Untitled Document

Köyhdytetyn uraanin käytön jatkoseuraamukset -- onko DU osa Toisen sinetin suurta miekkaa? (osa 1/2)

Alaotsikko: Artikkelissa 1920 me esittelimme kuinka DU-ammmusten laajamittainen käyttö on toteuttamassa Lopun ajan profetiaa Babylonia (Irakia) vastaan. Nyt, me tutkimme suurta mahdollisuutta että DU toteuttaisi toisenkin merkittävän profetian: Ilmestyskirja 6:3-4:

"Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovat: 'Tule!' Niin lähti toinen hevonen, tulipinainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka."

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge Ministeriössä

Nyt kun me olemme läpikotaisin keskustelleet käyhdytetyn uraanin fyysisistä ja lääketieteellisistä ominaisuuksista, ja nyt kun me olemme nähneet kuinka pahasti saastuneet alueet Irakissa ovat täydellisesti toteuttaneet Lopun ajan profetian Irakia vastaan (uutinen 1920 suomennettu), salli meidän nyt jatkaa opiskeluamme kuinka DU saattaisi auttaa toteuttamaan tämän Ilmestyskirjan tärkeän profetian. Salli meidän nyt tutkia nämä jakeet ja katsoa sitten miten nämä jakeet oli kirjoitettu kreikaksi.

"Ja kun Hän rikkoi toisen sinetin, minä kuulin tämän toisen elävän olennon huudahtavan, Tule! Ja toinen hevonen tuli, leimuavan punainen. Ja sen ratsastajalle annettiin valta ottaa rauha pois maasta, niin että ihmiset teurastaisivat toinen toisiaan; ja hänelle annettiin valtava miekka." [Revelation 6:3-4; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary.]
Nämä jakeet kuvaavat Toista sinettiä, joka tietystikin, seuraa Ensimmäistä sinettiä, joka kuvaa Antikristusta ratsastamassa maailman näyttämölle. Siksi, me voimme turvallisesti olettaa että tämä valtaisa sota seuraa välittömästi Antikristuksen ilmestymistä. Kuitenkin, AK:n täytyy "syntyä" tähän maailmaan Matteuksen luvun 24:6-8 mukaan, jossa näitä tapahtumia verrataan synnytystuskiin. Mitä ovat nämä synnytystuskat? Jeesus kertoo meille:
"Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua."

Siksi, maailma kohtaa kaksi sotaa. Ensiksi, tuomaan Antikristus, meidän täytyy käydä läpi Viimeiset synnytyskivut eli Kolmas maailmansota jota Illuminati on suunnitellut vuodesta 1870 lähtien (uutinen 1056). Täten, profetia kertoo että kaksi sotaa ympäröi AK:ta molemmin puolin: maailmansota joka tuo hänet sekä maailmansota joka puhkeaa hänen jälkeensä.


Kristillinen Kirkko on suurelta osin kadottanut näkökykynsä Viimeisten synnytyskipujen osalta koska se on sallinut Tim LaHayen ja Timothy Icen profeetallisten opetusohjelmien kaappaavan itsensä; tämä ohjelma piilottaa tämän sodan ihmisiltä. Kristityt jotka ovat osallistuneet näihin profetiakonferensseihin kävelevät sieltä ulos uskoen "elävänsä kuin herran kukkarossa" yhtenä päivänä, tulevan ylösotetuksi seuraavana päivänä ja sen jälkeen toteutuvat "pahat asiat". Täten, Kirkko on menettänyt syyn kehoittaa ihmisiä parannukseen ja elämään jumalisesti. Vain harvat pastorit tänään ajattelevat Viimeisten synnytyskipujen sotaa Matteuksen luvun 24:6-8 täyttymyksenä. Se on suuri virhe sillä kun he pohtivat Afganistanin ja Irakin sotien merkitystä, he eivät koskaan kunnolla ymmärrä miksi me olemme näissä valtioissa; he ovat menettäneet näkökykynsä sen profeetallisen seikan osalta että maailman täytyy läpikäydä suuri sota juuri ennen Antikristuksen tulemista.

Siksi, profeetallinen tapahtumajärjestys etenee tähän tapaan:

 1. Viimeiset synnytystuskat -- Kolmas maailmansota.

 2. Antikristuksen saapuminen -- kirjaimellisesti, hän astuu esiin Kolmannen maailmansodan savusta ja tomusta. Hän saapuu koska Jeesus avaa Ensimmäisen sinetin.

 3. Avataan Toinen sinetti -- Punaisen hevosen ratsastaja ratsastaa eteenpäin teurastaen ihmisiä suurella miekalla. Tässä artikkelissa keskitytään tämän Toisen sinetin sotiin ja siihen mitä termi "Suuri miekka" tarkoittaa.

Kunnollinen selitys koskien Ilmestyskirjan lukua 6:3-4

Nyt, palatkaamme takaisin Ilmestyskirjan lukuun 6:3-4, sillä tämä kohta on tärkeä, ja meidän täytyy ymmärtää se jotta me käsittäisimme tämän edessämme olevan vaikean asian. Kuuntele kuinka voimallinen tämä Raamatun kohta on kreikaksi:


"...toinen hevonen lähti ulos, ja sille joka istui sen päällä annettiin ottaa rauha pois maan päältä ja että he teurastaisivat toinen toisiaan, ja suuri miekka annettiin hänelle (jae 4). Sana 'miekka' oli Rooman valtakunnan lyhyt, raskas miekka. Se täytyy erottaa pitkästä leveästä miekasta joka lähtee Kristuksen suusta (Ilmestyskirja 19:15). Peto saattaa tulla valkoisella hevosella, luvaten rauhaa, mutta onnistuu ainoastaan upottamaan maailman sotaan. Hänellä on suuri valta, mutta hänen täytyy käyttää sitä pysyäkseen vallassa. Herra Jeesus Kristus varoitti että koko maailmaa ennen Hänen paluutaan voitaisiin luonnehtia sanoilla 'sotia ja sanomia sodista' (Matteus 24:6) mutta Hän varoitti myös suuresta ainutlaatuisen raskaasta ahdistuksen ajasta jollaista maailma ei ole koskaan nähnyt (Matteus 24:21)." [Tri. Stewart Custer, "From Patmos To Paradise", BJU Press, s. 76-77.]

Toisin sanoen, tämä "miekka" jota Punaisen hevosen ratsastaja pitää on ainutlaatuisen voimakas ja tappava. Hyvin voimakas globaali sota puhkeaa, tai aiempien sotien vaikutukset jatkuvat, ja näiden sotien johtajat tuhoavat ihmiskuntaa tarkoituksella. Siviilien teurastaminen on Punaisen hevosen ratsastajan päällimmäisin ajatus.


Me ehdotamme että Afganistanin ja Irakin taistelukentille levinnyt köyhdytetty uraani saattaa olla osa Toisen sinetin suurta miekkaa. Ensimmäinen kerta jolloin DU-ammuksia käytettiin taistelukentällä oli vuoden 1991 Irakin sota. Köyhdytettyä uraania sisältävä tomu on levinnyt kaikkialle LÄhi-itään näiden 13 vuoden aikana. Kuten me näemme hetken kuluttua, syöpätapaukset ovat nousseet räjähdysmäisesti, muut taudit ovat lisääntyneet dramaattisesti ja monet ihmiset ovat jo kuolleet.


Edelleen, suuri määrä DU:ta sisältävää pölyä on levinnyt näiden ihmisten keskuuteen vuoden 2001 marraskuusta lähtien jolloin meidän joukkomme alkoivat käyttää DU-ammuksia Afganistanissa. Koska ihmiset alkoivat sairastua jo vuoden sisällä hengitettyään tätä saastunutta pölyä, ja koska täysmittaiset vaikutukset alkavat vasta 8-20 vuoden kuluttua, ihmiset tällä alueella kuolevat jo nyt, mutta he alkavat kuolla suuremmassa määrin vasta vuoden 2010 jälkeen.


Salli meidän nyt katsastaa eläkkeellä olevan Intian laivaston Amiraalin todistus.KANSAINVÄLISET LÄÄKÄRIT YDINSOTAA VASTAAN (IPPNW) KONFERENSSI: "DIALOGEJA PÄÄTÖKSEN TEKIJÖIDEN KANSSA", NEW DELHI, INTIA, HELMIKUU 29, MAALISKUU 1-2, 2004, KONFERENSSI JOTA ISÄNNÖI INTIALAISET LÄÄKÄRIT RAUHAN JA KEHITYKSEN PUOLESTA (IDPD) -- ÄÄNETTÖMÄT JOUKKOTUHOASEET -- KÖYHDYTETYN URAANIN VAIKUTUKSET


Amiraali Vishnu Bhagwat Former Chief of the Naval Staff, India February 29, 2004

"Tämä lyhyt esitys on tarkoitettu siirrettäväksi eteenpäin... Hirvittävät ja tuhoisat seuraukset vastuuttomasta käyhdytettyä ja köyhdyttämätöntä uraania sisältävien ammusten käytöstä läntisen, keskisen ja eteläisen Aasian alueiden naisia, lapsia, miehiä, eläimiä ja kasveja vastaan nyt ja tulevaisuudessa, kansainvälisen lain, Haagin sopimuksen ja USA:n sotilaslain räikeää rikkomista... Syöpä saa alkunsa yhdestä alfa-partikkelista, sen tytär-isotoopit vaikuttavat sukupolviin kun isotoopit rikastuvat kasveissa ja eläimissä, ja kulkeutuvat eteenpäin ravintoketjussa. Se on ydinase... Ne astuvat sisään ruumiiseen keuhkojen, ruuansulatuksen tai ihon haavojen kautta. Yksi gramma DU:ta vapauttaa yli 12.000 partikkelia sekunnissa. Säteily tappaa hitaasti solut jotka mahdollistavat elämän. Persianlahden syndrooma vuonna 1991 teki juuri näin." [Reported by Asaf Durakovic, Prof of Medicine Georgetown University, and discoverer of the 'Gulf War Syndrome'.]

Salli meidän pysähtyä tässä sulattaaksemme kunnolla sen mitä me olemme juuri lukeneet.

 1. Henkilö alkaa kuolla kun hän saa sisäänsä yhdenkin alfa-partikkelin köyhdytettyä uraania. Tämä uraanimyrkytys on välitön eikä sitä voi välttää mitenkään.


 2. Tämä uraani on ydinase joka kulkee ylöspäin ravintoketjussa; kaikki -- ilma, vesi, ruoka -- on saastunutta.

 3. Vuoden 1991 "Persianlahden syndrooma" oli seurausta DU:sta. Muista neuvo jonka antoi ulkomaisen armeijan lääkäri joka oli koulutettu aavikkosodankäyntiin. Hän varoitti meitä vuoden 2003 alkukesällä että uraani toimisi "villinä korttina" saaden ihmiset kuolemaan erilaisiin tauteihin. Vaikka kukaan ei ole virallisesti yhdistänyt DU:ta tähän syndroomaan, on selvää että DU on aiheuttanut tämän.
Nyt, salli meidän palata Amiraali Vishnu Bhagwatiin:
"DU-aseiden käyttöönotto vuoden 1991 Irakin sodassa, tämä radioaktiivinen jäte ydinvoimaloista rikkoi 46 vuoden tabun. Tätä ydinsodan troijalaista hevosta, omnicidaalista asetta on siitä lähtien käytetty yhä enemmän. DU säilyy radioaktiivisena kauemmin kuin on maapallon ikä (arviolta 4,5 miljardia vuotta)."

Tämä termi "omnicidaalinen", joka on luultavasti hänen itsensä keksimä, koostuu sanoista "omni" ja "homicidal". Sana "omni" tarkoittaa "kaikki" tai "kaikkialla" ja "homicidal" tarkoittaa murhaa. Täten, sana "omnicidal" tarkoittaa jokaisen murhaamista tai murhaamista kaikkialla. Myös tämä vahvistaa varoituksen jonka ulkomaisen armeijan lääkäri antoi: Köyhdytetty uraani joka leviää tuulen mukana kaikkialle surmaa kaiken elollisen tällä alueella.


Presidentit Bush ja Blair ovat kattaneet tämän alueen "omnicidaalisella" ydinaseella, Troijalaisella hevosella. Sananmukaisesti, Troijalainen hevonen on suunniteltu toimimaan juuri päinvastoin kuin miltä se näyttää, tai mitä ihmiset siitä puhuvat. Näin, Presidentti Bush Sr. lausui äänekkäästi ja selvästi että me emme sallisi että Saddam miehittää Kuwaitia ikuisesti. Todellisuus oli se että me käytimme köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia ensimmäistä kertaa. Todellisuus oli päinvastainen retoriikkaan nähden. Todellisuus oli hidas kuolema.


Presidentti Bush Jr., samoin, määräsi hyökkäyksestä Afganistaniin sillä se oli maa jossa Osama bin Ladenin sanottiin piileskelevän. Me kaikki tiedämme nyt että 9/11 suoritettiin modernilla amerikkalaisella teknologialla USA:n hallituksen toimesta. Todellisuus oli afgaanien sairaus ja hidas kuolema. täysin päinvastainen retoriikkaan nähden jossa puhuttiin Amerikan suojelemisesta ja Afganistanin vapauttamisesta Talibanien alistavalta hallinnolta.


Lopulta, Presidentti George W. Bush keksi kaikenlaisia valheita vakuuttaakseen maailman että meidän tarvitsi hyökätä Irakiin jotta Saddam ei voisi käyttää joukkotuhoaseitaan naapureitaan vastaan tai antaa niitä Osama bin Ladenille käytettäväksi terrori-iskuihin Länsimaita vastaan. Nyt, Bushin oma tutkija myöntää että ei ollut joukkotuhoaseita ja 9/11 Komissio julisti ettei se ollut löytänyt yhteyttä bin Ladeniin. Taas kerran, todellisuus Irakin kansalaisten osalta on sairaus ja hidas kuolema, ja samoin kuin koko Lähi-idän. Tämä on täysin päinvastainen kauniiseen retoriikkaan nähden jossa luvattiin vapauttaa ihmiset Saddamin alistavalta hallinnolta ja luoda demokratiaa.


Aivan niinkuin tämä intialainen amiraali lausuu, todellisuus on koko väestön sairastuminen ja kuolema.


Nyt, salli meidän palata Amiraali Vishnu Bhagwatiin löytääksemme säteen jolla kuolemista tapahtuu.


"Pitkän ajan vaikutukset yli kymmenen vuoden altistumisen johdosta ovat nousemassa esiin etelä-Irakissa. Ne ovat tuhoisia. Afganistanissa, käytetyn radioaktiivisen materiaalin määrä (johon sisältyy myös köyhdyttämätön uraani) on 3 - 5 kertaa suurempi kuin Irakissa vuonna 1991 käytetty. Vuonna 2003 he käyttivät 6 - 10 kertaa enemmän, ja tämä kattaa suuremman alueen sekä vaikuttaa useampiin ihmisiin, lapsiin ja syntymättömiin. Maat 1.000 mailin säteellä Bagdadista ja Kabulista ovat saastuneita, mukaanlukien pääkaupunki New Delhi. Viime vuoden AIDS-epidemia Intiassa saattaa olla yhteydessä Afganistanin DU-pommituksiin. Jos me ajattelemme että syöpä on ongelma nyt, odota kunnes lisää DU:ta vapautuu terrorisminvastaisessa sodassa tai seurauksena 'vääristä' tiedusteluraporteista."

Me olemme piirtäneet kartan joka näyttää 1.000 mailin säteen Bagdadista ja Kabulista. Tutki tätä karttaa huolellisesti, sillä sinä järkytyt nähdessäsi kuinka monta valtiota on tämän tappavan pölyn vaikutuksen alla. Muista että saastunutta DU-pölyä on levinnyt eteläisestä Irakista jo vuodesta 1991 lähtien. Uutisessa 1909 me näytämme arabiankielisen kartan joka kuvaa DU-saasteen pitoisuutta. Eräs kaikkein pahin alue on Irakin/Kuwaitin raja.


Cutting Edgen Webmaster tarkisti vallitsevat tuulet tällä alueella ja havaitsi että ne ovat itä/kaakkoistuulia. Täten, vuoden 1991 sodan uraani on levinnyt Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin sekä Iraniin. Koska tuulet toisinaan muuttuvat, maat kuten Turkki, Syyria, Israel, Jordania ja Turkki ovat myös saaneet saastetta.


Kannattaako mennä lomalle Kyprokselle? Tulet 'säteilevänä' takaisin

Nyt, katso saastetta joka on levinnyt 1.000 mailin säteelle Kabulista: Pakistan, Intia, Nepal, itäinen Kiina, ja Tiibet. Meidän joukkomme ovat levittäneet DU-pölyä tälle alueelle marraskuusta lähtien.


Kuinka vakavaa tämä saaste on? Amiraali Bhagwat kertoo:

"Yli 500 tonnia DU-ammuksia on ammuttu ympäri Afganistania. Professori Yagasaki laski että 800 tonnia DU:ta vastaa 83.000 Nagasakin pommia. Irakissa vuonna 2003 käytetty DU-määrä vastaa melkein 250.000 Nagasakin pommia."

"Meidän ei tarvitse luetella DU-ammustyyppejä joita käytettiin Irakissa vuonna 1991, Kosovossa vuonna 1999, Afganistanissa vuosina 2001 - 2004 sekä Irakissa vuonna 2003. Niitä on ammuttu kaikenlaisilla asejärjestelmillä viattomien siviilien keskelle. DU palaa kuumalla liekillä ja se on hyvin kovaa ainesta. Se vapauttaa uraanioksidia. Tämä aerosoli sisältää 0,5 - 5 mikronin kokisia partikkeleita. Keuhkoissa tällainen partikkeli vapauttaa yhden röntgensäteen verran säteilyä tunnissa, koko elämän ajan. Sitä ei voida poistaa. Keskenmenot, epämuodostumat, leukemia, vahingoittunut keskushermosto ja muut syöpälajit ovat olleet yleisiä lapsilla vuodesta 1991 lähtien. Lasten leukemia on lisääntynyt 600% Irakissa Netherland Visie Foundationin kertoman mukaan. DU-ammukset ovat, itse asiassa, 'hiljaisia' joukkotuhoaseita joiden käyttö rikkoo kaikkia ihmisoikeussopimuksia..."


"Toisessa paperissa, Tri. Mohammed Daud Miraki, Afghan DU Recovery Fundin johtaja, lainaa George W. Bushia -- 'Me savustamme heidät ulos' -- tuomiten syntymättömät, afgaanien nykyiset ja tulevat sukupolvet etukäteen määrättyyn kuolemaan. 'Sen jälkeen kun he olivat tuhonneet meidän kylämme, minä ymmärsin että amerikkalaiset olivat tuominneet meidät kuolemaan. Kun minä näin epämuodostuneet lapsenlapseni minä ymmärsin että minun toiveeni tulevaisuuden suhteen olivat kadonneet. Tällä hetkellä me olemme osa Amerikan tuomaa näkymätöntä kansanmurhaa, äänetöntä kuolemaa jota me emme voi paeta.' (Jooma Khan, Laghman Province, Maaliskuu 2003.] Samanlaisia tarinoita kuulee Paktian Provinssista, odottavat naiset pelkäävät synnyttää... Tämä on USA:n tuoman vapautuksen, vapauden ja demokratian perintö. Isien ja äitien todistukset ovat hirvittäviä -- 'Mitä muuta amerikkalaiset haluavat? He tappoivat meidät, he käänsivät meidän vastasyntyneemme hirvittäviin syntymävikoihin, ja he muuttivat meidän viljelysmaamme hautausmaiksi ja tuhosivat meidän kotimme. Ja kaiken huipuksi heidän koneensa lentävät ylitsemme ja ampuvat meitä...'"

Vuoden 2004 helmikuun loppuun mennessä, meidän joukkomme olivat vapauttaneet radioaktiivisuutta 333.000 Nagasakin pommin edestä. Siitä lähtien, me olemme korvanneet alkuperäisen armeijamme uudella armeijalla ja melkein välittömästi irakilaiset kapinalliset aloittivat uuden sodan. Huhti - toukokuussa uutisissa kerrottiin meidän armeijamme käyttävän niin paljon ammuksia että tehtaisen on vaikea tuottaa niitä riittävästi. Paljon näistä ammuksista on köyhdytettyä uraania. Me voimme hyvin lisätä 50% tähän helmikuun lopun atomimäärään.

Kongressiedustaja Dennis Kucinich:in DU-video http://www.kucinich.us/dkdu.html ei ainoastaan osoita DU-myrkytyksen vaikutuksia vastasyntyneisiin vaan siinä myös kerrotaan hätkähdyttävää tilastoa sairastuneista kuten syöpätapaukset tämän päivän Irakissa. Kuten amiraali kertoi, ja kuten ulkomaisen armeijan lääkäri vahvisti, me olemme tappamassa kokonaisia populaatioita.

Keitä ovat näiden kansakuntien populaatiot?

Keski-Aasia, noin 80 miljoonaa:
 • Kazakstan
 • Kirgiisia
 • Tadzikistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
Etelä-Aasia, noin 1,2 miljardia:
 • Intia -- yli miljardi
 • Pakistan -- 150 miljoonaa
 • Nepal -- 23 miljoonaa
Lounais-Aasia, noin 125 miljoonaa:
 • Iran -- 69 miljoonaa
 • Irak -- 25 miljoonaa
 • Saudi-Arabia -- 25 miljoonaa
 • Arabiemiraatit -- 3,5 miljoonaa
 • Kuwait -- 2 miljoonaa
Kaikissa näissä maissa tuulee pääasiassa idästä tai kaakosta, eli Irakin ja/tai Afganistanin taistelukentiltä. Kuinka monta ihmistä elää tällä alueella? Ilman Intiaa, melkein 300 miljoonaa ihmistä ja he saavat lähes päivittäin köyhdytettyä uraania sisältävää pölyä. Samalla kun uutisia vaiennetaan, me tiedämme että syöpätapaukset nousevat räjähdysmäisesti. Rensen artikkeli kertoi hiljattain että yli 30% irakilaisista kärsii nyt syövästä ja leukemiasta ("US Depleted Uranium Takes Another Victim", Rana El-Khatib, Rense.com, 8.9.2004).

Sairastuneiden ja kuolleiden määrä on yhä niin pieni että uutiset voidaan tukahduttaa, senkin tähden että täsmällistä tietoa on vaikea saada Irakin terveydenhuoltojärjestelmän romahdettua. Mutta, ei kestä enää kauan kun asiaa ei voi enää piilotella.

[Jatkuu...]

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 1967


Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin