Untitled Document

Okkultistit näkevät mmea-sirun "transkendenttisena" eli ylivertaisena, jonka avulla ihmiskunta suorittaa tietoisuuden "paradigmahypyn" tulla Jumalaksi! Osa 3

"Aivolaiteliittymäohjelma luo uusia teknologioita ihmisen suorituskyvyn täydentämiseksi, kun pystytään huomaamatta pääsemään koodeihin aivoissa reaaliajassa ja yhdistämään ne tietokoneeseen liitettyyn laitteeseen tai järjestelmätoimintoihin ... Tämä teknologia on aivan uusi kirkko, paikka palvoa ... Jumalan valtakunta on meissä kaikissa, joten nämä teknologiat laajentavat ympäristöä ... Jumala on kaikkivoiva rakkaus. Et voi tehdä mitään väärää, kun rakkauden henki, Pyhä Henki on kanssasi." ["Tekninen Jeesus"]


Tässä artikkelisarjassa esiintyviä käsitteitä:


D.A.R.P.A. = Defense Advanced Research Projects Agency (USA:n puolustusvoimien pitkälle kehitettyjen tutkimusprojektien virasto, joka synnytti mm. Internetin ja tutkassa näkymättömien lentokoneiden teknologian).


M.M.E.A. = Multiple Micro Electrode Array (Moniosainen mikroelektrodijärjestelmä)


BMI = Brain Machine Interface (Aivolaiteliittymä)


Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!


Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!


Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA


Kahdessa edellisessä artikkelissa olemme raportoineet istutettavasta sirusta M.M.E.A.  joka toimii uudella BMI-teknologialla "The Brain Machine Interfaces Program". Tämä uusi siru on paljon edistyneempi kuin Digital Angels'in VeriChip ja on täysin kykenevä toteuttamaan kaikki Ilmestyskirjan "Pedonmerkkiä" koskevat profetiat. Seuraavassa on näiden artikkeleiden esittely ja kehotamme sinua lukemaan ne ensin.


* NEWS1875 - " D.A.R.P.A. ON RAHOITTAMASSA PALJON KEHITTYNEEMPÄÄ IMPLANTTISIRUA KUIN NS. "DIGITAALINEN ENKELI"!  M.M.E.A. - MULTIPLE MICRO ELECTRODE ARRAY ON NIIN KEHITTYNYT, ETTÄ SE VOI TOTEUTTAA ILM. 13:16-18! Osa 1 - Selitämme tämän istutettavan sirun periaatteen.


* NEWS1875b - " D.A.R.P.A. ON RAHOITTAMASSA PALJON KEHITTYNEEMPÄÄ IMPLANTTISIRUA KUIN NS. "DIGITAALINEN ENKELI"!  M.M.E.A. - MULTIPLE MICRO ELECTRODE ARRAY, Osa 2 - Se tosiasia, että tätä uskomatonta sirua rahoittaa juuri se hallituksen osasto, joka eräänä päivänä ottaa meiltä vapautemme ja jonka lopullinen päämäärä on Uusi Maailman Järjestys, kertoo meille, että tämä siru on todennäköisesti juuri se siru, jonka Vapaamuurarien Kristus ja hänen Väärä profeettansa eräänä päivänä pakottavat jokaiseen ihmiseen maan päällä uskollisuuden osoituksena hänelle!


Muista, että Raamatun ennustaman "Pedonmerkin" olennainen osa on kumartaminen. Katsokaamme, mitä Raamattu sanoo Pedonmerkin kumartamisesta:

"Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: 'Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.'" [Ilm. 9:11]

Voit siis nähdä, että profetia yhdistää "Pedonmerkin" ottamisen Pedon kumartamiseen.


Voimmeko nähdä, että kumartaminen olisi yhdistetty BMI-ohjelmaan, joka on MMEA-sirun "draiveri"-ohjelma? Näin varmasti on ja tässä onkin tämän jännittävän artikkelin aihe! Kautta tämän artikkelin tulemme lainaamaan aineistoa verkkosivulta "Tekninen Jeesus",  http://www.technical-jesus.com/

Ikuinen hengellinen kasvu

Tämä verkkosivu on omistettu kiihoittavalle näköalle. Älykäs kultturi on pian käyttävä teknologiaa soveltamaan rakkauden täyttä voimaa ja siten astuva hyper-evoluution tilaan. He tulevat nauttimaan alati pienenevistä vaikeuksista ja ikuisesta hengellisestä kasvusta. Jumalan tahto tässä asiassa on paljastumassa tämän päivän nopeutuvissa muutoksissa, joita aiheuttavat yhteiskuntaamme ohjaavat voimat: tiede, teknologia, hengellisyys ja jopa talous."


Edellä oli em. verkkosivun tarkoituksen julistus. Tämän kappaleen huolellinen lukeminen paljastaa, että "...älykäs kultturi on pian käyttävä teknologiaa" saavuttaakseen "ikuisen hengellisen kasvun", joka on paljastava "Jumalan tahdon tässä asiassa". Siten tämä uusi teknologia on johtava suoraan valtavaan "hengellisen kasvun" spurttiin koko ihmiskunnassa. Okkulttisen näkemyksen mukaan juuri tämä fyysinen keskinäisen yhteyden mahdollisuus (interconnectedness), jonka tämä teknologia antaa, on lisäävä ihmiskunnan "rakkautta" toisiaan kohtaan. Kuka nyt vastustaisi "rakkautta"? Siksi argumentti, että jokainen pitäisi istuttaa MMEA-sirulla, keskittyy "RAKKAUTEEN"!


Tarkastelkaamme nyt, kuinka tämä "rakkaus" voidaan saavuttaa MMEA:n avulla.


"Tämän pähkinän särkemiseksi tarvitsemme Teknologiaa. Se on hyvä työkalu laajentaa minuuttamme ... ehkä voisimme paikata geneettistä kokoonpanoamme? Luulenpa, että silloin koko helvetti pääsisi irti. Mielen kehitys (mental evolution) on vastaus. Ota huomioon, että mieli on meidän olemuksemme (essence) ja se on kytketty ruumiiseen vain välttämättömyyden pakosta (out of necessity) ... Mielemme on kytketty maailmaan aistiemme kautta ja meillä on kyky laajentaa ja täydentää aistejamme teknologialla. Lopulta mieli ylittää tämän liittymän, tulee uuteen ympäristöön ja ylittää ruumiin (transcend the body). ." ["The Interface is the Temple (Liittymä on Temppeli)", http://www.cuttingedge.org/news/F]


Tämä kappale saa sen melkein kuulostamaan samalta, kuin okkultisti näkee ihmisruumiin velvoituksena hengelliseen kasvuun, sillä lopultakin "mieli on olemuksemme"! Sitten Francis Bacon'in päivien ja ruusuristiläisyyden nousun, okkultistit ovat kirjaimellisesti palvoneet Tiedettä. uskoen, että tämä pyrkimys lopulta toisi ihmiselle ikuisen elämän; tämä nykyinen mielenkiinto  Aivolaiteliittymään on vain tämän uskomuksen viimeinen esimerkki.


Huomaa viimeinen lause, sillä näkökulma, jonka se esittää, on kaikkein tärkein ymmärryksemme kannalta:


"Lopulta mieli ylittää tämän liittymän, tulee uuteen ympäristöön ja ylittää ruumiin (transcend the body)."


Tarkastelkaamme toista artikkelia tällä verkkosivulla nähdäksemme sen suunnattoman painon, jonka  okkultismi panee tälle nykyiselle tieteellisen tutkimuksen linjalle.


"Ei ole epäilystä siitä, että alamme ymmärtää maailmaa nopeassa tahdissa. Elegantti tapa katsella myönteisen kasvun tulosta, on, että me olemme kasvamassa kohti sosiaalista yksilöllisyyttä (singularity). Sosiaalinen yksilöllisyys määritellään siirtymisenä ikuiseen ja kiihtyvään ymmärryksen kasvuun. Luulen, että sosiaalinen yksilöllisyys on luonnollinen seuraus elämästä tässä maailmassa. Pyydän sinua ajattelemaan, kuinka tämä voi tapahtua:


1. Elollinen on tarkoitettu olemaan olemassa ja kasvamaan.


2. Luonnon lakien ymmärtäminen lisää elollisen mahdollisuutta olla olemassa ja kasvaa.


3. Tiede on luonnon ymmärtämisen systemaattinen prosessi.


4. Teknologia on luonnon ymmärtämisemme soveltamista sopeutuaksemme paremmin ympäristöömme. ["Tiede", http://www.technical-jesus.com/Science.htm]


Tämä "sosiaalinen yksilöllisyys", josta tässä puhutaan, ei ole mitään muuta kuin Antikristuksen absoluuttista diktatuuria! Kun diktatuuriin viitataan tällä kaunistelulla, niin se ei kuulosta kovin pahalta, vai mitä?


Kuten esitimme aikaisemmin, ruusuristiläisyys alkoi 15. vuosisadan puolivälissä systemaattisesti tutkia luontoa ja yhtä systemaattisesti kirjata havaintojaan. Tämä perusteellinen toimintatapa on auttanut saamaan aikaan tieteellisen tiedon räjähtävän kasvun menneiden 500 vuoden aikana. Ruusuristiläisyys on kuitenkin alusta lähtien opettanut, että tämä Luonnon tutkiminen oli oleva se tapa, jonka kautta ihminen oli saavuttava "Alkemian" päämäärän -- ikuisen elämän.


Kuuntele selitystä tieteen roolista arkipäivän elämässämme:


"Lopussa kaikki teknologia on proteesi, olemassa olevien biologisten ja informatoristen kykyjen laajennus ja täydennys. Panemme silmälasit silmiemme eteen tuodaksemme maailman näkökenttäämme, kaukoputket ja mikroskoopit nähdäksemme ne maailmat, joita silmämme eivät ilman apuvälineitä voi luodata. Käytämme kaukotunnistimia planeettojen tutkimiseen ja nämä kaikki ovat meillä jo olevien aistiemme laajennuksia. Kaikki kirjoittamisen ja laskennan systeemit ovat samoin muistijärjestelmien ja loogisten operaatioiden, joita voimme suorittaa mielessämme, laajennuksia. Samoin teknologiset välineet, jotka kuljettavat meitä paikasta toiseen, tai jotka kasvattavat ruokamme, tai jotka pitävät meidät lämpiminä, ovat vain omien ruumiittemme toimijoiden jatkeita." - Peter Cariani.


Huomioikaamme, kuinka tämä selitys nyt selittämättömästi laajennetaan fyysisestä hengelliseen:


"Tietokoneiden ja tunnistimien kehittymisen kautta teknologiset työkalumme ovat tulossa tilaan, jossa voimme laajentaa aistejamme paremmin ymmärtääksemme Jumalan sanan. Tämä on hengellinen prosessi, joka tunnetaan luonnollisena ilmestyksenä. Teknologia on alue mielemme laajentamiseksi ja totuuden löytämiseksi niille, jotka sitä haluavat. Puhutaan mielemme lataamisesta tähän ympäristöön ja elämisestä ikuisesti."


Mitä ihmeen hullua kuviteltua hyppyä tämä kappale esittääkään! "Teknologisten työkalujen" nähdään laajentavan ihmiskunnan aisteja, että he "paremmin ymmärtävät Jumalan sanan"! Millaista hölynpölyä tämä onkaan? Ymmärtääksesi mistä nämä okkultistit puhuvat, sinun täytyy ymmärtää, että he eivät puhu samasta "Jumalan Sanasta" s.o. Pyhästä Raamatusta kuin me käyttäessämme tätä termiä; he eivät tarkoita jumalallisesti innoitettua, erehtymätöntä Raamattua.


Sen sijaan he puhuvat Jumalallisen ilmestymisestä Luonnossa. Okkultistit kutsuvat tätä nimellä "Natural Revelation (Luonnollinen Ilmestys)"!


Tämä Luonnollinen tapa tarkastella elämää ja ikuista elämää tulee esiin vielä toisessakin uskomattomassa väitteessä:


"Kuten kaikessa tieteessä, niin seuraava askel on tulossa luonnollisten periaatteiden ymmärtämiseksi tämän ilmiön takana. Siksi seuraava askel on kehittää teknologia 'maailman alistamiseksi' edelleen Jumalan värähtelevällä avulla ... Jos haluat päästä taivaan valtakuntaan, niin vain kolkuta ovea. Vain yritä. Käännä tahtosi siihen. ["Mapping God's Plan: Knocking on Heavens Door...If you are not trying, you are dying", http://www.technical-jesus.com/interrelationships.htm]


Mitä rienausta! Ei kukaan voi päästä taivaaseen "haluamalla"; vain Jeesus päättää, kuka tulee Hänen Taivaaseensa ja kuka ei. Ei yksikään ihminen voi koskaan, koskaan "päästä haluamalla taivaaseen". Tämä on kuitenkin valhe, jonka saatana on syöttänyt monille hyvinkin älykkäille miehille -- joukossa huipputiedemiehiä -- ja eräänä päivänä on pettävä koko ihmiskunnan. Voit nyt nähdä, kuinka seuraava profetia voi toteutua:
 

"Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta."

[Ilm. 13:8]


"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku." [Ilm. 13:16-17]

Kun kaikilla maailman ihmisillä on tämä MMEA-siru itsessään, niin kaikki kumartavat petoa! Mutta ennenkuin Antikristus ja hänen kätyrinsä voivat pakottaa tämän sirun jokaiseen, suurin osa ihmisistä täytyy saada vakuuttuneeksi, että he saavat suuria ja arvokkaita etuja, mukaan lukien ikuisen elämän! Minkä valheen saatana onkaan luonut! Se on sama valhe, jonka Saatana kertoi Eevalle Paratiisissa:


"Onko Jumala todellakin sanonut ...?" [1.Moos. 3:1] Heittäen epäilyksen Jumalan käskyille


"Ette suinkaan kuole;... te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." [1.Moos. 3:4-5]


Kun valhe toimii hyvin, Saatana tietää, että Hän voi jatkaa sen kertomista aivan ajan loppuun saakka!

Konvergenssi johtaa pelastukseen

"Konvergenssi (yhtyminen) johtaa pelastukseen. Pelastus on:


1. Tulemista suoraan tietoiseksi Jumalasta (Käsittäminen)


2. Vapautus elämän kilpailua sisältävistä ja tuhoavista puitteista (Suunnaton etevämmyys)


3. Ikuinen elämä alati lisääntyvässä valaistumisessa (Hyper-evoluutio)


Tämän MMEA-sirun nähdään johtavan "konvergenssiin" ja siitä seuraavaan "pelastukseen", koska jokaista sirua tullaan kontrolloimaan RF-signaalilla, joka tekee mahdolliseksi Illuminaatin käsittelijöille samanaikaisesti saada valitun väestön kukin jäsen ajattelemaan ja tuntemaan, mahdollisesti jopa tekemään sama asia samaan aikaan. Olemme selittäneet tätä seikkaa osassa 1, jossa tehtiin koe, jossa luotiin RF-pilvi koko Athens'in kaupungin ylle Georgiassa. Tämä konvergenssi nähdään myönteisesti ihmeellisenä ja ikuiseen elämään johtavana. Tässä vaiheessa ihmiskunta "tulee yhteen" ja yhdeksi ja astuu sisään "ikuiseen elämään alati lisääntyvässä valaistumisessa".


Katsokaamme nyt kuinka tätä konvergenssia symboloidaan:


Tässä kuvassa on neljä erillistä kokonaisuutta:


1. Yksilö -- "Minä olen"


2. Muut -- "Te olette"


3. Maailma -- "Maailma on"


4. Anteeksiantamus ["Konvergenssi", http://www.technical-jesus.com/Convergence.htm]


Kun kaikkien neljän kokonaisuuden konvergenssi on saavutettu, joko hengellisen etevämmyyden tai teknologisen etevämmyyden kautta, kukin näistä ympyröistä yhtyy muodostaen "Yhdistetyn täydellisen Vuorovaikutuksen Epäitsekkään Rakkauden Kautta (Connected Perfect Interaction By Selfless Love)"


Ja sitten harjoittamalla "Kasvua Uskon kautta (Growth by Faith) tämän MMEA-sirun teknologiassa, yhtynyt ihmiskunta äkkiä saavuttaa "Ikuisen Etevämmyyden (Eternal Transcendence)", kun se ponnahtaa suoraan ylöspäin kohti ikuista "taivasta maan päällä" parhaimmassa okkulttisista traditioista!

JOHTOPÄÄTÖS

Yhtäkkiä samaan aikaan kun näemme niin monien lopun ajan profetioiden täyttyvän, me näemme MMEA-sirun tulevan esiin, äärettömän monimutkaisen asetteen, joka voi toteuttaa kaikki "Pedonmerkin" edellytykset. Tärkein näistä kyvyistä on kyky valvoa kokonaisia väestöjä, saada heidät tuntemaan samoja tunteita, tuntemuksia ja ajatuksia saman aikaisesti.


Ja lopuksi tätä MMEA-sirua ylistetään okkultismin hengellisellä tasolla, että sillä on kyky "pelastaa" koko ihmiskunta. Ja eikä vain pelastaa, vaan myös antaa ikuinen elämä, ilman tuota kaikille okkultisteille niin vastenmielistä Jeesusta Kristusta.


Okkultistit kuitenkin uskovat että heidän toimintatapansa tuo "ikuisen elämän" sen kautta, kun "lataamme mielemme tähän ympäristöön"! Tällä okkulttisella menetelmällä ja kunhan jokaisella ihmisellä maan päällä on tällainen implantti, ihmiskunta on astuva "ikuiseen elämään" yhtenä kokonaisuutena! Siten Antikristus ja hänen Väärä Profeettansa pakottaessaan jokaisen maan päällä ottamaan tämän sirun, lupaavat jokaiselle, että ottamalla tämän sirun he elävät ikuisesti!


Kukapa ei luonnollisessa mielessään tuntisi houkutusta tähän loistavaan lupaukseen?


Totisesti Ajan Loppu on yllämme!


Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.


Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.


Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.


Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry pelastuksen sivullemme nyt. Salvation Page


Toivomme että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen - Antikristuksen Valtakunnan - jokapäiväisissä uutisissaan.


Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:


Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156Takaisin