Untitled Document

Kuten yleisesti väitetään, Amerikan luonnonkatastrofit eivät johdu siitä, että johtajamme "pakottavat" Israelia luovuttamaan Raamatullisia alueitaan Palestiinalaisille

Alaotsikko:

Suosittu myytti, jota kierrätetään kristillisissä piireissä tänä päivänä on, että viimeaikaiset tuhoisat luonnonkatastrofimme edustavat Jumalan tuomiota Amerikalle siitä, että se vaatii Israelia luopumaan Raamatun sille lupaamasta maasta korvauksena "rauhasta". Vaikka tällainen käsitys käy viisaudesta tänä päivänä, se silti on täysin väärä! Eräs CE:n veteraanilukija tietää totuuden:

 1. Amerikan, Israelin ja Englannin todellinen salainen agenda on piilossa ja vahvistettu kauan, kauan sitten ja sen tuloksena Antikristus on hallitseva Jerusalemista käsin
 2. Eräs tietty 2500 vuotta vanha profetia on toteutumassa.

Amerikka ja Englanti ovat yhteistyössä Israelin kanssa varmistaakseen, että tämä kätketty, hyvin vanha suunnitelma ja vielä vanhempi profetia käyvät toteen ilman häiriöitä.


OLET NYT TERÄNSUULLA

Suosittu harhakäsitys, joka kiertää evankelisissa piireissä tänä päivänä on, että hurrikaanien Katrina ja Rita ajoitus vahvasti viittaisi siihen, että niiden tuhoisuus Amerikan kaupungeille on Jumalan tuomio, koska Presidentti Bush painosti Israelia yksipuoliseen vetäytymiseen Gazan kaistalta ja osista Länsirantaa. Pintapuolisesti katsoen näiden tapahtumien ajoitus tukee tätä ideaa, sillä Katrina iski New Orleans'iin 29.8.2005 vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Israel aloitti vetäytymisensä Gazan kaistalta 15.8. Rita rantautui 24.9. 26 päivää Katrinan jälkeen. Me uskomme kuitenkin vahvasti, että nämä päivämäärät ovat vain sattumia, kuten tässä artikkelissa tulemme osoittamaan. Haluamme esittää joitakin kriittisen tärkeitä tosiasioita tämän asian tueksi:

 1. Amerikan tuomio on ollut jo kauan voimassa monista eri syistä johtuen korkeimman oikeuden päätöksestä karkoittaa Jumala Amerikan kouluista vuonna 1963 ja laillistaa vapaa abortti vuonna 1973. Näistä vedenjakajatapahtumista alkaen tämä aiemmin niin suuri kansakunta on johdonmukaisesti kulkenut poispäin Jumalasta, Hänen Pojastaan ja Heidän käskyistään Raamatussa.


  Me olemme tulleet niin kauas Raamatun käskyistä, että johtajamme ovat nyt laillistamassa homoseksuaalisia suhteita ja valtaamassa maita, jotka eivät mitenkään uhkaa meitä ja joilla ei ollut mitään niistä pelottavista aseista, joista me syytimme heitä.


 2. Amerikan tuomio on osa maailman kokonaistuomiota, kun koko maailma menee viimeisten synnytystuskien sodan, joka on tuova "Synnin Ihmisen" maailman näyttämölle, viimeisiin vaiheisiin.

 3. Koska Antikristuksen ilmestyminen on selvästi näköpiirissä, voimme hyvinkin olla jo vaiheessa, jossa Jumala on alkanut sallia pahan ihmisen päästä käsiksi korkeimpiin teknologioista, jotta Saatana voisi toteuttaa kaikki Ahdistuksen aikaa koskevat profetiat. Näihin korkeisiin teknologioihin kuuluu Säänhallinta ja Sääsota. (Read NEWS2071 http://cuttingedge.org/news/n2071.cfm for full Biblical details)

 4. Presidentit Clinton ja Bush eivät suinkaan ole pakottamassa Israelia tekemään jotakin sellaista, jota se ei halua tehdä, sillä kaikki nämä yksipuoliset vetäytymiset oli luvattu jo kauan sitten Oslon rauhanneuvotteluissa 1992-1993. Tosiasiassa Amerikka, Englanti ja Israel ajavat salaisesti kätkettyä agendaa, joka tulee antamaan kaikki Israelille luvatut alueet sen omistukseen, mukaan lukien Temppelivuori ja kaikki Jumalan Abrahamille lupaamat alueet -- alueet, joihin kuuluu Libanon, Syyria lähes Damaskoon asti, Edom ja nykyisin Jordanialle kuuluva Mooab sekä Siinain niemimaa. (Lue UUTINEN 1010 http://www.cuttingedge.org/news/n1010.html tietääksesi kuinka Jumalan lupaukset Raamatussa palauttaa Israel takaisin maahansa ovat toteutumassa alkaen vuodesta 1948 - tähän päivään. On myös suomennettu)


  Siis kun tunnet kätketyn agendan, sinä voit nähdä, että Amerikka tekee yhteistyötä Israelin kanssa taatakseen sen eloonjäämisen ja että se tulee valvomaan Raamatun sille lupaamia alueita; varsin erilainen skenario kuin mitä tänä päivänä rummutetaan evankelisissa piireissä.


 5. Tämä Amerikan, Englannin ja Israelin ajama salainen suunnitelma tulee toteuttamaan eräät hyvin vanhat profetiat, Obadja 15-18 ja Jesaja 34, jotka molemmat ovat lähes 2500 vuoden takaa. (Read NEWS1422 , NEWS1620 , and NEWS2058 for full details, Ovat suomeksi).


  Tässä artikkelissamme tästä eteenpäin keskitymme syyhyn no.4, kätkettyyn agendaan, jota Amerikka, Englanti ja Israel seuraavat, suunnitelmaan, joka takaa Israelille Jumalan lupaamien alueiden valvonnan mukaan lukien Temppelivuori ja kaikki Jumalan Abrahamille lupaamat alueet. Pyydämme sinua lukemaan huolella ja tarkasti, rukoillen että Pyhä Henki täyttäisi sydämesi ja mielesi totuudella.

