Untitled Document

VAROITUS! ET VOI OTTAA "PEDONMERKKIÄ" MISTÄÄN SYYSTÄ JA PÄÄSTÄ TAIVAASEEN! Osa 2

On uskomatonta, että Left Behind -kirjat esittävät sen valheen, että ihminen, joka "pakotetaan" ottamaan "Pedonmerkki", voi silti olla oikeassa suhteessa Jumalaan ja mennä taivaaseen! Luettuasi tämän artikkelin sisältämän totuuden, sinä myönnät, että Left Behind -kirjat voivat olla kaikkein vaarallisimmat hengelliset kirjat kautta historian.


Tämä osa 2 osoittaa, että ei kukaan voi ottaa "Pedonmerkkiä" ja silti päästä taivaaseen!


Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!


Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.


OLET NYT TERÄNSUULLA


Tämän artikkelin osassa 1 me laskimme perustuksen voidaksemme oikein ymmärtää sen kauhistuttavan väärän opetuksen Left Behind -sarjassa, että joku voisi Ahdistuksen ajalla ottaa "Pedonmerkin" tietyissä olosuhteissa ja silti pelastua, silti mennä taivaaseen. Puhuimme myös toisesta näiden kirjojen todellisesta ongelmasta, että Jumala antaisi uskovilleen merkin, joka olisi näkyvä toisille uskoville. Tämä opetus on myös vaarallinen ja sopii toiseen ongelmaan, jota juuri kuvailimme.


Jos et ole lukenut osaa 1, me kehotamme sinua tekemään sen nyt, ennen kuin jatkat pitemmälle.


Puhukaamme nyt toisesta ja tärkeimmästä Left Behind-kirjojen opista, joka voi lähettää monet helvettiin.


Uskova voi ottaa "Pedonmerkin" ja silti päästä taivaaseen

Kaksi Left Behind -kirjaa opettaa, että uskova voi olla pelastettu, jos hänet on "pakotettu" ottamaan merkki.


Muista Jeesuksen lupaus fundamentalistiselle seurakunnalleen Filadelfiassa, jota lainasimme jo osassa 1. Kuuntele jälleen:

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat."
(Ilm. 3:10)

Jakeen tärkein osa uudelleen:


"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin ..." (Ilm. 3:10)

Tässä sana "ottanut" vastaa kreikan sanaa "tereo", joka on Strong'in sanakirjan numero 5083. Se merkitsee "to guard, tai to observe (vartioida, tarkkailla)". Toisin sanoen se tarkoittaa, että Jeesus odottaa fundamentalististen uskoviensa huolellisesti "vartioivan" ja "tarkkailevan" Hänen Sanaansa -- Raamattua! Edelleen Jeesus lupaa suurimman mahdollisen palkan niille, jotka huolellisesti "vartioivat" ja "tarkkailevat" Hänen Sanaansa -- kristillisen seurakunnan tempauksen eli ylösoton.


Tätä taustaa vasten katsokaamme, mikä Pedonmerkki on ja minkä rangaistuksen Jumala lupaa niille, jotka sen ottavat.

"Ja se (Väärä Profeetta) saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku."
(Ilm. 13:16-17)

Näistä jakeista näemme, mikä "Pedonmerkki" on -- se on jotakin, joka on istutettu otsaan tai oikeaan käteen -- jonka Väärä Profeetta "saa (cause)" jokaisen maan päällä ottamaan ja jota ilman kukaan ei voi ostaa tai myydä mitään. Ennenkuin jatkamme pitemmälle tutkikaamme sanan "saa (cause)" merkitystä. Sitä vastaava kreikan sana sana on "poieo", Strong'in Numero 4160. Se tarkoittaa:

"to produce, construct, form, fashion, to be the authors of, to make ready, to prepare (tuottaa, rakentaa, muotoilla, muovata, olla jonkin alkuunpanijoita, tehdä valmiiksi, valmistella)" -Strong's Greek & Hebrew Dictionary


Ei missään tässä Strong'in määrittelyssä esiinny sana "force (pakottaa)". Siitä huolimatta tietyt modernit käännökset käyttävät sanaa "force (pakottaa)". Seuraavat modernit käännökset käyttävät sanaa "forced":


* International Standard Version
* New Century Version
* N.I. V. - New International Version
* The Message Version


(Nämä käännökset ovat ilmeisesti liberaaleimmasta päästä englanninkielisistä. Näistä yksikään ei  ole Mikro-Rabbi 7.0 raamattuohjelmassa. Siellä olevista käännöksistä (yli 30 kpl) ilmeisesti ainoa, jossa on käytetty tässä sanaa "pakottaa", on suomalainen Kirkkoraamattu 1992! Joten olemme siis hyvin kehityksessä mukana. Suom.huom.)


Sana "forced (pakotti)" saa hyvin erikoisen merkityksen Left Behind -sarjan kirjoissa "The Mark" ja "Desecration". LaHaye ja Jenkins "kehittivät sivujuonen, jossa kristitty roolihahmo vasten tahtoaan saa Pedonmerkin, eikä menetä pelastustaan -- hänelle annetaan erivapaus olla juomatta Jumalan vihan maljasta, vastoin selvää Jumalan muuttumatonta Sanaa". [Ruby, sivu. 83]


Katsokaamme tässä kohdassa, mikä tuomio on varattu jokaiselle, joka ottaa "Pedonmerkin".

"Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon."
(Ilm. 14:9-12)

Huomaa, että jos joku ottaa merkin otsaansa tai käteensä, niin hän on juova "Jumalan vihan viiniä" ja pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä" aina ja iankaikkisesti! Täsmälleen 100% niistä, jotka ottavat "Pedonmerkin" pitää -- ei ehkä tai kenties -- vaivattaman tulella ja tulikivellä aina ja iankaikkisesti.


