Untitled Document

Jos SARS on Neljännen sinetin raamatullinen rutto, niin mikä on sen faktan merkitys että se on virus joka sisältää neljältä "maan villiltä pedolta" otettua virusta?

Alaotsikko: Miksi Presidentti Bush antoi poikkeustilamääräyksen 4.4.2003 joka sallii asettaa karanteeniin terveitä ihmisiä sellaisen sairauden varalta josta ei ole keksitty menetelmää kuinka määritellä onko tämä ihminen todella saanut tartunnan.


Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!


Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.


Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.Sinä olet nyt

Cutting Edge -työryhmässä

Uutisessa 1812 (en ole ehtinyt suomentaa) me esitimme kolme yksityiskohtaista kysymystä:

  1. Onko SARS ihmisen kehittämä bioase, ja onko se suunniteltu niin että se ei surmaisikaan uhria heti vaan altistaisi hänet jälkitaudille joka surmaisi monia, monia ihmisiä.
  2. Onko SARS suunniteltu niin että se iskisi aasialaisiin mutta jättäisi muut rodut rauhaan?
  3. Voisiko SARS olla binääriase, hyvin ilkeä sellainen?

Tässä artikkelissa, me tutkimme SARSin fyysisiä ominaisuuksia, erityisesti Ilmestyskirjan luvusta 6:8 löytyvän profetian valossa. Me saatamme olla todistamassa kun tämän ruton myrskypilvet kerääntyvät taivaanrannalle.

SARS sisältää "villien eläinten" virusta!

Tutkitaanpa hetki SARSin fyysisiä luonteenpiirteitä.


UUTISKATSAUS: "Voisiko SARS olla ihmisen valmistama?" Tri. Patricia Doyle, 8.4.2003.

"Voisiko SARS olla ihmisen valmistama? Hiukan ihmisen, lehmän ja hiiren virusta... Koronavirukset eivät luonnossa ylitä lajien välisiä raja-aitoja, se on hyvin harvinaista. Myös, meille annettiin edelleen tunnistamatonta geneettistä materiaalia. Ei sovi yhteenkään ihmisen tai eläimen virukseen. Sillä on piirteitä jollaisia ei ole nähty yhdelläkään eläimen tai ihmisen viruksella. Ihmettelen, että josko joku Guangdongin provinssista on ottanut näytteitä Madagascarin taudista jonka meille kerrottiin olevan A-tyypin virus, sitten B-tyypin virus... Joku on saattanut ottaa näytteitä ja manipuloida niitä koronavirusten sekä kenties keinotekoisen geneettisen materiaalin ja/tai mycoplasman geenien kanssa. Virus pääsi irti (luultavasti lokakuun loppupuolella vuonna 2002). Madagascarin flunssasta raportoitiin ensin elokuussa. Se myös, oli luultavbasti maisemissa heinäkuussa. Tämä antaisi laboratorioille tarpeeksi aikaa muokata sitä, ja seurauksena muuntautumiskyvystään se pääsi irti. Luultavasti tartutti laboratotion työntekijät..."

UUTISKATSAUS: "Jeff Rense haastattelee Tri. Robert Leetä ja Tri. Patricia Doylea SARSista", 21.5.2003.

"JOS se oli 'ihmisen luoma agentti', se oli suunniteltu olemaan 'hirvittävä pöperö johon oli poimittu pahimmat pahimmista' eli tappavimmat ja myrkyllisimmät virus-DNA:t joihin sisältyy C-hepatiitti, porsasripuli, lintuinfluenssa jne." [Tohtori Lee puhuu].

Täten, me opimme että SARS on "pahin pahimmista" ihmisen tuntemista viruksista ja että se sisältää sekä ihmisen että eläimen virusta jotta luotaisiin "hirvittävä pöperö" joka tekee siitä mahdollisimman tuhoisan. Huomaa että SARS sisältää seuraavien eläinten virusta:

  1. Ihminen
  2. Lehmä
  3. Hiiri
  4. Porsas
  5. Linnut, siipikarja

Tämän vuoksi, venyttämättä totuutta vähääkään me voimme turvallisesti sanoa että SARS-virus sisältää elementtejä "maan villeiltä pedoilta" aivan niinkuin Ilmestyskirjan luvun 6:8 profetia kertoo. Uutisessa 1812 me spekuloimme että SARS voisi olla Neljännen sinetin rutto koska sillä ilmeisesti on kyky surmata paljon ihmisiä lyhyessä ajassa.


