Untitled Document

Nykyajan Israel -- Joka 30. vuosi marraskuussa - vuodesta 1917 vuoteen 2007!

Numerologisia todisteita tiukasta Illuminaatin kontrollista nykyajan Israelin ylitse. Tulet suuresti yllättymään todetessasi, että Illiminaatti on suunnitellut nykyajan Israelin hyvin huolellisesti yli 90 vuoden ajan! Tämä tosiasia toteuttaa klassisen "salaliiton" määritelmän, jonka presidentti Thomas Jefferson alunperin kirjoitti:

"Yksittäiset tyranniuden teot voidaan liittää satunnaiseen ajan asenteeseen, mutta sortotoimien sarja, joka on aloitettu määrätyllä aikajaksolla ja jota on jatkettu muuttumattomana aina, kun ministeri vaihtuu, todistaa liiankin selvästi, harkitun järjestelmällisen suunnitelman alistaa meidät orjuuteen. ["The Works of Thomas Jefferson", Volume 1, p. 130, as quoted in "The Unseen Hand", by A. Ralph Epperson, p. 196]

Tulet vääjäämättä näkemään Illuminaatin käden nykyajan Israelin perustamisessa vuodesta 1917 vuoteen 2007!


Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!


Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!


Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA

Kuinka pakanat käyttävät numeroita

Vuosien ajan Cutting Edge on painottanut sitä tosiasiaa, että sekä Jumala että Saatana panevat suuren painon numeroiden käytölle. Jumala käyttää tiettyjä lukuja tarkoittamaan tiettyjä asioita tavallisesti liittyen Israeliin ja/tai Messiaaseen (Jeesukseen). Saatana opettaa omilleen, että tietyt numerot sisältävät myötäsyntyistä voimaa, joten hänen seuraajansa kirjaimellisesti palvovat voimaa, jonka he uskovat sisältyvän tiettyihin numeroihin.


Tässä suhteessa saatanistit täyttävät kirjaimellisesti Raamatun määritelmän pakanasta:

" ...nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen." (Room. 1:25)

Raamatun mukaan pakana on siis henkilö, joka palvoo enemmän sitä, mitä Jumala on luonut kuin Häntä itseään! Tämän vuoksi pakanat palvovat aurinkoa, kuuta, tähtiä, jokia, maaplaneettaa, tiettyjä eläimiä ja muita Jumalan luomistekoja, enemmän kuin Raamatun Jumalaa.


Toisaalta Jumala käyttää numeroita johdonmukaisesti siinä tavassa, jolla Hän käsittelee Israelia, koska Hän päättää tuoda sanoman lukujen kautta, joita Hän käyttää tuolla määrätyllä hetkellä liiton kansansa kohdalla.


Tässä artikkelissa me tulkitsemme tässä tarinassa luonnollisesti esiintyviä numeroita sekä Jumalan että Saatanan sanoman kannalta.


Menkäämme nyt tähän kiehtovaan tarinaan.

Joka 30. vuosi nykyajan Israelissa marraskuussa

UUTISKATSAUS: "Joka marraskuu, kerran 30 vuodessa (Every November, once in 30 years)", by Gadi Baltiansky, YNET News, August 24, 2007


"Joka marraskuu kerran 30 vuodessa se tapahtuu. Huolimatta kaikesta yksityiskohtaisesta valmistelutyöstä ja odotetusta käsikirjoituksesta jännitys ympäröi tapahtuman ja epävarmuus on osa tarinaa. Aina lopussa se tapahtuu, ikään kuin historia olisi odottanut, että oikea sivu kalenterissa avaa uuden luvun ja paremman sellaisen Israelin historiassa."

Pitäkäämme vähän taukoa tässä, että voisimme asianmukaisesti ymmärtää sen uskomattoman uutisen, jota Gadi Baltiansky meille kertoo.


 1. Marraskuun merkittävyys -- Nykyajan Israelin historiassa tapahtuu jokin hyvin tärkeä kansallinen tapahtuma joka 30. vuosi ja aina tuon vuoden marraskuussa. Höristin heti korviani, koska tiedän sen merkityksen, minkä Illuminaatti panee marraskuuhun, koska se on 11. kuukausi kalenterissamme. Illuminaatin pakanallisessa ajattelussa luku 11 on tulevan muurarillisen Kristuksen (Antikristuksen) luku. On varmaa, että tämä Illuminaatin uskomus sopii Raamatun profetiaan. Raamattu paljastaa, että Antikristus on 11. sarvi, joka tulee ilmestymään maailman näyttämölle [Daniel 7:7-8]


  Tietääksesi enemmän luvun 11 käytöstä varaa hetkinen aikaa lukea UUTISEMME 1756, "EVENTS CONTINUING TO OCCUR "BY THE NUMBERS" -- SACRED OCCULT NUMBERS".


  Antakaamme joitakin esimerkkejä siitä, kun Illuminaatti petasi jotakin tärkeää tapahtumaa käyttäen luvun 11 okkulttista allekirjoitusta. Kun Illuminaatti lopetti ensimmäisen maailmansodan, he olivat juuri saaneet menestyksellä päätökseen Albert Pike'n okkulttisen suunnitelman ensimmäisen sodan Antikristuksen tuomiseksi esiin [Lue NEWS1056]. Siten he tarkoituksella lopettivat sen 11. kuussa [marraskuussa], 11. päivänä sen 11. tunnilla. Tulitaukosopimuksen allekirjoittaminen pohjustettiin siis kolminkertaisella luvulla 11!


  Kun Illuminaatti salamurhasi presidentti Kennedy'n, hänet tapettiin okkulttisen luvun 11 allekirjoituksen mukaan. Hänet tapettiin 11. kuussa (marraskuussa) sen 22. päivänä ja 33. leveyspiirin lähellä. Lisäksi hänet tapettiin vapaamuurarillisella Dealey Plaza'lla, joka on tämän päivän maailman voimakkaimman salaseuran symboli ja jolle luku 11 on äärimmäisen tärkeä.


  Luku 11 oli mitä voimakkain okkulttinen allekirjoitus koko tämän tapahtuman takana. Kun se oli menestyksellä toteutettu, niin okkultistit kaikkialla maailmassa tiesivät tarkalleen, mitä oli tapahtunut ja kuka sen suoritti.


  Marraskuun on aina katsottu olevan avainkuukausi Illuminaatille.


  Mikä sitten luvussa 11 on niin merkittävää Illuminaatille? Kuten edellä sanoimme luku 11 on avainluku, joka symboloi muurarillisen Kristuksen tuloa, mutta on toinenkin syy, miksi pakanat rakastavat lukua 11 niin paljon.


  Kuten vapaamuurarikirjailija Wescott selittää: “...siis 11 on kaiken syntisen, vahingollisen ja epätäydellisen olemus.” ["The Occult Power of Numbers", W. Wynn Wescott, p. 100]


  Tämä luvun 11 okkulttinen merkitys vastaa sen raamatullista merkitystä! Kuuntele:

  “Jos luku 10 osoittaa jumalallisen järjestyksen täydellisyyttä, niin 11 on lisäys siihen, tuon järjestyksen kumoava ja mitätöivä. Jos luku 12 osoittaa jumalallisen hallituksen täydellisyyttä, niin 11 jää puuttumaan siitä ... se on luku, joka osoittaa epäjärjestystä, järjestäytymättömyyttä, epätäydellisyyttä ja hajaannusta.” (E.W. Bullinger, "Number In Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance", p. 251)

  Toistakaamme: joka 30. vuosi marraskuussa nykyajan Israelissa on luotu suuri tapahtuma, joka vaikuttaa modernin Israelin elämään. Nyt kun tiedämme luvun 11 tärkeyden näille pakanoille, tutkikaamme lukua 30.


 2. Joka 30. vuosi maailmanlaajuinen Illuminaatti on tarkoituksella luonut tärkeän tapahtuman Israelissa. Mikä on luvun 30 okkulttinen merkitys?


  Ensiksi, luku 30 on 3x10.


  Luku 3 on ratkaisevan tärkeä pakanalle, koska se on helvetin kolminaisuuden, Saatana, Antikristus ja Väärä Profeetta,.luku. Kolmio on tärkein luvun 3 symboli ja siksi pyramideja arvostetaan niin suuresti. Tämä tosiasia vastaa raamatullista luvun 3 merkitystä, “se on jumaluuteen liitetty luku” (Ibid., p. 108)


  Luku 10 on tärkeä pakanalle, koska se edustaa okkulttista “Täydellistettyä Ihmistä”, joka seisoo erillään luodusta maailmasta! Kuinka voi olla näin, kysyt? Pakana katsoo lukua 10 eri lailla kuin tavallinen ihminen; hän näkee siinä ykkösen, sitten tyhjän tilan ja sitten nollan. Ykkönen edustaa pystyssä seisovaa, Täydellistettyä Ihmistä samalla kun nolla edustaa maailmaa, jossa hän elää. Tyhjä tila kahden numeron välissä on tärkein osa tätä ajattelua, sillä se tarkoittaa, että Täydellistetty Ihminen seisoo erossa luodusta maailmasta. Hän ei tarvitse maailmaa, sillä hän seisoo ylpeästi pystyssä ja erillään. ("Magic Symbols", by Frederick Goodman, p. 46-47)


  Tärkein asia, jota Täydellistetty Ihminen ei tarvitse, on järjestetty uskonto!