Huomaa myös, että heidän vaivaamisensa tapahtuu "pyhien enkelien ja ... Karitsan edessä". Tästä jakeesta saa käsityksen, että enkelit ja Karitsa (Jeesus Kristus) katselevat näiden pedon merkin ottaneiden ihmisten vaivaamista ikuisesti. Tämä todellisuus voi järkyttää joitakin, jotka on johdettu uskomaan, että Jeesus on pelkkää rakkautta, mutta meidän Vapahtajallamme on monia muitakin ominaisuuksia, mukaan lukien tuomio [Lue NEWS1822b http://www.cuttingedge.org/n1822b.cfm].

Merkin ottaminen = Antikristuksen kumartaminen

Huomaa, että "Pedonmerkin" ottaminen on yhdistetty pedon kumartamiseen! Et voi erottaa tai purkaa tätä jaetta!  Apostoli Johannes kiinnitti huomiota sellaisiin, jotka pyrkivät erottamaan Jeesuksen ominaisuudet. Kuuntele tarkoin, sillä Jeesus on Sana ja Sana on Jeesus, kuten Joh. 1:1-14 ilmoittaa, siten sama demoninen henki, joka pyrkii erottamaan Jeesuksen ominaisuudet, on sama henki, joka yrittää saada sinut vakuuttuneeksi, että nämä kaksi raamatullista käsitettä voitaisiin erottaa toisistaan -- nimittäin merkin vastaanottaminen ja Antikristuksen kumartaminen.

"ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa." 
(1.Joh.4:3, RK-38)

"And every spirit which does not acknowledge and confess that Jesus Christ has come in the flesh but would annul, destroy, sever, disunite Him is not of God, does not proceed from Him. This nonconfession is the spirit of the antichrist. (Ja yksikään henki, joka ei tunnusta, että Jeesus Kristus on tullut lihassa, vaan tahtoo tehdä tyhjäksi (annul), tuhota (destroy), irrottaa (sever), erottaa (disunite) Hänet, ei ole Jumalasta lähtöisin. Tämä kieltäminen on antikristuksen henki)."
(1 Joh. 4:3; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary <http://www.cuttingedge.org/sults.cfm?Category=All&keywords=amplified>)

Täsmälleen samalla tavalla, jokainen, joka pyrkii erottamaan (separate), tuhoamaan (destroy), leikkaamaan irti (sever), erottamaan (disunite) (Ilm. 14:9-12) kuuntelee Antikristuksen henkeä! Kun joku ottaa "Pedonmerkin", hän kumartaa Petoa. Näin Kaikkivaltias Jumala tämän asian näkee! Tämä ratkaisee tämän kysymyksen lopullisesti.


Juuri tämän kaltaista Ilm. 9. luvun "irti leikkaamista" ja "hajottamista" Left Behind -kirjoittajat tekevät! Nyt sinä tiedät, mikä henki on La Haye'n ja Jenkins'in takana! Raamatullinen malli on ehdottomasti, kuten edellä sanoimme: Merkin ottaminen = Antikristuksen kumartaminen


Lopuksi huomaa tämän Ilmestyskirjan jakeen 14:12 viimeinen lause: "Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon." Jälleen kerran Jeesus antaa tunnustusta pyhille siitä, että he tottelevat Hänen Sanaansa. Sanonta, "niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon", puhuu suoraan tästä asiasta, kun joku kieltäytyy erottamasta 'merkin ottamista' ja 'Antikristuksen kumartamista' toisistaan.


Sana on selvä -- jokainen nykyinen kirjoittaja, joka pyrkii erottamaan nämä käsitykset, em. raamatun määritelmän perusteella, kuuntelee Antikristuksen henkeä.

Väärä Profeetta saa, ei pakota, ihmiset ottamaan merkin

Kuten edellä sanoimme, Kuningas Jaakon Raamattu sanoo selvästi, että Väärä Profeetta "saa (cause)" jokaisen maan päällä ottamaan merkin. Sanojen "saada (cause)" ja "pakottaa (force)" välillä on suuri merkitysero. Itseasiassa tämä ero on niin valtava, että Raamatun oppi muuttuu olennaisesti. "Saada (cause)" tarkoittaa "tuoda olemassa olevaksi keinolla, voimalla tai vaikutuksella". Juuri tällä tavalla Väärä Profeetta tulee seisomaan maailman ihmisten edessä ja esittää "Pedonmerkin" istuttamista. Hän tulee selittämään, että jokaisen tulee vannoa uskollisuutta Antikristukselle ja vastaanottaa istutettu 'merkki', jota ilman kukaan ei voi ostaa eikä myydä globaaleilla markkinoilla. Väärä Profeetta tulee edelleen selittämään, että jos joku kieltäytyy vastaanottamasta istutettua 'merkkiä', rangaistuksena on oleva kuolema mestaamalla. Tämän uhkan lisäksi ei tule olemaan mitään pakkoa. Antikristus haluaa maailman kaikkien ihmisten vapaaehtoista palvontaa, koska hän haluaa olla Jumalan kaltainen. Ei tule olemaan mitään "pakotettua" merkin ottamista, kuten nämä Left Behind -kirjat esittävät; ketään ei fyysisesti alisteta, jotta 'merkki' voitaisiin pakottaa häneen.


Sana "pakottaa (force)" toisaalta tarkoittaa saada joku tapahtumaan vastustamattoman voiman avulla. Näissä LaHaye'n kirjoissa roistot pitävät Chang'in makaamassa, samalla kun hänen isänsä istuttaa Antikristuksen 'merkin', jonka jokainen voi nähdä. Jos ihmiset pakotetaan käyttäen fyysistä voimaa, se riistää heiltä valinnanvapauden. Henkilöä, joka pakotetaan johonkin tällä tavalla, ei siten voi pitää vastuullisena, koska joku toinen soveltaa omaa tahtoaan häneen. Jokainen, joka pakotetaan ottamaan merkki, on automaattisesti lainkuuliainen, koska kenelläkään ei ole mahdollisuutta olla tottelematon. Ei tarvita rangaistusta, jos ei ole muuta mahdollisuutta, kuin totella. Muista, että rangaistuksen ankaruus ei ole se, mikä määrittelee pakottamisen. Saatana kyllä toivoisi voivansa pakottaa ihmiset kumartamaan häntä ja ottamaan merkin hänelle kuulumisesta, mutta hän ei voi tehdä sitä. Siksi hän toivoo voivansa pettää heitä, että he eivät pitäisi tiukasti kiinni profeetallisen Sanan selvästä opetuksesta. Saatana tahtoo ihmisten menettävän hengellisen tajuntansa ja tunnustavan Antikristuksen ja ottavan hänen merkkinsä, tämä on mahdollista saavuttaa vain jos ihmiset kuuntelevat vietteleviä henkiä väärien profeettojen kautta, jotka sanovat heille, että he saavat anteeksi, vaikka ottavatkin 'Pedonmerkin'. Jumala ei lähetä heitä  ikuiseen vaivaan tulisessa järvessä, koska joku toinen fyysisesti pakotti heidät alistumaan tähän anteeksiantamattomaan, peruuttamattomaan syntiin!" [Ruby, p. 84-85]

Raamatun totuuden jakaminen kahteen osaan tuottaa valheen

Palatkaamme nyt aiheesemme, että Ilm. 14:9-12 sisältää kaksi osaa, jotka Jumala on sitonut yhteen sanalla "ja". Tarkastelkaamme tätä jaetta huolellisesti.

"Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä ..."

Apostoli Paavali julistaa, että Kirjoitusten jokainen sana on Jumalan henkeyttämä. Kuuntele:

"Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa..."

"Every Scripture is God-breathed, given by His inspiration, and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will in thought, purpose, and action.

(Jokainen Kirjoitus on Jumalan henkeyttämä, Hänen innoituksensa antama ja hyödyllinen kehotukseksi, nuhteeksi ja vakuutukseksi synnistä, erehdyksen korjaamiseksi ja kuriksi tottelevaisuudessa ja harjoitukseksi hurskaudessa, pyhässä elämässä mukautuen Jumalan tahtoon ajatuksissa, päämäärissä ja toiminnassa)."
[2 Timothy 3:16; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary <http://www.cuttingedge.org/sults.cfm?Category=All&keywords=amplified>]

Koska "jokainen Kirjoitus on Jumalan henkeyttämä", se tarkoittaa, että Jeesus pani konjunktion "ja" em. jakeeseen! Vapahtaja pani tämän sanan yhdistämään kaksi lausetta, jotta tietäisimme Hänen totuutensa -- että merkin ottaminen otsaan tai käteen tarkoittaa, että ne ihmiset kumartavat Antikristusta! Merkin ottaminen on yhtä kuin Pedon kumartaminen!


Asia on todella näin yksinkertainen! Et voi antaa yhdenkään nykyaikaisen uskonnollisen profeetan, vaikka kuinka suositun, opettaa sinulle jotakin, jota Raamattu ei opeta! Katsokaamme pikaisesti kuinka LaHaye ja Jenkins kavalasti opettavat, että henkilö voi ottaa "Pedonmerkin" ja silti olla oikeassa suhteessa Jumalaan niin, että silti voi päästä taivaaseen.


"Left Behind -sarjan kirjoittajat ovat erottaneet sielun kadottavan pedon merkin ottamisen pedon kumartamisesta oikeuttaakseen sen, että Chang jäi kristityksi saatuaan pedon merkin. Chang'illa oli pedon merkki, mutta roolihahmo Tsion sanoi, että Chang ei hyväksy tätä merkkiä eikä kumarra petoa:


"Sinä et hyväksynyt Antikristuksen merkkiä, etkä tule kumartamaan häntä." ("Desecration", sivu. 10; Korostus Ruby'n) [Ruby, p. 91]


Kuten sanoimme edellä, LaHaye kirjoitti juonen siten, että siinä kuvataan, kuinka miehet pitävät Changia maassa, samalla kun hänen isänsä istuttaa Antikristuksen merkin. Kirjoitukset eivät opeta, että ketään pakotetaan fyysisesti ottamaan todellinen Antikristuksen merkki sillä tavalla, joten on äärimmäisen epäviisasta -- jopa typerää -- ns. kristityltä Raamatun opettajalta esittää tällainen skenario kirjassa, jota lukevat kymmenet miljoonat ihmiset. Kuten edellä sanoimme, ihmiset, jotka petetään tällä valheella, ovat joko nimellisiä tai uusia kristittyjä, jotka eivät tunne Raamattuaan hyvin, tai epäuskoisia, jotka taatusti eivät tunne Lopun Ajan profetioita! Viimeksi mainitulle ihmisryhmälle Left Behind -sarja on todennäköisesti ainoa "Raamattu" ja ainoa "profetia", jota he koskaan lukevat!


Siinä tapauksessa, ettet usko, että tätä irrottamista opetetaan Left Behind -sarjassa, kuuntele, kuinka Jerry Jenkins vastaa eräälle uskovalle nimeltä Karen. Hän kehottaa Jerry'ä hylkäämään kirjoissa omaksutun käsityksen, että ihminen voi ottaa Merkin ja silti olla pelastettu. Seuratkaamme dialogia netissä Left Behind -verkkosivulla 19.3.2002:


"Karen: Jerry! Pyydän sinua taas katumaan ja asettamaan tämän kohdalleen ... Ei se ole minun väitteeni, että sellainen, jolla on merkki, on kadotettu; se on Jumalan."


"Jerry Jenkins: Olen eri mieltä ja ajattelen, että sinun viittauksesi Raamattuun osoittaa poikkeuksen ja todistaa minun näkemykseni."


"Jos joku kumartaa petoa ja hänen kuvaansa ja ottaa sen merkin ..."


"Jae sanoo selvästi, että jos ihminen kumartaa petoa ja hänen kuvaansa eikä missään tarinassa Chang tee sitä." (Näin Jenkins päättelee)


Tässä meillä on ratkaiseva todistus! Left Behind -kirjoittajat selvästi ja harkitusti irrottavat tämän profetian tullakseen mitä epäraamatullisimpaan ja heille itselleen kadotustuomion tuottavaan johtopäätökseensä, nimittäin, että ihminen voi ottaa "Merkin" ja silti olla pelastettu niin kauan, kuin hän ei sydämessään kumarra Antikristusta. Jeesus sanoi selvästi, että "Merkin" ottaminen on yhtä kuin kumartaminen Hänen silmissään. Kun Kaikkivaltias Jeesus sanoo meille, kuinka Hän tilanteen näkee, kuinka uskaltaa kuolevainen ihminen vastustaa Häntä?


