THE SIX-POINTED STAR

Sen alkuperä ja käyttö

Tri. O.J. Graham

Suomentanut Pasi Toivonen


Luku 2: Mitä? Ei juutalaista alkuperää?

Fakta:

"Daavidin tähdellä ei ole juutalaista alkuperää -- eivätkä muinaiset israelilaiset koskaan käyttäneet sitä uskonnollisena symbolina." [M. Hirsch Goldberg, "The Jewish Connection"]
M. Hirsch Goldberg jatkaa:
"Kenties kaikein ironisinta on, että tämä juutalaisuuden tärkein tunnus tämän päivän maailmassa -- tämä kuusisakarainen Daavidin tähti -- ei ole todella juutalaisuuden historiallinen symboli, eikä sitä käytetty uskonnollisena tunnuksena israelilaisten keskuudessa. Siitä tuli juutalaisuuden tunnus vuonna 1892, jolloin Theodor Herzlin koolle kutsuma Sionistinen konferenssi valitsi sen liikkeensä tunnukseksi. Mutta vaikka jokaisella Israelin kahdellatoista heimolla oli oma tunnuksensa, yksikään ei käyttänyt Daavidin tähteä..."

"Rakennustyöläiset olivat ilmeisesti suorittamassa kaivauksia Ramblessa joka on eräs kaupunki lähellä Tel Avivia Israelissa ja he löysivät kuusisakaraisen tähden tehtynä mosaiikki-lattiaan joka oli noin 1 200 vuotta vanha. Kuitenkin, kyseessä oli muslimien, ei juutalaisten pyhä paikka." [1]

Tämä rakennus olisi valmistunut vuoden 776 j.Kr. tienoilla. Tämä Universal Jewish Encyclopedia kuvailee tätä kuusisakaraista tähteä "kahdeksi tasasivuiseksi kolmioksi jotka ovat toistensa sisällä siten että ne muodostavat heksagonaalisen tähden..." Tämä kuvaus on tärkeä, kuten me tulemme näkemään neljännessä luvussa, kun me paneudumme tämän symbolin okkultistiseen alkuperään.

Tämä Universal Jewish Encyclopedia julistaa että kuusisakarainen tähti on muinaista alkuperää, ruusuristiläisten mukaan, ja että muinaiset egyptiläiset, hindut, kiinalaiset ja egyptiläiset tunsivat sen. [2]

Pysähdy hetkeksi ja huomioi sanat "muinaiset egyptiläiset". Mistä Mooses haki israelilaiset? Egyptistä. Tämä on mielenkiintoinen maininta, viittaus tietyyn tähteen:

"Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo? Ette; vaan te kannoitte Romfa-jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin.'" [Ap.t. 7:42-43]
Tämä tähti tuotiin erämaan läpi joidenkin hebrealaisten toimesta. Missä kohtaa tämä on vahvistettu Vanhassa Testamentissa? Aamoksen Kirjassa:
"Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te Israelin heimo? Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia ja Kijjunin kuvianne, tähtijumalaanne, sitä, jonka te olette itsellenne tehneet." [Aamos 5:25-26]
Me paneudumme sanoihin "Remphan" ja "Chiun" luvussa 4. Kuitenkin, tämä vahvistaa sen että muinaiset egyptiläiset tunsivat tietyn tähden ja tämä mainittiin hebrealaisten exoduksen yhteydessä.

Tämä Universal Jewish Encyclopedia luettelee seuraavanlaisia yhteyksiä joissa tämä kuusisakarainen tähti on mainittu:

Tämä tietosanakirja kertoo että 1500-luvulta lähtien, kabbalistisen Isaac Lurian aikoihin, juutalaiset alkoivat käyttää tätä symbolia. Usein se nähtiin Menoran vieressä joka, 1500-luvulle asti, oli hyväksytty "Daavidin kilpenä". Tämän jälkeen, kuitenkin, tämä kuusisakarainen tähti alkoi korvata Menoran synagoogissa sekä juutalaisten uskonnollisissa esineissä.

