Untitled Document

Palestiinan valtion luominen marraskuussa 2007 edellyttää, että sekä pääministeri Olmert'in että presidentti Bush'in käsitetään toimivan voiman asemasta käsin.

Israelin kansalaisten täytyy luottaa, että PM Olmert ja IDF tarjoavat kyllin voimakkaan johdon suojelemaan maantieteellisesti kuohittua Israelia. Israelin kansalaiset tulevat olemaan riippuvaisia Amerikasta, jolla on riittävän vahvat ilma- ja merivoimat kyllin vahvan talouden tukemana, jotka tekijät voivat suojella tätä nyt pikkuista Israelia pitkällä tähtäyksellä.

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!


Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!


Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA

Palestiinan valtion julistaminen

President Bush on vaatinut kansainvälistä konferenssia Palestiinan valtion luomiseksi osasta jo nyt niin pikkuista Israelia. Huolimatta voimakkaista epäilyksistä, että Palestiinan valtiota koskaan voidaan luoda -- johtuen voimakkaasta ja katkerasta kotimaisesta vastustuksesta -- me uskomme, että "läpimurtosopimuksesta" voidaan hyvinkin ilmoittaa tämän kokouksen tuloksena.


Miksi me sitten olemme niin myönteisiä, että läpimurtosopimus on lähellä ja julistetaan tässä konferenssissa? Siihen on useita syitä:


 1. Mikä tärkeintä, Illuminaatti on suunnitellut dramaattisen tapahtuman Israelin elämässä tapahtuvan marraskuussa. He ovat saaneet aikaan sen, että tärkeä tapahtuma tulee esiin Israelin elämässä joka 30. vuosi alkaen Balfour'in julistuksesta vuonna 1917 (Lue NEWS2233, "Modern Israel -- Every 30 Years, In November - From 1917 To 2007!", Suomennettu).


  Ensi marraskuussa tulee 30 vuotta edellisestä marraskuun shokki-uutisesta, joka oli ennakkotapausta vailla oleva rauhansopimus Israelin ja Anwar Sadat'in Egyptin välillä 19.11.1977 (Sadat maksoi tämän sopimuksen hengellään. Suom.huom.). Ainoa kysymys on minä päivänä tämä konferenssi kutsutaan, tai minä päivänä se päätetään? Onko päivien lukumäärä rauhansopimuksesta 19.11.1977 tähän rauhankonferenssiin sellainen luku, että kun sen numerot lasketaan yhteen, kuten Illuminaatilla on tapana, niin se antaa luvun 22?


  Ottaen huomioon sen painoarvon, joka on pantu Palestiinan valtiolle Clinton'in hallinnosta saakka, olisin hyvin yllättynyt, ellei ilmoitettaisi "diplomaattisesta läpimurrosta" tässä kysymyksessä.


 2. Israel näyttää nyt täysin valmistetulta hyväksymään perusolettamuksen, että jos palestiinalaiset vain voisivat saada oman valtionsa, niin he tyytyvät elämään rauhassa heidän kanssaan. Tämä on tietysti täyttä petosta, mutta se on se, mitä juutalaisia kansalaisia valmistetaan uskomaan. Liian monet heistä uskovat, että sekä Hamas, että Fatah muuttavat luontonsa, jos vain saavat oman valtionsa.


  Kuinka juutalaiset ovat saavuttaneet tämän surullisen tilan? He ovat kestäneet 25 vuotta taukoamattomia palestiinalaisia terrori-iskuja, mikä on jättänyt liian monet kansalaiset "sotaväsymykseen" ja epätoivoiseen "ratkaisun" tarpeeseen.


 3. Alkuperäisen Oslon sopimuksen suunnitelma 1992-1992 lupasi palestiinalaisille heidän oman valtionsa! Lue UUTINEN 1911, "Proofs Of A Conspiracy: Oslo Accords Were Designed In 1993 To Give Huge Chunks of Israel Back To The Palestinians -- Exactly Where 'Hardliner' Sharon Is Heading Now (Todisteita salaliitosta: Oslon sopimus suunniteltiin vuonna 1993 antamaan suuria osia Israelista takaisin palestiinalaisille – Täsmälleen, mihin 'kovan linjan' Sharon pyrkii nyt)".

Lainatkaamme merkittävää osaa UUTISESTA 1911:

"UUTISKATSAUS: "There was a plan: A real-life cloak and dagger tale that can finally be told (Oli suunnitelma: Todellisuuden salaaminen ja tikaritarina, joka voidaan lopultakin kertoa)", By Hillel Halkin, Jewish World Review, April 15, 2004 / 25 Nissan, 5764


"Se tapahtui, sikäli kuin voin palauttaa sen muististani, tammikuussa 1994. Tuohon aikaan olin New York weekly Forward'in kirjeenvaihtaja Israelissa ja minulla oli avustaja, Abby Wisse. Eräänä päivänä Abby soitti minulle ja kertoi oudon tarinan. Hän oli saanut puhelun amerikanjuutalaiselta, joka kieltäytyi antamasta nimeään. Hän sanoi vain elävänsä asutuksessa maakunnissa ja hänellä oli näyttää hämmästyttävä asiakirja Abbylle. Eräs ulkoministeriössä työskentelevä ystävä oli antanut sen hänelle ja se sisälsi salaisen suunnitelman toteuttaa Oslon sopimus, joka oli allekirjoitettu joitakin kuukausia aiemmin — suunnitelma, joka paljasti Rabin'in hallituksen todelliset aikomukset. Ne olivat vastoin kaikkea, mitä puhuttiin julkisuudessa, perustaa Palestiinan valtio, vetäytyä vuoden 1967 rajoille, evakuoida kaikki uudisasutukset ja palauttaa koko Itä-Jerusalem arabien hallintaan. Se kaikki oli asiakirjassa, jonka nimetön soittaja halusi meidän julkaisevan tyrmistyttävän totuuden paljastamiseksi."

Sharon'in hallitus tietysti kielsi tämän salaisen ohjelman suureen ääneen. Siitä huolimatta tämä on kuitenkin suunnitelma ja nyt maailma seisoo Kansainvälisen Rauhankonferenssin kynnyksellä, joka tulee toteuttamaan sen kaiken. Tämä kertomus osoittaa sen periaatteen pätevyyden, jota Cutting Edge on aina opettanut, että totuutta määrätyssä asiassa tulee etsiä vastakkaiselta suunnalta, kuin julkinen retoriikka esittää. (Lue NEWS1558, "BREAKING OUT OF THE MENTAL BOX -- LEARNING TO THINK IN THE OPPOSITE DIRECTION OF PROPAGANDA TO FIND THE TRUTH")


Rabin'in salamurhasta lähtien Israel on valinnut koko ajan pääministereitä, jotka ovat vakaasti pitäytyneet Oslon sopimukseen. Nämä "monet ministerien vaihtumiset" tietysti toteuttavat salaliiton määritelmän, jonka on lausunut ei kukaan muu kuin presidentti Thomas Jefferson. Kuuntele:


"...mutta sortotoimien sarja, joka on aloitettu määrätyllä aikajaksolla ja jota on jatkettu muuttumattomana aina, kun ministeri vaihtuu, todistaa liiankin selvästi, harkitun järjestelmällisen suunnitelman alistaa meidät orjuuteen." ["The Unseen Hand", by A. Ralph Epperson, p. 196]


Palestiinan valtion kannattajat tunnustavat, että sellaisen poliittisen valtion luominen edellyttäisi juutalaisten kansalaisten poistamista palestiinalaisille luvatuilta alueilta s.o. Gazan kaistalta ja Länsirannalta. Pääministeri Sharon toteutti yksipuolisen vetäytymisen Gazan kaistalta ja pääministeri Olmert on julkisesti ilmoittanut, että samanlainen vetäytyminen Länsirannalta oli luokiteltu hänen hallintonsa korkeimpaan tärkeysluokkaan.


Juutalaisten uudisasukkaiden pakkokarkotus Länsirannalta on kuitenkin hyvin ongelmallinen monestakin eri syystä:

 1. Gazasta vetäytyminen on osoittautunut tuhoisaksi Israelille ja lisäävän palestiinalaisten terrorismia eikä vähentävän sitä.


 2. Länsirannan juutalaiset ovat paljon runsaslukuisemmat, järjestäytyneempiä ja sotaisampia kuin Gazan uudisasukkaat. He ovat paljon suurempi ongelma poistaa kuin Gazan juutalaiset. Minä pohdin, vaatiiko sopimus tässä Rauhan Konferenssissa vieraita joukkoja näiden sotaisten asukkaiden poistamiseksi.


 3. Koska Israel aikoo sallia palestiinalaisten päästä niin lähelle menestyviä kyliään ja kaupunkejaan, niin Israelin kansalaisille on alettava vakuuttaa, että heidän poliittinen ja sotilaallinen johtonsa on kykenevä puolustamaan heidän henkeään ja omaa sellaisen teräksisen selkärangan, josta pääministerit Israelin nykyajan historiassa ovat olleet tunnettuja.

Pääministeri Olmert'in ja IDF:n maine kärsivät pahoja kolauksia vuoden 2006 Libanonin sodan fiaskon vuoksi. Winograd'in komissio julisti, että pääministeriltä puuttui johtamiskykyä ja sotilasoperaatioita johtavilta kenraaleilta taitoa ja näkyä, joista IDF oli kuuluisa. Tulos oli ennustettavissa: Illuminaatin suunnitelma pakottaa yksipuoliseen vetäytymiseen Länsirannalta oli yhtäkkiä suurissa vaikeuksissa. Itseasiassa sodan jälkipyykki osoittautui niin hirveäksi, että PM Olmert ilmoitti peräytyvänsä suunnitelman tästä osasta.


Illuminaatti kuitenkin tietysti haluaa toteuttaa himoitsemansa yksipuolisen vetäytymisen Länsirannalta.

Tapahtuneen maineen parantelua

Ajankohtainen kysymys on yksinkertainen: kuinka PM Olmert'in ja IDF:n maine voitaisiin palauttaa välittömästi ja vielä korkealle tasolle?


Israelilaisten lentokoneiden uskalias hyökkäys ydinkärkiä vastaan oletettavasti Syyriassa olisi varmasti hyvä temppu! Tarkastelkaamme asiaan liittyviä kertomuksia:

UUTISKATSAUS: "Syyrian edustaja: Israel tulee maksamaan hyökkäyksestä", The Jerusalem Post, September 14, 2007


"Salainen IAF:n hyökkäys Syyrian ilmatilaan oli tosiasiassa Israelin ilmaisku, joka liittyi suoraan Pohjois- Korean epäiltyyn ydinmateriaalin kuljetukseen, joka saapui Syyriaan kolme päivää ennen hyökkäystä.... Israel suoritti merkittäviä toimia suojellakseen tehtävän salaisuutta, informoiden vain niitä pilotteja, jotka todellisuudessa suorittivat iskun eikä suojaa antavien koneiden pilotteja. Edelleen hyökkäyksessä mukana oleville piloteille kerrottiin yksityiskohdat vasta heidän jo lähdettyään."

Nyt tulee iso juttu! Olennainen osa jokaisen pääministerin julkisuuskuvaa keskittyy yhteen tärkeään kysymykseen: onko pääministeri kykenevä toimimaan päättäväisesti aina kun Israel kohtaa kuoleman vaaran? Hyvä esimerkki tästä oli Israelin hyökkäys Irakin ydinlaitoksia vastaan vuonna 1981. Muistelkaamme tuota tarinaa.


"Kesäkuun 7. päivänä 1981 Israelin lentokoneet iskivät Osirak'in ydinlaitokseen Bagdadin lähellä. Tämä Israelin "provosoimaton" toiminta oli ennalta ehkäisevä isku estää Irakia saamasta ydinaseita, joita Israelin tiedustelu uskoi olevan tekeillä. Irakin puolustus yllätettiin ja se avasi tulen liian myöhään. Vain minuutti kaksikymmentä sekuntia ja reaktori oli raunioina. IAF:n koneet palasivat tukikohtaan ilman menetyksiä. Labor kannatti jatkuvia diplomaattisia ponnisteluja ranskalaisten kanssa Irakin ydinaseen torjumiseksi, mutta Likud pääministeri Menachem Begin'in johdolla päätti sen olevan liian vaarallista. Ajatus ydinaseistetusta Irakista, tai yleensä jostakin arabivaltiosta, oli Israelille sietämätön. Vaikka arviot jäljellä olevasta ajasta ennenkuin Irakilla todella olisi ollut ydinase, vaihtelivat kahdesta kymmeneen vuoteen, niin Begin'istä oli liian vaarallista odottaa, koska arviot voisivat olla vääriä ja poliittinen kehitys voisi tehdä mahdottomaksi iskeä myöhemmin. Ratkaisu edetä tehtiin ja tehtävä suoritettiin yhdeksällä IAF:n hävittäjällä."


Tämä kuvaus uskaliaasta ja menestyksellisestä hyökkäyksestä irakilaisia ydinlaitoksia vastaan kuulostaa hyvin samankaltaiselta kuin viimeviikkoinen Israelin hyökkäys Syyrian ydinaseita vastaan. Uskokaa minua, että juutalaiset, joiden elämä on kirjaimellisesti riippuvainen siitä, että heidän pääministerinsä ja IDF suojelevat heitä, panevat merkille samankaltaisuuden ja ovat riittävästi vaikutettuja. Irakin hyökkäyksen jälkeen vuonna 1981 pääministeri teki politiikan julistuksen, johon jokainen pääministeri on siitä lähtien sitoutunut:


"Emme missään olosuhteissa salli kehitettävän joukkotuhoaseita kansaamme vastaan." ("Why did Israel unilaterally attack Iraq in 1981?")


Siksipä kun pääministeri Olmert määräsi Israelin Ilmavoimat (IAF) hyökkäämään oletettuja syyrialaisten ydintaistelukärkien varastoa vastaan heti saatuaan tietää, että niitä oli tuotu, hän kosketti Israelin kansan elintärkeää hermoa. Olmert on nyt todistanut, että hänellä todella oli Likudin pääministeri Menachem Begin'in, joka vielä tänäkin päivänä on sotasankari juutalaisille, teräksinen selkäranka.


Yhdellä rysäyksellä Olmert sai imagonsa kuntoon israelilaisten keskuudessa. Nyt he tiesivät hänen kykenevän reagoimaan nopeasti ja päättäväisesti milloin hyvänsä Israelin tiedustelu havaitsisi hyvin todellisen ja vaarallisen uhkan. Nyt kun Olmert on sitomassa Israelin perustamaan Palestiinan valtion Israelin sydämestä, hänellä on hallinnassaan riittävän monien juutalaisten kansalaisten kunnioitus ja luottamus siinä onnistuakseen.


Seuraava tarina kertoo PM Olmertin äkisti kasvavasta suosiosta, johtuen IAF:n hyökkäyksestä noita oletettuja ydintaistelukärkiä vastaan Syyriassa.

UUTISKATSAUS: "Olmert'in suosio kasvaa Syyrian ilmaiskun jälkeen", Gulk News, September 18, 2007


"Viimeviikkoinen salaperäinen ilmaisku Syyriaa vastaan on kasvattanut pääministeri Ehud Olmert'in hyväksyvien lukuja, osoittaa uusi mielipidekysely. Dahaf-tutkimuslaitos sanoi, että 35% haastatelluista olivat tyytyväisiä Olmert'in suoritukseen, mikä on ylöspäin 25 prosentista syyskuun 7. päivänä - heti ilmaiskusta kertovien uutisten tultua esiin ..."

Vaikka Olmert'in kokonaisvaltaiset hyväksymisluvut jäävät negatiivisiksi, niin ne ovat matkalla oikeaan suuntaan. Tapa, jolla Olmert'in hallitus käsittelee tätä tilannetta on vaikuttava. Samalla kun on pidetty suu supussa IAF:n syyrialaisten ydintaistelukärkien tuhoamisen detaljeista, niin nimettömät puhemiehet ovat hiljaisesti vuotaneet niitä ulkomaiselle lehdistölle.


Tämä taktiikka osoittaa juutalaiselle kansalaiselle, että PM Olmert osaa säilyttää tärkeitä valtiosalaisuuksia -- uusi kypsän johtajan merkki.


Lisäksi ulkomaisen lehdistön selostukset loistavasta hyökkäyksestä ovat tärkeitä, koska Olmert antaa toisten puhaltaa torvea puolestaan, mikä tekee uutisselostukset paljon tehokkaammiksi suostuttelemaan ihmisiä luottamaan nykyiseen pääministeriin.

Amerikka - Israelin viimeinen eloonjäämisen takaaja

Puhukaamme nyt israelilaisten luottamisesta amerikkalaisiin takuisiin Israelin kansallisesta eloonjäämisestä. Poliittisten kampanjoiden aikana monet amerikanjuutalaiset äänestävät sitä ehdokasta, jonka he uskovat olevan paras Israelin ystävä. Juutalaiset Amerikassa ja Israelissa uskovat sydämensä syvyydessä, että vaikka kaikki muu pettäisi, niin amerikkalaista voimaa käytettäisiin pelastamaan Israel kansallisesta tuhosta.


Presidentti Nixon konkretisoi tämän käsityksen tavalla, jolla hän pelasti Israelin sotilaallisesta tappiosta vuoden 1973 Yom Kippur-sodassa. Seuraava artikkeli paljastaa hämmästyttävän tarinan.

UUTISKATSAUS: "Yom Kippur-sota muutti USA:n ja Israelin suhteet", Jewish News of Greater Phoenix


"Egyptiläisten ja syyrialaisten joukkojen aiheuttaessa raskaita tappioita Israelin armeijalle ja ilmavoimille paniikissa oleva juutalaisvaltio anoi apua Yhdysvalloilta. Vain päiviä sen jälkeen kun Egypti ja Syyria aloittivat yllätyshyökkäyksen juutalaisen vuoden pyhimpänä päivänä (6.10.1973) , Israel tarvitsi kiireesti lisää panssareita, lentokoneita ja ammuksia, sen johtajat perustelivat, mutta 25 vuotta sitten Yom Kippursodan ollessa kuumimmillaan Valkoinen Talo vastasi, että se tutkisi pyyntöä. Edessään Israelin historian pahimmat tappiot taistelukentällä pääministeri Golda Meir tarjoutui jättämään komentoasemansa lentääkseen Washingtoniin anomaan henkilökohtaisesti presidentti Nixon'ia jälleenvarustamaan Israelia. Silloin Valkoisesta Talosta tuli lupaus, joka auttoi Israelia muuttamaan sodan kulkua ja aloittamaan prosessin, joka ikiajoiksi muutti Jerusalemin ja Washingtonin väliset suhteet."

Hänen hätäpyynnöllään oli toivottu vaikutus, kun presidentti Nixon teki äkkipäätöksen. PM Meir antoi ilmoituksen:


“ 'Presidentti on suostunut – ja sallikaa minun toistaa tämä virallisesti - että kaikki teidän lentokoneiden ja panssarien menetyksenne korvataan', USA:n ulkoministeri Henry Kissinger kertoi israelilaisille 9.10.1973. USA:n päätös lievitti joitakin Meir'in pelkoja ja salli Israelin lähettää taisteluun satoja lisäpanssareita ja lentokoneita, joita säästettiin tulevien tappioiden pelossa.”


Kun presidentti Nixon pelasti Israelin, hän muutti Lähi-Idän geopoliittista karttaa dramaattisesti.


"Samalla kun suuri osa sotahistoriaa on keskittynyt USA:n ja Israelin välisen ilmasillan viivyttelyyn, lupaus jälleenvarustamisesta todella pani liikkeelle muutoksen amerikkalaisessa politiikassa, joka tulisi vahvistamaan USA: ja Israelin välisiä suhteita. Suorana tuloksena sodasta Yhdysvallat nelinkertaisti ulkomaisen apunsa Israelille ja korvasi Ranskan suurimpana asetoimittajana. Itseasiassa oppi säilyttää Israelin 'laadullinen etumatka' naapureihinsa nähden syntyi sodan jälkiseurauksena ... Kun Israel USA:n liittolaisena kohtasi taistelukentällä Syyrian ja Egyptin, Neuvostoliiton asiakasvaltiot, niin politiikan tekijät Washingtonissa ja Moskovassa kamppailivat asemasta. Joitakin hetkiä Washington ja Moskova harkitsivat suoran yhteenoton vaihtoehtoa supervaltojen välillä. Yhdysvallat pani joukkonsa ydinhälytysvalmiuteen sen jälkeen kun Neuvostoliitto uhkasi lähettää joukkoja puolustamaan Egyptiä. Kun uhka haihtui, Yhdysvalloille kävi selväksi, että Washingtonin oli tultava suoraan mukaan ratkaisemaan Lähi-Idän konfliktia."


Israelin valtio oli pelastettu. Tuosta hetkestä lähtien presidentti Nixon nähtiin suurena sankarina. Lisäksi jokainen Amerikan presidentti arvioitiin tuosta hetkestä lähtien Nixon'in mallia vasten. Presidentti Clinton'ia ajateltiin Israelin läheisenä liittolaisena, kun taas useimmat pitävät Bush'ia juutalaisvaltion ystävänä hänen muka kristillisten käsitystensä vuoksi.


Jos äärimmäisen kiistanalainen -- ja vaarallinen -- suunnitelma, kuten Palestiinan valtion luominen, on määrä toteuttaa, niin juutalaisten kansalaisten on tunnettava olonsa turvalliseksi käsityksessä, että jos puhkeaisi sota Israelin ja sen arabinaapureiden välillä, niin presidentti Bush'in voitaisiin laskea ryntäävän Israelin avuksi. Avaintekijä tässä uskossa Amerikan suojelukseen on tietysti usko, että Amerikan ilma- ja merivoimat voisivat luovuttaa päivän Israelin hyväksi. Kun USA:n armeija nääntyy suossa nimeltä Irak, niin kaikki uskovat, että tämän sodan vaikeudet eivät liikuta Amerikan ilma- ja merivoimia. Minä uskon, että keskiverto israelilainen luottaisi riittävästi presidentti Bush'iin "Israelin ystävänä" ja Amerikan ilmaja merivoimien yhdistettyyn voimaan ja kykyyn tulla puolustamaan Israelia, jos Palestiinan valtio aloittaisi suurhyökkäyksen Israelia vastaan yhdessä Syyrian, Jordanian ja Egyptin kanssa.


Eräs toinen asia kuitenkin ansaitsee tarkan huomiomme. Jos Amerikka joutuisi pahaan taloudelliseen alamäkeen, niin sen kyvystä tulla tehokkaasti Israelin avuksi tingittäisiin. Tästä ja monista muista syistä, joita olen jo luetellut, minä uskon Illuminaatin tiedostavan, että heidän on pidettävä Amerikan talous vahvana, kun Palestiinan valtiota toteutetaan.


Menneellä viikolla on nähty pääministeri Olmert'in suosion ja ihmisten häneen asettaman luottamuksen renesanssi, koska hän määräsi IAF:n iskemään syyrialaisia ydintaistelukärkien kokoamisalueita vastaan. Samoin IDF on nähnyt kuvansa kirkastuvan, koska sen koneet kohtasivat maailman parhaan venäläisen ilmapuolustuksen ja osoittivat paremmuutensa.


Presidentti Bush'in ollessa luja "Israelin ystävä" asemat näyttävät olevan tukevasti paikoillaan marraskuun Rauhankonferenssille, joka tulee synnyttämään Palestiinan valtion. Jos osana tämän raamatullisen Israelin sydänmaista lohkaistun uuden valtion perustamista on juutalaisten asukkaiden pakkokarkotus Länsirannalta, niin asiat käyvät todella mielenkiintoisiksi.


Rukoilkaa Jerusalemin rauhan puolesta ja Jumalan varjelusta Israelille. Vaikka tämän päivän Israel ei ole se Israel, joka toivottaa Jeesuksen tervetulleeksi Hänen palatessaan, niin meidän täytyy silti rukoilla Israelin kansallisen eloonjäämisen puolesta. Nämä asiat todella julistavat meille, että Ajan Loppu on lähellä.Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.


Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.


Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.


Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.


Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä.


Voitte lähettää meille joko etana tai sähköpostia.


Takaisin