Eräs peruskäsite, joka sinun on pidettävä selkeänä mielessäsi, on se tosiasia, että tässä ennennäkemättömässä petoksen ajassa sekä politiikassa että uskonnossa totuus usein löytyy aivan päinvastaiselta suunnalta, kuin mitä julkinen retoriikka edustaa. Lue UUTINEN1558 . Useimmat massamedian "uutiset" ja artikkelit eivät ole mitään muuta kuin vääristettyä propagandaa, jonka tarkoitus on saada sinut ajattelemaan kuten jumalattomat johtajamme haluavat sinun ajattelevan ja samaan aikaan totuus on aivan päinvastaisella suunnalla. Huomasin tämän periaatteen selvästi palvellessani Yhdysvaltain armeijan tiedustelussa huippusalaisissa tehtävissä 2 1/2 vuotta yksikössä "Pentagon of the East" Okinawalla. Tänä päivänä Skull & Bones -presidentti valvoo kaikkein uskomattominta ja petollisinta massamedian propapagandaa, mitä maamme on koskaan nähnyt pettäen kristittyjä pelkillä sanoillaan -- ei teoillaan (Lue "President Bush's Evil vs Good Fruits" nähdäksesi kuinka hänen tekonsa uhmaavat hänen rauhoittelevia lausuntojaan).

Kätketty agenda, joka ajaa tapahtumia Israelissa tänä päivänä

Illuministinen Vapaamuurarius on kauan halunnut jälleenrakentaa Salomonin temppelin Temppelivuorelle Jerusalemiin. Englannin, USA:n ja Israelin vapaamuurarilliset voimat ovat ehdottomasti päättäneet jälleenrakentaa Salomonin temppelin. Tämä suunnitelma on saava aikaan Kolmannen Maailmansodan, Antikristuksen ja Ahdistuksen alkamisen. Käyttäkäämme tämän artikkelin loppuosa keskusteluun siitä, kuinka tämä tärkeä päämäärä todennäköisesti tulee toteutumaan. Päästyäsi tämän artikkelin loppuun, olet huomaava, että totuus todellakin on aivan eri suunnalla, kuin mitä julkinen retoriikka edustaa. Ennemminkin kuin että painostaisi Israelia luovuttamaan raamatullisia alueitaan, Amerikka salaisesti tukee Israelia sen ponnistelussa saada Temppelivuori valvontaansa, lavastaa suunniteltu juutalaisten/vapaamuurarien Kristus ja tuhota arabivihollisensa.


Tässä prosessissa lopunajan profetia on tuleva toteutumaan könteissä!


Aidosti uudestisyntyneet kristityt eivät yleensä ole paljon ajatelleet Salomonin temppeliä, sillä me tiedämme, että Jeesus Kristus toteutti VT:n lain mallit ja varjot, joista temppeli oli olennainen osa. Jeesus ennusti Matteuksen 24. luvussa, että loistava Herodeksen temppeli, joka oli mallinnettu Salomonin temppelin mukaan, tuhottaisiin täydellisesti. Kuuntele:

"Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." (Mt. 24:1-2)
Historia kertoo, että tämä temppeli, joka oli niin vaikuttanut opetuslapsiin, tuhottiin vuonna 70 j.Kr. Sen tuhosi Rooman armeija, joka oli piirittänyt kaupungin. Edelleen vaikka sotilailla oli ankara määräys olla tuhoamatta temppeliä, he sytyttivät sen tuleen ja saivat aikaan, että tulipalo oli niin kuuma ja kesti niin kauan, että kivet kuumenivat niin paljon, että temppelin kulta suli ja virtasi kivien rakoihin. Kun tulipalo jäähtyi, Jeesuksen ennustus toteutui tarkasti.

UT:n kirjeissä ei Paavali eikä kukaan toinenkaan apostoli ole korostanut temppeliä. Itse asiassa he eivät millään tavalla ottaneet sitä huomioon. Heprealaiskirjeen kirjoittaja tekee täysin selväksi, että Jeesuksen Kristuksen liitto täydellisesti hävitti ensimmäisen liiton, jossa mahtavalla temppelillä oli niin tärkeä osuus. Kuuntele:

"Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos." (Hepr. 7:11-12)
Tämä kappale tekee täysin selväksi, että Jumala katsoi ensimmäisen liiton olevan puutteellinen ja kipeästi tarvitsevan uusimista! Ja kun liitto vaihtuu, niin vaihtuu myös pappeus ja pappeutta koskeva laki. Ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta todeta, että jos Jumala aikoi vaihtaa ensimmäisen liiton ja hävittää pappeuden, Hän hävittäisi myös temppelin. Tästä syystä me luemme siitä toiminnasta, johon Jumala ryhtyi Jeesuksen riippuessa ristillä välittömästi, kun Hän oli "antanut henkensä":
" Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat." (Mt. 27:51)
Jumala repäisi yliluonnollisesti temppelin esiripun, joka erotti Pyhän Kaikkein Pyhimmästä temppelin ollessa täynnä seurakunnan jäseniä palvomassa vuosittaisen Israelin syntiuhrin aikana. Yht'äkkiä heidän on täytynyt tyrmistyä ja pelästyä, kun Jumala äkisti repäisi esiripun jättäen Kaikkein Pyhimmän täysin avoimeksi. Moni on varmaan pelännyt kuolevansa, sillä kukaan ei voinut mennä Kaikkein Pyhimpään ja elää paitsi Ylimmäinen Pappi ja hänkin vain kerran vuodessa. Esiripun repeäminen kahtia oli Jumalan merkki, että Ensimmäinen Liitto, Temppeli ja pappeus olivat nyt vanhentuneet ja korvattu Hänen Toisella Liitollaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja ottaa esiin tämän aiheen:

" mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut." (Hepr. 7:22)
Edelleen:
"Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään." (Hepr. 8:13)
Ymmärsitkö? "... julistanut vanhentuneeksi ja on lähellä häviämistään."

Juuri siksi aidot kristityt eivät ollenkaan ole kiinnostuneita Salomonin eikä Herodeksen temppeleistä, paitsi tullakseen oikeaan ymmärrykseen VT:n liitosta. Me tietysti ymmärrämme, että Jumala tuhosi temppelin, koska Hän oli asettanut ylivertaisen Toisen Liiton uuden ylivertaisen Ylimmäisen Papin Jeesuksen Kristuksen kautta. Meille Salomonin Temppeli on vain mielenkiintoinen pala muinaisajan historiaa!


Näin ei kuitenkaan ole, mitä tulee vapaamuurareihin. Heidän uskonnossaan temppeli näyttelee hyvin hyvin tärkeää osaa.

Vapaamuurarit julistavat vapaamuurariuden olevan uskonto!

Pysähtykäämme hetkeksi romuttaaksemme nykyisen vapaamuurarien valheen, ettei heidän järjestönsä olisi uskonto. Tarkastelkaamme joitakin lainauksia:


"Jokainen vapaamuurariloosi on uskonnon temppeli ja sen opetukset ovat uskonnon opetusta." ["Morals and Dogma", Albert Pike, p. 231-L]


"Se (vapaamuurarius) on universaalinen, ikuinen, muuttumaton uskonto sellaisena kuin Jumala istutti sen universaalisen ihmiskunnan sydämeen." [Ibid., p. 219-M]


"Mutta vapaamuurarilliset järjestöt, joissa näitä legendoja vaalittiin, kuten tämän päivän vapaamuurariloosit, olivat uskonnollisia yhteisöjä." ["The Holy Bible: The Great Light In Masonry", King James Version, Temple Illustrated Edition, A.J. Holman Company, 1968, p. 26]


".... Vapaamuurarius voi oikeutetusti vaatia, että sitä pidetään uskonnollisena instituutiona." ["A New and Revised Edition: An Encyclopaedia of Freemasonry and Its Kindred Sciences", by Albert Mackey, M.D., 33º, Volume II, p. 618.


Älä anna pettää itseäsi; vapaamuurarius on uskonto!

Salomonin temppeli on vapaamuurariuden sydän ja sielu!

Nyt kun olemme sitovasti osoittaneet, että aidolla kristityllä ei ole mitään läheistä mieltymystä Salomonin temppeliin, koska Jumala hävitti sen ja peruutti siihen liittyvän leeviläisen pappeuden, niin tutkikaamme, kuinka tärkeä tämä temppeli on vapaamuurarillisen uskonnon menoille - ja jyrkässä ristiriidassa UT:n kristinuskon kanssa!


"Kaikista niistä esineistä, joista muodostuu vapaamuurarillinen tiede ja symboliikka, kaikkein tärkein, kaikkein lähinnä muurarin sydäntä ja merkitykseltään aivan ylivoimainen on Jerusalemin temppeli. Vapaamuurariuden kaikista symboleista Temppelin hengellistäminen on ensimmäinen, kaikkein merkittävin ja kaiken kattavin (most pervading) ... Poista vapaamuurariudesta sen riippuvuus Temppelistä, jätä pois sen rituaalit ja viittaukset tuohon pyhään rakennukseen ja siihen liittyviin legendoihin ja traditioihin, niin koko systeemi heti tärveltyy ja kuolee ... ["Encyclopaedia of Freemasonry", by Albert Mackey, MD, 33º and Charles T. McClenachan, 33º, Revised Edition, by Edward L. Hawkins, 30º and William J. Hughan, 32º, Volume II, M-Z, published by The Masonic History Company, Chicago, New York, London, 1873, A.G. Mackey, 1927, by the Masonic History Company.]


Toistakaamme ratkaisevan tärkeä oivallus, jonka huomattava 33. asteen vapaamuurarillinen kirjailija, Albert Mackey meille paljastaa:


Poista vapaamuurariudesta sen riippuvuus Temppelistä, jätä pois sen rituaalit ja viittaukset tuohon pyhään rakennukseen ja siihen liittyviin legendoihin ja traditioihin, niin koko systeemi heti tärveltyy ja kuolee ...


Siksi ensimmäinen asia, jonka haluamme sinun ymmärtävän, on, että vapaamuurarius on ehdottomasti ja täydellisesti sitoutunut Salomonin Temppeliin, jota ilman koko vapaamuurariuden instituutio kuolisi! Siten vapaamuurarius on jyrkässä ristiriidassa aidon raamatullisen kristinuskon kanssa. Toisin sanoen vapaamuurarius on juurtunut syvimmältään VT:n Ensimmäiseen Liittoon, kun taas raamatullinen kristinusko on juurtunut Jeesuksen Kristuksen Toiseen Liittoon, kuten UT esittää!


Myös Mackey tekee tämän täysin selväksi: "Vapaamuurarius on johtanut temppelisymboliikkansa, kuten melkein kaikki symboliset käsitteensä, heprealaisesta mallista ...." [Ibid] Koska VT alunperin kirjoitettiin hepreaksi ja UT kreikaksi, Mackey sanoo selvästi, että vapaamuurarius on juurtunut Vanhaan Testamenttiin!


Edellä lainatussa vapaamuurarien temppelikuvin varustetussa raamattuversiossa, esipuheen kirjoittaja antaa vähän lisävalaistusta Salomonin Temppelin tärkeydestä vapaamuurariudelle.


"Kuningas Salomon temppelin traditiot ja romantiikka ovat suuresta merkityksestä jokaiselle Raamatun lukijalle. Niitten merkitys vapaamuurareille on ylitse kaiken (transcendent). Temppeli on tärkeä symboli vapaamuurariudessa ja legendaarinen kertomus sen rakennusvaiheista on vapaamuurarillisten elämän sääntöjen ja ohjeiden olennainen perusta ... Vapaamuurarillisten historiallisten ja filosofisten kirjoitusten kerma on vedetty kuvailemaan Temppeliä ja sen suhdetta vapaamuurarilliseen rituaaliin.” ["The Holy Bible: The Great Light In Masonry", King James Version, Temple Illustrated Edition, A.J. Holman Company, 1968, Forward entitled, "The Bible and King Solomon's Temple in Masonry", by John Wesley Kelchner].


Tarkastelkaamme tärkeää osaa em. lainauksesta:


"Kuningas Salomon temppelin traditiot ja romantiikka ovat suuresta merkityksestä jokaiselle Raamatun lukijalle. Niitten merkitys vapaamuurareille on ylitse kaiken."


Raamatullinen kristinusko käyttää sanaa "transcendent" (ylitse kaiken) kuvaamaan Jumalaa itseään. Aivan kuten sanakirja sanoo, Jumala on todella "ylitse kaiken", ylittäen sen rajan jonka ihminen vielä voi käsittää", ollen olemassa kaiken yläpuolella ja riippumatta aineellisesta kokemuksesta tai maailmankaikkeudesta." Toisin sanoen Salomonin Temppeli on muurarille sama kuin Jumala aidolle kristitylle!


Siten usko Salomonin temppeliin ylittää kaiken, mitä muurariudessa itsessään on, ollen olemassa sen yläpuolella ja siitä riippumatta. Vapaamuurarius on pannut "kaiken ylittävän" uskonsa rakennukseen, jonka Jumala itse hävitti, eikä vain kerran vaan kahdesti.

Salomonin temppelin hengellistäminen

Alkaen lainauksen lopusta em. vapaamuurarien temppelikuvaraamatusta (Masonic Temple Illustrated Edition Bible) me luemme:


".... Kaikessa muinaisen muuraustaidon rikkaassa symboliikassa kaksi symbolia tai symbolista aihetta ovat vallitsevia. Toinen on valon etsintä, toinen on rakennustyö. Valon lähde on Pyhä Raamattu ja suurenmoinen esitys rakentajan taidosta on Kuningas Salomonin Temppeli .... Oli luonnollista, että kuviteltujen kivimuurarien, kauan ennen kuin oli syntynyt mitään nykyajan veljeyden kaltaista, olisi pitänyt tuntea sukulaisuutta kaikkien aikojen suurten rakentajien kanssa. Oli myös luonnollista, että heidän olisi pitänyt tunnustaa outo viehtymys kaikkein kuuluisimpaan ja loistavimpaan kaikista rakennushankkeista, Kuningas Salomonin temppeliin ja Linnaan. Mielenkiinto ja viehtymys Moorian vuoren ihmeelliseen rakennukseen on vain lisääntynyt eikä suinkaan vähentynyt ... kunnes tänä päivänä Salomonin Temppeli on jokaisen Muurarin hengellinen koti." ." ["Masonic Holy Bible, Temple Illustrated Edition", A.J. Holman Co., 1968, p. 11-14]


Vähän myöhemmin nämä kirjoittajat selittävät: "Kuningas Salomonin Temppeli oli erään kansan uskonnollisen uskon täydellinen arkkitehtoninen ilmaus." "Kenties vapaamuurarillinen kiinnostus myös lisääntyi enemmän tai vähemmän satunnaisesta temppelin maininnasta lopulliseen pakkomielteen kaltaiseen käsitykseen (preoccupation) siitä hengellisen ihmisen symbolina.


Vapaamuurarien johto on todella hengellistänyt Temppelin merkityksen jokaisen vapaamuurarin elämässä. Albert Mackey selittää: ”Mestarimuurarille Salomonin Temppeli on todella ihmiselämän symboli … siitä tulee jumalallisen totuuden, jota ei voida löytää, etsintään antautuneen inhimillisen elämän sopiva symboli … Sellainen on ensimmäisen Salomonin Temppelin symboliikka, jollaisena Mestarimuurarien luokka sen tuntee.” ["Encyclopaedia of Freemasonry, Mackey, p. 774; Emphasis added]


Kuitenkin samalla kun Salomonin Temppeli on kuolevaisen ihmiselämän symboli Mestarimuurarille, Vapaamuurarien korkeampi luokka antaa erilaisen tulkinnan vielä eräälle toiselle temppelille. Kuuntele kun Mackey selittää:


“Mutta on olemassa Veljeyden toinen ja korkeampi luokka, Kuninkaallisen Holvin Muurarit (Masons of the Royal Arch), jotka ovat kehittäneet tätä symboliikkaa vielä pitemmälle. Tämä toinen luokka, jättäen alkuaikojensa symboliikan ja katsoen tämän Salomonin Temppelin tuolle puolelle, löytää Kirjoitusten historiasta toisen Temppelin, joka vuosia ensimmäisen temppelin tuhon jälkeen pystytettiin sen raunioille ja he ovat valinneet tämän toisen Temppelin, Serubbaabelin Temppelin, tärkeäksi symbolikseen. Ja kun vapaamuurarien ensimmäinen luokka löytää Temppelissään kuolevaisen, rajoitetun ja katoavan elämän symbolin, he sitä vastoin näkevät tässä toisessa ensimmäisen temppelin perustuksille rakennetussa temppelissä ikuisen elämän symbolin, jossa kadonnut totuus löytyy, jossa uusi suitsutus kohoaa uudelta alttarilta ja jonka jatkuvuuden heidän suuri Mestarinsa lupasi, kun hän symboliikan hengessä julisti: 'Tuhotkaa tämä temppeli ja kolmessa päivässä minä sen pystytän'.”


“Ja niin näille kahdelle Vapaamuurarien luokalle Temppelin symboliikka esittäytyy yhdistetyssä ja jatkuvassa muodossa. Mestarimuurarille Salomonin temppeli on tämän elämän symboli, Kuninkaallisen Holvin Muurarille Serubbaabelin Temppeli on tulevan elämän symboli. Edelliselle hänen Temppelinsä on totuuden etsinnän symboli, jälkimmäiselle hänen temppelinsä on totuuden löytämisen symboli ja siten ympyrä sulkeutuu ja järjestelmä on täydellinen.” [Ibid., Pages 774-775; Emphasis added]


Temppeli on siis niin kovin tärkeä vapaamuurarille, että hän otti lopullisen askelen hengellistääkseen sen tarkoituksen. Mestarimuurarit katsovat Salomonin Temppeliin ihmiselämän symbolinaan, kun taas Kuninkaallisen Holvin Muurarit pitävät alempiarvoista Serubbaabelin Temppeliä ikuisen elämän symbolinaan! Nämä kaksi symbolia tuotuna yhteen muodostavat hengellisen ympyrän siten “täydellistäen” vapaamuurarillisen symbolijärjestelmän!


Nyt sinä ymmärrät kuinka Salomonin Temppeli tuli sellaiseksi “kaiken ylittäväksi” asiaksi vapaamuurarille!

Mitä voimme päätellä tästä kaiken ylittävästä uskosta Salomonin temppeliin

Koska vapaamuurarius kunnioittaa Salomonin Temppeliä niin kovin paljon ja koska tällä Temppelillä on niin kovin korkea asema kaikessa vapaamuurariudessa sen perustuksista sen huipulle, niin ei tarvitse paljon pinnistellä ymmärtääkseen, että vapaamuurarit haluaisivat kiihkeästi jälleenrakentaa Salomonin Temppelin sille ainoalle paikalle maan päällä, jonne se on mahdollista rakentaa - eli Temppelivuorelle Jerusalemissa!


Tutkikaamme joitakin näistä kirjoituksista nähdäksemme vapaamuurarien kiihkeä halu jälleenrakentaa Salomonin Temppeli!


Vapaamuurarit ovat kaikissa tilanteissa tarttuneet innokkuudella ideaan esittää symbolikielessään sisäistä ja hengellistä ihmistä aineellisen temppelin avulla ... Koko suuri vapaamuurariyhteisö, joka katsoo vain tähän kuningas Salomonin viisaudella pystytettyyn ensimmäiseen Temppeliin, tekee sen elämän symboliksi ja koska vapaamuurariuden suuri päämäärä on totuuden etsintä, niin heidät on johdatettu rakentamaan tämä temppeli soveliaaksi totuuden varastoksi ...” ["Encyclopaedia of Freemasonry", by Albert Mackey, MD, 33º and Charles T. McClenachan, 33º, Revised Edition, by Edward L. Hawkins, 30º and William J. Hughan, 32º, Volume II, M-Z, published by The Masonic History Company, Chicago, New York, London, 1873, A.G. Mackey, 1927, by the Masonic History Company, p. 774]


Sana “avidity” (innokkuus) määritellään englanninkielessä sanoilla eagerness, greed (innokkuus, ahneus). Siis voimme nähdä että heidät on “johdatettu (directed) rakentamaan tämä temppeli” innokkuudella ja ahneudella! Sitten Mackey jatkaa puhuen tästä uudesta temppelistä ja joistakin sen uusista pysyvistä ominaisuuksista (fixtures).


“... uusi suitsutus kohoaa uudelta alttarilta. jonka jatkuvuuden heidän suuri Mestarinsa lupasi, kun hän symboliikan hengessä julisti: 'Tuhotkaa tämä temppeli ja kolmessa päivässä minä sen pystytän'.”[Ibid.]


“Uusi suitsutus” kohoamassa “uudelta alttarilta” Temppelissä, jonka Mackey on juuri yhdistänyt “suureen Mestarimuurariin” Jeesukseen Kristukseen! Toisin sanoen Mackey on yhdistänyt uuden Temppelin Kristukseen eli Messiashahmoon. Eräässä toisessa kirjassa vapaamuurarillinen kirjailija, Edward Waite on vieläkin tarkempi. Kuuntele:


“Vapaamuurariuden Temppeli on tästä lähtien Kristuksen Huone ... [Edward Waite, p. 486-7, "A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: The Rites, Literature and History", Volume II, reprinted in 1970 by Weathervane Books., p. 314]


Uutta Salomonin Temppeliä on tästä lähtien kutsuttava “Kristuksen Huoneeksi”. Herkkäuskoinen voisi ajatella, että Waite viittaa Jeesukseen, mutta Waite ei sanonut niin, vai sanoiko? Tiedätkö, että termi “Kristus” tarkoittaa kirjaimellisesti “luvatun Messiaan virkaa”? Jeesus toteutti tuon viran eläessään ja palvellessaan ihmisten keskellä ja Hänet tunnistettiin siitä, että toteutti tuon messiaanisen viran. Kuuntele:

“Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". [Mt.16:16]

Huomaa, että Pietari sanoi “ Sinä olet Kristus”, toisin sanoen Pietari tunnisti, että Jeesus oli Messiaan tämän viran jumalallinen ja inhimillinen täyttymys.

“Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika". [Mt. 26:63]
Ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta suoraan oliko Hän tuon messiaanisen viran täyttymys.
“Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus” [Lk. 3:15]
Jopa tavallinen juutalainen ymmärsi tämän eron viran (“Kristus”) ja sen täyttävän miehen välillä.

Kuitenkin Raamattu sanoo, että toinen Kristus on nouseva ja hän on oleva Antikristus eli sellainen, joka tulee Kristukseksi pukeutuneena väittäen olevansa Messias. Valitettavasti useimmat tuolloin elävät ihmiset uskovat hänen olevan Messias ja he tulevat seuraamaan häntä innokkaasti [Ilm.13:3-4].


Koska vapaamuurarius on väärennettyä kristinuskoa, niin näyttää johdonmukaiselta, että Mackey ja Waite voisivat puhua Antikristuksesta eikä Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi Waite todella sanoo:


"Vapaamuurariuden Temppeli on tästä eteenpäin [anti-] kristuksen huone”.


Jos todella on käynnissä suunnitelmia jälleenrakentaa Salomonin Temppeli, niin se on oleva Antikristusta varten eikä Jeesusta Kristusta. Eikö Raamattu ennustakin juuri tuon kaltaista tapahtumaa? Kuuntele:


“Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta (jae 11) ... Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa ... “ [Mt.24:15]
Jeesus lainaa Dan.9:27, 11.31 ja 12:11, jossa Antikristus tulee kaikkeinpyhimpään ja pystyttää “hävityksen kauhistuksen”. Paavali antaa meille lisävalaistusta siihen, miksi Antikristuksen teot ovat niin Jumalaa loukkaavia.
“Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” [2.Tess. 2:3-4;]

Matteus 24:15 yht'äkkiä kuvaa Antikristuksen astumassa Kaikkeinpyhimpään ja julistamassa itsensä Jumalaksi ja röyhkeästi vaatimassa, että häntä palvotaan Jumalana. Ilm.13:15 kertoo meille, että Antikristus tulee todella pystyttämään näköiskuvan itselleen. Tämä kuva ei ainoastaan kykene puhumaan, vaan omistaa myös yliluonnollisen kyvyn tappaa jokainen, joka ei sitä kumarra!


Nyt me ymmärrämme. Antikristus on astuva jälleenrakennettuun Temppeliin, joka seisoo Temppelivuorella Jerusalemissa, julistaa itsensä Jumalaksi, vaatii sellaisena palvontaa ja pystyttää puhuvan näköiskuvan itselleen!


Siis jälleenrakennettu Temppeli, josta Jeesus ennustaa, on suoraan yhdistetty Antikristukseen! Miksi meidän pitäisi hämmästyä, kun opimme Waite'lta, että “Vapaamuurariuden Temppeli on tästä eteenpäin Kristuksen Huone”? Tämä suunniteltu uusi temppeli tulee olemaan Antikristuksen Temppeli, joka täysin toteuttaa Kirjoitukset.

Uuden temppelin rakentaminen Jerusalemiin -- Pakkomielle

"... Vapaamuurariuden korkeilla asteilla puhutaan salaisesta päämäärästä rakentaa vielä uusi temppeli Jerusalemiin." [Author, Edward Waite, p. 486-7, "A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: The Rites, Literature and History", Volume II, reprinted in 1970 by Weathervane Books].


1800-luvun lopulla arvovaltainen vapaamuurarillinen kirjailija Edward Waite julisti rohkeasti, että todella on olemassa salainen suunnitelma vapaamuurariuden sisällä “rakentaa vielä uusi temppeli Jerusalemiin”. Tähän sisältyy ongelma. 600-luvun puolessa välissä Jerusalemin Temppelivuorelle rakennettiin muslimien Kalliomoskeija. Siksi jokaiseen vapaamuurarien suunnitelmaan jälleenrakentaa Salomonin Temppeli täytyy välttämättä kuulua Kalliomoskeijan purkusuunnitelma!


Siten luemme juuri sellaisesta suunnitelmasta, jota toteutetaan. UMJ:en kirjailija Peter Lemesurier kirjoittaa kirjassaan The Armageddon Script (Harmageddonin käsikirjoitus): “... voi olla mahdollista, että Uusi Daavid ratsastaa Jerusalemiin kaikessa loistavassa majesteettiudessaan. Huomaa sana ratsastaa ... aasilla kuten Sakarja 9:9 ennustaa ... näyttäisi olevan suositeltavaa, että uusi Messias toistaa sen, aaseineen kaikkineen ... etenemisreitti kulkee tietysti suoraan poikki Kidronin laakson niin läheltä Temppelivuorta kuin mahdollista ... hänet täytyy asianmukaisesti asettaa valtaistuimelle ja voidella öljyllä (Ps.45:6-7) keskellä Kalliomoskeijan jäänteitä ...” [P.. 233-235]


Siis voit selvästi nähdä suunnitelman muuttaa Kalliomoskeija purkujäänteiksi, jotta Salomonin Temppeli voidaan rakentaa. Lemesurier edelleen liittää tämän Kalliomoskeijan tuhon “Uuden Daavidin”, New Age'n Kristuksen - tosiasiassa vapaamuurarien Kristuksen ilmestymiseen, hänen, jota Raamattu kutsuu Antikristukseksi.


Lisänä tämän “salaisen päämäärän palavaan julistukseen rakentaa vielä yksi temppeli Jerusalemiin”, me luemme:


“Kenties vapaamuurarillinen kiinnostus myös lisääntyi enemmän tai vähemmän satunnaisesta temppelin maininnasta lopulliseen pakkomielteen kaltaiseen käsitykseen (preoccupation) siitä hengellisen ihmisen symbolina. ["Masonic Holy Bible, Temple Illustrated Edition", 1968, P. 29]


Kertausta:


Vapaamuurareille Kuningas Salomonin Temppeli on “pakkomielle”


He ovat niin sen “valtaamia (preoccupied)”, että ovat kirjoittaneet paksuja teoksia oikeuttaakseen uuden Salomonin Temppelin rakentamisen Jerusalemin Temppelivuorelle. Kuuntele:


“Mitä tulee tämän temppelin rakentamiseen, niin Zohar opettaa, että Salomonin Temppeliä ei rakennettu alkuperäisten suunnitelmien mukaan ... Sanalla sanoen Herra ei rakentanutkaan huonetta ja ne, jotka sen rakensivat, näkivät turhaan vaivaa ... Aika on kuitenkin tulossa, jolloin Israelin Pyhä on muistava kansaansa Israelia ja Herra on rakentava Huoneen.”[Author, Edward Waite, p. 486-7, "A New Encyclopedia of Freemasonry and of Cognate Instituted Mysteries: The Rites, Literature and History", Volume II, reprinted in 1970 by Weathervane Books].


Kertausta:


" Zohar opettaa, että Salomonin Temppeliä ei rakennettu alkuperäisten suunnitelmien mukaan ... Sanalla sanoen Herra ei rakentanutkaan huonetta ja ne, jotka sen rakensivat, näkivät turhaan vaivaa ... Aika on kuitenkin tulossa, jolloin Israelin Pyhä on muistava kansaansa Israelia ja Herra on rakentava Huoneen.”


Nyt kun olemme saaneet tietää, että Salomo ei seurannutkaan Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa rakentaessaan Temppeliään, me tiedostamme sen tärkeyden, jonka vapaamuurarit asettavat “Pyhälle”, joka on tuleva “muistaakseen kansaansa Israelia” ja kunnioittava tuota muistoa rakentamalla lopullisesti huoneen, jonka Hän oli alunperin tarkoittanut Salomon rakennettavaksi! Toisin sanoen Kuningas Salomo sotki Temppeliä koskevat kuninkaalliset suunnitelmat! Tuleva Kristus on jälleenrakentava sen, mutta on tekevä sen alkuperäisen jumalallisen suunnitelman mukaan.


Osaatko nyt arvostaa säädöstä, jonka ortodoksijuutalaisten johto joitakin vuosia sitten antoi, että “vain Messias voi rakentaa Temppelin”? Kun vapaamuurarillinen Kristus tulee, niin silloin toteutuu Waite'n sana “Herra on rakentava Huoneen”!

"Miehen odotusta"

On tyrmistyttävää, että nykyajan vapaamuurarien Raamattu, jota edellä on lainattu, vahvistaa sen tosiasian, että Salomonin temppelin on odotettava erään hyvin erikoisen miehen ilmestymistä. Kuuntele:


“On tunnettua jokaiselle Raamatun lukijalle ja Salomon päivien tutkijalle, että hämmästyttävän tarkka kuvaus Temppelistä ja sen rakenteista on kulkeutunut muinaisuuden usvista Kirjoitusten kautta. Suoraviivaiset mittaukset (lineal measurements), käytettävät materiaalit ja koristeelliset yksityiskohdat on niin selvästi esitetty, että Temppelin ennallistaminen milloin tahansa menneiden kahden vuosikymmenen aikana, on odottanut vain miehen tuloa, jolla on näky tunnistaa sen historiallinen arvo ja mielikuvitusta ryhtyä tehtävään.” [Foreword, "The Bible and King Solomon's Temple in Masonry", by John Wesley Kelchner, 1968, A. J. Holman Company.]


Avainkohtien kertausta:


“... Temppelin ennallistaminen ... on odottanut vain miehen tuloa, jolla on näky...”

Tämä suunnitelma ajaa päivän uutistapahtumia

Kun ymmärrät, että Lähi-Idän tapahtumia ajaa tämä kiihkeä vapaamuurarien halu jälleenrakentaa Salomonin Temppeli Temppelivuorelle Jerusalemissa, niin pystyt näkemään jotakin mieltä siinä, mitä siellä tapahtuu päivittäin. Jotta tämä unelma lopulta toteutuisi, Jerusalemin valvonnan yleisesti ja varsinkin Temppelivuoren valvonnan täytyy siirtyä pois Israelilta. Se ei kuitenkaan saa siirtyä arabeille. Jerusalemin valvonnan täytyy siirtyä Illuminisoituneelle Kansainväliselle Yhteisölle.


Jumala on käyttämässä tätä vapaamuurarien Jerusalemia koskevaa “pakkomiellettä” vetääkseen kaikki maailman kansat yhdessä Jerusalemia vastaan. Suunnitellun kolmannen maailmansodan savusta, tuhosta ja kauhusta Kristus on tuleva harppoen juuri kuten Peter Lemesurier osoitti kirjassaan "The Armageddon Script". [Paina tarkoin mieleesi, että illuministinen vapaamuurarius johtaa koko saatanistisen uskontonsa heprealaisesta mallista ja siksi arabeja pidetään vihollisina, jotka on torjuttava. Kaikkien arabien tulee ymmärtää, että heidät on määrätty tuhottaviksi, koska heidän vahvasti yksijumalainen uskontonsa ei koskaan salli heidän täydellisesti hyväksyä Kristuksen vaatimuksia. Olemme selostaneet suunnitelmaa, jonka kautta tämä tuhoaminen tapahtuu vaiheittain -- NEWS1631 , otsikolla, "Blood In The Streets".]


Kristus on käynnistävä Lemesurier'in kaavaileman skenarion, jossa hän on oleva voideltu Messias, joka seisoo “Kalliomoskeijan jäänteiden keskellä”. Illuministinen läntinen vapaamuurarius - jota ajavat Englanti, Yhdysvallat ja Israel - huolella manipuloi tapahtumia Lähi-Idässä syöstäkseen käyntiin sellaisen sodan, että se ei vain salli heidän Kristuksensa nousta, vaan myös tuhoaa Kalliomoskeijan joko tarkoituksella aiheutetulla maanjäristyksellä tai sodalla [Peter Lemesurier, "The Armageddon Script"].


Kuten Cohen niin voimakkaasti julistaa, avainjohto tässä käsikirjoituksessa on Lontoossa Windsor'in suvussa (House of Windsor). He tekevät suunnitelmat ja Englannin, Yhdysvaltojen ja Israelin virkamiehet soveltavat niitä. Olemme viime aikoina viitanneet todelliseen “pahan akseliin”, joka ajaa maailman tapahtumia - Englanti, Yhdysvallat ja Israel. Samalla kun jotkut pitävät Espanjan kuningas Juan Carlos'ia tärkeimpänä kanditaattina Antikristukseksi, en itse ole lukenut vahvempia perusteita joko prinssi Charles'in tai William'in puolesta, kuin mitä Cohen esittää kirjassaan "Antichrist and A Cup of Tea". Olemme pystyneet jäljittämään tämän koko nykyajan historian kulun alkamisen koko matkan takaisin englantilaiseen illumunistiin Francis Bacon'iin sekä yhtä illuministiseen kuningatar Elizabeth I:een. Tämä kuitenkin on jo uuden jutun siemen toiselle kertaa! Koska kuitenkin illuministinen suunnitelma UMJ:ksi voidaan jäljittää 1590-luvun englantilaiseen johtoon, niin on johdonmukaista, että Antikristus lopulta on tuleva Englannista.


Voimme siis ymmärtää ne monet suunnitelmat, joita Illuminaatti tehnyt tehdäkseen Salomonin Temppelin jälleenrakentamisesta todellisuutta. Suosittelemme aikaisempia artikkeleitamme, joissa on yksityiskohtaisesti selitetty Jerusalemin kansainvälistä valvontaa:


NEWS1052 -- Verbatim Transcript of the Seminar at the House of Theosophy, August 18, 1991. Five Steps of New Jerusalem Covenant Plan to Produce Antichrist Outlined and Explained (Muistiinpanoja teosofien seminaarista 18.8.1991. Jerusalemin liiton suunnitelman viisi vaihetta Antikristuksen tuottamiseksi pääpiirteittäin selitettynä)


NEWS1529 -- Is The United Nations About To Take Step Three of New Jerusalem Covenant Project? (Onko YK ottamassa kolmannen askeleen Jerusalemin Liiton Suunnitelmassa?)


NEWS1573 -- Is Jerusalem About To Be Declared International City? (Ollaanko Jerusalemia julistamassa kansainväliseksi kaupungiksi?)


NEWS1587 -- Pope John Paul II Signs Covenant With Arafat Calling For Internationalization of Jerusalem! (Paavi Johannes Paavali II allekirjoittaa Liiton (sopimuksen) Arafatin kanssa vaatien Jerusalemin kansainvälistämistä!)


NEWS1635 -- U.N. Has Officially Controlled Jerusalem Since 1999! (YK on virallisesti valvonut Jerusalemia vuodesta 1999!)


Kuten voit nähtä Cutting Edge on uhrannut paljon aikaa ja vaivaa tähän aiheeseen, koska se on kirjaimellisesti se aihe, jonka ympärillä Antikristuksen ilmestyminen on pyörivä.


Salomonin Temppelin jälleenrakentaminen Temppelivuorelle voi silloin alkaa. Silloin “Herra” on rakentava Huoneen. Tämä on Antikristuksen Temppeli ja se lähestyy päivä päivältä.


Eikö kaikki tämä informaatio viekin meitä koko kierroksen takaisin lähtökohtaamme? Voit nyt nähdä, että läntinen vapaamuurarius ei voi sallia Israelia tuhottavan, koska se tekisi täysin tyhjäksi vuosisataisen pakkomielteen kaltaisen unelman Salomonin Temppelin jälleenrakentamisesta. Ainoa vastausta vaille jäävä kysymys, on kuinka poistetaan Kalliomoskeija.


Toiseksi tärkein kysymys on kuinka aloittaa Islamin kannattajien suunniteltu tuhoaminen maailmassa?


Ilmeisesti ensimmäiset kokonaiset islamilaiset kansat ovat ne, jotka ovat lähinnä Israelia, mikä toteuttaisi profetiat Joel 3 ja Obadja 15-16. Kuuntele jälkimmäisiä jakeita:

“Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Sillä niinkuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan ainiaan: he juovat ja särpivät ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan.” (Obadja 15-16)

Jakeessa 15 näemme, että Jumalan tuomio on tuleva niiden kansojen päälle, jotka ovat kohdelleet petollisesti Israelia. Nykyaikana eivät ketkään ole kohdelleet pahemmin Israelia kuin juuri palestiinalaiset. Heidän itsemurhapommittajansa ovat tappaneet miehiä, lapsia, naisia ja vauvoja nyt jo yli 20 vuotta. Palestiinalaisten jäljessä tulevat syyrialaiset, jordanialaiset ja egyptiläiset, jotka kaikki ovat olleet etunenässä yrityksissä tuhota Israel vuoden 1948 jälkeen. Vaikka Egyptillä virallisesti onkin rauhansopimus Israelin kanssa, niin presidentti Mubarak on hyvin Israel-vastainen ja tulee todennäköisesti viemään Egyptin tulevaan alueelliseen suursotaan.


Lopputulos on tässä ja se on yksinkertainen: Lähi-Idän tapahtumia ajaa läntinen vapaamuurarillinen pakkomielle jälleenrakentaa Salomonin Temppeli Temppelivuorelle ja tämä päämäärä vaatii Kalliomoskeijan poistamisen.


Toiseksi tärkein päämäärä on aloittaa Illuminaatin suunnitelma tuhota kaikki yksijumalaisen Islaminuskon kannattajat. Palestiinalaiset (Edomin ja Eesaun heimot) ovat ilmeisesti ensimmäisinä jonossa ja heitä seuraavat Syyria, Jordania ja Egypti. Jotta nämä muslimimaat saataisiin suurhyökkäykseen ylivoimaista Israelia vastaan, heidät on petoksella saatava hyökkäämään. Oslon rauhansopimus edusti ensimmäistä niistä useista askelista, joita Israel on ottanut arabien suhteen, kun se sitoutui Oslossa vetäytymään Gazan kaistalta ja Länsirannalta. Tavanomaisten sotilasoppien mukaan IDF ei voi enää kelvollisesti suojella Israelia, koska se on myöntänyt niin suuren sisämaan alueen valvonnan veriviholliselleen.


Lisäksi Israelin penseä ja heikko vastaus toistuviin palestiinalaisten hirmutekoihin on saanut monet arabit uskomaan, että nykyiseltä Israelin johdolta puuttuu päättäväisyyttä ja se on siis heikko ja hyvin haavoittuva.


Amerikkalaiset presidentit Clinton ja Bush ovat siksi salaisesti auttaneet Israelia yhteisessä päämäärässä tuhota kaikki muslimit, vapauttaa Temppelivuori Islamin valvonnasta ja jälleenrakentaa Salomonin Temppeli. Vasta sitten heidän muurarillinen Kristuksensa voi ilmestyä.


Kaikki edestakaisin lainehtiva väittely ja Israelin “painostaminen” Valkoisen Talon taholta menneiden kahden vuosikymmenen ajan on vain dialektista kamppailua (Controlled Struggle, hallittua kamppailua) pyrkien vakuuttamaan amerikkalaiselle ja israelilaiselle yleisölle, että Israeliin kohdistetaan kohtuutonta painostusta, jotta se luovuttaisi maata. Usko minua, kuten olemme toistuvasti julistaneet vuosien ajan, niin Israel voi vetäytyä tänä päivänä, mutta on pian miehittävä uudelleen, kunhan IDF ensin tuhoaa palestiinalaiset.


Kun palestiinalaiset on tuhottu ja Syyria, Jordania ja Egypti on lyöty niin perusteellisesti, että niiden hallinnot romahtavat, Israel pystyy miehittämään uudelleen, ei vain Gazan kaistaa ja Länsirantaa, vaan myös kaiken sen maan, jonka Jumala lupasi Aabrahamille - kuten edellä sanoimme.


Jos haluat tietää totuuden, niin muista aina katsoa päinvastaiseen suuntaan, kuin mitä julkinen retoriikka edustaa. Palvellessani Yhdysvaltain armeijan tiedustelussa “Idän Pentagonissa”, huomasin, että hallituksemme johtajat valehtelivat joka ikinen päivä. Voimmeko odottaa mitään muuta tänä vielä petollisempana aikana 30 vuotta myöhemmin?


Päivittäiset tapahtumat kiiruhtavat kohti täyttymystään ja pian maailmassa on puhkeava Lopullisten Synnytyskipujen Sota (Kolmas maailmansota), josta Antikristus on tuleva harppoen. Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme s aavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.Lukijan suomentama


Takaisin