  Siksi luku 10 on okkultistille niin tärkeä, että Illuminaatin suunnitelmaan kuului järjestää maailma uudelleen kymmeneksi taloudelliseksi supervyöhykkeeksi (NEWS1002). Ensimmäiseksi perustettiin Länsi-Eurooppa (31.12.1992), jota seurasi NAFTA:n synnyttäminen vuonna 1993, jota seurasi taloudellisten supervaltioiden systemaattinen synnyttäminen vuoden 1996 aikana. Tämä osa Illuminaatin Suunnitelmaa toteuttaa profetian Dan. 7:7 täsmällisesti.


  Luku 30 tarkoittaa kirjaimellisesti, että Täydellistetyt Ihmiset (luku 10) ovat toteuttamassa pakanallisen kolminaisuuden suunnitelmaa. Kun paljastamme luvun 30 tärkeyden suunnitelmassa nykyajan Israeliksi, niin tulet näkemään, että tämä tarkoittaminen on täydessä käynnissä – 'Illuminaatin Mestareiden' Täydellistetyt Ihmiset ovat työskennelleet pakanallisen kolminaisuuden puolesta luodakseen nykyajan Israelin valtion.


  Koska Jumala valvoo tapahtumien ajoitusta ja koska Hänen kaikkivaltiutensa on pakottanut Illuminaatin luomaan suunnitelman, joka toteuttaa Hänen lopun Ajan suunnitelmansa täsmällisesti, niin tarkastelkaamme lukujen 10 ja 30 raamatullista merkitystä.


  “... 10 on yksi täydellisistä luvuista ja edustaa jumalallisen järjestyksen täydellisyyttä ... järjestyksen valmiutta (completeness), osoittaen jonkin asian kokonaisuutta kauttaaltaan, siksi alati läsnäoleva luvun 10 tärkeys. Se sisältää, että mitään ei puutu, että lukumäärä ja järjestys ovat täydelliset, että koko ketju on valmis.” (E.W. Bullinger, "Number In Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance", p. 243)


  Kuuntele raamatullista merkitystä luvulle 30.


  "KOLMEKYMMENTÄ (3x10) kuvaa korkeammalla asteella jumalallisen järjestyksen täydellisyyttä osoittaen oikeaa hetkeä” (Ibid., p. q 265; Emphasis added)


  Ymmärsitkö tuon mitä tärkeimmän ajatuksen? Jumala käyttää lukua 30 “osoittakseen oikean hetken”! Koska Saatana tunnetaan Jumalan suurena jäljittelijänä, on mahdollista, että tämä “oikean hetken osoittaminen” on yksi tärkeimmistä konsepteista tämän uskomattoman tarinan taustalla!

Tämän uskomattoman aikataulun yksityiskohdat

Palatkaamme YNET'in artikkeliin tutkimaan yksityiskohtia. Tässä vaiheessa kirjoittaja Gadi Baltiansky luettelee ne kolme historin tapahtumaa, jotka ovat nykyajan Israelin valtion taustalla ja joista jokainen tapahtui marraskuussa ja 30 vuoden välein. Luetelkaamme tapahtumat ja sitten palatkaamme tarkastelemaan niitä läheisemmin.


 1. "Marraskuu 1917: Balfour'in julistuksen julkaiseminen että juutalaiselle kansalle taataan oikeus perustaa kansallinen koti Israelin maassa.”


  On sopivaa, etä tämä tarina alkaa Balfour'in julistuksella, sillä historian tutkijat osoittavat tätä hetkeä todellisena alkuna Israelin paluulle maahansa. Balfour'in julistus teki Israelin valtion paluun väistämättömäksi.


  Kolmekymmentä vuotta kuluu.


 2. "Marraskuu 1947: Yhdistyneen Kansakunnat hyväksyy jakosuunnitelman ja sallii Israelin valtion perustamisen."


  Kolmekymmentä vuotta kuluu.


 3. "Marraskuu 1977: Egyptin, suurimman ja tärkeimmän arabimaan, presidentti vierailee Israelissa ensi kerran tuoden mukanaan rauhan aallot.”


  Nyt jälleen kolmekymmentä vuotta ....


 4. Marraskuu 2007 – "Ja nyt jälleen 30 vuoden jälkeen olemme saavuttamassa marraskuun vuonna 2007, ajan, jonka USA on asettanut kansainväliselle konferenssille, jonka on tarkoitus kaavailla reunaehdot israelilaispalestiinalaiselle rauhansopimukselle.”


Tämä yksinkertainen lausunto tarkoittaa, että uskomattoman voimakas "Näkymätön käsi" on ohjannut nykyajan Israelin julkisia asioita menneiden 90 vuoden ajan luoden merkittävän tapahtuman aina marraskuussa 30 vuoden välein alkaen vuodesta 1917! Tämä tyrmistyttävä tosiasia tarkoittaa, että asioita Israelissa ohjataan näkymättömän salaliiton puitteissa! Tarkastelkaamme presidentti Thomas Jefferson'in klassista määritelmää “salaliitosta”:


"Single acts of tyranny may be ascribed to the accidental opinion of a day; but a series of oppressions, begun at a distinguished period, and pursued unalterably through every change of ministers, too plainly prove a deliberate, systematical plan of reducing us to slavery." (Suomennos: Yksittäiset tyranniuden teot voidaan liittää satunnaiseen ajan asenteeseen, mutta sortotoimien sarja, joka on aloitettu määrätyllä aikajaksolla ja jota on jatkettu muuttumattomana aina, kun ministeri vaihtuu, todistaa liiankin selvästi, harkitun järjestelmällisen suunnitelman alistaa meidät orjuuteen). ["The Works of Thomas Jefferson", Volume 1, p. 130, as quoted in "The Unseen Hand", by A. Ralph Epperson, p. 196]

Olemme siis osoittaneet, että tapahtumia nykyajan Israelissa ohjaa voimakas Illuminaatin salaliitto. Tähän saakka tämä informaatio voi tuntua vähän miedolta, mutta kun ajattelemme näiden historian tapahtumien tarkkoja päivämääriä JA käytämme kalenterilaskintamme, niin tyrmistyttävät seikat ponnahtavat esiin! Tarkastelkaamme nyt näitä neljää tapahtumaa tarkemmin.

Joka 30. vuosi marraskuussa

 1. 2.11.1917 – Balfour'in julistus


  Kalenterilaskin antaa aikaväliksi YK:n äänestykseen -- 10984 päivää - 1+0+9+8+4 = 22


 2. 29.11.1847 – YK äänestää Israelin jakamisesta


  Kalenterilaskin antaa aikaväliksi Sadat'in matkaan -- 10948 päivää - 1+0+9+4+8 = 22


  Muuten YK:n yleiskokouksen äänestystulos oli 33 kyllä-ääntä vastaan 13 ei-ääntä. 33 on tietysti 11x3 ja yksi tärkeimmistä okkulttisista luvuista, samalla kun 13 on okkulttinen luku, joka tarkoittaa “äärimmäistä kapinaa hallitusvaltaa vastaan”. Äänestys oli selvästi lavastettu.


  Äärimmäisen mielenkiintoista on, että näiden molempien aikaintervallien numeroiden summa oli 22, joka ei ole ainoastaan 11x2, vaan myös yksi luvuista, joka yhdistetään muinaiseen Israeliin, koska hepreankielessä on 22 perusmerkkiä (Bullinger, p. 263). Siksi, koska koko tämä episodi koskee Israelia, meidän ei pitäisi hämmästyä huomatessamme, että tätä lukua käytettäisiin.


  Bullinger'illa on kuitenkin enemmänkin sanottavaa luvun 22 merkityksestä raamatullisesta näkökulmasta. “Luvulla KAKSIKYMMENTÄKAKSI, koska se on kaksinkertainen 11, on tuon luvun merkitys tehostetussa muodossa – järjestyksen purkaminen (disorganization) ja hajoittaminen (disintegration)...” (Ibid., p. 262)


 3. 11-19-1977 -- Egyptin Anwar Sadat saavuttaa rauhan Israelin kanssa


  Aikaväli -- 30 vuotta


  Koska presidentti Bush'in kansainvälisen rauhankonferenssin tarkkaa päivämäärää ei ole vielä asetettu, niin ei ole mahdollista laskea tarkkaa aikaintervallia.


 4. ??.11.2007 -- President Bush'in kansainvälinen rauhankonferenssi julistaa Palestiinan valtion.

Ohjaavan käden tunnistaminen

Nyt kun olemme osoittaneet, että jokin mahtava poliittinen voima on luonut tapahtumia nykyajan Israelin historiassa joka 30. vuosi siitä lähtien, kun Balfour'in julistus allekirjoitettiin, niin palatkaamme alkuun eli Balfour'in julistukseen, nähdäksemme, kuka oli tuota kohtalokasta tapahtumaa ohjaava käsi.


“Balfour'in julistus 2.11.1917 oli Britannian hallituksen (salaiseksi) luokiteltu virallisen politiikan julistus Ottomaanien valtakunnan jakamisesta ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa. Kirje ilmoitti kannan, josta oli sovittu brittiläisen hallituksen kokouksessa 31.10.1917, että brittihallitus kannatti siionistisia suunnitelmia juutalaisesta 'kansallisesta kodista' Palestiinassa ehdolla että, ei tehtäisi mitään, mikä voisi kyseenalaistaa siellä olevien yhteisöjen asemaa .... Julistus annettiin kirjeessä Arthur James Balfour'ilta (ulkoministeri) lordi Rothschild'ille (Walter Rothschild, toinen parooni Rothschild), Britannian juutalaisyhteisön johtajalle, välitettäväksi Zionist Federation'ille, yksityiselle siionistijärjestölle. Kirjettä säilytetään brittiläisessä kirjastossa (British Library).” ( "Balfour Declaration of 1917", Wikipedia Encyclopedia)


“Saatanallinen näky Uudesta Maailman Järjestyksestä ei olisi koskaan voinut tulla todelliseksi ilman Rothschild'in perheen suunnattomia varoja. Yksi Weishaupt'in ensimmäisistä merkittävistä kannattajista oli herra Rothschild. Perheen varallisuus on siitä saakka ollut välttämätön tiellä tähän järjestelmään, mutta miksi pitäisikään kristittyjen hämmästellä, sillä Raamattuhan sanoo: “Rakkaus rahaan on kaiken pahan juuri” (2.Tim. 6:10). Rothschild'in perhe on myös yksi historian suurista esimerkeistä sukunoituudesta (Generational Witchcraft) (2.Moos. 20:3-5). Tärkein esimerkki amerikkalaisesta perheestä, joka on samalla tavalla mukana, on Rockefeller'in perhe, joka on myös hyvin vahvasti noituudessa.” (Entinen saatanisti, Doc Marquis, " 'I Witch' New World Order Organization")


"Kansainvälinen pankkiiri, Rothschild, oli juutalainen ja teki yhteistyötä pakana Adam Weishaupt'in kanssa v.v. 1773-1776 perustaakseen Illuminaatin (= valaistuksen) Mestarit -salaseuran. Illuminaatti oli alusta saakka suunniteltu yhdistämään 13 Rothschild-ryhmän pankkiirin rahavarat ja entisen jesuiittapapin, Adam Weishaupt'in, laajan ja rohkean saatananpalvonnan. Vuodesta 1776 vuoteen 1896 Rothschild'in perhe työskenteli käsi kädessä illuminisoituneen vapaamuurariuden kanssa, joka oli ottanut Illuminaatin Mestareiden manttelin. Heidän päämääränsä oli yksinkertaisesti järjestää maailma globaaliin hallintoon, talouteen ja uskontoon, jotta voisivat sitten lavastaa oman hengellisen supermiehensä, Uuden Ajan Kristuksen [Raamatun Antikristuksen].” (NEWS1563)


"Myöhemmin eräs toinen ystäväni kertoi, kuinka erään Clinton'in etujoukon jäsenellä ollut punainen Lenin-rintaneula' kiinnitti salaisen palvelun huomion. [p. 10, occurred in November, 1992]. Punainen symboloi Rothschild'in 'punaista kilpeä'. Yläluokan saksankielessä Rothschild on 'punainen kilpi'. Koska Rothschild'in illuminismi loi kommunismin, niillä on paljon yhteistä. Tämä punainen kilpi on vain yksi esimerkki.” (NEWS1226)


“Tämä syvä punainen puhuu Illuminaatista, koska se on heidän ihmisuhrin ja Hengellisen Sodankäynnin värinsä. Eräs Illuminaatin Mestareiden perustajista oli Mayer Amschel Bauer, joka myöhemmin muutti nimensä Rothschild'iksi. Hän oli rahamies julkisen perustajan, Adam Weishaupt'in, takana. Bauer'in suosikkisymboli oli kuninkaallinen punainen heksagrammi (kuusisakarainen tähti), jonka hän ripusti ovensa ulkopuolelle! Vuosisatoja myöhemmin Lenin otti punaisen värin kommunistiseen lippuunsa, kun taas Israel otti heksagrammin kansalliseksi symbolikseen. Sekä punainen väri, että heksagrammi, osoittavat suoraan Mayer Amschel Bauer'iin (Rothschild)." (NEWS2020)


Tämä on aito Rothschild'in Huone (House of Rothschild), suuri rahapankkiiri globaalille Illuminaatin suunnitelmalle vuodesta 1776. Tarkastelkaamme nyt pikaisesti Rothschild'in roolia siionistiliikkeen alussa Israelin perustamiseksi, siionistikonferenssia Sveitsissä.


Kun ensimmäinen siionistikonferenssi pidettiin vuonna 1897 Basel'issa Sveitsissä selvällä tarkoituksella aloittaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen ponnistelu palauttaa merkittäviä määriä juutalaisia takaisin Israeliin, niin näköalat olivat todella ankeat. Koko aluetta valvoi tiukasti turkkilainen Ottomaanien valtakunta, jonka hallitsijat eivät ehdottomasti katsoisi hyvällä juutalaisten paluuta kotimaahansa ja Israelin valtion ennallistamista. Siitä huolimatta juutalaiset valtuutetut tässä konferenssissa tunsivat ainutlaatuisen painavan käden yllänsä, joka työnsi heitä eteenpäin. Tämä konferenssi päättyi vaikutusvaltaisten ja rikkaiden juutalaisten sitoutumiseen aloittaa yksilöjuutalaisten paluun rahoittaminen heidän Luvattuum Maahansa. Ja he todella palasivat, ensin sadoittain, sitten tuhansin ja sitten kymmenin tuhansin. Alusta lähtien hiljainen näkymätön ohjaus, joka johti Israelia takaisin maahansa EI ollut perinteistä judaismia eikä se taatusti ollut kristillistä, vaan ennemminkin hengellinen johto oli illuministinen! Rothschild'in perhe otti varhain johdon tässä ratkaisevassa kamppailussa ja tarjosi suunnattoman rahoituksen, joka oli välttämätön juutalaisille maahanmuuttajille maan ostamiseksi takaisin arabeilta heidän asetuttuaan Israeliin. (Lue NEWS1884)


HUOMAUTUS: Cutting Edge'n kanta tästä nykyisestä Israelin illumunistisesta hallituksesta, vastaan uskova Israel, joka toivottaa tervetulleeksi Jeesuksen Kristuksen, kun Hän palaa --


Olemme aina sanoneet Jumalan kertoneen edeltä, että kun Hän palauttaa Israelin Hänen maahansa VT:n profetioiden täyttymyksesssä, niin Hän sallii Israelin aluksi palata epäuskon tilassa suhteessa Jeesukseen Kristukseen! Mutta kerran tuotuaan Israelin läpi 7-vuotisen Ahdistuksen Ajan tulien ja suojeltuaan Hänen jäännöstään, Israel on toivottava Jeesuksen Kristuksen tervetulleeksi Kristukseen uskovina! Tarkastelkaamme pikaisesti tähän liittyviä profetioita:


 1. Israel palaa maahansa aluksi epäuskon tilassa Jeesukseen Kristukseen Messiaana -- “Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut.
  (Hes. 37:8)


  Olemme aina uskoneet tämän jakeen tarkoittavan, että Israel palaa muinaiseen maahansa aluksi epäuskossa Jeesukseen Kristukseen, mutta Jumala ei salli sen jäädä kovin pitkäksi aikaa tuohon tilaan – ainakaan oman profeetallisen ajattelunsa mukaan. Heti seuraavissa kahdessa jakeessa sanotaan:


  "Niin hän sanoi minulle: 'Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi.' Minä ennustin, niinkuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylenmäärin suuri joukko."
  (Hes. 37:9-10)


  Jumala toistaa jakeessa 14, että Hän panisi Henkensä Israeliin jossakin myöhemmässä vaiheessa Israelin kansallista elämää.


  "Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra."
  (Hes.37:14)


 2. Jumala käyttää 7-vuotista Ahdistuksen aikaa lopullisena tulena, jonka läpi Hän vie Israelin, jotta siitä tulisi Kristukseen uskova kansa silloin, kun Jeesus palaa. Itseasiassa koko Ahdistuksen tarkoitus on sallia Israelin joutua Antikristuksen pettämäksi ja viedä se läpi raamatullisen tuomion, jossa Jumala sallii Antikristuksen tappaa 66% kaikista juutalaisista, samalla kun Hän säilyttää 33% elossa. Tämä jäännös on uskova Jeesukseen ja toivottava hänet tervetulleeksi, kun Hän palaa 7-vuotisen Ahdistuksen lopussa. Tarkastelkaamme Kirjoitusta, joka ennustaa suuren ahdistuksen tulevan Israelille. Jeesus puhuu Israelin juutalaisille Matteuksen luvussa 24.


  "Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään."
  (Mt. 24:21-22)


  Jakeen 22 “valitut” ovat se jäännös, jota Jumala lupaa suojella:


  "Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".
  (Sak. 13:8-9)


  “Tuli”, jonka läpi Jumalalla on tarkoitus viedä Israel, on 7-vuotinen Ahdistus. Tämän ajan alussa juutalaiset uskovat erheellisesti, että Antikristus on heidän Messiaansa, jota he niin kauan ovat odottaneet. Kuitenkin kun Antikristus astelee vasta rakennettuun Temppeliin Ahdistuksen puolivälissä (Dan. 9:27, Mt. 24:15) ja harjoittaa “turmion iljetystä (RK-92 mukaan)”, niin juutalaiset päättelevät, että oikea Messias ei koskaan saastuttaisi Jumalan Temppeliä sillä tavalla ja ymmärtävät, että tämä kaveri, joka väittää olevansa heidän Messiaansa, onkin huijari.


  Kun Antikristus astelee ulos Temppelistä, hänen joukkonsa käyvät juutalaisten kimppuun päämääränä tappaa heidät kaikki (Mt. 25:16-22). Jumala torjuu hänen suunnitelmansa tappaa kaikki juutalaiset, kuten Hän lupaa Sak. 13:8-9, josta lainaus edellä. Ilm. 12. luvussa me näemme, kuinka Hänellä on tarkoitus suojella kolmannen osan jäännöstään.


  'Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää."
  (Ilm.12:6)


  Seuraava jae ilmeisesti kuvailee suurta ilmasiltaa, jonka avulla Jumala suojelee jäännöstään:


  "Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa (kolme ja puoli vuotta, eli 1,260 päivää) poissa käärmeen näkyvistä. ."
  (Ilm. 12:14)


  Tietysti koska Jeesus kuvailee tätä jäännöstä Jumalan Valittuina (Mt. 24:22), voimme olla vakuuttuneita, että tämä jäännös on Jeesukseen Kristukseen uskovia. Koska kahden kolmanneksen epäuskoinen Israel on tapettu Antikristuksen toimesta, niin Israel on nyt Jeesukseen uskova kansa!


  Siksi Jeesus voi palata Israelille, joka on juuri niin iloinen Hänet nähdessään, kuin profetia ilmoittaa:


  "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."
  (Sak.12:10)


  Tämä profeetallinen lupaus tulee 7 vuoden Ahdistuksen jälkeen, kun vieraat joukot hyökkäävät jatkuvasti Jerusalemia vastaan. Sitten tämän luvun viimeiset jakeet kertovat, miksi nämä Valitut Juutalaiset – uskovat juutalaiset – ovat niin ahdistuneita, kun he näkevät Jeesuksen tulevan pilvissä.


  "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen."
  (Sak. 12:10-14)


  Ymmärsitkö tämän viimeisen profetian? Tämä juutalaisten jäännös on niin murheellinen “koska on sokeasti hyljännyt Messiaansa tunnistamatta Häntä”! (over having blindly rejected their unrecognized Messiah Parallel Bible; KJV/Amplified Bible Commentary)


  Tässä vaiheessa tämän päivän epäuskoinen Israel on mennyt ja sen on korvannut jäännös, jota Jumala on suojellut. He toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi Messiaanaan, kun Hän palaa pilvissä alkaakseen perustaa tuhatvuotista valtakuntaansa.


  Siksi Cutting Edge on aina opettanut, että tämä Illuminaatin johtama Israelin hallitus ei ansaitse Kristittyjen tukea. Kristittyjen pitäisi sensijaan palavasti rukoilla “Jerusalemin rauhan” puolesta, koska se tulee silloin, kun Jeesus palaa. Tietysti tuohon vaiheeseen päästäksemme, Jumalan on suojeltava Israelin nykyistä kansallista olemassaoloa, jotta yleensä olisi mitään Israelia, jolle Jeesus voi palata.


  Ajattelepa tätä: jos Jumala olisi tuonut Israelin takaisin valtioksi kristittynä kansana, niin kaikki ne monet Antikristusta koskevat profetiat eivät voisi toteutua, koska Kristukseen uskovat juutalaiset Pyhän Hengen täyttäminä ja Raamatun tuntevina eivät koskaan hyväksyisi tätä väärää Messiasta! Ei, Israel oli palautettava samanlaiseen uskoon, joka oli olemassa Jeesuksen Kristuksen aikana, uskonnolliseen johtoon, joka hylkäsi Jeesuksen Messiaana. Jeesus itse ennusti, että tuleva Antikristus tulisi pettämään Israelin:


  "Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan."
  (Joh. 5:43)


  Älä sekoita nykyistä Israelin illuministista johtoa siihen Israeliin, joka on olemassa, kun Jeesus palaa. Äläkä ole hämmentynyt siitä tosiasiasta, että Jumala salli Saatanan voimien perustaa Israelin. Jumala on valmistanut Israelia tulevaan 7-vuotiseen Ahdistukseen aina siitä saakka, kun Rothschild'in perhe alkoi tukea ja rahoittaa ensimmäistä siionistikonferenssia Sveitsissä vuonna 1897. Jokaisella askeleella sen jälkeen Jumala on valmistanut Israelia sen tulevaa tuomiota varten niin, että kun Jeesus tulee, Hän tulee uskovalle Israelille.

Tähtäimessä marraskuu 2007 -- alusta saakka

Muutaman viimeisen vuoden aikana katsellessani maailman tapahtumien ryömivän kohti näkymätöntä täyttymystä olen tuntenut, että Illuminaatti on venyttänyt asioita, voidakseen toteuttaa jonkin himoitun aikakehyksen, joka on tuntematon meille toisille. Nyt voimme tietää, että aikakehys, johon he ovat tähdänneet kaiken aikaa – on marraskuu 2007, jolloin tulee 30 vuotta Sadat'in Egyptin ja Israelin sopimuksesta 19.11.1977. Tämän kokouksen päämäärä on luoda Palestiinan valtio. Tuon ja nykyhetken välissä maailma hoidellaan jatkuvaan "sotia ja sanomia sodista" -skenarioon, koska se on tehokkain tapa saada ihmiset omaksumaan ohjelma, joka ei todellakaan ole heidän etujensa mukainen.


Kun Palestiinan valtio on virallisesti julistettu, seuraava profetia on toteutunut:


"Ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi, kaikki sen ruhtinaat ovat poissa."
(Jes. 34:12)


Maailmanlaajalla Illuminaatilla on ollut "Näkymätön kätensä" nykyajan Israelin päällä vuoden 1897 siionistikonferenssista lähtien ja varmasti vuoden 1917 Balfour'in julistuksesta. Koska tämän salaliiton tärkein päämäärä on lavastaa vapaamuurarien Kristus ja jälleenrakentaa Temppeli hänelle , voit olla varma siitä, että Suunnitelma paljastuu siten, että se sallii tämän muurarillisen Kristuksen ilmestyä ja väittää olevansa kauan odotettu juutalaisten Messias ja käynnistää tuon Temppelin rakentaminen -- sen jälkeen kun Kalliomoskeija on tuhottu!


Voimme nyt katsoa tulevaan marraskuun konferenssiin ja odottaa tarkan päivämäärän ilmoittamista. Onko päivien lukumäärä Egyptin sopimuksesta Israelin kanssa (19.11.1977) tähän konferenssiin ensi marraskuussa sellainen, että sen numeroiden summa on 22? Voimme vain odottaa ja katsoa.


Ajan loppu on totisesti syöksymässä kaikkien ihmisten ylle kaikkialla maailmassa ja Israel on keskellä profeetallista toimintaa!Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.


Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.


Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.


Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan. Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä.


Voitte lähettää meille joko etana tai sähköpostia.


Jumala siunatkoon teitä!


Takaisin