Nyt, me tulemme takaisin tähän kysymykseen -- että voisiko SARS olla tämä rutto -- toisenlaisesta näkövinkkelistä. Jotta voisimme vastata tähän kysymykseen, meidän täytyy mennä Raamatun ääreen tutkiaksemme vaikeuksia joita tutkijoilla on ollut heidän yrittäessään selittää tätä jaetta:

"Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta." [Ilm. 6:8].

Englanninkielinen käännös:

"Minä katsoin, ja siellä minun edessäni oli kalmanvalkea hevonen! Sen ratsastaja oli nimeltään Kuolema ja Hades seurasi lähellä hänen takanaan. Heille annettiin valta neljäsosaan maapallosta tappaa miekalla, nälällä ja rutolla, ja maan villeillä pedoilla." [Ilm. 6:8] KJV/Ampfilled Bible Commentary].

Tässä lainauksessa, sinetillä numero neljä on ensinäkemältä katsottuna neljä elementtiä: miekka, nälkä, kuolema -- kirjaimellisesti rutto -- sekä maan villit pedot. Raamatuntutkijat ovat pähkäilleet useiden satojen vuosien ajan että mitä "villejä petoja" Jumala nostattaisi ihmiskunnan kimppuun. JOtkin tutkijat uskovat että Jumala saattaisi lähettää leopardeja, leijonia ja muita, ihmisiä surmaavia petoeläimiä raivoamaan maan päällä taas kerran, varsinkin jos maa on silloin harvaan asuttu. Kuuntele joitakin tyypillisiä selityksiä:

"Surmata miekalla (sodalla); nälällä (nälänhätä); kuolemalla (rutto); sekä maan pedoilla (leijonat, tiikeritm hyeenat jne.) jotka lisäävät sodan, nälän ja ruton aikaansaamaa tuhoa." [Adam Clarke's Commentary].


"Johannes kirjoitti aikana jolloin nälkä ja rutto ei tehnyt tuhojaan maailmassa; mutta tässä tapauksessa hän ajattelee Vanhan Testamentin tarjoamilla termeillä joka useammin kuin kerran puhuu "neljästä kovasta tuomiosta". Hesekiel kuulee Jumalan kertovan ajasta jolloin Hän lähettää neljä kovaa tuomiotaan Jerusalemin ylle -- miekka, nälkä, pahat petoeläimet ja rutto (Hes. 14:21). Leviticuksessa on kohta joka kertoo rangaistuksista jotka jotka Jumala lähettää kansansa ylle tottelemattomuuden seurauksena. Villieläimet ryöstävät heidän lapsensa, tuhoavat heidän karjansa sekä vähentävät heidän lukumääräänsä. Miekka kostaa heidän rikotun liittonsa. Kun he kokoontuvat kaupunkeihinsa, rutto raivoaa heidän joukossaan. Kun he syövät he eivät tule kylläiseksi (3 Moos. 26:21-26). Tässä Johannes käyttää perinteistä kuvaa siitä mitä tapahtuu kun Jumala langettaa vihansa tottelemattomien ihmistensä päälle. Tämän kaiken takana on pysyvä totuus että kukaan ihminen tai mikään kansakunta ei voi paeta syntiensä seurauksia." [Barclay's Daily Study Bible].


"Väri tässä olisi tarkoituksenmukainen kuvaillessaan kuoleman hallintavaltaa -- sillä eräs kaikkein iskevin kuoleman vaikutus on kalvakkuus -- ja, tietenkin, mitä tahansa syytä joka tuo kuoleman; nälkä, rutto tai miekka. Tästä symbolin osasta, jos se seisoo minkään rajoittamatta tai määrittelemättä sitä, meidän pitäisi luonnollisesti etsiä asioiden olosuhteita joissa kuolema hallitsisi merkittävissä määrin, tai jossa lukuisa joukko ihmisiä pyyhkäistäisiin pois. Ja vielä, kenties, aivan tämän symbolin osan luonteesta, meidän pitäisi etsiä kuoleman vallitsevuutta sellaisella rauhanomaisella tavalla kuten nälkä taib tauti. Punainen väti paljon luonnollisemmin kuvaisi raivoavaa kuolemaa sodassa; musta, raivoavaa kuolemaa jonka saa aikaan äkillinen onnettomuus; valkea väri ilmeisesti viittaa nälkään tai kuihduttavaan tautiin." [Barnes' Notes on the New Testament].