Tätä juuri Tim LaHaye ja Jerry Jenkins kuitenkin tekevät!

Todennäköinen skenario

Kristitty kirjailija, Constance Cumbey, raportoi bestseller-kirjassaan "The Hidden Dangers of the Rainbow" (Sateenkaaren kätketyt vaarat), että Illuminaatin suunnitelmissa on pitää lusiferistinen aloitusseremonia (Luciferic Initiation Ceremony) kohta, kun Antikristus on noussut. Tämän seremonian aikana ihmisille annetaan tilaisuus ilmaista rakkautensa ja uskollisuutensa Antikristusta kohtaan. Tämän rakkauden ja uskollisuuden ilmaisuna jokaiseen ihmiseen maan päällä istutetaan todellinen "Pedonmerkki". Jokainen tästä Merkistä kieltäytyvä tapetaan mestaamalla.


Sitten Cumbey raportoi, että koska Illuminaatti tietää, että heidän on käsiteltävä satoja miljoonia ihmisiä suhteellisen lyhyessä ajassa, heillä on suunnitelma käyttää julkisia urheilustadioneja ja halleja tässä tehtävässä. Ajattele siksi tätä todennäköistä skenariota.


Jalkapallostadioneilla kautta koko USA:n, ihmisille tullaan antamaan määräys kokoontua, jotta voivat vannoa uskollisuuttaan Antikristukselle ja ottaa hänen 'Merkkinsä'. On luultavaa, että ihmiset tullaan viemään stadionin läpi suurissa ryhmissä. Ensimmäinen stadionillinen ihmisiä -- 60000 - 100000 -- ajetaan sisään ja ottavat paikkansa. Sitten hallituksen virkailijat selittävät heille menettelyä, kuinka he tulevat pelikentälle yksitellen sivuuttaakseen hallituksen virkailijan. Jokaista pyydetään vain vannomaan uskollisuuttaan Antikristukselle, ehkä toistamalla mallivala, joka on samanlainen kuin nykyinen valamallimme (Pledge of Allegiance). Sitten valan toistettuaan, henkilö saa istutetun 'Merkin'.


Kun ihmiset istuvat stadionilla ja odottavat vuoroaan tulla alas kentälle, heitä käsitellään joitakin tunteja kauhistuttavalla näytöksellä.


Stadionin toisessa päässä pystytetään koroke, jonka editse marssitetaan -- yksitellen -- kaikki, jotka ovat tulleet stadionille. Jos henkilö kieltäytyy ottamasta istutettavaa "merkkiä", hänet pakotetaan marssimaan stadionin toiseen päähän, missä lukuisat giljotiinit ovat toiminnassa. Stadionilla istuvilla vuoroaan odottavilla ihmisillä on yllin kyllin aikaa seurata mestattavien ihmisten antamaa havainto-opetusta, kun veri purskahtaa jokaisesta teloituksesta. Päät kierivät ja ruumiit kerätään karskisti ja heitetään kuorma-autoihin pois vietäväksi.


Näkymä on oleva kauhistuttavan verinen ja saava monet tuntemaan tuskaa sielunsa pohjia myöten.


Varmasti stadionilla istuvien ihmisten keskuuteen muodostuu pienempiä ryhmiä, jotka huutelevat ja puhuvat toisilleen. Joka ainoan ihmisen on päätettävä mitä tehdä, kun tulee heidän vuoronsa kulkea hallituksen virkailijan ohi. Jokainen tämän näytelmän todistaja haluaa elää eikä kuolla. Ihmismieli suuntautuu voimakkaasti kohti itsesäilytystä, joten tällaisessa tilanteessa on suuri kiusaus antaa periksi ja vain hyväksyä 'Merkki', jotta voisi "jatkaa elämäänsä". Suuri enemmistö on tekevä tämän päätöksen tietämättömänä siitä ikuisesta kadotustuomiosta, jonka he siten allekirjoittavat itselleen.


Mutta odotahan, eräs mies puhuu nyt ryhmässä: "Raamattu sanoo, että jokainen, joka ottaa 'Pedonmerkin', joutuu helvettiin". Tämä väite melko varmasti aiheuttaa kiivaan keskustelun ryhmässä. Jotkut sanovat, että sillä, mitä heille tapahtuu nyt, ei ole mitään tekemistä sen "myytin" kanssa, jota Raamattu opettaa Lopun Ajalle. Toiset sanovat: "Tämä mies, joka käyttää nimeä, Maitreya Kristus, on hyvin suosittu ja todella lopetti kaikki sodat"!


Joku puhuu osoittaen, että se istutettava siru, joka odottaa heitä korokkeella, istutetaan joko otsaan tai oikeaan käteen, juuri kuten Raamattu ennustaa. Hän sanoo, että tosiasiassa tämän monumentaalisen tapahtuman jokainen piirre sopii tarkasti Raamatun profetiaan! Tämän tapahtuman on oltava se ennustettu 'Pedonmerkki', joka tarkoittaa, että jokainen, joka sallii tuon istutuksen ruumiiseensa joutuu helvettiin. Joukko kuiskailee silkasta vihasta ja pelosta.


"Odota", huutaa vielä joku. "Minä luin kirjasarjan nimeltä 'Left Behind', jonka oli kirjoittanut kaksi pastoria. Joissakin kirjoissa yhdellä kristityistä päähenkilöistä oli 'Pedonmerkki' väkisin pantuna häneen ja hän oli silti Kristitty! Hän oli edelleen matkalla taivaaseen!"


Joku toinen huutaa: "Miksi -- meillekinhän ollaan panemassa väkisin tätä 'Merkkiä' mestauksen tuskan uhalla. Jos kerran tämä kristitty kirjassa otti 'Merkin' ja voi silti olla OK, niin mekin voimme!"


Juuri noin kaikki Chang'ia ja hänen 'Merkin' ottamistaan koskevat yksityiskohdat hämärtyvät. Tuolla monumentaalisen tärkeällä hetkellä ihmiset muistavat vain, että saarnaaja kirjoitti romaanin, jossa kristittyjen johtohahmolla oli 'Merkki' pakotettuna häneen ja hän oli silti OK suhteessa Jumalaan.


Se tulee olemaan Illuminaatille valtava voitto, kun suuret joukot ihmisiä tulevat tekemään päätöksen ottaa 'Merkki' sen perusteella, mitä he muistavat Left Behind -sarjasta. Tämä skenario on juuri sellainen, jonka mukaan disinformaatioagentti toimii. Hän antaa 95% hyvää ja luotettavaa tietoa ja siten vahvistaa luotettavuutensa. Sitten juuri oikealla hetkellä, tai juuri oikeassa asiassa, hän antaakin väärää tietoa. Kuten sanoimme edellä, jotkut agentit ovat työskennelleet 20 vuotta vain päästäkseen asemaan, jossa voivat antaa vain 20 minuuttia disinformaatiota.


Samalla tavalla on hyvin todennäköistä, että koko Left Behind -sarja on kirjoitettu vain välittämään näitä kahta petosta, nimittäin, että Jumala tulee antamaan jokaiselle uskovalle näkyvän merkin ja että henkilö voi ottaa "Pedonmerkin" ja silti päästä taivaaseen.

Saastuneista lähteistä virtaa saastunutta vettä

 Uutisessamme 1818 <http://www.cuttingedge.org/n1818.cfm> raportoimme hyvin murheellisen tosiasian, että Unification Church'in pastori Sun Myung Moon on rahoittanut suurta joukkoa nykyisiä evankelisia kristittyjä johtajia! Pastori Moon on niin pakana, kadotettu ja illuministi kuin vain joku voi olla! Se on suuresti järkyttävä huolen aihe, että hän on järjestänyt suuret määrät rahaa näille monille evankelisille johtajille, koska tällaiseen laajaan rahoittamiseen hyvin vahvasti sisältyy heidän toimintojensa kontrolli.


Eräs ensimmäisistä evankelisista johtajista, joka otti Moon'in rahaa oli -- eipä kukaan muu kuin Tim LaHaye. Lainaus uutisestamme 1818 <http://www.cuttingedge.org/news/n1818.cfm>:


"Wheaton College nimesi hyvin tunnettu kirjailijan, entisen pastorin ja kasvattajan TimLaHaye'n, evankelisen kristillisen liikkeen kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi johtajaksi. Instituutti nimesi LaHaye'n myös menneen neljännesvuosisadan kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi evankeliseksi johtajaksi Yhdysvalloissa. Hän ja hänen vaimonsa Beverly, joka johtaa järjestöä Concerned Women for America (Amerikan puolesta huolestuneet naiset), ovat olleet moottorina evankelikaalien järjestäytymispyrkimyksissä, kuten Moral Majority (Moraalinen enemmistö) ja kunnioitettu poliittinen aivoriihi Council for National Policy (Kansallisen politiikan neuvosto). Muita nimitysehdokkaita olivat mm. kuuluisa evankelista Billy Graham, Campus Crusade for Christ'in Bill Bright ja Focus on the Family'n James Dobson." ["Tim LaHaye 'most influential leader', WorldNetDaily, June 2, 2001]


Kuitenkin sädekehää olla niin kunnioitettu hämärtää seuraava informaatio:


"Eniten mainetta Tim LaHaye on saanut Left Behind -kirjoistaan ja filmeistään. Hänen suhteensa Moon'in kanssa palautuu ajassa taaksepäin ainakin 17 vuotta. Vuonna 1985, kuten on aiemmin raportoitu, LaHaye puhui usealle sadalle evankeliselle kristitylle, laumalle, jota hän väittää vartioivansa ja ruokkivansa ... Hän kehotti heitä menemään vapaaehtoisesti vankilaan pastori Moon'in kanssa protestina hänen vangitsemiselleen veropetoksen vuoksi." ["Unholy Alliance (Epäpyhä liitto)", Osa I]

Tim LaHaye näki Moon'in vankeusajan veropetoksen vuoksi "kristikunnan yhdistymisenä"

On järkyttävää, että LaHaye'n vahvan tuen takana pastori Moon'ille ei ole kukaan muu, kuin Moon'in "oikea käsi", Bo Hi Pak, joka kirjoittaa Moon'in vankeusajasta ja LaHaye'n käynneistä hänen luonaan.


"Isä on kärsinyt monissa muissa tilanteissa ... vaikka Isä kärsi Koreassa ja Pohjois-Koreassa, se ei ollut universaalisen pelastuksen kosmista aika. Se ei ollut maailmanlaajuisella tasolla. Tänä päivänä täällä Yhdysvalloissa, joka on pienoismaailma, sillä mitä ikinä Isä tekee, on universaalinen vaikutus ... Se, mitä Isä on tehnyt Danbury'ssa, on kristikunnan ennallistaminen ja sen yhdistäminen. Isä toi kristikunnan yhdeksi Unification Church'in (Yhdistymisen Kirkko) kanssa. Kristityt alkoivat ymmärtää Isää ja hyväksyä Isän järjestyksen (dispensation)."


Bo Hi Pak jatkaa:

"Hyvä esimerkki on tri LaHaye'n vierailu Danbury'iin ... Ajomatkan aikana tri LaHaye sanoi: 'On us-komatonta, mitä hallituksemme teki pastori Moon'ille, vangitessaan pastori Moon'in tällaiseen paikkaan.' Kun pääsimme Danbury'iin hän tapasi Isän, jolla oli yllä karut vankilan vaatteet. Hän piti Isän käsiä ja ensimmäiset sanat, jotka tri LaHaye sanoi olivat: 'Pastori Moon, pyydän anteeksi hallitukseni puolesta.' Äiti näki, että tri LaHaye'n silmät punoittivat ja hän itki. Mikä kaunis yhteys, veljien kaunis yhteys, kuten Eesaun ja Jaakobin. Isä ja tri LaHaye syleilivät." ["Truth is My Sword", Volume II: Chapter 45 Mount Danbury", <http://www.tparents.org/library/unification/books/tims2/tims2-45.htm>, by Bo Hi Pak, February 3, 1985]


Sitten Tim LaHaye pyysi kannattajiaan "menemään vapaaehtoisesti vankilaan pastori Moon'in kanssa vastalauseena hänen vangitsemiselleen veropetoksen vuoksi." ["Unholy Alliance", Part I, Ibid.] Huomasitko kuitenkin, että LaHaye vapaaehtoisesti osallistui tämän pakanan ja illuministisen väärän uskonnollisen johtajan kanssa suorittaen loppuun "kristinuskon ennallistamisen ja sen yhdistämisen" ja saavuttamaan "kauniin yhteyden, veljien kauniin yhteyden, kuten Eesaun ja Jaakobin"?


Ei yksikään aito kristitty koskaan, koskaan, eikä milloinkaan liity tämän kaltaiseen pakanaan ja okkultistiin ja salli itseään julistettavan hänen "veljekseen"! Raamattu kieltää voimakkaasti tämän kaltaisen unionin uskottoman kanssa! Kuuntele vielä kerran:

"Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa."
(2.Joh. 1:10-11)

JA:

"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?"

"Do not be unequally yoked with unbelievers [do not make mismated alliances with them or come under a different yoke with them, inconsistent with your faith]. For what partnership have right living and right standing with God with iniquity and lawlessness? Or how can light have fellowship with darkness?

(Älkää antautuko epäsuhtaiseen ikeeseen uskottomien kanssa [älkää tehkö sopimattomia liittoja heidän kanssaan älkääkä menkö erilaiseen ikeeseen heidän kanssaan, joka on sopimatonta uskoonne]. Sillä mitä yhteistä on hurskaalla elämällä ja oikealla Jumalasuhteella vääryyden ja laittomuuden kanssa? Tai kuinka voi valo olla pimeyden seuratoveri?) "
[2.Kor. 6:14; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary <http://www.cuttingedge.org/sults.cfm?Category=All&keywords=amplified>]

Tämä teko leimaa selvästi Tim LaHaye'n kristilliseksi lusteeksi, väärennetyksi kristityksi. Kuitenkin LaHaye on niin suosittu ja kunnioitettu, että hänet nimitetään kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi kaikista evankelisista johtajista! Lisäksi lukemattomat miljoonat ovat ahmineet hänen Left Behind -kirjasarjaansa ja filmejään, uskoen niiden olevan oikea tulkinta kristillisen seurakunnan Tempauksesta.


LaHaye ei vain toivottanut Moon'ille "siunausta", vaan hän kehotti kannattajiaan tukemaan häntä taloudellisesti hänen veropetoksesta saamansa vankilatuomion aikana!


La Haye perusti myös CNP:n (Council For National Policy) vuonna 1981. Voidaan osoittaa selvät yhteydet tämän 'kristillisen' järjestön ja pastori Moon'in avoimesti antikristillisten järjestöjen välillä ... tämä ryhmä liittyy myös vahvasti kiisteltyyn ja kultilliseen Scientologikirkkoon (Church of Scientology) ..." ["Unholy Alliance", Part I] Hope For America'n David Wegener, painokkaasti ilmoittaa, että CNP on "kristillinen vastine illuministiselle CFR:lle (Council on Foreign Relations, suom. Ulkomaansuhteiden neuvosto)"! Siten, pitäytyen dialektiseen prosessiin, illuminaatti on perustanut kaksi erityistä ryhmää edistämään suunnitelmiaan: CFR:n ja CNP:n -- Teesin ja Antiteesin, Yin - Yang! [Lue Uutinen1007 <http://www.cuttingedge.org/news/n1007.html>  menetelmästä Teesi-Antiteesi]


"Vuonna 1983 Tim LaHaye, Falwell, Robertson, Bakker, Robison, Humbard, ja Swaggert aloittivat järjestön ACTV (American Coalition for Traditional Values, suom. Amerikkalainen liitto perinteisten arvojen puolesta). Aloitusrahat tulivat moonilaisilta. Se tapahtui kohta, kun Gary Jarmin, entinen moonilainen oli esitellyt Tim LaHaye'n eversti Bo Pak'ille, pastori Moon'in oikealle kädelle." ["This is a Bizarre World", <http://www.angelfire.com/TN/bizarrotom/>]


LaHaye johtaa myös evankelikaalien ryhmää, joka opettaa, että Illuminaatti tulee jälleenrakentamaan muinaisen Babylonin Lopun Aikana ja että tämä Babylon tulee nousemaan valtaan, joka on Ilm. 18. luvun ennustama kaupallinen Babylon, vaikka sellainen opetus on täysin ristiriidassa Raamatun tutkijoiden suuren enemmistön kanssa, jotka elivät ja palvelivat menneinä aikoina. Esim. Old Scofield Bible sanoo Jesajan 13:19-22 alaviitteessään:


"Jakeet 12-16 katsovat eteenpäin apokalyptisiin tuomioihin (Ilm. 6-13). Jakeet 17-22 katsovat lähelle ja kauas. Ne ennustavat silloisen kirjaimellisen Babylonin tuhon; lisähuomautuksella että, kerran tuhottuna, sitä ei milloinkaan rakennettaisi uudelleen (ks. Jer. 51:61-64). Kaikki tämä on toteutunut kirjaimellisesti. Mutta tämän ennustuksen paikka suuressa profeetallisessa näyssä, joka katsoo eteenpäin sekä poliittisen että uskonnollisen Babylonin tuhoon Pedon aikana, osoittaa, että todellisen Babylonin tuho edustaa suurempaa tuhoa, joka on vielä tuleva mystisten Babylonien päälle." [The Old Scofield Study Bible, KJV]


Kaksi seikkaa, jotka sinun tulee ymmärtää, ovat:

 1. "Kaikki tämä on kirjaimellisesti toteutunut."
 2. "... todellisen Babylonin tuho edustaa suurempaa tuhoa, joka on vielä tuleva mystisten Babylonien päälle."


 3. Toisin sanoen, Babylonin Lopun Ajan tuho on kohtaava "mystisiä Babyloneja", eikä fyysistä muinaista Babylonia.

Minä luotan vanhan linjan tutkijoiden, joiden Pyhän Hengen johdossa oleminen on hyvin todistettu, Raamatun analyysiin ennen, kuin uskon nykyaikaisia tutkijoita, jotka ovat Bush'in myötäilijöitä. Me muistamme Chuck Missler'in näytöksen äänestäjiensä edessä pian Bush'in valinnan jälkeen, kun hän julisti, että Bush oli nykyajan Jumalan mies ja hänen neljä vuottaan presidenttinä olisivat viimeinen armon aika ennenkuin tuomio lopullisesti tulee! Kuitenkin tiedämme, kun tutkimme presidentti Bush'in hedelmiä, että hänellä on niin monia tekoja, jotka ovat täysin poikkeavia raamatullisesta hyvästä hedelmästä, että me emme ehkä voikaan päätellä hänen olevan aidosti uudestisyntynyt kristitty [Bush'in hyvät hedelmät vastaan huonot <http://www.cuttingedge.org/news_updates/nz1089.htm>]


Lisäksi olemme huolissamme kahdesta käytännöllisestä seikasta koskien muinaisen Babylonin rakentamista Lopun Ajalla siihen pisteeseen, että siitä tulisi Ilm. 18. luvun taloudellinen Babylon.


 1. Koalition sotavoimat ovat myrkyttäneet Irakin maan köyhdytetyllä uraanilla [Lue NEWS1843 <http://www.cuttingedge.org/news/n1843.cfm>]. Julkaisimme The Seattle Times'in uutisartikkelin sivullamme osastolla Daily News Updates 15.1.2002 otsikolla "U.S. ammunition plant reaching its limit", joka osoittaa, että me jatkamme uraaniammusten runsasta käyttöä päivittäin. Kun uraaniammus räjähtää, hienojakoinen radioaktiivisuus räjähtää ympäristöön; myöhemmin voimakkaat myrskytuulet, jotka säännöllisesti turmelevat maata, sitten ottavat tämän hienon pölyn ja levittävät sitä kaikkialle. Jos maa myrkytetään uraanilla ja jos sitä pääsee pohjavesiin, niin kuinka todennäköistä on, että muinainen Babylon asutettaisiin uudelleen?


 2. Eikö olekin mielenkiintoista, että profetia sanoo, että Babylonia ei tulla milloinkaan asuttamaan eikä jälleenrakentamaan?


 3. Herra vahvisti tiukan aikarajan jolloin kaikkien Lopun Ajan profetioiden täytyy totteutua. Kuuntele:

  "Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat..."  "Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: So also when you see these signs, all taken together, coming to pass, you may know of a surety that He is near, at the very doors. Truly I tell you, this generation, the whole multitude of people living at the same time, in a definite, given period will not pass away till all these things taken together take place.

  (Oppikaa viikunapuusta vertaus; kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä: Niin myös kun näette nämä merkit, kaikki yhdessä toteutuvan, voitte tietää varmuudella, että Hän on lähellä, aivan ovella. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi, kaikki ne ihmiset, jotka elävät samaan aikaan, määrätyllä  annetulla ajanjaksolla, eivät katoa, ennenkuin kaikki nämä asiat yhdessä tapahtuvat."
  [Matt.24:32-34; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary <http://www.cuttingedge.org/sults.cfm?Category=All&keywords=amplified>]

Tässä Jeesus sanoo, että kun Israel palaa maahansa, kaikki Matteuksen 24. luvun profetiat alkavat toteutua kokonaisuutena ja tulevat päätökseen ennenkuin se "sukupolvi", joka todisti Israelin paluun maahansa, katoaa. Mitä tarkoitetaan tällä termillä "sukupolvi"? Juutalainen sukupolvi käsitetään olevan noin 40 vuotta; Easton Bible Dictionary sanoo, että sukupolven aika on tarkasti 38 vuotta. Kuitenkin tässä kappaleessa sukupolvena käytetty sana on kreikan sana "genea", joka on Strongin sanakirjan Numero 1074. Tällä sanalla on useita merkityksiä ja eräs merkitys, jota Parallel Bible edellä käyttää, on "samanaikaisesti elävien ihmisten kokonaismäärä".-Strong's Greek & Hebrew Dictionary.


Siten merkitys on, että ne ihmiset, jotka näkivät Israelin alkavan palata maahansa, eivät kaikki tule katoamaan ennen, kuin kaikki profetiat ovat toteutuneet.


Milloin sitten "viikunapuu" alkoi "puhjeta lehteen", eli Israel alkoi palata maahansa? Historia kertoo, että Israelin paluu muinaiseen maahansa tehtiin väistämättömäksi Balfour'in julistuksella vuonna 1917, kun Englannin hallitus ilmoitti, että Israelilla oli oikeus palata kotimaahansa. Koska ihmiset elävät 80-90 vuotta, aika, jolloin kaikki tapahtumat ovat tulleet päätökseensä, olisi vv. 1997-2007.


Jos kuitenkin otetaan alkamisajankohdaksi vuosi 1948, jolloin Israel todella palasi maahansa, aikaraami tapahtumien päättymiselle olisi vv. 2028-2038.


Maailma elää nyt vuotta 2004. Vaikka Saddam Hussein ennallisti paljon Nebukadnessarin palatsialueesta, niin muu osa Babylonin kaupungista on laajalti asumaton. USA on nyt maailman talousmoottori ja se vei meiltä 100 vuotta päästä tähän asemaan, ynnä kaksi maailmansotaa, mikä ainutlaatuisella tavalla keskitti sekä poliittisen vallan että taloudellisen varallisuuden meidän käsiimme. Näyttää täysin epäloogiselta, että muinainen Babylon nousisi nollapisteestään taloudelliseen maailman hallintaan alle 50 vuodessa! Siten, vaikka uudelleen asuttaminen alkaisi vuonna 2004, olisi käsillä vuosi 2054, ennenkuin Babylon voisi olla hallitseva ja tällöin ei ole huomioitu kovaa taloudellista kilpailua USA:n, Japanin, Kiinan ja EU:n taholta.


Siten aikaa vuodesta 1948 vuoteen 2054 on 106 vuotta.


Tämä 106 vuoden aika ylittää selvästi sen aikamäärityksen, jonka Herramme asetti Matt.24:32-34:ssa! Maailmalla ei ole riittävästi aikaa rakentaa muinaista Babylonia sellaiseen maailman hallintaan ja pysyä Jeesuksen asettamissa aikarajoissa!


Olemme siis vastahakoisia uskomaan näitä nykyaikaisia Raamatun opettajia ja Bush'in kannattajia, jotka opettavat, että muinainen Babylon jälleenrakennetaan, jotta se voisi olla Antikristuksen valtakunnan poliittinen ja taloudellinen ympäristö. Näyttää, että Raamattu kieltää sellaisen uudelleen asuttamisen, maata myrkytetään köyhdytetyllä uraanilla ja järkevä ajanjakso Babylonin jälleenrakentamiseksi maailman poliittiseksi ja taloudelliseksi jättiläiseksi näyttää liian pitkältä.


Meidän täytyy vain tarkkailla uskon silmin ja korvin nähdäksemme, kuinka asiat kehittyvät. Me uskomme joka tapauksessa, että Ilm. 18. luvun taloudellinen Babylon on USA kuten selitimme Uutisen 1830 <http://www.cuttingedge.org/news/n1830.cfm> viimeisessä puoliskossa. Alunperin omaksuimme tämän näkemyksemme jo vuonna 1992 ja uskomme siihen tänään lujemmin kuin milloinkaan.

Sallikaamme Raamatun sanoa viimeinen sana merkin ottamisen seurauksista

Johtopäätöksemme on, että meidän tulee antaa Jeesukselle lopullinen sanavalta, mitä tulee seurauksiin "Pedonmerkin" ottamisesta itsekullekin. Olemmehan jo esittäneet Ilm.14:9-12 edellä, emmekä toista sitä enää tässä. Kuuntele muita kohtia, joissa Jeesus kertoo, mikä rangaistus on määrätty niille, jotka ottavat "Merkin", tai niille, jotka kieltäytyvät ottamasta sitä.

"Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.."
(Ilm.15:1-2)

Nämä olivat uskovia, jotka kieltäytyivät ottamasta "Merkkiä". Heitä kuvaillaan taivaassa saamassa palkkaansa. Tässä minun pitäisi varoittaa sinua, että jos henkilö, joka ei ole uskova, kieltäytyy merkistä ja hänet mestataan, tuo henkilö ei mene taivaaseen. Kuten aina, pääsy taivaaseen on varattu niille, jotka vastaanottavat Jeesuksen pelastajana katuen syntejään, pyytäen Häntä puhdistamaan syntinsä vuodatetulla verellään ja siten uudestisyntyen. Kuitenkin epäuskoinen voi todeta, että nyt hän on vastakkain ennustetun "Pedonmerkin" kanssa ja katua syntejään ja vastaanottaa Jeesuksen pelastajana ennenkuin hänet tapetaan. Tällainen henkilö pääsee taivaaseen!


"Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle." Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa."
[Ilm.16:1-2]

Kohta, kun ihmiset ovat ottaneet "Pedonmerkin", Jumala aiheuttaa kauheita paiseita heihin. Huomaa tässä kohdassa, että Merkin ottaminen fyysisesti samaistetaan Pedon - Antikristuksen kumartamiseen. Et voi irrottaa merkin ottamista Antikristuksen kumartamisesta, kuten "Left Behind" opettaa.


"Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa." [Ilm.19:20]


Ilmestyskirjan kaksi Petoa -- Antikristus ja Väärä Profeetta -- otetaan lopulta kiinni monien tekojensa vuoksi, joista vähäisin ei ole kaikkien maan päällä pakottaminen ottamaan "Merkki" ja molemmat heitetään tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa."

"Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta."
[Ilm. 20:4]

Uskovat, jotka menettivät henkensä, koska kieltäytyivät ottamasta Pedonmerkkiä, kuvataan saavan suuren kunnian - valtaistuimia. Heille annetaan uudet ruumiit, jotta he voivat elää Jeesuksen kanssa ja hallita tuhannen vuotta.


Kuten voit huomata Left Behind -kirjasarja on tappava ja ikuinen vaara ihmissieluille! Raamattuun uskovia se ei petä, sillä he pitäytyvät lujasti Kirjoituksiin kieltäytyen muuttamasta kantaansa, mutta nimikristityt, jotka eivät tunne profetiaa, ovat todennäköisesti niitä, joita petetään. Kun he kerran uskovat, että voivat ottaa merkin, he ovat valmiita ikuiseen tuhoon.


Koska Tim LaHaye on vastaanottanut Illuministista rahaa pastori Moon'ilta monta vuotta ja koska hän puolusti Moon'ia kyynelin hänen vankeusaikanaan veronkierron vuoksi, niin voimmeko nyt luottaa, että hän on uskollinen Kirjoituksille Left Behind -kirjasarjassaan? Emme totisesti! Hartaasti toivoen, että sinua ei petettäisi ryhtymään tekoon, joka lähettää sinut iankaikkiseen kadotukseen, me rukoilemme sinua näkemään, mikä on tämän kirjasarjan tarkoitus -- massiivinen disinformaatio- ja propagandakampanja. Maailmanhistorian ratkaisevimmalla hetkellä on todennäköistä, että Left Behind pettää miljoonat ihmiset ryhtymään siihen yhteen tekoon, joka vie heidät kadotukseen ja joka on peruuttamaton. Ei kukaan voi ottaa "Merkkiä" ja sitten kääntyä ympäri ja katua, vaikka tekisi niin kyynelin ja sielun tuskassa. Kun otat tuon "Merkin", Jumala läimäyttää armonsa oven kiinni!


Älä anna pettää itseäsi!


---------------------------------


Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.


Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa.


Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti.


Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen - Antikristuksen Valtakunnan - jokapäiväisissä uutisissaan.


Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. Voitte kirjoittaa meille osoitteeseen:


Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156
 


Takaisin