. Nämä tappavat ohjukset tulevat aiheuttamaan raskaita tappioita Israelin ilmavoimille, jotka yrittävät hidastaa arabijoukkojen etenemistä Jordanin laakson poikki. Koko arabien valvoma Länsiranta tulee toimimaan viivyttävänä esteenä Israelin voimien liikekannalle panolle sallien arabivoimien levittäytyä ja siirtyä länteen kohti Jerusalemia."


"Kohti Jerusalemia" on ollut sekä arabin että juutalaisen huuto menneen vuosituhannen ajan. Tätä meidän ei tule hämmästellä, sillä Jumala on hyvin selvästi ennustanut, että Jerusalem on oleva koko maailman keskipiste viimeisinä päivinä.


Tämä mielessämme jatkakaamme tämän mitä merkittävimmän artikkelin tarkastelua:
"Näiden sisäisten hyökkäysten aikana Syyria, Iraq ja Iran tulevat laukaisemaan erilaisia ohjuksia kohti Israelin kaupunkeja ja sotilaskohteita. Egypti on kasannut Scud-ohjuksia Pohjois-Koreasta ja todennäköisesti liittyy yhteishyökkäykseen. [Huom: Saadaksesi täydellisen raamatullisen selonteon näiden valtioiden tuhosta mene uutiseen 1026 ]. Israelissa armeijan reservi koostuu pääasiassa siviileistä ja siksi isku kaupunkeihin voi olla yhtä tehokas kuin isku valmistautuneeseen sotilaskohteeseen. Lentokentille ammutaan ohjuksia lisäammuksin (pikku pommein), jotka tuhoavat kiitoradat ja estävät Israelin ilmavoimia lähtemästä tai laskeutumasta. Ohjukset voidaan lastata palavalla nesteellä tai kemikaaleilla, jotta kiitoratoja ei saataisi nopeasti korjattua ja jotta sotilaita ja siviilejä kuolisi."


Jewish Press'in amerikkalaisista kirjoittajista tilanne näyttää hirvittävän vaikealta jopa toivottomalta. Heidän kallis Israelinsa, juutalaisten lähes kaksituhatvuotinen syvä toivo voi tuhoutua tässä taistelussa. Ja ajatus, että tämä tilanne ei olisi ollut mahdollinen, elleivät juutalaiset "patriootit" Peres, Rabin ja nyt Netanyahu olisi antaneet sille tukeansa, on miltei enemmän, kuin he voivat kestää. Nämä kirjoittajat eivät myöskään voi kestää ajatusta, että Yhdysvallat on yhtä lailla vastuullinen tässä taistelusuunnitelmassa vehkeillen salaa arabien kanssa Israelin tuhoksi. Voit kuvitella presidentti Clintonin toimintaa seuraavana aamuna, kun juutalaiset on tuhottu? Kyynelet valuisivat hänen kasvoillaan, kun hän valittaisi ja huokailisi juutalaisen valtion menetystä kaikkine asukkaineen. Clinton osallistuisi uhrien tuskaan ja vakuuttaisi Amerikan juutalaisille, että "tunsi heidän tuskaansa". Mikään ei kuitenkaan voisi tuoda Israelia tietenkään takaisin ja UMJ:en suunnittelijat olisivat juuri eliminoineet yhden vihollisistaan, Israelin järjestäytyneen valtion. Tätä ei kuitenkaan tule tapahtumaan, vai tuleeko sittenkin? Näin ei tule käymään kahden perussyyn vuoksi: 1) Jumalan profetia julistaa, että Israel ei milloinkaan enää tuhoudu, sen jälkeen kun se on palautettu maahansa 2) UMJ:en suunnitelma on rakennettu kokonaan sen heidän päämääränsä ympärille, että Antikristus tulee vakuuttamaan juutalaiset siitä, että hän on heidän Messiaansa! Heidän suunnitelmansa edellyttää arabien Kalliomoskeijan tuhoa ja lukemattomien arabien tuhoa alkaen palestiinalaisista. Kaikki tämä tietysti toteuttaa Raamatun profetiaa.


Siksi kaikki tämä arabien aseistaminen Venäjän ja Euroopan toimesta on vain jättiansa (gigantic trap) arabeille. Uskon vilpittömästi, että Israelin hallitukset kenraali Rabin'ista alkaen ovat virittäneet mitä ovelimman ansan saada arabit luulemaan, että heillä on pieni "tilaisuuden suoma ikkuna" hyökätä vehkeilyjen heikontamaa Israelia vastaan. Ja minä uskon, että heidän hyökkäyksensä ensi vaiheet tulevat näyttämään hyvin pahoilta Israelille. Arabit tulevat saavuttamaan aluksi voiton.


Tämä tilanne sen vuoksi tulee näyttämään niin vaikealta, että kun Israel pelastetaan, jokainen on ymmärtävä, että Jumalallinen Suojelus oli työssä. Epäilemättä ne, joille Jumalan alkuperäiset lupaukset Israelille ovat tuttuja, ajattelevat lupausta: "Viisi teistä ajaa pakoon sata, ja sata teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne. [3.Moos. 26:8]


Mutta UMJ:en suunnittelijat tulevat olemaan hyvin iloisia, että Israel voittaa tämän sodan ja tuhoaa niin paljon arabeja -- noita raukkamaisia, hurjia ihmisiä, joilla on julkeutta lujasti uskoa yhteen jumalaan!


Kertaukseksi: Jumala on antanut joitakin konkreettisia ja murtumattomia lupauksia viimeisten päivien Israelille. Lopetamme katsauksella joihinkin näistä lupauksista, jotka kirjoitettiin lähes 2500 vuotta sitten ja joiden täyttyminen tapahtuu Ajan Lopussa.


* "Egypti tulee autioksi, ja Edom [Tänä päivänä palestiinalainen Jordanian arabiprovinssi] tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa. [Joel 3:19-21] Huomaa, että Egypti ja Edom tuomitaan näinä ajan viimeisinä päivinä ".. väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa." Kun luen tätä jaetta, minua muistutetaan niistä monista terroristien pommi-iskuista, joita arabit, palestiinalaiset mukaan lukien, ovat suorittaneet Israelia vastaan. Tuona päivänä Jumala on tuova nämä yhteen kootut synnit tilille. Myös Egypti, joka on käynyt monta nykyajan sotaa Israelia vastaan, tullaan tuomitsemaan ja tuhoamaan tuona päivänä.


* "Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi." [Amos 9:14-15] Jumala lupasi Viimeisten Päivien Israelille, että sen jälkeen kun Hän olisi suorittanut heidän palauttamisensa ihmeen takaisin heidän omaan maahansa, Hän varmistaisi, ettei heitä koskaan enää "revittäisi pois maastansa"!!


* Sak.12:3-9 Jumala jyrisee valtaistuimeltaan taivaassa tämän lupauksen: [Lihavoinnit kirjoittajan] Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo HERRA, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Ymmärsitkö tämän ilmoituksen? Syy siihen, ettei mikään arabiarmeija tai armeijayhdistelmä voi koskaan voittaa Israelia on, että taistelun hetkellä Jumala puuttuu peliin ja saa monet arabisotilaat ja kaikkein todennäköisimmin upseerit tulemaan hulluiksi ja menettämään selkeän ajattelukykynsä ja hämmentymään. Meillä on jo monia raportteja tästä henkisestä hämmennyksestä menneissä sodissa vuodesta 1948 lähtien, eikä tämä tuleva sota ole mikään poikkeus!


Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa - Jerusalemissa. Ja HERRA on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on HERRA suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento (engl.käännös: niinkuin Jumala), niinkuin HERRAN enkeli heidän edessänsä.


Voisiko Jumala sanoa sen selvemmin!


"Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan."


Se, mitä arabit eivät vain ymmärrä, on, että he taistelevat Jumalaa Kaikkivaltiasta, maailmankaikkeuden ainoata Jumalaa, Israelin Pyhää, vastaan. Heidän armeijansa tullaan lyömään sokeudella ja mielen hulluudella samalla, kun Jumala niin suuresti rohkaisee juutalaisia sotilaita, että he taistelukentällä taistelevat hurjemmin kuin kukaan voisi kuvitella. "Kompastuvainen (engl. käännös: heikko)" juutalainen sotilas on taisteleva, kuin hän olisi kuningas Daavid muinoin ja Daavidin suvun juutalaiset jäsenet taistelevat, kuin olisivat jumal'olentoja, kuin itse Kaikkivaltias Jumala!!


Arabien teurastus on oleva sekä ennalta aavistamaton että odottamaton. Kuinka laaja tämä teurastus tulee olemaan? Lainaamme Obadjan lukua 18, kuten teimme u utisessa 1026 . "Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut." Eräs toinen käännös laajentaa tuhon kuvausta näin: "... Eesaun heimossa ei ole oleva yhtään eloon jäänyttä, sillä Herra on puhunut".


Eesaun heimo on Palestiinan arabit, joista jotkut yrittävät tehdä valtiota Israelin sisälle -- Arafatin johdolla. Mutta vielä enemmän palestiinalaisia arabeja asuu Jordanin toisella puolella nykyajan Jordaniassa, Mooabissa ja Edomissa. Ilmeisesti tämä tarkoittaa myös heidän tuhoansa. Jumala ei ole ainoastaan antanut näitä lupauksia suojella Israelia ja tuhota arabit, vaan Hän on tehnyt näiden lupauksien tarkasta toteuttamisesta kunniakysymyksen omalle suurelle nimelleen. Tämä kunnia on Jumalan silmissä niin vakava asia, että JOS arabit onnistuvat tuhoamaan Israelin, voit huoletta repiä Raamattusi ja alkaa katsella itsellesi uutta uskontoa!! Jumala on silloin todistettu valehtelijaksi ja mikä vielä pahempaa, kykenemättömäksi!


Tänä aikana meidän täytyy rukoilla Israelin puolesta ja sille varjelusta. Se on ollut kohteena rotuvihalle, joka on voimakkainta koko maailmanhistoriassa. Arabit, jotka ovat vihanneet sitä niin kauan, aikovat yrittää tämän yhden ja viimeisen kerran tuhota sen, mutta tällä kertaa Jumala täydellisesti pyyhkii pois arabit. U utisessa 1057 me jatkamme Jewish Press'in mitä mielenkiintoisimman artikkelin tutkimista, lisäksi tutkimme täydellistä raporttia, josta tämä artikkeli on otettu, USA:n edustajainhuoneen raporttia nimeltä "Task Force On Terrorism & Unconventional Warfare: Approaching The New Cycle Of Arab-Israeli Fighting". Tässä artikkelissa olemme tutkineet tätä suunniteltua, lähestyvää sotaa Israelin perspektiivistä; . Uutisessa 1057 tulemme tutkimaan tätä sotaa kolmesta perspektiivistä: 1) Arabien perspektiivistä; 2) Ydinaseiden osuutta tässä sodassa suoraan edustajainhuoneen raportin valossa; 3) Teollistunut maailma. Pysy kyydissä ja olet suuresti tyrmistyvä!


Aika on todella käymässä vähiin. Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.


Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.


Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti. Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.


Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Takaisin