Untitled Document

Bushin hallitus on kuoleman vakava "huipun kutistamisen" suhteen -- onko Toisen maailmansodan aikainen O.S.S. luotu uudelleen? (osa 1/2)


Alaotsikko: USA:n erikoisjoukkoja liitetään mukaan USA:n suurlähetystöjen henkilökuntaan kaikkialla "ei-integroituneen huipun" alueella. Odota toistuvia vallankaappauksia ja vallankaappausyrityksiä Kolmannen maailman valtioissa kun pyrkimys tuoda heidät "toimivaan pohjaan" saa höyryä! Mikään Kolmannen maailman valtio ei voi tuntea olevansa turvassa kun Amerikka on hämärtänyt erottavan rajan sotilas- ja siviilivallan välillä ilman Kongressin valvontaa tai vastuuta Kongressille.
"Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista." [Matteus 24:6]

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge Ministeriössä

Sen jälkeen kun me kirjoitimme uutisen 1833, "USA -- EU hyökkäämässä Afrikkaan ja kaikkiin muihin ei-integroituneen huipun valtioihin", olen havainnut kapinoita ja vallankaappausyrityksiä jotka äkkiä täyttävät meidän uutisemme. Mitä on oikein meneillään? Me näimme uutisia hyökkäyksestä Liberiaan, siitä kun "raskaasti aseistetut valkoiset miehet" pakottavat Aristiden maanpakoon, sekä koneellisen palkkasotureita matkalla Päiväntasaajan Guineaan jotka pysäytettiin Zimbabwessa.


Kaikki nämä pieniltä näyttävät tapahtumat näyttävät liittyvät jollakin tavalla toisiinsa. Ovatko nämä tapahtumat osa suurempaa strategiaa, vai ovatko nämä satunnaisia tapahtumia? Me uskomme näiden olevan osa Presidentti Bushin johtamaa globaalia strategiaa yrittää pakottaa kaikki sellaiset maat, jotka ovat kykeneviä integroitumaan globaaliin talousjärjestelmään, toteuttamaan nämä radikaalit muutokset niin että ne voisivat integroitua. Salli meidän nopeasti katsastaa meidän alkuperäinen artikkelimme tästä aiheesta, uuutinen 1833, kiinnittäen erityistä huomiota ohessa olevaan karttaan.


UUTISKATSAUS: "Pentagonin uusi kartta", Thomas P.M. Barnett, U.S. Naval War College, Esquire Magazine, Maaliskuu 2003, s. 174-179, 227-229.

"Seuraava sotamme Persianlahdella merkitsee historiallista vedenjakajaa -- hetkeä jolloin Washington ottaa todelliseen omistukseensa strategisen turvallisuuden globalisaation aikakautena." [s. 174]
Tämä kirjoittaja on USA:n Merisotakoulun jäsen ja omaksuu illuministisen ajattelutavan että tämän päivän maailmassa on vain kahdenlaisia kansakuntia:
  1. Kansakuntia jotka toimivat uudessa globaalissa järjestelmässä tai ovat selvästi, pysyvästi ja nopeasti menossa tähän suuntaan -- "integroitunut pohja".

  2. Kansakuntia jotka eivät toimi globaalissa järjestelmässä eivätkä todennäköisesti tule toimimaan lähitulevaisuudessakaan, jollei niitä potkaista sisälle amerikkalaisten tai eurooppalaisten sotilaiden toimesta tai sodalla uhkaamalla. Näitä valtioita kutsutaan termillä "ei integroitunut huippu".

Strategia jota Yhdysvallat ja Euroopan Unioni noudattaa on "huipun kutistaminen." . Aivan vakavissaan, Yhdysvallat ja sen avain-liittolaiset suunnittelevat hyökkäävänsä "ei-integroituneen huipun" valtioihin ottaakseen "strategisen turvallisuuden" hallintansa tältä valtiolta. Sitten kun Amerikka, EU tai Australia tai Thaimaa -- jokainen näistä maista toimii omassa vaikutuspiirissään -- ottaa haltuunsa maan johon he ovat hyökänneet, he ottavat haltuunsa tämän maan "strategisen turvallisuuden" ainoana tarkoituksenaan pakottaa tämän maan talous ja kulttuuri "toimivaan pohjaan".


Avainkonsepti on se, että itse invaasio tapahtuisi rajallisessa määrässä valtioita jokaisen "ei-toimivan" alueen sisällä, koska loput tämän alueen valtiot "ymmärtäisivät viestin" ja käynnistäisivät välittömästi tarpeelliset muutokset tullakseen osaksi "toimivaa pohjaa". Täten, Amerikka ja Iso-Britannia miehittivät Irakin sekä uhkasivat hyökätä Iraniin, Syyriaan, Pakistaniin ja mahdollisesti jopa Saudi-Arabiaan. Samoin, Australia hyökkäsi Salomonsaarille kun taas Indonesia hyökkäsi Acehin provinssiin. Jokaisen hyökkäyksen peitetarinana oli terrorisminvastainen taistelu tai joukkotuhoaseiden "uhka". Kuitenkin, peitetarina jokaiselle hyökkäysuhalle on täsmälleen sama: terrorismi ja/tai joukkotuhoaseet.


Kuitenkin, mitä tapahtuu kun yksi tai useampi "ei-toimivan huipun" maa kieltäytyy tekemästä tämän globaalin suunnitelman vaatimia muutoksia? Heitä vastaan voidaan hyökätä, ja me tulemme varmasti näkemään lisää tällaista. Kuitenkin, hyökkäykset ovat suuria, julkisia tapahtumia jotka voivat olla kalliita ja sotkuisia. Toinenkin mahdollisuus nostaa rumaa päätään, sellainen joka tulee halvemmaksi ja johon osallistuminen voidaan kiistää -- peiteoperaatiot jotka on suunniteltu kaatamaan vastustava hallitus, käyttäen voimia jotka on erityisesti koulutettu organisoimaan ja johtamaan salaista armeijaa sekä lietsoa kapinaa joka johtaa vallankaappaukseen.


Tällaisia voimia ovat Ison Britannian S.A.S. ja USA:n "Erikoisjoukot". Erikoisjoukkojen historia voidaan jäljittää Toisen maailmansodan aikoihin ja nämä kaksi ryhmää jotka operoivat siihen aikaan olivat Britannian S.A.S. (Special Air Service Regiment) ja Amerikkalainen O.S.S. (Office of Strategic Services).


Onko mahdollista että näitä joukkoja käytetään juuri nyt kaatamaan vastustavat hallitukset niin että itse invaasiota ei tarvittaisi? Salli meidän katsastaa faktat jotta sinä voisit tehdä omat johtopäätöksesi. Looginen ensimmäinen askel olisi katsastaa näiden erikoisjoukkojen historia USA:n ja Britannian Toisen maailmansodan armeijoissa.


Hämärien erikoisjoukkojen lyhyt historia


Brittiläinen S.A.S. oli nuoren brittiläisen upseerin, David Sterlingin keksintö. Sterling meni Egyptiin brittiläisen No. 3 Commando:n kanssa joka oli osa Kenraali Robert Laycock:in johtamaa erikoisjoukkojen yksikköä nimeltään "LayForce". Sen jälkeen kun tämä yksikkö lopetettiin vuonna 1941, David ja muutama hänen kommando-toverinsa kehittivät konseptin luoda pieni joukko joka voitaisiin pudottaa kauas vihollislinjojen taakse. Tällainen yksikkö voisi olla hyvin koulutettu operoimaan minimaalisilla resursseilla pitkän ajan, ja silti saada aikaan suurta tuhoa vihollisen ilmavoimille maan päällä, samoin kuin tuhota viestintäyhteyksiä ja huoltoreittejä. Muutaman alun epäonnistumisen jälkeen, nämä operaatiot alkoivat menestyä ja vuonna 1942 niille annettiin virallinen status.


Ne saivat aikaan paljon hävitystä vihollisen linjojen takana Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.


Ne toimivat edelleen nimellä "22nd Special Air Service Regiment". Heidän taktiikkansa ja tietonsa on ollut avuksi monien valtioiden erikoisjoukoille mukaanlukien Amerikka.


Amerikkalainen O.S.S. oli enemmänkin sotilastiedustelu -yksikkö merkittävän operaatioihin kykenevän sotilasvoiman kanssa. He suorittivat monia tehtäviä jotka erosivat toisistaan niinkuin yö ja päivä. Joissakin tehtävissä heillä oli samanlainen taktiikka kuin S.A.S:llä, eli partisaanijoukkojen luominen linjojen takana. Toiset tehtävät olivat laajempia kuten sellaiset joissa O.S.S. kutsuttiin hallitukselta-hallitukselta -operaatioiden tueksi. Esimerkiksi, John Foster Dullesin veli Allen W. Dulles perusti tekaistun toimipisteen Sveitsiin nimeltään "Special Assistant to the United States Minister". Todellisuudessa, O.S.S. oli Kenraali William Donovanin virallinen edustusto Saksassa ja kaakkois-Euroopassa; hän oli mukana salaisissa neuvotteluissa Saksan armeijan ja Natsi S.S. -upseerien kanssa, neuvotellen heidän antautumisestaan.


Tämä yksikkö lakkautettiin Toisen maailmansodan jälkeen pelosta että se saisi valtaa ja syyllistyisi häpeällisiin tekoihin kuten Saksan Gestapo tai Venäjän N.K.V.D. Sen korvasi myöhemmin kaksi organisaatiota, yksi siviili- ja yksi sotilaallinen: CIA jonka kerrotaan toimivan Kongressin valvonnan alla sekä USA:n armeijan Erikoisjoukot. Nämä olivat kaksi erillistä organisaatiota joilla oli erilaiset säännöt, kiellot ja vastuut. CIA omistautui tiedustelutoiminnalle kun taas Erikoisjoukot omistautuivat sotilasasioihin. Edelleen, CIA oli vastuussa Kongressille kun taas Erikoisjoukot vastasivat ainoastaan Pentagonille.


Nyt, salli meidän tutkia näitä Erikoisjoukkoja tarkemmin:


USA:n armeijan Erikoisjoukot luotiin Toisen maailmansodan jälkeen kehittämään vastarintajoukkoja vihollislinjojen taakse tai jopa vihollisen koti-territorion sisälle. Nämä joukot tarkoitettiin olemaan itseriittoisia, kykeneviä selviytymään pitkiä ajanjaksoja vihollisen joukossa. Taas, meidän täytyy pitää mielessä että heidän ensisijainen tehtävänsä on kehittää vastustava voima paikallisen väestön keskuuteen jotka yhteistyötä kaivamaan perustuksia hallituksen ja armeijan alta jotta ystävällisempi ja yhteistyökykyisempi hallitus voitaisiin pystyttää. Erikoisjoukot on tiukan sotilaallinen ja täysin hyökkäävä; heidän ei ole tarkoitus toimia passiivisena tiedustelu-yksikkönä. Vietnamin sodan aikaan, Erikoisjoukot laskeutuivat tähän maahan ennen meidän armeijaamme ja alkoivat organisoida paikallista taistelujoukkoa joka kävisi Vietkongin kimppuun ja sotisi myöhemmin pohjoisvietnamilaisia vastaan. Ollessani asemapaikassani Okinawalla, sotilastiedustelussa, minä opin paljon meidän Erikoisjoukoistamme. Laajan sotilaallisen koulutuksen ja sissi-taktiikan lisäksi, Erikoisjoukot olivat hyvin koulutettuja psykologiseen sodankäyntiin. He olivat ylpeitä kyvystään tehdä työtä paikallisen väestön kanssa sekä kyvystään saavuttaa heidän luottamuksensa ja uskollisuutensa.


Me olemme luetelleet alla Erikoisjoukkojen operaatioiden seitsemän vaihetta. Jotkin vaiheet saattavat tapahtua samanaikaisesti tai joitakin vaiheita voi jäädä pois.


Vaihe 1: Psykologinen valmentaminen

Psykologinen valmentaminen käsittää ne aktiviteetit jolla tartutaan maahan kiinni stimuloimaan vastustusta vihollisen kontrolloimilla alueilla sekä valmentamaan vastarintajoukkojen jäsenet Erikoisjoukkojen erilliososaston saapumiseen. Propagandalla saattaa olla vain marginaalinen merkitys opposition luomisessa tälle alueelle. Tekijät kuten alueen hallitsijoiden tukahduttava politiikka tai valloitettujen ihmisten traditionaalinen vihamielisyys ovet tärkeitä tekijöitä kapinan luomisessa. Propagandaa käytetään auttamaan voimattoman vihamielisyyden muuttamisessa aktiiviseksi vastarinnaksi, vastarintajäsenten vakuuttamiseen siitä että Erikoisjoukkojen erillisosasto tuntee myötätuntoa heitä kohtaan. Sitten kun vastarintajäsenet uskovat tämän, he tuntevat että Erikoisjoukot voivat auttaa heitä saavuttamaan päämäärän joka on yhteinen sekä tukahdutetulle vastarinnalle että Erikoisjoukkoja rahoittavalle valtiolle.


Huomioi että nämä Erikoisjoukot ovat instrumentteja kapinan aikaansaamisessa. Presidentti Aristiden sieppausta edeltävinä viikkoina, kapinallisvoimat niinsanotusti marssivat paikallisen rosvopäällikön komennossa Haitin pääkaupunkiin. Alusta loppuun, tämä kapinallisjoukko näyttää olleen Erikoisjoukkojen aikaansaama.


Vaihe 2: Ensimmäiset kontaktit

Ennen merkittävää soluttautumista, täytyy luoda yhteydet vastarintaliikkeeseen jotta saataisiin selville tämän liikkeen laajuus, sen voima sekä se kuinka helposti Erikoisjoukkojen erillisosasto voi soluttautua tähän vastarintaliikkeeseen.


Vaihe 3: Soluttautuminen

Erikoisjoukkojen erillisosasto saapuu tähän maahan. Toimenpide suoritetaan ilmateitse, vesitse tai maitse.


Vaihe 4: Organisointi

Ihanteellisessa tapauksessa, erikoisjoukkojen pitäisi yrittää organisoida sissijoukot ja varmistaa että kyvykkäät johtajat ovat vastuussa näistä yksiköistä.


Vaihe 5: Kokoaminen

Valmistella aseet, tarvikkeet sekä värväys- ja koulutusohjelmat.


Vaihe 6: Levittäytyminen taisteluun

Sissijoukkojen levittäytyminen taisteluun alkaa heti kun olosuhteet ovat suotuisat ja jatkuvat siihen saakka kunnes tapahtuu yhteenliittyminen tavanomaiseen ystävällismieliseen joukkoon tai kunnes vihollisuudet taukoavat. Taistelujoukkoja voidaan johtaa samanaikaisesti sissijoukkojen koulutuksen kanssa ja taisteluita saatetaan jopa käyttää heidän testaamiseen.


Vaihe 7: Demobilisaatio

Sen jälkeen kun vihollinen on lyöty, on luultavaa että tämä sissijoukko on ainoa syntyperäinen armeija tällä alueella. Nämä sissit voivat olla uhka tämän uuden siviilihallinnon vakaudelle koska kapinallisjohtajat eivät kenties ole täysin samaa mieltä tämän uuden hallituksen kanssa. Kapinoituaan kerran auktoriteettia vastaan, sissit eivät kenties ole halukkaita alistumaan uuden hallituksen vallan alle. Jotkut paremmin koulutetut sissiyksiköt saatetaan sulauttaa armeijaan. Loput pitäisi lakkauttaa heti kun heitä ei enää tarvita.


On välttämätöntä että kaikki sota-materiaali, erityisesti aseet ja ammukset otetaan pois näiltä alkuperäisiltä sissi-yksiköiltä.


Nyt kun sinä ymmärrät Erikoisjoukkojen perus-päämäärät ja -filosofiat, sinä olet valmis lukemaan tuoreen uutisen joka yllytti kirjoittamaan tämän artikkelin. Onko mahdollista että Bushin hallinto on luonut uudelleen Toisen maailmansodan aikaisen O.S.S:n uudella diplomaattisella kieroudella?


Vihreiden barettien erikoisjoukot -- uusi tehtävä


UUTISKATSAUS: "Vihreät Baretit osallistuvat vakoilutehtäviin", Rowan Scarborough, The Washington Times, 19.2.2004.

"Pentagon alkaa käyttää Vihreitä Baretteja vakoojina heidän perinteisten taistelijan rooliensa ohella... Jotkin eläkkeellä olevat Pentagonin virkailijat myös uskovat että Vihreät Baretit joita virallisesti kutsutaan Erikoisjoukoiksi voisivat tehdä parempaa työtä kuin CIA valmistellessaan taistelukenttää Vihreiden Barettien 'A-tiimiä' varten."
Pysähdytäänpä tähän hetkeksi miettimään mitä me olemme juuri lukeneet. Mitä tarkoittaa, että nämä Vihreiden barettien Erikoisjoukot "voisivat tehdä parempaa työtä kuin CIA valmistellessaan taistelukenttää Vihreiden Barettien 'A-tiimiä' varten"? Useita merkityksiä tulee mieleen:
  1. Nämä Erikoisjoukot astuvat sisään kohdemaahan tarkoituksenaan "valmistella taistelualuetta" jotta raskaasti aseistetut "A-tiimiläiset" voivat saapua käymään taisteluita. Erikoiskoulutettuja armeijan joukkoja voidaan myös käyttää. Siksi, kun kohteena oleva johtaja oppii että nämä Erikoisjoukot ovat soluttautuneet hänen maahansa, hän tietää välittömästi että hän on joko invaasion tai sisäisen lietsotun kapinan kohde jonka on tarkoitus kaataa hänet.

  2. Samalla kun Kongressi näennäisesti valvoo CIA:n toimintaa, Erikoisjoukot eivät ole siviilien valvonnassa. He ryhtyvät toimiin täysin Pentagonin käskystä, jonka johtaja raportoi ainoastaan presidentille. Julkisuutta vältetään.

  3. Nämä Erikoisjoukot varustetaan paljolti samoilla tiedoilla ja tekniikoilla kuin CIA:n agentit. Myöhemmin tässä artikkelissa, sinä näet että erikoisjoukoille opetetaan keinot kuinka viedä rahaa tähän maahan jolla lahjoa paikallisia viranomaisia, asia joka on varattu ainoastaan CIA:lle.
Nyt, salli meidän palata takaisin uutiseemme:
"Kaikenkaikkiaan, tämä uusi vakoilukoulutus tekee mahdolliseksi entistä useampien Vihreiden barettien astua sisään valtioihin salaa tarkastelemaan kaupunki- tai maaseututaajamia, ja perustaa tiedustelijoiden verkostoja, tehtäviä joita normaalisti suorittavat CIA:n puolisotilaalliset joukot. On olemassa myös suunnitelmia naamioida heidät diplomaateiksi ulkomaisiin USA:n suurlähetystöihin, sotilaslähteiden mukaan."

Tämä uusi suunnitelma vaatii näiden Vihreiden barettien erikoisjoukkoja olemaan diplomaattisen koskemattomuuden suojissa kohdemaassa virallisesti USA:n suurlähetystön työntekijöinä! Tämä taktiikka on suoraan kommunistien ohjekirjasta! Kerta toisensa jälkeen, vuosina 1960-1990, Yhdysvallat valitti virallisesti Neuvostoliitolle siitä että monet heidän "diplomaateistaan" olivat todellisuudessa KGB:n tai N.K.V.D:n tiedusteluagentteja. Syy miksi amerikkalaiset viranomaiset olivat niin huolestuneita tästä asiasta oli se että nämä korkeasti koulutetut tiedusteluagentit voisivat operoida kaikkialla tässä maassa koska heidän asemapaikkansa Neuvostoliiton suurlähetystössä tarjosi heille diplomaattisen koskemattomuuden. Jos joku näistä "diplomaattisista agenteista" jäi kiinni vakoilusta, pahinta mitä me saatoimme tehdä oli karkoittaa heidät.


Kymmenien "ei-integroituneiden" maiden viranomaiset ovat samassa veneessä! He tietävät että tietyt USA:n suurlähetystöjen jäsenet ovat korkeasti koulutettuja Erikoisjoukkojen agentteja! He tietävät edelleen että nämä agentit ovat heidän maassaan lietsomassa kapinaa omaa hallitustaan vastaan joka on tarkoitus syrjäyttää eräänä päivänä! He voivat korkeintaan karkoittaa tällaisen henkilön. Bushin hallitus on ottanut vielä yhden sivun lisää tästä vanhasta kommunistien oppikirjasta.


Nyt, palatkaamme takaisin pää-uutiseemme:

"Fort Bragg, N.C, USA:n armeijan erikoisoperaatioiden komentokeskus avasi tiedustelukoulun vuonna 1986 muutamalle valikoidulle Vihreälle baretille. He voisivat vuorostaan opettaa toisille A-tiimin jäsenille tiedustelu-tekniikoita. Nyt, armeija on vaivihkaa avaamassa toista tiedustelukoulua Fort Lewisiin, Washingtoniin, lähelle Tacomaa. 'Sinun ei tarvitse tietää mitä he tekevät', kertoi tämän suunnitteilla olevan koulun sotilaslähde. 'He sanovat että se on edistynyt tiedustelukurssi. Se on kuten >>Farmi>> Virginiassa', viitaten CIA:n salaisen palvelun keskukseen. Näiden kahden koulun myötä, armeija voi ainakin tuplata tiedusteluun perehtyneiden Vihreiden barettien määrän sekä kasvattaa heidän taitoaan tiedon keräämisessä ja taistelualueen valmistelemisessa."

Tämä uutinen itse asiassa kertoo toistamiseen, että näiden Erikoisjoukkojen tarkoitus diplomaattisissa tehtävissä on "valmistella taistelukenttä": Minä oletan että kun sinun armeijasi on jättimäinen verrattuna minkään ei-integroituneen maan armeijaan, sinulla on varaa olla näin ylimielinen ja rohkea. Kuitenkin, on enemmän kuin vain hieman hämmentävää kuulla tällaista ylimielisyyttä julistettavan.


Huomioi että tämä artikkeli myös yhdistää tämän uuden Erikoisjoukkojen pyrkimyksen CIA:han kutsumalla sitä "kehittyneeksi tiedustelukurssiksi kuten 'Farmi' Virginiassa". Eräs tiedustelumuoto johon CIA:n agentti koulutetaan on kuinka saada rahaa sisään kohdemaahan ja ulos sieltä niin että käteinen jolla lahjoa paikallisviranomaisia on heti käytettävissä ilman komplikaatioita. Huomioi seuraava lause joka kertoo meille että nämä Erikoisjoukkojen yksiköt koulutetaan tällaisiin rahansiirto-operaatioihin, eli sallitaan operaation eteneminen ilman CIA:n mukanaoloa. Tämän ymmärtäminen on tärkeää, koska CIA vastaa Kongressille. Kouluttamalla Vihreitä baretteja käsittelemään näppärästi kaikkia tämän tehtävän osia tarkoittaa että jokainen tehtävä voi mennä "täysin pimeänä"; toisin sanoen, ilman minkäänlaista vastuuta. Tällaisista aineksista diktatuurit tehdään. Nyt, kuuntele tämä kaikkein paljastavin lause:

"Sotilaille opetetaan myös kuinka käsitellä rahaa jota maksetaan tiedustelulähteille."

On olemassa vaara tällaisen yksikön luisumisesta kontrollin ulkopuolelle, mukaanlukien meidän oikeuksiimme ja vapauksiimme kohdistuva uhka. Tätä korostetaan Washington Timesin artikkelin toisessa osassa.

"Eräs hyöty siitä että on Vihreät baretit jotka suorittavat taistelualueen valmistelun on se, että tämä ei vaadi hallitusta alistumaan Kongressin kuulusteluille. Lain mukaan hallituksen täytyy kertoa Kongressille jos sen yksikkö ottaa osaa tällaiseen tehtävään."

Käyttäen "terrorisminvastaista sotaa" peitteenä, Bushin hallitus on ryhtynyt moniin toimenpiteisiin jotka asettavat tämän maan suureen vaaraan menettää meidän perustuslaillinen hallituksemme, oikeutemme, vapautemme ja lopulta henkemme. Silti, useimmat amarikkalaiset nukkuvat uskoen ette heidän hyvä elämänsä ja hyvä aikansa ei koskaan lopu! Se että me emme ole koskaan menettäneet oikeuksiamme ja vapauksiamme ei tarkoita että me emme menettäisi niitä koskaan, mutta tämä on useimpien amerikkalaisten mielipide.


Nyt, salli meidän tutkia näitä Toisen maailmansodan sidoksia. Muista meidän alkuperäinen teesimme että Toisen maailmansodan aikainen O.S.S. on luotu uudelleen Erikoisjoukkojen sisään:

"Tämä ministeri loi myös Pentagonin ensimmäisen Undersecretary of Defense for Intelligence -- tämä on samanlainen asema kuin se jota O.S.S:n Kenraali Donova piti Toisen maailmansodan aikana -- joka on tavannut SoCom:in viranomaisia koordinoidakseen ja parantaakseen sotilaallisen tiedon keräämistä. 'Liian pitkään, ampujat ovat jättäneet tiedustelun vakoojien tehtäväksi', Pentagonin viranomainen sanoi. 'Meidän filosofiamme on: jokainen on tiedusteluagentti'."
On vakava asia luoda O.S.S. uudelleen, sillä tämä yksikkö operoi sen ulkopuolella mitä me tänään kutsumme soveliaaksi sodankäynniksi. Jotta estettäisiin skandaalit, tämä yksikkö yksinkertaisesti lakkautettiin sodan jälkeen.

Lopettaaksemme tämän osion, salli meidän lainata tämän uutisen loppu. Sinä näet tämän kohtalokkaan uhan joka on kaikkien "ei-integroituneiden" valtioiden päällä.

"Lopputulos, tämä viranomainen sanoi, on se että Vihreät baretit esittävät paljon suurempaa roolia valmistellessaan taistelukenttää -- tehtävä joka on suurelta osin jätetty CIA:lle ja puolisotilaallisille joukoille. Tällaiset valmistelut sisältävät pienten joukkojen lisäämisen kielletylle alueelle värväämään agentteja sekä valmistelemaan laskeutumisalueita ja turvataloja. Washington Timesin hankkima luottamuksellinen selonteko osoittaa Pentagonin harkitsevan Vihreiden barettien lähettämistä valmistelemaan taistelualueita. Nämä Vihreät baretit voisivat värvätä paikallisia jotka auttaisivat heitä tunkeutumaan maan läpi sekä järjestämään kuljetuksia ja suojia sotilaille, sekä organisoimaan paikallista vastarintaa."


[Jatkuu...]
---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 1906aKäännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin