Untitled Document

Kokoelma Raamatun kohtia jotka tukevat näkemystä ihmisen vapaasta tahdosta

Olen koonnut Jesajan Kirjasta sekä Uudesta Testamentista löytämiäni kohtia jotka tukevat käsitystä ihmisen vapaasta tahdosta. Käsittämätöntä että jotkut kiistävät vapaan tahdon olemassaolon (esim. Meller). Mutta ehkä se on ominaista tälle ajalle; kukin vääntää Raamattua niinkuin hänelle itselleen sopii.

Tietenkin joku saattaa sanoa, että Jesaja kuuluu Vanhaan liittoon, mutta hänen monet tekstinsä ovat profeetallisia, joten ne viittaavat yhtä hyvin tulevaisuuteenkin.

Ihminen kykenee olemaan vanhurskas niin halutessaan

Vanha Testamentti

Jesaja 1:21:

Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki!
Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus,
mutta nyt murhamiehet.


Jesaja 3:10:

Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat
nauttia tekojensa hedelmiä.


Jesaja 51:1:

Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauteen pyritte, te jotka
Herraa etsitte. Katsokaa kalliota, josta olette lohkaistut, ja
kaivos onkaloa, josta olette kaivetut.

Uusi Testamentti

Jaakobin Kirje 2:21:
Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun
vei poikansa Iisakin uhrialttarille?


Jaakobin Kirje 2:25:
Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun
hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?

Vapaa tahto

Vanha Testamentti

Jesaja 24:6:
Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä
kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja
vähän jää ihmisiä jäljelle.


Jesaja 25:9:
Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni
etsii sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain;
sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin
asukkaat vanhurskautta.


Jesaja 45:22:
Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret
kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.


Jesaja 55:6-7:
Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä
avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä
ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja
meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta.


Jesaja 65:11-12:
Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni,
jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille --
teidät minä määrään miekan omiksi, ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi,
sentähden ettette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä
puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsitte
sen, mikä ei ole minulle otollista.


Jesaja 66:3-4:
Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan,
mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös
sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa:
nämä ovat valinneet oman tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on
mielistynyt heidän iljetyksiinsä, niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa
ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska kukaan ei vastannut,
kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät
sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei
ole minulle otollista.


Jesaja 66:22-24:
Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun
kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän
nimenne. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee
kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. Ja he käyvät ulos
katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta;
sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat
kauhistukseksi kaikelle lihalle.

Uusi Testamentti

Pietarin ensimmäinen kirje 3:1-2:
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka
ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta
sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat kuinka te vaellatte
puhtaina ja pelossa.


Pietarin toinen kirje 3:9:
Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät
sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä
hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat
parannukseen.


Johanneksen ensimmäinen kirje 4:8:
Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

Johanneksen ilmestys 3:20:
Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja
aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

Kerran pelastettu -- aina pelastettu?

Uusi Testamentti

Pietarin toinen kirje 2:21:
Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan
vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille
annetusta pyhästä käskystä.


Johanneksen ensimmäinen kirje 5:16:
Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi,
niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin,
jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä
minä en sano, että olisi rukoiltava.


Jaakobin kirje 5:19-20:
Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se
pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.


Juudaan kirje 1:11-13:
Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan
tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin
Koora! He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti
kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten
ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä,
kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren
aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille
pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.


Johanneksen ilmestys 2:5:
Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä
ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja
työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee
parannusta.


Johanneksen ilmestys 3:4-5:
Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka
eivät ole tahranneet
vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani
valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin
puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän
kirjasta
, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen
enkeliensä edessä.

Loppukommentti

Pietarin toinen kirje 3:14-16:
Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät
havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja
lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas
veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin
hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka
niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät
ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi
kadotuksekseen
.

-- Meller siis vääntää Raamattua kieroon omaksi kadotuksekseen.Takaisin