Untitled Document
The Salty Saints
Matthew 5:13
"Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi."

Jumala ei tunne sattumia

Jeesus sanoi:

"... ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään..."
(Lk. 21:25b-26a)

Sana, jonka puuttuminen Raamatusta on merkille pantavaa, on sana sattuma. Missään inhimillisissä suunnitelmissa ei ole "hyvää tai pahaa tuuria". Kirkot, jotka ovat poistaneet Jumalan "luonnon teoista" ja "maailmanlaajuisista onnettomuuksista" ovat surkean avuttomia todella puhumaan inhimillisestä kärsimyksestä. Me vain laastaroimme inhimillistä kurjuutta, jos emme mene Kirjoitusten ytimeen ja tarjoa ihmisille raamatullisia vastauksia. Psalmista julistaa: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat." (Ps.24:1). Huomaa sana "kaikki". Jokainen tapahtuma tällä pallolla on Jumalan tuntema ja Hän joko on sallinut tai suunnitellut sen. Paavali sanoi heprealaisille Kristuksesta, "...ja kantaen kaikki voimansa sanalla..." (Hebr.1:3) Hänen ei tarvitse toimia jokaisessa tilanteessa, koska Hänen maailmansa jo toimii moraalisen koodin mukaan.


Tämän maailman uutiset ovat tarkoituksella jättäneet kertomatta ne tapahtumat, jotka oli suunniteltu New Orleansiin menneelle viikolle. Tulvavedet hukuttivat tämän pahan kaupungin vain joitakin tunteja ennen kuin homoseksuaalien ja lesbojen kokoontumisen oli määrä alkaa. Homojen konferenssi, nimeltään "Southern Decadence (suom, Eteläinen turmelus)", oli määrä pitää keskiviikosta 31.8. 2005 maanantaihin 5.9.2005. Odotettiin yli 125000 vierasta ja osanottajaa. Heidän odotettiin käyttävän rahaa yli satatuhatta dollaria. Sana "decadence" tarkoittaa "turmeltunutta, mätänemistilaa, korkeasta tilasta vajonnutta, moraalisen ja fyysisen ryhdin puutetta" (Chambers English Dictionary, 1901-1999, p. 364) Tämän tapahtuman julisteet myönsivät röyhkeästi heidän moraalisen turmeltuneisuutensa ja jopa ylpeilivät hyökkäämisestään jumalisuuden malleja vastaan. Meidäthän on luotu Jumalan kuvaksi ja kun tämä kuva alennetaan eläimellisten halujen tasolle, niin se loukkaa itse Luojaa ja se loukkaa Hänen luomakuntaansa.


Usein unohdamme, että tämä maailmankaikkeus on todella elävä mekanismi, joka saa elämänsä Luojansa elämästä ja että se reagoi inhimillisen toiminnan draamaan. Puhtaus tuo menestyksen, mutta turmelus tuo kuoleman ja tuhon. Amerikka on historian opetus tästä totuudesta ja me kärsimme, koska olemme unohtaneet tämän opetuksen. Tämä opetus on ollut jokaisen kulttuurin kuva tämän maailman koko historian ajan. Kun synti murskaa puhtauden tasapainon ja hävittää luonnollisen säädyllisyyden, niin itse luonnon koko systeemi alkaa kapinoida. Koska Jumalan kaikkien asioiden suunnittelussa on älyä, niin maa ja luonnon tapahtumat ovat ihmisten toimien ja pilkkaamisten mikrokosmos.


Kuulemme usein ihmisten käyttävän sellaisia sanoja kuin "hyvä tuuri" tai "huono tuuri". Sanon jälleen, ettei näissä ilmauksissa ole totuutta. On taikauskoa olettaa, että elämä on alistettu kohtalon voimille. Se varmasti palvelee Jumalan ja ihmisen vihollista, kun ihmiset ajelehtivat tällä epävarmuuden merellä. Samalla, kun Jumalalla on tarkoitus jokaiselle elävälle sielulle, Hänen suunnitelmansa ei voi toteutua, ennen kuin täysin luotamme ja tottelemme Häntä ja Hänen "valmistajan käsikirjaansa". Hänen suunnitelmansa ulkopuolella on vihollinen ja hänen pahojen henkiensä armeija. Jumalan Sana varoittaa meitä: "Älkääkä antako perkeleelle sijaa." (Ef.4:27) Jeesus itse antoi meille kuvan siitä, mitä Saatanalla on valta tehdä. "Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys." (Joh.10:10)


On vaarallista elää tässä maailmassa, jossa Saatanasta on tullut väärä jumala ja hän on luonut monia uskontoja kätkeytyäkseen niiden taakse intohimossaan syöstä Luoja valtaistuimelta. Varjelusta ei ole missään muualla kuin Jumalan Pojan ristissä. Saatana on talutushihnassa ja tuo hihna on kiinnitetty ristiin. Jos poistat tai hylkäät ristin, niin elämäsi jää vihollisen tarkoitukselle. Risti ei ole yllä pidettävä muistoesine tai jokin katolisten palvonta-asema vaan elettäväksi tarkoitettu elämä. Me tulemme osallisiksi Kristuksen rististä vain kun alistumme siihen kuolemantuomioon, jonka se langettaa lihalle. Nykyisten seurakuntien enemmistö on muuttanut ristin muistoesineeksi teloituspuun asemesta ja tulos on uskonto ilman voittovoimaa vihollisen yli.


Meidän täytyy alkaa tunnistaa Jumalan käsi jokaisessa tämän maailmankaikkeuden ilmiössä. Jeesus varoitti, että kaiken ylittävä pelko olisi luonteenomaista tämän seurakunta-ajan lopulle. Me joko opimme "suuren uskon" tai sitten halvaudumme "suuresta pelosta". Ahdistuksen ajan pelko on saapunut. Jeesus kertoi meille tästä hetkestä. Hän varoitti meitä: "Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät." (Lk.21:26). Edellisessä jakeessa sanotaan: "...ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat." Voisiko Sana olla selvempi? Ei ole olemassa sattumia ja sinä teet palveluksen perheellesi ja ystävillesi tunnustamalla Jumalan valtavat teot raamatullisessa kontekstissaan.


Joseph R. Chambers
jrc@pawcreek.orgTakaisin