Uutisessa 1812 me kerroimme että SARS saattaisi kirjaimellisesti olla "yskä-syöpä-sairaus", ja me kerroimme että nigerialainen terveysviranomainen yhdisti AIDSin ja SARSin yhteen. Tämän ei pitäisi olla liian yllättävää sillä SARS:illa on HTLV-1 -komponentti joka on läheistä sukua HIV:lle. Jos SARS on AIDSin tyyppinen mutta yskimällä leviävä tauti, me voimme kirjaimellisesti nähdä ihmisten kuolevan "kuihtuvan pois" AIDSin tapaan. Täten, oli hyvin mielenkiintoista nähdä että Barnes mainitsi "kuihduttavan taudin"!


Nyt, salli meidän tutkia loput Barnesin selityksestä:

"Ja maan petojen kanssa. Villien petojen. Tämä, myös, olisi eräs sodan, nälän ja ruton seurauksista. Maa olisi paljon harvempaan asutettu, ja villit pedot moninkertaistuisivat. Mikään muu ei ole tarpeellista jotta he joutuisivat kauhun valtaan kuin näiden asioiden vallitsevuus; ja mikään, yhteiskunnan varhaisessa vaiheessa, tai maassa jossa raivoaa sota, nälkä tai rutto, ei ole kauhistuttavampaa... Vertaa Hesekielin lukuun 14:21: 'Mutta näin sanoo Herra, Herra: Mitä sitten, kun minä lähetän Jerusalemin yli neljä kovaa tuomiotani: miekan, nälän, pahat petoeläimet ja ruton hävittämään siitä ihmiset ja eläimet!'"

J. Vernon McGee myöntää että näihin neljään elementtiin jotka muodostavat sinetin numero neljä kuuluu "maan villit pedot", sekä huomioi yhtäläisyydet "neljän kovan tuomion" kanssa jotka Jumala langettaa Jerusalemin ylle. Mutta, sitten, Tri. McGee yllättää tällä lausunnolla:

"Hallava hevonen edustaa ruttoa joka hiipii maahan. Se myös jättää oven auki niologisen sodankäynnin mahdollisuudelle. Tri. Frank Holtman, Tennesseen yliopiston bakteriologisen osaston päällikkö sanoi: 'Samalla kun yhä suurempi osa kaupungin väestöstä voidaan tuhota atomipommilla, bakteerit voivat helposti pyyhkäistä koko populaation viikossa." [J. Vernon McGee's Thru The Bible].

Vaikeus joka minulla on aina ollut tämän kohdan kanssa on se että tämä neljäs elementti, "maan villit pedot", näyttää olevan oma itsenäinen vitsauksensa kolmen edellisen tapaan: miekka, nälänhätä ja rutto. Nämä kolme elementtiä näyttävät olevan joukkotuhoaseita kun taas "villit pedot" näyttävät sopivan kuvaan huonosti. Kuitenkin, sanamuoto näyttää viittaavan siihen että Jumala jollain tavalla herättää henkiin ihmisiä surmaavia villieläimiä.


Kuitenkin, ennenkuin me jätämme tämän aiheen, tarkastellaanpa sanaa "ja" tässä lainauksessa:

"...tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta." [Ilm. 6:8].

Kaikki on pystyssä tämän sanan "ja" varassa. Jos tällä kreikkalaisella sanalla olisi toinen merkitys, me voisimme havaita että Neljäs sinetti koostuukin vain kolmesta elementistä -- miekka, nälkä ja rutto -- jossa "maan villit pedot" tarkoittaisivatkin ruttoa, kertoen meille mitä tämä rutto sisältää.


Strong's Concordance -sanakirja kertoo meille, että kreikan sanalla "ja" on "kopulatiivinen ja joskus kumulatiivinen merkitys".


Sana "kopulatiivinen" tarkoittaa "yhdistäen" tai jopa "koordinoiden".


Sana "kumulatiivinen" tarkoittaa "merkitsee lisä- tai tukevaa todistusaineistoa".


Tämän vuoksi, tätä kreikan sanaa on saatettu käyttää antamaan lisätietoa, selittäen tätä ruttoa! Siksi, "maan villit pedot" voisi tarkoittaa ruttoa joka koostuu "maan villeistä pedoista"!


Juuri tätä SARS on: virus joka on kooste lehmän, hiiren, porsaan ja lintujen viruksista.

