Untitled Document

Presidentti Bushin Irak-fiasko ohjaa maailmaa kohti konkreettista, pakottavaa YK:n hallintoa


Alaotsikko: "Ainoastaan YK:n Turvallisuusneuvosto voi määrätä sodasta, eivät yksilö-valtiot" (YK:n Hans Blix).

"YK:n pääsihteeri Kofi Annan perusti 'viisaiden miesten ja naisten komitean'".Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.


Sinä olet nyt

Cutting Edge -ministeriössä

"Haiti -- ponnistukset rakentaa kansakunta vuonna 1990 olivat pettymys. Odotettavissa lisää sekaantumisia ja pian."

Tänään, enemmän kuin koskaan aikaisemmin, maailma on syöksymässä globaalin diktatuurisen hallituksen käsiin joka tunnetaan Yhdistyneinä Kansakuntina. 1980-luvun lopulla, kun minä aloin opiskella Illuminaatin suunnitelmaa viedä maailma asteittain globaalin hallinnon alle, nämä suunnitelmat tuntuivat niin radikaaleilta ja epätodennäköisiltä että mikään hallitus ei olisi hyväksynyt niitä! Kuitenkin, tänään, näitä suunnitelmia toteutetaan, askel kerrallaan. Tänään kysymys ei enää kuulu että "onniskuuko tämä suunnitelma?" vaan "milloin tämä suunnitelma lopullisesti toteutetaan?".


Tämä jälkimmäinen kysymys on elintärkeä, sillä ainoastaan globaalin hallituksen, talouden ja uskonnon perustamisen jälkeen voi Antikristus nousta. Itse asiassa, Raamatun profetia sanoo selvästi että maailma täytyy ensin valmistella Antikristusta varten ja sitten hän ilmestyy ottaakseen vastaan kaiken globaalin voiman ja auktoriteetin jonka ajanjakson viimeiset johtajat ovat tuoneet heidän uuteen hallintojärjestelmäänsä. Kuuntele nämä profetiat:

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa." [Ilm. 17:12].

Kuten sinä voit nähdä tästä lainauksesta, nämä kymmenen viimeistä johtajaa harjoittavat "yhtä yhteistä politiikkaa" (="one common policy") jotta he voisivat "luovuttaa valtansa ja auktoriteettinsä pedolle" (="deliver their power and authority to the beast"). Koska me tiedämme Ilmestyskirjan luvusta 13 että Antikristuksen ja hänen Väärän profeettansa valtakunta on maailmanlaajuinen valtakunta, me tiedämme että tämä näiden viimeisten johtajien noudattama yhteinen suunnitelma johtaa globaaliin hallintoon, talouteen ja uskontoon. Sitten kun tämä globaali valtakunta on perustettu, nämä viimeiset johtajat käynnistävät Kolmannen maailmansodan jonka keskeltä Antikristus nousee. HUOMIOI: Maailma organisoitiin hiljaisesti juuri kymmeneksi supervaltioksi josta me kerroimme uutisessa CE1094 ja 1548. Täten, ensimmäinen osa Ilmestyskirjan luvusta 17:12 on täytetty, ja me odotamme lopun toteutumista!


Nyt, salli meidän tutkia Ilmestyskirjan lukua 17:17 saadaksemme lisää valoa tähän globaaliin suunnitelmaan.

"Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät."

Jumala on selvästi kertonut meille että ainoa tapa jolla ihmiset voivat tehdä yhteistyötä saavuttaakseen päämääränsä on se että he toimivat suunnitelman mukaan josta he ovat jo aikaisemmin sopineet! Kuuntele:

"Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet?" [Aamos 3:3]

Tämän vuoksi, jännittävä fakta josta Cutting Edge jatkuvasti puhuu on se että Illuminati on jo pitkään "ollut samaa mieltä" suunnitelmasta joka uudelleen järjestää maailman globaaliksi hallitukseksi, taloudeksi ja uskonnoksi, ja sitten lavastaa Antikristuksen -- juuri siten kuin Raamattu kertoo!

Noudattamassa rakennettua suunnitelmaa -- sinun päivittäisissä uutisissa!

