THE SIX-POINTED STAR

Sen alkuperä ja käyttö

Tri. O.J. Graham

Suomentanut Pasi Toivonen


Luku 4: Salomonin sinetti ja okkultismi

Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 11:6-10:

"Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niinkuin hänen isänsä Daavid. Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle. Näin hän teki kaikkien muukalaisten vaimojensa mieliksi, jotka suitsuttivat ja uhrasivat jumalilleen. Niin Herra vihastui Salomoon, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia, ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa."
Tämä oli seuraus hänen tottelemattomuudestaan -- 1 Kun. 11:11-13:
"Sentähden Herra sanoi Salomolle: 'Koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole pitänyt minun liittoani etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Mutta isäsi Daavidin tähden minä en tee tätä sinun päivinäsi; sinun poikasi kädestä minä sen repäisen. Kuitenkaan en minä repäisi koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut.'"
Raamatussa ei ole mainintaa että Salomo olisi koskaan katunut epäjumalan palvontaansa.

Osa 1: Salomonin sinetti

Nyt me, olemme oppineet että Salomonin räikeä epäjumalanpalvelus vihastutti Herran siihen pisteeseen että Hän salli Israelin valtakunnan jakautumisen. Osa todisteita on tämä kuusisakarainen tähti jota kutsuttiin Salomonin sinetiksi siitä lähtien. Salli meidän tutkia näitä vääriä jumalia joihin hän sekaantui.

Ensimmäisenä mainitaan Astoreth, eli Astarte (tähti). 2. Kun. 23:13-14 kertoo:

"Ja ne uhrikukkulat, jotka olivat itään päin Jerusalemista, etelään päin Turmiovuoresta, ja jotka Salomo, Israelin kuningas, oli rakentanut Astartelle, siidonilais-iljetykselle, ja Kemokselle, Mooabin iljetykselle, ja Milkomille, [Moolok] ammonilais-kauhistukselle, ne kuningas saastutti. Hän murskasi patsaat ja hakkasi maahan asera-karsikot ja täytti niiden sijan ihmisten luilla."
Kuinka pitkälle tämä epäjumalanpalveluksen kultti oikein ulottuu? Ensimmäinen maininta on Genesiksen luvussa 14:5, jolloin jättiläiset, nimeltään Rephaim, [refalaiset] jotka asuivat Astarot-Karnaimissa, syyllistyivät pahuteen sekä syntiin Herraa vastaan. Tämä tapahtui Sodomassa. Vuosi oli noin 1913 e.Kr.

Epäjumalanpalvelus oli aina suuri ongelma, ja Leviticus 18:3 sanoo:

"Älkää tehkö, niinkuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte, alkääkä tehkö, niinkuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien; älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan."
Varoituksen jatkuvat Exoduksen luvussa 20:4 ja 23. Mutta siitä ei ollut hyötyä, sillä Exoduksen luvussa 32 he valmistuvat kultaisen vasikan ja täten heidän epäjumalanpalveluksensa alkoi uudestaan. Vuosi oli noin 1491 e.Kr.

Muita viittauksia Asterothin palvontaan löytyy kaikkialta Raamatusta. Tuomarien Kirja 2:11-14 sanoo:

"Niin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja palvelivat baaleja ja hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja lähtivät kulkemaan muiden jumalien jäljessä, niiden kansojen jumalien, jotka asuivat heidän ympärillänsä, kumarsivat niitä ja vihoittivat Herran. Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat baalia ja astarteja, niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä, ja myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä."
Asteroth mainitaan muiden väärien jumalien mukana, mukaanlukien Moolok.

Pakanajumala Moolokin palvonta -- kutsutaan myös nimellä "Melek" (liiltavasti väärennös sanasta "kuningas") ei ollut uutta. Itse asiassa, Mooses mainitsee tästä Leviticuksen luvussa 18:21 ja 20:2-6.

Moolokin palvonta tunnettiin Israelin lasten keskuudessa ennenkuin he saapuivat Kanaanin maahan. Kuten Raamattu kertoo meille, siihen liittyy käveleminen tulen läpi, lasten uhraaminen ja teurastaminen. Joissakin tapauksissa, tämä epäjumala lämmitettiin hehkuvan kuumaksi ja lapsi alitettiin sen käsivarsille. Erittäin julmaa.

Myöhempinä aikoina, kuten Hesekiel 23:37-39 kertoo, ensin juutalaiset palvoivat Moolokia ja heti sen perään he menivät Temppeliin palvomaan Jumalaa. Tätä käytäntöä Herra piti erittäin loukkaavana.

Suuttuneena, tästä epäjumalanpalveluksesta johtuen, Herra luovutti Siraelin maan vihollisten haltuun useiksi vuosiksi.

Psalmi 106:36-42 kertoo tästä käytännöstä:

"He palvelivat heidän jumalankuviansa, ja niistä tuli heille paula. Ja he uhrasivat poikiansa ja tyttäriänsä riivaajille. He vuodattivat viatonta verta, poikiensa ja tyttäriensä verta, uhraten heidät Kanaanin epäjumalille, ja maa saastui veriveloista. Näin he saastuttivat itsensä töillään ja olivat haureelliset teoissansa. Ja Herran viha syttyi hänen kansaansa vastaan, ja hän kyllästyi perintöosaansa. Ja hän jätti heidät pakanain käsiin, ja heidän vihamiehensä vallitsivat heitä. Heidän vihollisensa ahdistivat heitä, ja heidän täytyi painua niiden käden alle."
Manassen aikana sekä sen jälkeen Moolokin palvonta tapahtui Hinnomin pojan laaksossa (2 Aik. 33:6):
"Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi Ben-Hinnomin laaksossa, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja velhoutta ja hankki itsellensä vainaja- ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet."
On myös muitakin viittauksia Moolokin palvontaan Raamatussa. Eräs tärkeä siteeraus on Aamoksen luvussa 5:26:
"Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia ja Kijjunin-kuvianne, tähtijumalaanne, sitä, jonka te olette itsellenne tehneet."
Ennenkuin me keskustelemme Chiunista, salli meidän paljastaa miten Herra suhtautui tähän, Aamos 5:21-25:
"Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne, eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkainne, puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro. Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te Israelin heimo?"
"Minä vihaan" ja "Minä halveksin" ovat hyvin voimakkaita sanoja ikuisesti rakastavalta Jumalalta. Pohdi sitä.

Kuinka meidän Jumalamme murehtikaan epäjumalanpalveluksen, noituuden ja tottelemattomuuden syntejä!

Jae 26, jota äsken lainasimme, on keskustelun aiheena. Jotkin käännökset sanovat: "But ye have borne the the tabernacle of Moloch," mutta kirjaimellinen käännös kuuluu "shall take up" (nostaa ylös). Tämä on hyvin tärkeää kun me menemme tämän kirjan lukuun 5 ja 6.

Kuitenkin, salli meidän nyt vilkaista viittaukseen Chiun-jumalasta. Chiun on joskun korvattu nimellä Kaiwan, tai se on kirjoitettu muotoon "Khiun", ja se tarkoittaa tähteä. Saturnus-tähti oli eräs jumala. Aamoksen luku 5:26 toistetaan Apostolien tekojen luvussa 7:43, ja tässä viittauksessa sanotaan: "Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa-jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät toiselle puolen Babylonin." Remfa tarkoittaa myös Saturnusta. [1]

Interpreter´s Biblen mukaan, Aamos 5:26 viittaa tulevaisuuteen. Sakkuth ja Kaiwan, tai Chiun ovat Assyrialaisia jumalia. Akkadialaisissa kirjoituksissa nämä molemmat nimet tarkoittavat Saturnusta. [2]

Nämä yllä olevat esimerkit näyttävät tukevan kirjoittajan havaintoja alkuperäisestä hebrealaisesta käännöksestä.

Takaisin Kuningas Salomoniin.

Salomo rakensi alttarin Asterothille, palvoi häntä, sekä osallistui Moolokin rituaaleihin. Tämä tapahtui niihin aikoihin jolloin heksagrammista, tai kusisakaraisesta tähdestä tuli "Salomonin sinetti".

Miten sanakirja määrittelee sanan "heksagrammi":

"Juurisana 'hex' määritellään: (1) paha loitsu; (2) noita." [Funk & Wagnall´s Dictionary]
Webster´s New World Dictionary sanoo:
"Hex (heks) -- jotakin sellaista jonka oletetaan tuovan huonoa onnea; saavan aikaan onnettomuutta; hexa -- yhdistettynä tarkoittaa lukua kuusi."
Encyclopedia Judaica sanoo:
"Ei ole selvää milloin heksagrammi kaiverrettiin Salomonin sinettiin joka mainitaan Talmudissa (Git 68a) merkkinä hänen kyvystään hallita demoneita Jumalan nimen sijaan joka alunperin oli hänen sormuksessaan."
Tietosanakirja jatkaa sanomalla että sinettiä tai heksagrammia käytettiin laajalti arabialaisessa magiassa. Kuitenkin, tämän kuusisakaraisen tähden käyttö oli rajoittunut tiettyjen juutalaisten ryhmien sisälle. [3]

Kirja Metamorphoses of a Tree: 10 Jewish Symbols and Their Meanings sanoo, että 900-luvulta 1300-luvulle, Salomonin sinetti alkoi ilmestyä juutalaisiin maagisiin kirjoituksiin. Ensimmäisen kerran sitä käytettiin Sefer ha-Gevul -nimisessä mystisessä teoksessa (Book of Boundary -- sitomisen kirja); kirjoittajana erään espanjalaisen juutalaisen mystikon, Nahmanidesin lapsenlapsi.

Tämä lähde mainitsee myös, että alkemistit käyttivät tätä symbolia kuvatakseen tulen ja veden liittoa, ja tässä yhteydessä, vuoden 1724 jälkeen sitä alettiin kutsua Daavidin kilveksi. [4]

Totisesti, Salomo jätti nimensä tähän kuusisakaraiseen tähteen todisteena sotkeutumisestaan Asterothin ja Moolokin palvomiseen. Se ei ollut ainoa esine joka todisti hänen sotkeutumisestaan epäjumalanpalvontaan. Salomo jätti myös "Salomonin peilin" jota käytetään ennustamiseen, sekä "Salomonin kolmion".

On pyritty siihen että sinä voisit turvallisesti viedä tämän kirjan kirjahyllyysi. Seuraavilla sivuilla käsitellään okkultismia. On aivan oikein puhua okkultismista sekä painottaa Jumalan varoituksia koskien näitä palvontamenoja. On kokonaan toinen asia esitellä diagrammeja sekä demonien nimiä, sekä yksityiskohtia rituaaleista.

On tärkeää olla paneutumatta yksityiskohtaisesti okkultistisiin palvontamenoihin, sillä ne ovat sekä loukkaavia että alistavia. Jopa yrittäessään näyttää todisteita henkilön täytyy muistaa että Jumalan Sana on muuttumaton ja lopullinen. Deuteronomy 7:26 varoittaa:

"Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi."
Wade Baskinin kirjassa The Sorcerer´s Handbook kerrotaan Salomonin sinetistä. Sitä käytetään hallitsemaan henkiä jotka asuvat maan ja taivaan välissä. Kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti Salomonin kolmiosta ja mitä se edustaa. Kirjassa vahvistetaan että tämä kuusisakarainen tähti oli nimeltään Salomonin sinetti, tämä makrokosmoksen hohtava tähti, ja kirja edelleen kuvailee sitä "kaikkien asioiden tieteen kaikkein yksinkertaisimmaksi ja täydellisimmäksi tiivistelmäksi". Se kertoo 'kolme yhdessä' -konseptin maagisesta dogmasta, aivan kuten tämä Trinity. [6]

Kirjassa Ancient Pagan Symbols, tätä heksagrammia kutsutaan Salomonin sinetiksi, ei Daavidin kilveksi tai tähdeksi. Siinä sanotaan: "Tämä kolmikulmiokolmen asian geometrinen tunnus, yksi kahden yläpuolella, nämä kaksi alempaa yhdistyen tuottaen ylemmän, tai positiivisten ja negatiivisten voimien liitto kolmannen tuottamiseksi, on kaikkein taipumattomin/ehdottomin... Lukua kolme on kutsuttu magian, astrologian ja ennustamisen sieluksi." [7] Tämä kirja jatkaa puhumalla hindujen kolmiosta, buddhalaisten kolmiosta sekä muista, mutta näitä asioita me emme käsittele.

Okkultistinen maailma hyväksyy Salomonin sinetin okkultistisena symbolina. Kuningas Salomo oli syvällä noituudessa ja okkultismissa. The Sorcerer´s Handbook kertoo:

"Kuningas Salomo, joka perinteisesti tunnetaan suurmaagikkona, käytti loitsuja karkoittaakseen infermaalisia olentoja jotka demonien kuningas lähetti repiäkseen ihmisiltä sydämet..."
Salomonin peili; peili jota käytettiin ennustamiseen -- tämä esine kuvaillaan ja sitten kerrotaan mihin tarvitaan kyyhkysen verta. [8]

Kirjassa The History and Practice of Magic (Vol. II), tätä kuusisakaraista tähteä kutsutaan Saturnuksen talismaaniksi. Se kuvataan eri tavoin (observe and reverse). Jälkimmäinen esitystapa on Salomonin sinetti; ensimmäinen on viisisakarainen tähti, jota yleisesti kutsutaan Pentagrammiksi. Kirjassa annetaan yksityiskohtaista tietoa siitä kuinka näitä symboleja ja materiaaleja käytetään. [9]