Eugeniikka (rotuoppi)

Kuten me kerroimme uutisessa 1812, SARS näyttää ainutlaatuisesti olevan kohdistettu tiettyjä rotuja tai rotujen alalajeja vastaan. Kuuntele mitä Tri. Lee kirjoitti minulle:

"On minun uskomukseni että SARS-koronavirus tartuttaa helpoimmin ne yksilöt joiden geenit ovat luokkaa II MHC HLA-DR, -DP ja -DQ. Tämä virus ei niin helposti iske ihmisiin jotka ovat luokkaa II MHC HLA-DB. Käännettynä englanniksi, uskon että SARS tartuttaa helpommin ne jotka ovat aasialaista, afrikkalaista ja espanjalaista syntyperää kuin ne jotka ovet pohjois-eurooppalaista syntyperää." [17.5.2003].

Huomaa että nämä kolme rotua ovat ensisijainen kohde. Tämä ei tarkoita sitä että kaikki muut olisivat immuuneja tälle taudille. Me näemme että vähäinen määrä muitakin ihmisiä sairastuu ja kuolee. Tohtori Lee vain sanoo että nämä rodut ovat ensisijaisia kohteita.


Tällainen ase olisi ollut Aadolf Hitlerin unelma-ase! Hän halusi "parantaa" ihmislajia tappamalla 6 miljoonaa juutalaista sekä 12 miljoonaa muuta jotka olivat "arvottomia". Hitler surmautti sairaat, vammaiset ja työkyvyttömät. Varhaiset merkit viittaavat siihen että SARS surmaa ne jotka ovat sillä hetkellä sairaita tai ovat olleet. Kuuntele:

"Rensen viimeinen vieras oli hengityselinsairauksiin perehtynyt lääkäri eteläisestä Kaliforniasta. Hän väittää että terveysviranomaiset eivät ole kovinkaan innokkaita suojelemaan terveydenhoitajia tältä taudilta tai estämään taudin leviämistä. Hän varoitteli tästä asiasta mutta hänen käskettoiin olla hiljaa. Hän kertoo että hänen sairaalassaan on 20 potilasta kuollut SARSiin 30 viimeisen vuorokauden aikana. Hän kertoi että vain yksi kuolleista oli aasialainen; muut valkoisia iältään 60-80 vuotiaita. Hän kertoi että kuolleilla oli muita terveysongelmia, ja jos heillä oli HIV/AIDS tai syöoä he olivat mennyttä!!" [Jeff Rense, 21.5.2003].

Täten, SARS ilmeisesti iskee kiinni sairaisiin, vanhuksiin sekä erityisesti niihin joilla on ollut tai joilla on syöpä ja/tai HIV-AIDS! Hitler olisi rakastanut tällaista asetta, sillä se surmaa ne jotka hän olisi halunnut surmata.


Hitler myös tuomitsi ankarasti seka-avioliitot sillä tällainen "saastutti" ylemmät rodut, varsinkin arjalaiset! Tiesitkö sinä että illuminaatit pitävät itseään uusina arjalaisina? Uutisessa 1004 me kirjoitimme:

"New Age painottaa arjalaisuutta ja arjalaista puhtautta."

Vaikka tämä arjalaisuus on oletettavasti enemmän hengellistä kuin fyysistä, me tiedämme että illuminaateilta ei heru sympatiaa mustille, aasialaisille eikä muille ei-valkoisille. Tässä uutisessa me myös esittelimme 36 yhtäläisyyttä Hitlerin ja tämän päivän Illuminaatin välillä. Uusi maailmanjärjestys on kirjaimellisesti uudelleen henkiin herätetty fasismi mutta toisenlaisen naamion takana.


Koska Hitler vastusti seka-avioliittoja, me voimme odottaa että Illuminati vastustaa niitä myös. Siksi, kysymys johon ei löydy vastausta kuuluu: "Jos mustat ja aasialaiset ovat SARSin ensisijainen kohde, kuinka altis on sellainen joka on osittain näitä rotuja?"


Edelleen, jos sekarotuiset ovat SARSin kohde, niin kuinka kauaksi suvun historiaa täytyy mennä taaksepäin jotta löydettäisiin tällaista rotua oleva jäsen?


Jos tämä on totta, silloin ihminen joka näyttää valkoiselta voisi sairastua ja kuolla koska joku hänen esivanhemmistaan on ollut joko aasialainen tai musta. Meidän täytyy pitää tämä mahdollisuus mielessämme kun tauti etenee.


---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1815


Käännetty Cutting Edge -työryhmän suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin