Fatiman kolmas salaisuus


http://www.tldm.org/news7/ThirdSecretCardinalOddi.htm


Kardinaali Oddi TODELLISESTA Fatiman kolmannesta salaisuudesta: "Siunattu Neitsyt varoitti meitä luopumuksesta Kirkossa..."


"Älkää hyväksykö virhepäätelmää että kaikki ihmiset maan päällä ja ihmiskunta ovat jumalia. On vain yksi Jumala. Eikä kukaan ihminen saa asettaa itseään Mestarinsa yläpuolelle. Lapseni, ettekö te ymmärrä aikanne merkkejä? Suuri luopumus on päällänne!" - Our Lady, December 7, 1976


Tämä seuraava artikkeli julkaistiin Il Sabato -lehdessä, Roomassa, Italiassa, 17.3.1990.

Tähän mennessä jokainen ymmärtää että kardinaali Silvio Oddilla on eräs hyve joka on äärimmäisen harvinainen nykypäivän kirkollisessa ympäristössä: rehellisyys ja vapaus sen suhteen mitä hän sanoo. Haastattelu joka seuraa on taas yksi esimerkki tästä. Se käsittelee asiaa joka on ruokkinut ihmisten mielikuvitusta: Fatiman kolmas salaisuus. Se on asia joka noussut taas esiin viime kuussa, seurauksena sisar Lucian kirjeen julkaisemisesta; hän oli yksi kolmesta lapsesta jotka näkivät Jumalan äidin ilmestymisen 13.5.1917.

Viitaten mullistuksiin itäisessä Euroopassa, tämä portugalilainen nunna kirjoitti: "Minä uskon että se on Jumalan toimenpide maailmassa ydinsodan vaarasta joka voisi tuhota sen." Monet ovat ymmärtäneet näiden sanojen olleen vahvistus sille että tällä Kolmannella salaisuudella oli jotakin tekemistä Neuvostoliiton nykyisen kehityksen kanssa, aivan kuin Neitsyt Maria olisi profetoinut sekä arvoituksellisesti ohjannut Gorbatshovin Perestroikaa. Tämä näkemys on lopulta yhdistänyt hengellisen ja uskonnollisen uheräämisen näihin poliittisiin tapahtumiin.

Onko tämä myös sinun mielipiteesi?

CARDINAL SILVIO ODDI: Ei, aivan päinvastoin, minä pysyn hyvin skeptisenä. Minä uskon tuntevani Johannes XXIII:n oikein hyvin, sillä minä vietin useita vuosia hänen vierellään kun hän oli nuntiatuurissa Pariisissa. Jos tämä salaisuus olisi käsitellyt realiteetteja joka lohduttaa Kirkkoa kuten Venäjän kääntymys tai uskonnollinen herääminen itäisessä Euroopassa, minä uskon että se olisi nostanut painetta julkaista tämä salaisuus.

Hän ei epäröinyt julistaa iloisia asioita. Mutta kun minä kysyin häneltä tätä asiaa audienssin aikana vuonna 1960, kun Fatiman kolmannen salaisuuden salassapitoaika oli päättynyt, eikä hän ollut paljastanut sitä. hän vastasi vaivautuneella katseella. Sitten hän sanoi: "Ole hyvä äläkä tuo tätä asiaa eteeni..."

Puhuitko sinä koskaan sisar Lucian kanssa?

CARDINAL ODDI: Kyllä, vuonna 1985. Olin mennyt Portugaliin juhlimaan ilmestysten vuosipäivää, enkä voinut vastustaa halua vaihtaa muutamaa sanaa hänen kanssaan. Tietenkään minä en pyytänyt häntä paljastamaan tätä salaisuutta minulle, mutta kysyin häneltä että tiesikö hän, miksi Kirkko oli päättänyt olla paljastamatta sitä?

Ja mitä Sisar Lucia sitten sanoi?

CARDINAL ODDI: Hän sanoi että toukokuussa 1982 hän oli puhunut tästä asiasta Johannes Paavali II:n kanssa, joka oli tehnyt pyhiinvaellusmatkan Fatimaan kiittääkseen Our Ladya vuosi salamurhayrityksen jälkeen. Yhdessä he olivat päättäneet että olisi paljon parempi olla paljastamatta tätä salaisuutta. Pelosta, hän selitti minulle, että se voitaisiin "tulkita väärin". Tämän saman selityksen, minulle kerrottiin, tämä Pyhä isä antoi käydessään Saksassa. Tämä asenne joka Kirkolla oli antoi vahvistuksen teorialleni joka minulle oli ollut jo useita vuosia...

Ja mikä se on?