Kirjassa The Book of Talismans, Amulets and Zodiacal Gems, tätä kuusisakaraista tähteä tai heksagrammia kutsutaan taas kerran Salomonin sinetiksi. Se kuvaillaan muinaisena talismaanina ja kirja myöntää että ei ollut lähtöisin kuningas Salomolta, sillä sitä käytettiin jo paljon tätä aiemmin. Sitä käytettiin Asterothin ja Moolokin palvonnassa jo kauan ennen Salomon syntymää. [10] Salomo omaksui tämän symbolin kun hän sotkeutui kiellettyihin rituaaleihin, ja koska hän oli suuri kuningas, hänen nimeään on käytetty kuvailemaan tätä kuusisakaraista tähteä siitä lähtien.

Heksagrammin yhdistäminen Salomonin nimeenoli ansa. Tämä sai juutalaiset hyväksymään tämän symbolin jokin aika myöhemmin, tehden linkin Daavidiin, Israelin kuninkaaseen, Salomonin isään.

Myös Lewis Spencen kirjassa Encyclopedia of Occultism tätä kuusisakaraista tähteä kutsutaan Salomonin sinetiksi. Kirja menee vieläkin pidemmälle ja kutsuu tätä symbolia "Maagisten diagrammien isännäksi" ja kertoo että sitä käytettiin "erityisissä riiteissä". [11]

Seuraava viite on kirja nimeltään Man, Myth and Magic: An Illustrated Encyclopedia of the Supernatural. Tämä teos myöntää että tämä kuusisakarainen tähti "sisältää okkulttista voimaa". [12]

J.C. Cooperin kirjassa An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols heksagrammia kutsutaan yinin ja yangin yhteen liittymiseksi. [13]

Sven Tito Achenin kirjassa Symbols Around Us sitä kutsutaan heksagrammiksi ja siinä kerrotaan että siitä tehtiin sionismin symboli. Kirjassa mainitaan että muslimit kutsuvat sitä Salomonin sinetiksi ja että alkemistit käyttivät sitä. On myös mainittu että natsien aikaan juutalaiset pakotettiin pitämään sitä yllään "häpeän merkkinä". [14]

Kirjassa The History and Practice of Magic (Vol. II), sitä kutsutaan Saturnuksen talismaaniksi. [15]

Gavin & Yvonne Frostin kirjassa A Witch´s Grimoire of Ancient Omens, Portents, Talismans, Amulets and Charms, tämä kuusisakarainen tähti on kuvattu seikkaperäisesti sekä kerrottu sen yhteyksistä okkultismiin. [16]

Onko tässä jo riittävästi? Kenties kaikkein yllättävin seikka on vielä edessä.

Se liittyy juhlaan johon useat ihmiset, joskus jopa kristityt osallistuvat joka vuosi Halloween.

Sana "Halloween" tarkoittaa Hallowed Evening (=pyhitetty ilta). Se on noitien korkein sapatti ja samalla kun monet lapset pukeutuvat "sieviksi pieniksi noidiksi ja peikoiksi", todellista asiaa harjoitetaan muualla -- eikä se oli "sievää". Tuona iltana, tapahtuu saatanallisia uhrimenoja joissa käytetään nuoria ihmisiä.

Aluksi, salli meidän viitata torontolaisen Globe and Mail -lehden artikkeliin vuodelta 1981. Etusivun uutinen kertaa että eräs mies nimeltään James Odo sieppasi nuoria liftareita ja käytti heitä saatanallisina ihmisuhreina. Hän kertoi tämän "tyrmistyneelle oikeussalille" Montrealissa. [17]

James Odo ei ole juutalainen. Eikä sitä ole myöskään tämä heksagrammi. Stä on pitkään käytetty magiassa ja noituudessa, ja siitä tuli Salomonin sinetti -- ei siksi että Salomo oli juutalainen vaan koska hän päätti sekaantua kiellettyihin rituaaleihin. Heksagrammia käytetään magiassa, noituudessa, okkultismissa, sekä astrologisten horoskooppien laadinnassa kaikkialla maailmassa. Se että siitä on tullut juutalaisuuden kansainvälinen symboli on onneton yhteensattuma, varsinkin siksi että useimmat juutalaiset kantavat sitä tietämättömyydestä. He jakavat tämän saman tietämättömyyden koskien tätä symbolia kuin kristitytkin jotka kantavat sitä.

Salli meidän nyt palata Halloweenia käsittelevään aiheeseen. Chick Publications julkaisi äskettäin ohuen kirjan jossa varoitettiin heksagrammista sekä annettiin yksityiskohtia sen syntymisestä.

Sen käyttö juontaa juurensa 1300-luvulle jolloin druidit koputtelivat linnojen oville vaatien nuoria neitoja tai prinsessoja heidän uhrattavakseen. Jos heidän pyyntöönsä ei suostuttu, he maalasivat heksagrammin oveen joka kertoisi heidän jälkeensä tuleville että kaikien tässä taloudessa asuvien tulisi kuolla. Jos heidän pyyntöönsä suostuttiin, silloin ikkunalle asetettiin kurpitsalyhty kertomaan että he olivat saaneet haluamansa.

Ontario Institute for Studies in Education -nimisessä laitoksessa Ontariossa, Kanadassa, jaettiin monisteita luentojen yhteydessä. Nämä luennot olivat nimeltään "Viisaus Kabbalassa sekä yleiskatsaus joogaan ja tieteeseen". Mielenkiintoista oli se, että oppimateriaalin kansilehdessä esiintyi kuusisakarainen tähti. Eräältä nuorelta tytöltä joka jakoi tätä materiaalia kysyttiin, että mitä se tarkoitti. Hän vastasi että näillä luennoilla osoitettiin yhteys Kabbalan ja itäisen joogan välillä.

Sitten häneltä kysytiin, että olivatko ne molemmat samasta lähteestä. Hänen vastauksensa oli että ne olivat ehdottomasti sama asia, vain kahdella eri kielellä: toinen hinduksi ja toinen hebreaksi. Joten nyt me tiedämme.

Okkultismi on okkultismia. Ei ole väliä että millä kielellä se on, tai että nimet muuttuvat.

Tämän pitäisi varoittaa meitä. Ei kaikki mitä opetetaan ole oppimisen arvoista!

On taipumus tänään, erityisesti juutalaisten keskuudessa, juosta luennolta toiselle tai ostaa tavaroita yksinkertaisesti siksi että niiden sanotaan olevan "juutalaisia". Vuosien ajan, Yorkin Yliopistossa, monien juutalaisten nuorten ihmisten nähtiin juoksevan Kabbala- "luennoilla" uskoen että jos se on juutalainen, sen täytyy olla OK. Kuinka onnetonta tämä onkaan. Jotkut kristillisissä piireissä voidaan myös eksyttää. Meidän täytyy rukoilla ymmärrystä ja totuutta kaikille.

Osa 2: Kohtalokas epäjumalanpalvelus

Tämä kuusisakarainen tähti, kuten me olemme nähneet, on okkultistinen symboli. Monet uskovat ovat tietämättömiä okkultismin vaaroista. He eivät ymmärrä että heidän täytyy lopettaa okkultistisia symboleja sisältävien korujen käyttö sekä tehdä parannus kaikesta sekaantumisesta okkultismiin. Jotkut eivät kuitenkaan ymmärrä että horoskooppien lukeminen, veden etsiminen taikavarvulla, tai osallistuminen transkendentaaliseen meditaatioon antaa Saatanalle tilaa heidän elämässään. Toiset kutsuvat avoimesti demoneita harjoittamalla magiaa, noituutta, telepatiaa, hypnotismia, ouija-lautaa tai ennustamista.

Tämän päivän noidat eivät lennä luudalla. He istuvat avoimesti TV:n puheohjelmissa, esiintyvät sanomalehdissä, istuvat vieressämme työpaikalla, tai palvovat Luciferia avoimesti sellaisissa ryhmissä kuten Church of the Wicca. He eivät piileskele.

Rock-yhtyeet kuten K.I.S.S. (Knights in Satan´s Service) väitteen mukaan kutsuvat vihan, kapinoinnin, himon, jne. demoneita levyjensä mukana, jotka he lähettävät okkulttisten rituaalien kautta. Heidän musiikkinsa sisältää "druidi-biitin". Rock-yhtye Queen kerskuu että jokainen jäsen on homoseksuaali.

MISTÄ OKKULTISMI ON PERÄISIN?

Saatana oli ensimmäinen okkultisti. Kaksi Raamatun jaetta kertovat kuinka Lucifer, "aamun lapsi", putosi korkealta paikaltaan ja hänestä tuli Saatana (vastustaja) tai Paholainen (panettelija). Ensimmäinen kohta, Jesaja 14:12-15 osoittaa meille kuinka ylpeys turmeli hänet ja johti hänen tuhoonsa:

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan."
Toinen kohta löytyy Hesekielin Kirjan luvusta 28. Tämä luku alkaa kertomalla maanpäällisestä hallitsijasta, "Tyyroksen prinssistä". Kuitenkin, muutos tulee jakeesta 11 eteenpäin. Toinen entiteetti josta siinä puhutaan on "Tyyroksen kuningas", ilmiselvästi tämä pahuus joka toimii maanpäällisen prinssin takana. Todisteena tästä on se, että tämän "kuninkaan" sanotaan olleen Eedenin puutarhassa. Ainoat persoonat Eedenissä olivat Aadam, Eeva sekä käärme, jonka Ilmestyskirjan luku 12:9 tunnistaa paholaiseksi. Huomioi että tässä kappaleessa Saatana tunnistetaan musiikilliseksi olennoksi (rummut ja tuuli-instrumentit). Tänään hän käyttää muita keinoja viekoitellakseen monet itselleen Rock-musiikin druidi-biitin kautta.

Hesekiel 28:11-19:

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: 'Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal´olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen. Paljoilla synneilläsi, tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen; se kulutti sinut. Ja minä panin sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi olet sinä tullut, eikä sinua enää ole, hamaan ikiaikoihin asti.'"
Saatanalla ilmeisesti oli jonkinlainen valtakunta. Hänellä oli valtaa ja hänellä oli valtaistuin, mutta hän ei ollut tyytyväinen siihen kauneuteen sekä valtaistuimeen jonka Jumala oli antanut Hänelle. Ei, hän halusi kaiken. Hän halusi olla Jumala. Eikö tämä olekin sama ahneus jonka me näemme ihmisissa kuten Hitler, Mao ja Stalin? Eikö tämä olekin humanismin, kommunismin sekä väärien kulttien juuri? Kaikki diktaattorit ja kulttien johtajat haluavat hallita; he haluavat että heitä palvotaan.

Genesiksen luvussa 1:1-2 sanotaan: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä." Toisen jakeen alku voitaisiin myös kääntää: "Maaipallosta tuli kaaos." Varmasti mikään muu tapahtuma paitsi Saatanan syrjäyttäminen ei olisi voinut aiheuttaa tällaista pimeyttä ja kaaosta. Täten, nämä kolme kohtaa osoittavat miksi Aadam ja Eeva kohtasivat suuren testinsä pian luomisensa jälkeen. Tämä pahantahtoinen entiteetti oli Eedenin puutarhassa, odottamassa heitä. Hän oli kuullut Jumalan käskevän Aadamia olemaan syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta, joten hän astui käärmeeseen houkutellakseen miehen ja naisen tekemään juuri näin. [Koska meidän ensimmäiset esivanhempamme olivat yhä puhtaita sekä lankeamattomia alusta lähtien, hänellä ei ollut suoraa sisäänpääsyä heidän mieleensä kuten hänellä on ihmiskunnan lankeemuksen jälkeen.]

Kun Saatana kuuli Jumalan sanovan: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meran kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat," hänen on täytynyt olla vihreänä kateudesta. Loppujen lopuksi, hän ei ollut enää valontuoja, Jumalan valtaistuimen vartija. Hänellä ei ollut enää valtaistuinta. Hänet heitettiin alas. Hänen on täytynyt katsoa mielipuolisella vihalla näitä kahta ihmistä joille Jumala antoi vallan. Kenties hän järkeili että jos hän saisi heidät tottelemaan itseään Jumalan sijaan, hänellä olisi valta maapallolla ihmisen sijaan.

Saatanan lähestyminen Eevaa kohtaan toimi niin hyvin että hän on käyttänyt sitä siitä lähtien. Ensin hän heitti epäilyksen varjon Jumalan sanan ylle: "Onko Jumala todella sanonut näin?" Sitten hän kertoi suoran valheen: "Ette te suinkaan kuole." Lopuksi, hän tarjosi tietoaan samalla kun hän esitteli Jumalan pahantahtoisena, ikäänkuin Hän kieltäisi Eevalta sellaisen mistä on iloa: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan."

MITÄ TAPAHTUU IHMISILLE JOTKA SEKAANTUVAT OKKULTISMIIN?

Tämä "jumala" jolla oli kokemusta sekä hyvästä että pahasta oli Saatana itse. Sitten kun Eeva näki asiat hänen tapaansa ja omaksui humanistisen valheen että hän olisi Jumalan kaltainen, hän lankesi, antaen miehelleen kielletyn hedelmän sen jälkeen kun hän otti samanlaisen itselleen. Ilmiselvästi tämä on se kuinka Saatanasta tuli "tämän maailman jumala" (2 Kor. 4:4) anastaen itselleen vallan jonka Jumala oli antanut ihmiselle.

Siitä lähtien, tämä pahantahtoinen entiteetti on erittäin onnistuneesti saanut ihmiset epäilemään Jumalan olemassaoloa, uskomaan saatanallisiin valheisiin, sekä saanut heidät sekaantumaan kiellettyihin, okkultistisiin harrastuksiin.

Aadan ja Eeva menettivät paikkansa Jumalan yhteydessä. He lankesivat pois Jumalan suosiosta aivan kuten Lucifer oli tehnyt ennen heitä. Jumala sanoo että me olemme sen orjia ketä me tottelemme (Room. 6:16). Hän sanoo myös: "Me tiedämme, että olemme JUmalasta, ja koko maailma on pahan vallassa." [1 Joh. 5:19]

Tämä on syynä siihen miksi Herra Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen Poika tuli maan päälle lunastaakseen meidät. Mutta ennenkuin Hän valutti verensä meidän syntiemme edestä, Hänen täytyi vastustaa Saatanan houkutuksia, ja Hän onnistui kaikin tavoin siinä missä Aadam ja Eeva epäonnistuivat (lankesivat).

On mielenkiintoista että Herra Jeesus ei kyseenalaistanut Saatanan oikeutta tarjota maailman valtakuntia (Matteus 4:8-9). Hänen vaitiolonsa tässä kohtaa vahvistaa sen että ihminen menetti hallintavallan maapalloon Eedenin puutarhassa tapahtuneen lankeemuksen seurauksena. Pikemminkin, Herra Jeesus torjui kaikki Saatanan viettelykset, oikopolun joka olisi sivuuttanut ristin ja tehnyt meidän pelastumisemme mahdottomaksi.

Jumala Kristuksessa tuli maan päälle maksaaksen sen hinnan joka oli maksettava saadakseen meidät takaisin yhteyteen Hänen kanssaan. Hän ei koskaan ota pois meidän vapaata tahtoamme. Meidän täytyy valita Hänet, tunnustaa syntimme sekä pyytää Häntä puhdistamaan meidät Hänen vuodatetun verensä kautta tai jäädä ikuisesti pimeyteen ja eksytykseen Saatanan kahlitsemana. Sitten kun me luovutamme johtajuuden Jeesukselle Kristukselle, meidän täytyy tehdä lopullinen irtiotto kaikesta okkultistisesta harjoituksesta sekä tuhota Saatanan lelut ja symbolit jotka meillä on ollut.

Raamattu on täynnä esimerkkejä ihmisistä jotka ovat ajatelleet voivansa pelata Saatanan peliä sekä päästä siitä halutessaan eroon.

"Genesiksen luvussa 11:4, Baabelin tornin yhteydessä, me näemme ihmisen ensimmäiset yritykset harjoittaa astrologiaa. Halley´s Bible Handbook tekee selväksi että tornit joita nämä ihmiset rakensivat eivät olleet naivi yritys päästä taivaaseen fyysisessä mielessä. Ei, se oli Ziggurat, tarkoituksena epäjumalanpalvelus. Tornin huipulla oli alkeellinen Eläinrata -- pyrkimys tutkia taivaita astrologisessa mielessä (J. Sidlow Baxter, Explore the Book). Sana "kaldealainen" on synonyymi sanalle "astrologi" (Jack Lindsay, Origins of Astrology). Jumalan tuomio lankesi näiden tornin rakentajien ylle. Hän sekoitti heidän kielensä ja hajotti heidät ympäriinsä, estäen vilpillisen liiton jota he niin kaipasivat.

Myöhemmin Rachel, Jaakobin suosikkivaimo, varasti setänsä Laabanin kotijumalat. Sitten hän piilotti ne. Jaakob ei tennyt että Rachelilla oli ne. Hän lupasi Laabanille että kenellä hyvänsä nämä jumalat ovat, hän ei saisi elää. Pian tämän jälkeen, matkalla Betheliin, Jaakob kertoi kaikille hänen taloudessaan asuville: "Poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beeteliin, rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minuaahdistukseni aikana ja oli kanssani tiellä, jota vaelsin." [Genesis 35:2-3] Ei ole mainintaa että Rachel olisi katunut epäjumalanpalvelustaan, joka silloin tai myöhemmin ottaessaan yhteen Laabanin kanssa. Hän kuoli pian tämän jälkeen, synnytettyään Benjaminin.