Lainaus kirjasta Universal Jewish Encyclopedia:

"Ainoastaan juutalaiset lähteet käyttävät näistä toisiinsa liittyneistä kolmioista nimeä 'Daavidin kilpi', kun taas ei-juutalaiset lähteet kutsuvat tätä symbolia nimellä 'Salomonin sinetti'." [3]
Tämä tietosanakirja myöntää että Isaac Luria (1533-1572) oli kabbalisti ja hän väitti että "yksi mies voisi olla fyysisen maailman herra... Amuletin kirjoitukset, demonien manaukset, mystiset silmänkääntötemput numeroiden ja kirjainten kera lisääntyivät samalla kun tämän koulukunnan vaikutusvalta levisi." 1500-luvulla Italiassa, perustettiin eräs koulukunta, ja tämä lähde kertoo että Hasidim omaksui Lurian opetukset ja teki niistä järjestelmän. Joidenkin taholta oli vastustusta, mukaanlukien Mordecai Corcos, mutta tämä encyclopedia kertoo että Corcosin teokset tämän aiheen tiimoilta eivät päässeet painoon. [4]

Tarvitaan tutkimus määrittelemään kumpi tuli ensin: Kabbala vai Zohar, mutta me tiedämme että ne ovat sama asia: niiden väitetään olleen olemassa Kainin ajoista lähtien. On ilmiselvää että Talmud on Kabbalan kyllästämä, eikä se ole tämä Toora joka näyttää saavan juutalaiset vaikeuksiin, vaan Talmud. On monia muistiinmerkittyjä tapahtumia historiassa jolloin Talmud paljastettiin ja poltettiin, ja tietysti juutalaisia vainottiin samaan aikaan... Kabbalan harjoittamisen takia, ei sen takia että he olivat juutalaisia. Kristittyinä me ymmärrämme että vihollinen ei pohdi tai esitä kysymyksiä; hän vain tuhoaa. Meidän Herramme Jeesus Kristus sanoi: "Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat." [Matteus 15:14] Aivan kuten monet kristityt harjoittavat tänään astrologiaa (joka on myös Kabbalasta, Zoharista, ja joka on Kainin ajoista lähtien tuomittu Raamatussa -- Deuteronomy 18:9-21) tietämättä kuinka vaarallista se on; samoin ovat monet juutalaiset kiinni Talmudissa tietämättä kuinka vaarallista se on.

Voisi olla hyvä ajatus lainata Hoosean Kirjan lukua 4:6, koska se totisesti puhuu näistä papeista ja rabbeista jotka johtavat laumaansa:

"Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hylännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi."
Jooel 1:13-15 sanoo:
"Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumallanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta."
Meidän kaikkien olisi parempi palata Jumalan puhtaaseen Sanaan eikä toisen ihmisen tulkintaan siitä. Kuka tietää että kuka on kuka? Mutta Herran Sana on puhdas ja totta, ja se kestää ikuisuudesta ikuisuuteen.

Joskus me emme pysähdy ajattelemaan että monet asiat jotka me näemme tänään eivät ole uusia; ainoastaan nimet ovat muuttuneet. Kaikki tämä oli olemassa Aadamin ja Eevan ajoista lähtien. Kuten Santayana sanoi: "Ne jotka eivät muista menneisyyttä ovat tuomittuja toistamaan sen."

Ironisesti, tämä lainaus oli kirjoitettu Jim Jonesin "valtaistuimelle" kun yli 900 ihmistä makasi kuolleina Guyanan viidakossa 18.12.1978. [5]

Universal Jewish Encyclopediassa tämä kuusisakarainen tähti mainitaan otsikon "Kabbala" alla:

"On järkeä että Kabbalan salaisuuksia ei levitetä kevyin syin; ja kuitenkin Salomonin Testamentti toi hiljattain päivänvaloon kokonaisen järjestelmän enkeleiden ja demonien manauksia joiden avulla pahoja henkiä kutsuttiin esiin; jopa tämä maaginen merkki, tai Kuningas Salomonin sinetti, jonka keskiajan juutalaiset tunsivat nimellä 'Magen David', on herätetty henkiin." [6]
Raamattu tuomitsee magian; täten, millaisiin enkeleihin yllä oleva viittaa?

Me tiedämme että me emme voi käyttää magiaa tehdäksemme Herran töitä. Meitä varoitetaan spiritismistä ja kuitenkin jotkut ajattelevat että he tekevät oikein harjoittaessaan magiaa ja Kabbalaa. Katso mitä tapahtui Saulille kun hän oli kanssakäymisissä Endorin noidan kanssa. Ne jotka yrittävät saada tietoa Jumalan Sanan ja Hänen Pyhän Henkensä ulkopuolelta joutuvat ainoastaan suuriin hengellisiin vaikeuksiin.

Aiemmin tämä lähde mainitsi että tällä kuusisakaraisella tähdellä, toisin sanoen "Magen David", ei ole alunperin ollut mitään tekemistä rabbinismin kanssa, vaikka sellainen löydettiinkin eräästä haudasta Tarenturmista, etelä-Italiasta, ja joka oli peräisin kolmannelta vuosisadalta j.Kr. Se kertoo että tämä tähti oli luultavasti peräisin Kabbalasta, jonka Temppeliherrat toivat Lähi-idästä.

Universal Jewish Encyclopedia kertoo:

"Saksalaisen Kabbalan isä oli eräs Babylonialainen (see: Aaron B. Samuel Ha-Nasi) joka muutti Italiasta 800-luvun ensimmäisellä puoliskolla... Speculative Cabala of Old (IV Esd. II 21: Wisdom II 24) puhui 'kyykäärmeen myrkyn iduista joka siirtyi Aadamista kaikkiin sukupolviin'."
Zoharissa (s. 689) on kartta Eläinradasta joka kattaa kaikki astrologiset merkit. [8]

Kirjassa Metamorphoses of a Tree: 10 Jewish Symbols and Their Meanings kerrotaan että tämä kuusisakarainen tähti tai heksagrammi ei ole juutalainen. He väittävät että muslimit kutsuvat sitä Salomonin sinetiksi, viitaten todennäköisesti maagisiin voimiin joita tällä kuninkaalla samotaan olleen sormuksensa kautta. Tässä kirjassa sanotaan että tällä termillä, "Magen David", ei ole yhteyttä Heksagrammiin. Jumalaa itseään Daavidin kilveksi. Kirja jatkaa:

"Tämän kilven, jota Kuningas Daavid kantoi taistelukentällä, uskotaan yleisesti sisältäneen Jumalan nimen, Menoran tai Psalmin numero 67." [9]
Tässä teoksessa väitetään että nimen David ja heksagrammin välillä on yhteys, ja tämä yhteys kaiverrettiin erääseen hautakiveen kuudennella vuosisadalla J.Kr. Italiassa; tämä hauta kuului eräälle astronomille ha historioitsijalle, miehelle joka kirjoitti kirjan Magen Dawid (1613), mutta minkäänlaista yhteyttä Kuningas Daavidiin ei ole kenties tarkoitettu. [10]


Lähteet:

1. M. Hirsch Goldberg, "The Jewish Connection", s. 197

2. Isaac Landman (ed.), "Universal Jewish Encyclopedia" (Vol IX), s. 506-507

3. "Universal Jewish Encyclopedia", s. 507

4. Israel Singer (ed.), "Jewish Encyclopedia", s. 469

5. "Cult of Madness", Maclean´s, December 4, 1978, s. 34

6. "Jewish Encyclopedia", s. 458

7. "Jewish Encyclopedia", s. 464, 458

8. "Jewish Encyclopedia", s. 689

9. Richard Siegel and Carl Rheins, "Metamorphoses of a Tree; 10 Jewish Symbols and Their Meanings", Jewish 44 Almanac, s. 515

10. "Metamorphoses of a Tree; 10 Jewish Symbols and Their Meanings", Jewish 44 Almanac, s. 515


Takaisin