Nyt tämä prosessi on ottamassa ison askeleen, kuten päivittäiset uutiset paljastavat. Viime syyskuussa, me julkaisimme artikkelin jossa me edellytimme että Presidentti Bush ja YK olivat tarkoituksella kietoutuneet Dialektiseen kamppailuun (=kaksinkamppailu) joka oli suunniteltu asettamaan kyseenalaiseksi käsitys että yksilö-valtioilla olisi oikeus aloittaa sota. Sitten kun tämä kyseenalaistamisprosessi on tehnyt täyden kierroksen, käsitys että ainoastaan YK:lla on valta aloittaa sota on täysin juurtunut ihmisten mieliin.


Tämä artikkeli oli uutinen 1854 otsikolla "PRESIDENTTI BUSHIN IRAK-FIASKO VAHVISTAA YHDISTYNEITÄ KANSAKUNTIA". Jos sinä et vielä ole lukenut tätä artikkelia, me kehoitame sinua tekemään näin, sillä suunnitelmaa jonka me näimme kuusi kuukautta sitten toteutetaan täyttä päätä. Päivittäisissä uutisissamme.


Salli meidän nyt tutkia kuinka pitkälle tätä suunnitelmaa me olemme nyt päässeet. Me kerromme uutisen ja sitten alkuperäisen suunnitelman.


UUTISKATSAUS: "YK -- ainoa lainvoimainen hallitus!" DEBKAfile, 5.3.2004.

"YK:n asetarkastaja Blix sanoo että sota Irakia vastaan oli laiton vaikka Saddam Hussein rikkoi YK:n päätöksiä, sillä ainoastaan YK:n Turvallisuusneuvosto voi määrätä sodasta, eivät yksilö-valtiot."

Alkuperäinen suunnitelma: "Uuden maailmanjärjestyksen valmisteluvaiheessa tulee olemaan pysyvä ja määrätty aseistariisunta. Se ei ole vapaaehtoinen. Minkään kansakunnan ei sallita tuottaa tai organisoida mitään tuhoamista varten suunniteltuja välineitä tai loukata minkään toisen kansakunnan turvallisuutta." ["The Externalisation of The Hierarchy, Alice A. Bailey, House of Theosophy, Lucis Trust, kirjoitettu huhtikuussa 1940]


Alkuperäinen suunnitelma: "Atomipommi ei kuulu niille kolmelle valtiolle jotka kehittivät sen täydelliseksi... Se kuuluu Yhdistyneille Kansakunnille, heidän käyttöönsä (tai -- toivottavasti -- käytöllä uhkaamiseen) silloin kun aggressiivinen toiminta jonkin kansakunnan osalta nostaa rumaa päätään." [s. 548]


Alkuperäinen suunnitelma: "Silloin kun Yhdistyneet Kansakunnat on kehittynyt todelliseksi voimatekijäksi, maailman hyvinvointi on turvattu." [s. 603, kirjoitettu huhtikuussa 1947]


Alkuperäinen suunnitelma: "Kaikkien jäsenten pitäisi pidättyä kansainvälisissä suhteissa voiman käytöstä tai voiman käytöllä uhkailemisesta aluellista koskemattomuutta tai minkään valtion poliittista itsenäisyyttä vastaan." [Original U.N. Charter, Section 2]


Blixin lausunnosta, lainattu yläpuolella, sinä voit nähdä että Yhdistyneet Kansakunnat on alkamassa tehdä oletuksia sotaa koskevista toiminnoista suvereenia valtiota vastaan. Kun hän sanoo että "Ainoastaan YK:n Turvallisuusneuvosto voi määrätä sodasta, eivät yksilö-maat", hän tekee oletuksen että YK on ainoa suvereeni valtio maailmassa. Eräs suvereenin valtion määritelmä on kyky hulistaa sota. Presidentti Bush kulki "kansainvälisen yhteisön tahdon yli" käskiessään asevoimiensa valloittaa Irak. Hän teki näin koska hän käytti suvereenia valtaansa. YK protestoi hyökkäystä vastaan mutta ei tehnyt mitään estääkseen sitä. Nyt kun on todistettu että meidän hyökkäyksemme Irakiin perustui väärennettyyn "tiedustelu-tietoon", nähdään että "Kansainvälisen yhteisön tahto" on ollut oikeassa kaiken aikaa.


Aivan kuten me julistimme uutisessa 1854.

Blairin "Kansainvälinen yhteisö" sekä "viisaiden ihmisten neuvosto"

Useiden kuukausien ajan, elokuusta aivan viime aikoihin asti, Ison Britannian Tony Blair näytti köysiin sotkeutuneelta poliitikolta. Parlamentti oli niin vihainen siitä että Liittoutuman joukot eivät olleet löytäneet Irakista joukkotuhoaseita, että he perustivat "Lordi Huttonin" tutkintakomitean. Kuukausien tutkimusten jälkeen, Lordi Hutton julkaisi raportin syyttäen BBC:n uutisia tappiomielialan lietsonisesta Irakin sodan osalta, täten vapauttaen Blairin tarkoituksellisen valehtelun syytöksistä.


Kuitenkin, seuranneet lisäpaljastukset pitivät Blairia alituiseen kuumassa vedessä. Hiljattain, kuitenkin, Blair kävi hyökkäykseen. Toimien kuten mikään Irakin sodassa ei ollut hänen syytään, Blair vaatii nyt rohkeasti suurempaa kansainvälistä hallitusta! Kuuntele:


UUTISKATSAUS: "Blairin 'Kansainvälisen yhteisön' oppi", BBC News, 6.3.2004.

"Presidentti Bushin ennalta ehkäisevän iskun oppiin, meidän täytyy nyt lisätä pääministeri Tony Blairin oppi 'kansainvälisestä yhteisöstä'. Tämä on eräänlainen puolivälin merkkipaalu Herra Bushin vapauden toimia ennaltaehkäisevästi ja YK:n Peruskirjan sääntöjen välillä joka sallii intervention ainoastaan tietyissä olosuhteissa kuten aggressiivisen toimenpiteen kumoamisessa... Vanhat säännöt ovat jo rasituksen alla."

Termi "vanhat säännöt" johon tässä viitataan on tämä kunniallinen itsenäisten valtioiden järjestelmä. Illuminati on jatkuvasti toitottanut että Ensimmäisen ja Toisen maailmansodan saivat aikaan kansakunnat jotka käyttivät suvereenisuuttaan. He väittävät että näitä sotia ei olisi käyty jos YK olisi ollut ainoa suvereeni kokonaisuus maailmassa! Salli meidän nyt palata tähän BBC:n artikkeliin nähdäksemme kuinka lujasti viimeaikaiset tapahtumat on laadittu jotka rapauttavat luottamusta perinteiseen valtioiden suvereniteettiin.

"NATO:n hyökkäys Serbiaa vastaan vuonna 1999 loi humanitaarisen väliintulon säännön. Se oli seurausta maailmanlaajuisesta syyllisyydentunnosta YK:n epäonnistuttua Ruandassa. Herra Blair haluaa nyt viedä tämän prosessin pidemmälle. Kansainvälinen terrorismi 9/11 -tapahtumien jälkeen sekä joukkotuhoaseiden leviäminen vaativat valtioiden oikeuksien uudelleen määrittelyä... Hän jopa mainitsi Westphalian sopimuksen vuodelta 1648. Tämä lopetti uskonnolliset sodat Euroopassa ja aloitti modernin valtiojärjestelmän joiden oikeuksia, hän ehdotti, pitäisi supistaa."

Huomasitko sinä tämän lausunnon? Pääministeri Tony Blair puolustaa että YK:n pitäisi "edelleen supistaa" itsenäisten valtioiden oikeuksia! Huomioi tämän lausunnon kaikki merkitykset, sillä ne menevät pitkälti "vain oikeutta julistaa sota" -taakse. Tämä katastrofi tarkoittaa että YK:n lait yliajavat kaikki meidän valtiomme ja kansallisen lainsäädäntömme laatimat lait. Tämä tarkoittaa että meidän oikeuslaitoksemme tulee olemaan Haagin Kansainväliselle tuomioistuimelle alistettu. Tämä tarkoittaa että meidän juutalaiskristillisille arvoillemme perustetut lakimme tulevat olemaan alistettuja yhä enemmän okkultisiksi käyville "Kansainvälisen yhteisön säännöille.


YK tulee kontrolloimaan kaikkia yhteiskuntamme osa-alueita, mukaanlukien valtion ja paikalliset poliisilaitokset!


Meidän perustaja-isämme ymmärsivät että meidän oikeuksiamme kansalaisina voisivat puolustaa ainoastaan johtajat jotka ovat luonnollisia kansalaisia jotka keskittyvät toimiin jotka hyödyntäisivät ja suojelisivat meidän kapeita kansallisia intressejämme. Meidän esi-isämme ymmärsivät että kansainvälinen kontrolli johtaa väistämättä ankaraan diktatuuriin. Kuitenkin, meidän valitut illuministiset johtajamme melkein sadan vuoden ajan ovat jatkuvasti tehneet toimenpiteitä jotka asteittaisesti siirtävät auktoriteettiamme ja suvereenisuuttamme ulos. Me lähestymme näiden kaikkein katkerimpien hedelmien kypsymistä.


Nyt, salli meidän palata tähän BBC:n artikkeliin saadaksemme lisää järkyttävää informaatiota:

"Sillä välin, YK itse yrittää uudelleen määritellä intervention. Viime syyskuussa, YK:n pääsihteeri Kofi Annan perusti 'viisaiden miesten ja naisten' komitean jotta antaisi suosituksia YK:n tulevasta roolista."

"Viisaat persoonat" on termi joka sai alkunsa yli 50 vuotta sitten. Tämä termi tarkoittaa kirjaimellisesti sitä että "viisaiden henkilöiden" pitäisi ohjata maailmanhallitusta; sellaisten jotka ovat YK:n johtajien mielestä viisaita! Me emme puhu "viisaista" raamatullisessa mielessä, sillä Illuminati on aina vihannut kristinuskoa ja sen ikuista Raamattua. Ei, me puhumme viisaista illuminaateista jotka ovat saaneet viisautensa okkultismista, salaseuroista, tai Teosofisesta seurasta josta me olemme puhuneet aikaisemminkin. Nämä "viisaat miehet" uskovat että kristinusko on vain yksi uskonto, ei suurempi tai arvokkaampi kuin esimerkiksi buddhalaisuus.


Itse asiassa, Teosofisen seuran kirjallisuudessa, Buddha ja Kristus kuvataan tekemässä yhteistyötä korkeammalla hengellisellä tasolla viedäkseen ihmiskuntaa kohti Uutta maailmanjärjestystä, Antikristuksen valtakuntaa. Kuuntele kun Alice Bailey selittää:

"Tämä paljastus saadaan aikaan Buddhan ja Kristuksen yhteisten ponnistelujen tuloksena... Kauaskantoiset tulokset toteutetaan sulauttamalla valo ja rakkaus... Minulle on myös annettu aavistus näiden Avatarien työn todellisesta ymmärtämisestä." [Bailey, op. cit., s. 360]

Jeesus ja Buddha ovat samanlaisia Avatareja -- maailman opettajia!


Täten, yhteisissä ponnisteluissaan tuoda maailmanhallitus, -talous ja -uskonto, Buddha antaa Viisauden (valon) kun taas Kristus antaa Rakkauden. Siksi, näitä Kofi Annanin nimittämiä "Viisaita ihmisiä" ohjaa Buddhan viisaus!


Ajatuksen "Viisaiden ihmisten maailmanneuvostosta" pani alulle illuministinen organisaatio nimeltään Planetary Initiative For The World We Choose. Kuuntele kuinka Constance Cumbey kuvailee näitä "Viisaita persoonia":

"The International Center for Integrative Studies (=Yhdistyneiden opintojen kansainvälinen keskus), perustettu vuonna 1962, uskoo Rooman Klubin tavoin että 'globaali visio' on välttämätön. Loppua kohden, he ovat tehneet yhteistyötä Rooman Klubin ja muiden globalististen organisaatioiden kanssa, mukaanlukien Lucis Trust, muodostaessaan tällaista agendaa... He kutsuvat koolle maailman parhaimmat mielet. Heidän jäsenyysanomuksensa sanoo: "Ensimmäistä kertaa, ICIS kutsuu koolle Kansainvälisen neuvoston jäsenten kokouksen, eräät parhaista mielistä maailmassa suunnitellessaan agendaa 21. vuosisadalle, joka perustuisi myönteisille ihhimillisille arvoille... Jotka tukevat ja rikastuttavat ihmisen henkeä, muutoksen hallintaa, ekologiaa ja aseistariisuntaa... Ja laajenee ottamaan sisälleen maailman johtajien muut avain-ajatukset." ["A Planned Deception: The Staging of a New Age Messiah", Constance Cumbey, 1985, s. 190]

Tämän ryhmän saatanallinen luonto on ilmiselvä kun sinä opit että näitä ihmisiä pidetään jo nyt "Viisaina persoonina" sekä kirjoista joita he ovat kirjoittaneet. Tällainen henkilö on entinen YK:n varapääsihteeri Robert Müller, jonka kirja "New Genesis" (kirjoitettu vuonna 1984) sisälsi kappaleen "Kristuksen jälleen-ilmestyminen". [Ibid., s. 191]


Kuka on tämä "Kristus?" hän ei ole kukaan muu kuin illuministinen vapaamuurari-Kristus jota Raamattu kutsuu nimellä Antikristus!


Me olemme nyt siinä pisteessä jossa YK:n pääsihteeri Kofi Annan on nimittänyt "Viisaiden miesten ja naisten neuvoston" antamaan neuvoja kuinka siirtyä seuraavaan vaiheeseen YK:n kehittämisessä. Mikä on tämä seuraava vaihe? Blixin lausunto kertoo meille:

"Ainoastaan YK:n Turvallisuusneuvosto voi määrätä sodasta, eivät yksilö-valtiot."

Silloin kun hallituksella on valta julistaa sota, tällä hallituksella on myös valta tehdä vähäisempiä päätöksiä. YK on tiellä joka johtaa kaiken vallan ja auktoriteetin anastamiseen kaikilta maailman hallituksilta. Kuinka pian me olemme siinä pisteessä? Uutisessa 1900 me osoitimme että illuministiset valtiot kuten Yhdysvallat, Euroopan Unioni, Australia, Indonesia ja Thaimaa hyökkäilevät tai uhkailevat hyökätä "ei-sopeutuneita" valtioita vastaan heille määrätyillä alueillaan, pakottaen ne tekemään tarpeelliset muutokset joka sallisi niiden liittyä sellaiseen maailmanjärjestelmään jossa kaikki ihmiset "ostavat tai myyvät" käyttäen ihon alle istutettua sirua. Me sanoimme tässä artikkelissa että me voimme mahdollisesti arvioida aikaa jolloin globaali järjestelmä perustetaan, seuraamalla kuinka nopeasti nämä valtiot muutetaan "integroituneiksi pohjavaltioiksi".


Eräs tekijä joka saattaa nopeuttaa tätä prosessia saattaa olla Kolmas maailmansota. Jotkin näistä uppiniskaisista valtioista saatetaan miehittää tässä sodassa mieluummin kuin odotettaisiin niiden muuttumista. New Age -kirjailija Bill Cooper näyttää puhuvan tästä asiasta. Kuuntele:

"Hyvin lyhyttä mutta tuhoisaa sotaa jossa käytettäisiin ydinaseita valittua väestöä kohtaan, harkittiin, ja kertoakseni sinulle totuuden, tätä ajatusta ei hylätty." ["Behold A Pale Horse", William Cooper, s. 167; kirjoitettu vuonna 1991]

Tähän Kolmanteen maailmansotaan sisältyy muutakin kuin tämä "lyhyt mutta tuhoisa sota". Suunnitelma lavastaa Kolmas maailmansota on niin tunnettu että Steve Jackson sisällytti tämän kortin Illuminaatti-peliinsä (lue tästä).


Se saattaa olla osa suunnitelmaa jossa todella vastentahtoiset maat -- joiden saaminen globaaliin yhteisöön kestäisi vuosikymmeniä -- saatettaisiin hävittää Kolmannen maailmansodan aikana. Uskon vakaasti että näin on asia.

Johtopäätös

Aivan kuten me kerroimme viime syyskuussa (uutinen 1854), Presidentti Bushin tuhoisa Irakin sota vie maailmaa lähemmäksi sitä päivää jolloin itsenäisillä kansakunnilla ei ole enää mahdollisuutta käydä sotaa eikä myöskään tehdä muita suvereeneja päätöksiä, sillä tämä valta on siirretty YK:lle. Kuten me kerroimme Irakin sodan aikana (maalis - huhtikuu 2003), onnistunut sota vahvistaisi käsitystä kansallisesta suvereenisuudesta. Koska Illuminati järjesti Ensimmäisen ja Toisen maailmansodan ensisijaisena tarkoituksenaan perustaa globaali hallinto joka eräänä päivänä riistäisi kaiken suvereenisuuden itsenäisiltä kansakunnilta, näytti ensin siltä että suunnitelma Irakin sodasta kääntyisi katastrofiksi. [Tässä ilmeisesti viitataan Cutting Edgen aikaisempiin ennustuksiin että Saddamilla olisi ollut pari yllätystä "takataskussaan" jotka olisivat aiheuttaneet Liittoutuman joukoille suuret tappiot. Suom. huom.]


Kaikkein vastuunalaisimmat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että sana "katastrofi", "fiasko" tai "sotku" sopii parhaiten kuvaamaan meidän tämänhetkistä tilannettamme Irakissa. Vaikka me olemme voittaneet sodan, me emem ole voittaneet rauhaa. Kapinallisia ja itsemurhaiskuja tehdään päivittäin Liittouman sotilaita sekä yhteistyötä tekeviä irakilaisia siviilejä vastaan. Sisällissodan puhkeaminenkin on mahdollista.


Sillä välin, muslimien viha meitä kohtaan kasvaa.


Tästä kaaoksesta kasvaa tunne että "kansakuntien suvereenisuuden" täytyy loppua. Tämä on päämäärä, ja Blixin ja Blairin lausunnot vievät meitä sitä kohti. Ainoa sisäinen Amerikkaa koskeva kysymys näyttää olevan se, että kumpi presidentti kaikkein parhaiten johtaisi Amerikan lopulliseen itsenäisyyden luovuttamiseen: Bush vai Kerry?


Molemmat ovat Pääkallon ja sääriluiden järjestön jäseniä, joten kumpikin kuljettaisi meitä uskollisesti ramppia pitkin joka johtaa itsenäisyyden luovuttamiseen. Olisiko meidän epäonnistuneen Irakin politiikan arkkitehtimme -- Presidentti Bush -- paras viemään meitä pitkin tätä ramppia? Vai olisiko Demokraatti Kerry paras johtaja tähän tarkoitukseen? Hän voisi jatkuvasti vedota Bushin epäonnistuneeseen politiikkaan kootakseen tukea tällaiseen liikahdukseen. Koska Illuminati valitsee Demokraatin silloin kun he haluavat noudatettavan kotimaata koskevaa agendaa, Kerry saattaisi olla seuraava presidentti.


Kuitenkin, sekä Raamattu että Suuren valkoisen veljeskunnan suunnitelma tarvitsee kolmatta maailmansotaa "viimeisiksi synnytystuskiksi" (Matteus 24:8). Tämä "tuhoisa mutta lyhyt globaali sota" on ulkopolitiikkaa. Republikaaninen presidentti valitaan silloin kun agenda koskee ulkopolitiikkaa.


Meidän täytyy vain odottaa ja katsoa kuinka ja milloin viimeiset tapahtumat loksahtavat paikalleen. Kuitenkin, me olemme nyt tarpeeksi lähellä nähdäksemme nämä julkiset lausunnot jotka toteuttavat yli 60 vuotta vanhaa suunnitelmaa! Totisesti, Lopun aika on käsillä.


---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 1901Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Pasi Toivonen
patato@mantta.fi


Takaisin