Kuolemanrangaistus on raamatullinen rangaistus okkultismista: "Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset." [Leviticus 20:27] Jumala käytti israelilaisia tuhotakseen Kanaanin maan asukkaat heidän okkulttisten palvontamenojen takia, aivan kuten tämä alla oleva kohta kertoo:

"Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. 10. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, 11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. 12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi. 13. Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä. 14. Sillä nämä kansat, jotka sinä nyt karkoitat, kuuntelevat kyllä merkeistä ennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli." [Deuteronomy 18:9-14]
Ensimmäinen Aikakirja, luku 10:13 kertoo Saulin tuhosta kun hän kysyi neuvoa Endorin noidalta. Tämä oli traaginen tapaus; eräs Jumalan valituista rikkomassa Hänen Sanaansa vastaan, sillä Saul oli aiemmin määrännyt kaikki noidat karkoitettavaksi tästä maasta. Jumala ei suhtaudu välinpitämättömästi kansansa synteihin:
"Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan eikä ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sentähden, että hän oli kysynyt vainajahengeltä neuvoa, mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta. Sentähden Herra Herra surmasi hänet ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle." [1 Aik. 10:13-14]
Raamattu on yhtä lailla selkeä kertoessaan Salomonin lankeemuksesta:
"Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niinkuin hänen isänsä Daavid. Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle." [1 Kun. 11:6-7]
Myöhemmin tässä luvussa Raamattu kertoo meille että Herra oli vihainen Salomonille koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Israelin Jumalasta joka oli ilmestynyt hänelle kahdesti sekä oli kehoittanut häntä olemaan kääntymättä muiden jumalien puoleen.

Kuvittele Salomon lankeavan tällaisen varoituksen jälkeen! Aiemmin tässä luvussa me näemme kuinka täydellinen tämä lankeaminen oli, ja kuinka heksagrammi opittiin tuntemaan Salomonin sinettinä.

Jumala lupaa, Leviticus 20:6:

"Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa."
Päivinä ennenkuin Kristus käveli maan päällä, israelilaisia kivitettiin kuoliaiksi okkultismin harjoittamisesta. Aiemmin, Hän tuhosi kokonaisia kansakuntai siitä että he eivät suostuneet katumaan syntejään. Nooan aikoina ainoastaan hänen oma perheensä, kahdeksan ihmistä, säästyivät. Sodomassa ja Gomorrassa ei ollut kymmentä vanhurskasta -- jos olisi ollut, Jumala olisi säästänyt nämä kaupungit.

Tuho on varma meidän aikamme pahoille ja katumattomille. Jumalan ei tarvitse pyytää anteeksi Sodomalta ja Gomorralta, koska tämä sukupolvi ei pääse vähemmällä.

Kuitenkin Golgatan jälkeen, jopa noidat voivat puhdistua synneistä jos he katuvat ja luottavat Jeesukseen Kristukseen pelastajana ja Herrana.

Tänään meidän maailmamme on samassa tilanteessa kuin se oli Nooan päivinä ennen vedenpaisumusta, sekä Lootin päivinä ennenkuin tuli ja tulikivi tuhosivat Sodoman ja Gomorran.

Psalmissa 33:10-15 Jumala sanoo, että Hän tekee tyhjäksi nämä okkultistiset palvontamenot.

Nyt me tutkimme erästä nykyaikaista liikettä jossa Saatana on eksyttänyt monet, jopa käyttäen heksagrammia symbolinaan.


Lähteet:

1. Merrill C. Tenney (Ed.), "Pictorial Bible Dictionary", s. 155, 711

2. "Interpreter´s Bible" (Vol. VI), s. 821

3. Cecil Roth (ed.), "Encyclopaedia Judaica" (Vol. XI), s. 688

4. "Metamorphoses of a Tree; 10 Jewish Symbols and Their Meanings", Jewish 44 Almanac, s. 516

5. "Jewish Encyclopedia", s. 460

6. Wade Baskin, "The Sorcerer´s Handbook", s. 546

7. Elizabeth Goldsmith, "Ancient Pagan Symbols", s. 150

8. "The Sorcerer´s Handbook", s. 544

9. Paul Christian, "The History and Practice of Magic" (Vol. II), s. 304

10. William Thomas and Kate Pavitt, "Book of Talismans, Amulets and Zodiacal Gems", s. 38

11. Lewis Spence, "Encyclopedia of Occultism", s. 304

12. Richard Cavendish, "Man, Myth and Magic: An Illustrated Encyclopedia of the SUpernatural", s. 1 300

13. J.C. Cooper, "An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols", s. 82

14. Sven Tito Achen, "Symbols Around Us", s. 204-205

15. "The History and Practice of Magic" (Vol. II), s. 304

16. Gavin and Yvonne Frost, "A Witch´s Grimoire of Ancient Omens, Portents, Talismans, Amulets and Charms", s. 159

17. "Globe and Mail" (Toronto), October 24, 1981, s. 1

18. Jack Chick, "Spellbound", s. 13-14


Takaisin