CARDINAL ODDI: Mitä sellaista tapahtui vuonna 1960 jolla on saattanut olla yhteys Fatiman salaisuuteen? Kaikkein tärkein tapahtuma ilman epäilystä oli Vatikaanin toisen konsiilin valmistelu. Täten, en olisi yllättynyt vaikka vaikka Fatiman salaisuudella olisi jotakin tekemistä sen kanssa...

Miksi sinä sanot näin?

CARDINAL ODDI: Sen asenteen perusteella jonha Paavi Johannes paljasti keskustelumme aikana, minä päättelin -- mutta se on vain hypoteesi -- että Fatiman salaisuus saattaisi sisältää sellaista joka voisi olla melko epämiellyttävää. Johannes XXIII oli kutsunut kokoon tämän konsiilin aikomuksenaan ratkaista ongelmat jotka koskettavat koko ihmiskuntaa, alkaen Kirkon sisältä. Mutta me kaikki tiedämme että, huolimatta konsiilin suurista saavutuksista, tapahtui myös monia surullisia asioita. Nämä surulliset asiat eivät ole seurausta tästä konsiilista, mutta ne tapahtuivat sen yhteydessä. Minä ajattelen, esimerkiksi, lukuisia pappeja jotka luopuivat tehtävistään: sanotaa etä heitä oli ollut 80 000. Mutta meidän tarvitsee vain muistella tuskaa jota Pyhä isä, tunsi vuonna 1968 "demonisaatiosta" jota tapahtui Kirkon sisällä, tai hänen dramaattista julistustaan 29.6.1972: "Me uskoimme että tämän konsiilin jälkeen koittaisi auringonpaisteinen päivä Kirkon historiassa. Mutta sen sijaan on koittanut pilvinen ja myrskyinen päivä, sekä pimeys... Ja kuinka tämä taaphtui? Me uskomme sinulle ajatuksen että saattaa olla, me itse myönnämme sen vapaassa keskustelussa, että on ollut voima, vihamielinen voima. Kutsukaamme häntä hänen nimellään: paholainen." Ja uudestaan: "On aivankuin se olisi peräisin jostakin arvoituksellisesta halkeamasta, ei, se ei ole arvoituksellinen, jostakin savun halkeamasta saatana on astunut sisälle Jumalan temppeliin."

Ja mikä on sinun arviosi tästä kaikesta?

CARDINAL ODDI: En olisi yllättynyt vaikka Kolmas salaisuus viittaisi Kirkon synkkiin aikoihin: suureen hämmennykseen sekä piinaavaan luopumukseen itsensä katolilaisuuden sisällä... Jos me pohdimme tätä suurta kriisiä jonka keskellä me olemme eläneet tämän konsiilin jälkeen, merkkejä siitä että tämä profetia on toteutunut ei puutu...

Mutta on niitä jotka sanovat että Paavi todella näkee yhteyksiä Fatiman salaisuuden ja Venäjällä tapahtuvien muutosten välillä...

CARDINAL ODDI: Me tiedämme että tämä kysymys on annettu, yksityisesti, Johannes Paavali II:lle. Eräässä tapauksessa, hän salli itselleen hymyn; toisella kertaa, hän vastasi että hän ei salli henkilön vetää selkeää johtopäätöstä."Minä annoin Lucylle ilmestyksen väliaikaisena salaisuutena -- kun minä paljastin [Kolmannen salaisuuden] sinulle kaksi kertaa. Yrittäkää yhteisesti tuoda se lapsillemme maan päällä. Tämä hierarkia [Kirkko] ei ole kuunnellut minun neuvojani -- kolmekymmentä kaksi vuotta on mennyt hukkaan päättämättömyyden sekä pelon takia. Monien usko horjuu." - Our Lady of the Roses, April 29, 1992


Our Lady of the Roses awesome Bayside Prophecies...


These prophecies came from Jesus, Mary, and the saints to Veronica Lueken at Bayside, NY, from 1968 to 1995.

THE GREAT APOSTASY

"Älkää hyväksykö virhepäätelmää että kaikki ihmiset maan päällä ja ihmiskunta ovat jumalia. On vain yksi Jumala. Eikä kukaan ihminen saa asettaa itseään Mestarinsa yläpuolelle. Lapseni, ettekö te ymmärrä aikanne merkkejä? Suuri luopumus on päällänne!" - Our Lady, December 7, 1976

USING RANK TO DESTROY

"Ne jotka ovat korkeimmassa asemassa minun Poikani Kirkossa käyttävät nyt asemaansa hävittääkseen totuuden. Sinä et voi rakentaa ihmiskunnan lihallisen luonnon päälle, ihmiskunnan langenneen luonnon päälle."

"Teidän täytyy nyt, lapseni, lukea ohjeet jotka Pyhä Johannes on antanut teille. Hänelle annettiin profetia teidän ajastenne. Te elätte nyt niitä aikoja, lapseni, luopumuksen aikoja." - Our Lady, October 6, 1975

THE SWORD

"Ihmiskunta tulee tuntemaan miekan maailmansa päällä. Ikuinen Isä on sietänyt teidän luopumustanne, teidän ylimielisyyttänne, teidän harhaoppianne jo aivan liian pitkään! Virheellisenä ja kiittämättömänä sukupolvena joka on antautunut synnille ja lihan inhottavuuksille, teidät pakotetaan polvillenne koettelemuksen kautta." - St. Michael, July 15, 1975

SISTER LUCY

"Minä toivon että tällä kertaa, lapseni, te kokisitte uudestaan tarvetta kirjoittaa, puhua, tavata tämän Pyhän isän Roomassa, ja anoisitte että hän toisi Lucyn ihmisten eteen kertomaan tämä Kolmas salaisuus sanasta sanaan, sellaisena kuin minä annan sen teille jokaisena iltana näyttäytyessäni Baysidessa ja Flushing Meadowsissa." - Our Lady, June 18, 1986

SCORNED, DISCARDED, HIDDEN

"Monta vuotta on kulunut, lapseni, sen jälkeen kun minä olen yrittänyt varoittaa teitä Fatimassa. Monet pilkkasivat minun viestiäni, sitä ylenkatsottiin ja se salattiin maailmalta, mutta minun viestiäni ei voida enää ylenkatsoa tai pitää salassa, sillä te olette saavuttaneet pisteen elämässänne, minun lapseni, kun teidän päiviänne nyt lasketaan." - Our Lady, February 10, 1977

FATIMA

"Kuinka monta varoitusta minä olen antanutkaan maailmalle, ja kuitenkaan niistä ei välitetä."

"Minä toivon että te muistelisitte sitä kun vierailin lasteni luona Fatimassa." - Our Lady, April 13, 1974

THIRD SECRET

"Lapseni, he panttaavat tätä salaisuutta jonka minä annoin Fatimassa. Se on yksinkertainen selitys. Sitä ei voitu täysin paljastaa johtuen viestini ankarasta luonteesta. Kuinka minä varoitin ja varoitin että saatana astuisi sisään Rooman hierarkian korkeimpiin valtakuntiin. Tämä Kolmas salaisuus, lapseni, on että saatana astuisi sisään poikani Kirkkoon." - Our Lady, May 13, 1978

CAST ASIDE

"Minun varoitukseni Fatimassa heitettiin syrjään kuten ne heitetään syrjään nyt, lapseni. Se on ihmiskuonnon virhe, lapseni, että sitä joka ei miellytä ihmisen lihallista luontoa ei hyväksytä. Ihminen sokaisee itsensä totuudelta, koska hän ei halua kohdata totuutta. Ja ne jotka tuovat totuuden esiin heitetään syrjään ja tekevät paljon katumusharjoituksia, lapseni." - Our Lady, September 13, 1975

THE FIGHT FOR POWER HAS BEGUN

"Pahan voimat ovat kerääntymässä. 666 hallitsee nyt koko maailmaa, ja on surullista sanoa, lapseni, 666 on saapunut Roomaan, ja taistelu vallasta on alkanut. Rukoilkaa paavinne puolesta. Rukoilkaa kaikkien syntisten ihmisten puolesta, ja ennenkaikkea, lapseni, rukoilkaa omien lastenne puolesta, sillä monet vanhemmat vuodattavat kyyneliä suurella katumuksella... liian myöhään!" - Jesus, September 28, 1976

IN THE YEAR 1972

"Saatana, Lucifer ihmisen muodossa, astui sisään Roomaan vuonna 1972. Hän leikkasi pois Pyhän isän, Paavi Paavali VI:n roolin. Lucifer on hallinnut Roomaa ja jatkaa tätä hallintaansa nyt."

"Ja minä kerron teille, lapseni, jos te ette rukoile ja kerro viestiäni kaikille Ikuisen kaupungin, Rooma, pyhille isille, poikani Kirkko, Hänen Huoneensa, viedään katakombeihin (tai: muutetaan katakombeiksi). Suuri kamppailu ihmiskunnasta on edessä. Lopputulos on hyvä kaikille, sillä tämä koettelemus Poikani Kirkossa tulee olemaan todellinen testi kaikille uskollisille. Monet myöhemmän ajan pyhimyksistä nousevat esiin tämän ahdistuksen keskeltä." - Our Lady, September 7, 1978


Takaisin