New Age ajattelun vaarallinen petos!

2. Tessalonikalaiskirje 2: 7-12:
»Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.»
1. Tessalonikalaiskirje 5: 1-10:
»Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tukee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.»
2. Korinttolaiskirje 4: 3-4:
»Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.»
-----------------------------------------------------

Tässä Last Trumpet uutiskirjeen numerossa me katsomme suurella huolestuneisuudella tilannetta joka vallitsee meidän maassamme sekä suuressa osassa maailmaa, ja joka sallii suuren illuminaatin salaliiton mestareiden jatkaa ilkeää työtänsä. Tämä aikakausia vanha juoni maailmanhallituksen luomiseksi Saatanan alaisuuteen on voimissaan näiden outojen olosuhteiden ansiosta, ja se menee eteenpäin taukoamattoman tuulen lailla joka tuo hengellisen pimeyden pilvet kaikkialle maan päälle. Minä viittaan aivopesuun jonka kohteina ovat melkein koko maapallon väestö ja erityisesti amerikkalaiset. Kuka olisi voinut aavistaakaan että tällainen massiivinen uudelleenkoulutus projekti okkultistisen suuntauksen avulla olisi voinut olla mahdollista? On surullinen tosiasia, kuitenkin, että huomattava enemmistö länsimaiden väestöstä on omaksunut uuden ajattelutavan. Ihmiset eivät katso asioita samalla tavoin kuin he ennen tekivät. Tämä on erityisesti totta niin kutsutuissa kristillisissä kirkoissa jotka ovat olleet perinteisesti moraalin linnakkeita. Me näemme nyt sekoituksen New Age konsepteja ja okkulttista hengellisyyttä kristilliseen terminologiaan sekoitettuna. Itse asiassa, kaikkia uskontoja ja uskomuksia ollaan sulauttamassa yhteen jotta saataisiin aikaan yhteiskunta jota hallitsee liberaalisuus.


Tämän uuden liberaalin Vesimiehen aikakauden yhteiskunnan ongelma n se että sanaa "uudenlainen" käytetään etuliitteenä kaikelle minkä Kaikkivaltias julistaa synniksi! Meillä on uudenlaista musiikkia, uudenlaista seksuaalisuutta, uudenlaista psykologiaa ja uudenlaista noituutta monissa muodoissaan; ja valtavirran kristillisyys hyväksyy tämän kaiken. Ihmiset jotka ovat aidosti kääntyneet Jeesuksessa Kristuksessa kykenevät tuskin enää edes puhumaan Uuden aikakauden ihmisille. Uuden järjestyksen ihmisten ajattelu on hautunut illuminismin etikkaliemessä jo niin pitkään että he ovat kypsyneet saatanalliseen täydellisyyteen. Tämä on totta erityisesti pappien keskuudessa. Olen keskustellut monen tällaisen ihmisen kanssa ja huomannut että he avoimesti julistavat rakkauttaan noituuteen ja okkultistisiin asioihin. Kaikki tämä tietysti tapahtuu rakkauden, empatian ja suvaitsevaisuuden varjolla ilman että synti-kysymystä otetaan esille. Nämä surulliset olosuhteet jotka vallitsevat meidän päivinämme tekevät antikristuksen, maailman diktaattorin nousun mahdolliseksi. Ihmiset on saatu valmennettua ottamaan hänet vastaan. Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus sanoi näin: "Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan." -- Johannes 5:43.

Antikristuksen nousevat voimat

Näinä viimeisinä päivinä ennen meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen paluuta, me näemme monien antikristuksien nousevan. Johannes varoittaa meitä näin: "Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika." -- 1 Johannes 2:18.


Paavin virallinen latinankielinen titteli on FILII VICARIVS DEI. Jos yhdistämme kirjaimet roomalaisiin numeroihin (D = 500, C = 100, L = 50, V = 5, I = 1) me saamme luvun 666.


Edesmennyt Johannes Paavali II kokosi yli 200 uskonnollista ja poliittista johtajaa hautajaisiinsa ja häntä ylistettiin ihmiskunnan yhdistäjänä.Häntä kutsuttiin "Totuuden apostoliksi ja uskon puolustajaksi". Kansakuntien johtajat ja jopa niin kutsutut protestanttiset uskontokunnat viittasivat tähän paaviin Pyhänä Isänä. Presidentti George W. Bush sanoi että Pyhän Isän hautajaiset liikuttivat häntä suuresti. Paavi asetettiin trapezoidin muotoiseen puuarkkuun jonka geometria viittaa epyptiläiseen Set-jumalaan. Set on kuoleman ja sairauden jumala, ja hän hallitsi auringonjumala Ra:ta egyptiläisessä mytologiassa. Johannes Paavali II syntyi auringonpimennyksen aikoihin ja hänet haudattiin auringonpimennyksen aikana. Nyt hänen seuraajansa Benedictus XVI ajaa Johannes Paavali II:n julistamista pyhimykseksi.


Meidän täytyy muistaa että roomalaiskatolinen määritelmä pyhimyksestä ei ole sama kuin Raamatun määritelmä. Raamatun mukaan pyhymys on aidosti kääntynyt ja uudestisyntynyt mies tai nainen joka on otettu Herran Jeesuksen nimeen kasteessa ja täyttynyt Pyhällä Hengellä. Pyhimys ei ole vähäisempi jumala jota tulisi rukoilla. Yksi asia on varma: jos sinä et ole pyhimys eläessäsi et ole sitä myöskään kuoltuasikaan.


Meidän täytyy myös muistaa että paavin latinankielinen titteli, "FILII VICARIVS DEI", tarkoittaa kirjaimellisesti "Jumalan sijainen" ja että sana Vatikaani klassisessa latinassa tarkoittaa ennustusta tai noituutta. Selvästikin, okkultistinen väärä jumala kiinnittää poliittiset ja uskonnolliset johtajat itseensä. Ilmestyskirja 18:2 sanoo: "Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: 'Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi."


On myös mielenkiintoista huomioida että Johannes Paavali II, matkatessaan avoimessa autossa, melkein kuoli kun Mehmed Ali Agca ampui häntä 13. päivänä noitien Beltaine-sapatin jälkeen, 14.5.1981. Tämä oletettu salamurhaaja antoi myöhemmin seuraavanlaisen tunnustuksen: "Ilman pappien ja kardinaalien apua, en olisi kyennyt suorittamaan tällaista toimenpidettä. Paholainen on Vatikaanin sisällä." Tämä salamurhayritys tapahtui samana vuonna kun kardinaali Joseph Ratzinger valittiin uskon puhtautta valvovan komitean johtoon. Tätä asemaa kutsutaan muodollisesti nimellä "Inkvisition pyhä virka".


Nyt kardinaali Ratzinger on paavi Benedictus XVI. Ratzinger lausuttiin alunperin S:llä. Käyttämällä englantilaista alfa-numeerista koodia (A = 6, B = 12, C = 18, jne.) sanan Ratsinger lukuarvo on 666. Englantilais-amerikkalainen alfa-numeerinen aakkosto pohjautuu kuutosiin, sillä Amerikan Yhdysvallat on jaettu kuutosiin. Thomas Jefferson, eräs meidän maamme perustajista, joka oli myös Tri. Adam Weishauptin henkilökohtainen ystävä, jakoi maamme 6 x 6 mailin suuruisiin piirikuntiin. Me tiedämme että 6 x 6 = 36, ja kun me laskemme yhteen luvut 1 - 36, me saamme tulokseksi 666.


Kun Roomalaiskatolinen kirkko alkoi etsiä uutta paimenta, he eivät tienneet päätyvänsä kardinaali Ratzingeriin jota on sanottu myös Jumalan rottweileriksi. Hän syntyi Baijerissa missä Illuminati perustettiin. Hänen syntymäpaikkansa oli Marktl an Inn; nimi sisältää konnotaation "Mark of the Beast" ja "No room for them in the Inn (heille ei sijaa majatalossa)". Hänen vanhempansa olivat Maria ja Josef.


Kun Joseph Ratzinger kasvoi, pahamaineinen Kolmas valtakunta oli nousussa. Joseph Ratzinger ei ollut ainoastaan Hitler Jugendissa vaan myöhemmin sotilaana Nazi Wehrmacht armeijassa. Tämä uusi paavi valittiin 13. päivänä ennen Beltaine-sapattia ja hänen ensimmäinen täysi päivänsä paavin virassa oli sama kuin Adolf Hitlerin syntymäpäivä. Me tiedämme että Hitler nousi valtaan eteläisen Saksan kaljakuppiloissa joissa hän tarjosi kierroksen kaikille asiakkaille ja alkoi puhua. Nyt me näemme että Wolfgang Böhm on esitellyt erikois-oluen uuden paavin kunniaksi Ratzingerin syntymäpaikalla. Tämä olut on nimeltään Pabstbier tai Paavin olut. Minulla on edessäni kuva Ratzingerista, puettuna kirkolliseen asuun ja nostamassa jättikokoista olutlasia Peter Mayn, saksalaisen panimon omistajan kanssa.


Tässä on joitakin muita asioita jotka meidän täytyy tietää kardinaali Ratzingerista tai Paavi Benedictus XVI:stä. Hän on ensimmäinen paavi joka valittiin Vesimiehen aikakaudella. Tämä on tärkeää illuminaateille, ylemmän tason vapaamuurareille ja ylemmän tason traditionaalisille noidille. Perinteisesti, Vesimiehen tähtikuviossa on 108 tähteä. Konklaavi kokoontui 18.4, joka on vuoden 108. päivä. Vuorokautta myöhemmin, vuoden 109. päivänä uusi paavi valittiin. Tämä tapahtui samoihin aikoihin kuin USA:n 108. kongressi antoi tietä 109. kongressille.


Hämmästyttäviä merkkejä antikristuksesta on kaikkialla kun tämä väärä profeetta ottaa paikkansa viimeisinä päivinä ennen Herran Jeesuksen Kristuksen paluuta. On jopa olemassa Cardinal Ratzinger Fan Club joka myy T-paitoja kardinaalin nimellä ja iskulauseella "Kyytiä harhaopeille jo vuodesta 1981". Yksinkertainen tosiasia on, että tämän kovan linjan paavin valta on kasvussa, ja kun me käytämme tätä englantilais-amerikkalaista alfa-numeerista koodia, sanoista "A German Pope" saadaan luku 666.


Me tarkastelemme nyt joitakin muita titteleitä jotka liittyvät paaviin kolmella kielellä. Hebreaksi: ROMIITH (Rooman valtakunta) = 666; ROMITI (roomalainen) = 666. Kreikaksi: I PROTERA (ensimmäinen kahdesta) = 666; LATEINOS (latinaa puhuva mies) = 666; HE LATINE BASILEIA (latinalainen valtakunta) = 666; ITALIKA EKKLESIA (italialainen seurakunta) = 666. Latinaksi, käyttäen roomalaisia numeroita me saamme seuraavaa: IOANES PAVLVS SECVNDO (Johannes Paavali II) = 666; FILII VICARIVS DEI (lapsi Jumalan sijainen) = 666; DVX CLERI (seurakunnan päämies) = 666; LVDOVICVS (kirkkoherra) = 666; SANCTA LVX DEI (Jumalan pyhä valo) = 666; REX LATINVS SACERDOS (roomalaisten pappien kuningas) = 666.


Selvästikin, peto ja väärä profeetta ovat nousemassa. Ilmestyskirja 13:11 varoittaa: "Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme." Me tiedämme että paavin hiipassa on kaksi kohoumaa tai sarvea. Tämä peto saattaa näyttää lampaalta monille, mutta pian hän alkaa puhua kuten lohikäärme. Me tiedämme myös että jesuiittojen salainen veljeskunta mustine paaveineen lisää salamyhkäisiä operaatioitaan kun loppu lähestyy. Jos näet heidän salaisen tunnuksensa "Ad Majorvm Dei Gloriam" sinä tiedät että jesuiitoilla on jotain mielessään. Onneksi Herra Jeesus Kristus lupasi olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.

Kansakuntien ahdinkoa märkivässä maailmassa

Toinen merkki viimeisistä päivistä ja Vapahtajamme paluusta on kansakuntien ahdinko. Luukas 21:25 tekee tämän hyvin selväksi: "Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat." Juuri näin tapahtuu meidän päivinämme. Ilmassa on yleistä kireyttä ja jännitystä kun jokainen on saatu odottamaan milloin seuraava isku tapahtuu. Meille on kerrottu että toinenkin terrori-isku on väistämätön, ja että on kysymys vain siitä että milloin ja missä. Me tiedämme että Saatanan valtakunta tekee työtään maailman kaikkien hallitusten sisällä. Tämän noituuden elementin merkit meidän hallituksessamme ovat aivan liian näkyviä ja niitä on aivan liian monta jotta ne voisi ylenkatsoa. Eräs hyvä esimerkki on Pentagonin ilmoitus 180 sotilastukikohdan sulkemisesta, johon sisältyy 33 suurta tukikohtaa. Okkultistisessa numerologiassa nolla ei merkitse mitään, joten 180:stä tulee 18, kolme kuutosta. Vapaamuurareiden pyhä luku on 33, ja ilmoitus tästä sulkemisesta annettiin perjantaina, toukokuun 13. päivänä. Tämä oli 13. päivä Beltaine-sapatin jälkeen. Sopivasti, tänä samaisena päivänä Vatikaani ilmoitti käynnistävänsä prosessin tehdä Johannes Paavali II:sta pyhimys.


Samaan aikaan kun sotilastukikohtia suljetaan meidän maassamme, Pentagonilla on kiire kuluttaa miljardeja dollareita rakentaessaan sotilastukikohtia kaikkialle Lähi-itään. Irakista on tulossa toinen Vietnam, ja USA:n merivoimat sanovat nyt että irakilaiset ovat paljon paremmin aseistautuneita kuin mitä he alkujaan ajattelivat. Venäläistä korkean teknologian aseistusta on annettu kapinallisille ja amerikkalaisten kuolleisuus nousee nopeasti. Kun uhrien määrä kasvaa Irakissa, yhä useampia naisia siirretään etulinjaa. Toinen syy miksi naisia lähetetään taistelemaan on se ettei ole tarpeeksi miehiä. Armeija ja Kansalliskaarti ovat nyt nostaneet ikärajan värväämisessä 34 vuodesta 39 vuoteen.


Irak, Iran ja Lähi-itä eivät ole ainoita ongelmapesäkkeitä. Myös kaukoitä on valmis sotaan. Hiljattain, USA:n Tyynenmeren laivaston komentaja Amiraali William J. Fallon varoitti että Kiinan sotilasvoima kasvaa nopeasti. Hänm sanoi myös että Kiina on hankkinut paljon korkean teknologian varusteita viime aikoina ja että nämä eivät ole puolustukseen. On myös raportoitu että Pohjois-Korealla on nyt viisi tai kuusi ydinasetta ja että maa suunnittelee ydinkoetta lähitulevaisuudessa. Tämän lisäksi, on tullut raportteja että Pohjois-Korean kovan linjan kommunistinen hallinto kaasuttaa ihmisiä niinkuin natsit tekivät viime vuosisadalla. BBC:n raportti kertoo että kokonaisia perheitä pannaan lasikoppiin vankileirillä ja kaasutetaan tiedemiesten katsoessa vierestä ja tehdessä muistiinpanoja.


AP on myös raportoinut että Adolf Hitlerin Mein Kampf on best seller Turkissa. Vaikka kirjakaupat eivät pidä sitä näytillä, ihmiset himoavat sitä kirjaa kun viha Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan kasvaa ihmisten keskuudessa. Totisesti, se on sodan ja sodanuhan märkivä maailma kun viha ja jännitys kasvaa kaikkialla. Se on varma merkki siitä että aika on kulumassa loppuun.

Häpeämätön moraalin vararikko

Toinen suuri merkki tämän nykyisen maailman lopusta sekä Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen paluusta on tämä sosiaalinen epäjärjestys ja moraalin vararikko kuten me näemme tapahtuvan tänä aikana. Timoteus varoittaa seuraavasti: "Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähirskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta." -- 2 Timoteuskirje 3: 1-5.


Tämä yläpuolinen lista siitä mikä on väärin viimeisinä päivinä on kaikkea mitä nähdään televisiossa ja elokuvateattereissa. Yhdysvalloissa, viimeaikainen hitti oli elokuva nimeltään Sin City joka keräsi 12 miljoonaa dollaria ensimmäisenä esityspäivänään. Raportit kertoivat että tämä elokuva sisältää kaikenlaista himoa, väkivaltaa ja kieroutuneisuutta. Meidän täytyy muistaa että monet Hollywoodin supertähdet ovat vihkiytyneitä noitia, ja elokuvat jotka täyttävät teatterimme ihmisistä joilla on kyltymätön viihteen nälkä, ovat osa huolellisesti suunniteltua agendaa. Ihmiset himoavat yhä enemmän sitä mitä Saatanalla on tarjottavanaan. Pahamaineinen laulaja Bruce Springsteen julkaisi hiljattain albumin numero 13 nimeltään "Devils & Dust".


New Yorkissa jotkin yökerhot ojentavat järjestelmällisesti kondomeja ihmisille jotka astuvat ovesta sisälle. Sen sanotaan olevan osa AIDSin vastaista kampanjaa. Me olemme myös lukeneet että Playboy Korporaatio, joka on pahamaineisen kuuluisa pornografiastaan, aikoo pian tarjota pornoa 170 miljoonalle matkapuhelimen käyttäjälle. Talk Shown isäntä Paul McGuire Los Angelesista sanoi tämän koskien Playboyn suunnitelmia: "Pian matkapuhelimet avaavat pornokuvien tsunamin... Tulee olemaan vaikeaa pitää nuoret erossa näistä perversioista." Surullista sanoa, Herra McGuire on oikeassa. Me tiedämme että USA:n kaikista matkapuhelimen käyttäjistä 33,2% eli 55 miljoonaa on iältään 5 - 19 vuotiaita.


Perversiot ja seksuaalinen saasta nousee esiin kaikkialla maailmassa, ja me mietimme että kuinka kauan Kaikkivaltias sietää tätä. Lontoossa, Englannissa, Britannian puolustusministeri puolusti päätöstä maksaa entiselle armeijan nais-työntekijälle hänen koulutuksensa eroottiseksi tanssijaksi, väittäen että heillä on velvollisuus sopeuttaa entiset sotilaat siviilielämään. Tämä nainen sai 4.300 dollarin arvoisen summan yhteiskunnan rahaa opetellakseen striptease-tanssijaksi.


Oslossa, Norjassa, Norjan hallitus on julistanut että striptease on taidemuoto ja että sillä on verovapaus Norjan lain mukaan.


Australiassa, hallitus katsoo tarpeelliseksi asentaa valvontakameroita hautausmaille sillä näillä paikoilla on vilkasta saatanallista toimintaa. Brisbanessa, hautausmaita turmellaan jatkuvasti. Poliisi on löytänyt mustia kynttilöitä, noitien ympyröitä maasta, varrastettuja kaloja, tapettuja mustia kissoja, ja niin edelleen. Nuoria ihmisiä, erityisesti tyttöjä on nähty hautausmailla toistuvasti, ja seksuaaliset orgian ovat yleisiä heidän keskuudessaan. Poliisi on myös huomioinut että noita-aktiviteetti tapahtuu aina sapattien aikoihin.


Vielä yksi tapaus: Kanadan terveysviranomaiset kertoivat 1.5.2005 tunnistaneensa Raamatun taudinaiheuttajien lähteeksi ja ovat määränneet Raamatut poistettaviksi potilaiden huoneista useissa sairaaloissa New Brunswickin provinssissa.

Herra ja Rouva Nolous

Nyt kun Presidentti George W. Bush toista kauttaan presidenttinä eikä häntä voida valita enää uudelleen, hänen todelliset värinsä alkavat näyttäytyä. Sekä George että hänen vaimonsa Lura ovat suuri nolouden aihe maallemme. Hiljattain pidetyssä lehdistötilaisuudessa Laura Bush antoi hyvin mauttomia ja jopa törkeitä kommentteja. Laura Bush sanoi että tavanomaisena iltana hän katsoo "Epätoivoiset kotirouvat" -ohjelmaa, ja koska hänen aviomiehensä menee vuoteeseen aikaisin, hänestä itsestään on tullut epätoivoinen kotirouva. Hän jatkoi kertomalla kahdelle naispuoliselle Korkeimman oikeuden tuomarille että hän menisi mielellään katsomaan mies-strippareita. Herra Bush antoi myös kommentteja joita ei edes voida painaa tähän uutiskirjeeseen. Tämä kaikki ohitettiin kaskuna, mutta vaikka nämä asiat eivät olisi edes totta, niitä ei olisi koskaan pitänyt sanoa. Vain lahaiset ihmiset sanovat tallaista. Missä on omanarvontunto ja kunnioitus omaa virkaa kohtaan?


Hiljattain, Presidentti Bush matkusti Venäjälle, ja viitaten tähänmatkaan, New York Post julkaisi seuraavanlaiset otsikon: "Toveri Dubya maalaa kaupungin punaiseksi". Surullinen tosiasia on, että meidän presidenttimme meni Moskovan Punaiselle torille ja tervehti marssivia joukkoja jotka kantoivat Leninin kuvia ja Neuvostoliiton lippua. Meidän presidenttimme häpäisi tämän kansakunnan ja virkansa tervehtiessään sirppi ja vasara -lippua joka symboloi miljoonien ihmisten kuolemaa sekä Leninin, Trotskin, Stalinin, Hrutshevin ja muiden samankaltaisten tyranniaa. Tämä paha kommunistinen lippu edustaa myös ateismia, ja niiden jotka ajattelevat presidentin olevan kristitty pitäisi ajatella uudestaan.

Ihmiskarjan johtamista

Kun Saatana toteuttaasuunnitelmaansa yhdistää koko maailma alaisuuteensa, me näemme monien asioiden ottavan paikkansa. Me tiedämme että Illuminaatin salaliiton mestarit jotka omistavat ja valvovat USA:n hallitusta ovat jo pitkään kaipailleet kansallista ID-korttia valvoakseen ihmisiä tässä maassa. Mainittakoon tässä että 11. päivänä noitien Beltaine-sapatin jälkeen Senaatti hyväksyi asetuksen nimeltään "Real ID Bill". Tämän lakialoitteen alullepanijana on oikeus-komitean puheenjohtaja F. James Sensenbrenner, Republikaani Wisconsinista. Tämä säädös avaa oven ja päällystää tien tulevalle kansalliselle ID-kortille sekä lopettaa yksityisyyden suojan Amerikassa.


Muitakin outoja asioita tapahtuu tässä maassa. Minulla on edessäni valokuvia sinisistä kylteistä joita on pystytetty ja jotka näyttävät reitin evakuointikeskuksiin. Nämä ovat sinisiä kylttejä joissa on avlkoinen teksti ja valkoiset reunukset. Minulla on myös valokuvia hyvin suurista ajoneuvoista joiden katoilla on ilmiselvästi korkean teknologian laitteita ja ties mitä sisällä. Nämä kuorma-autot on selkeästi merkitty Homeland Securityn tunnuksilla. AP on myös hiljattain raportoinut että puhelinten kuuntelu nousi Yhdysvalloissa 19% vuonna 2004.


Toinen Reuters-uutispalvelun raportti kertoo Euroopan Unionin uudesta usean miljardin euron Galileo -satelliitti navigaatio järjestelmästä. Tämä silmä taivaalla -vakoilujärjestelmä paikallistaa sinut kaikkialta missä sinä olet. Tämä ei ole se maailma johon minä synnyin eikä se ole myöskään maailma jonka minä muistan.


Toinen projekti joka on käynnistetty on nimeltään Genographic Project ja siinä ovat mukana Center for Disease Control (=taudinvalvontakeskus), IBM ja National Georgaphic Society. Tämä massiivinen projekti hyödyntää DNA:ta jäljittääkseen sukupuut ja liittääkseen kaikki ihmiset yhteen suureen maailmanlaajuiseen sukupuuhun. Alkuperäinen suunnitelma on kerätä 100.000 DNA-näytettä. National Geographic Societyn presidentti John Fahey sanoi: "Se mitä me teemme on koko maailman kutsuminen ottamaan osaa." Ole varuillasi muiden DNA-testausten varalta!

Häämöttävä katastrofi

Samalla kun maanjäristykset jatkavat piinatun planeettamme ravistelemista, meitä jatkuvasti muistutetaan siitä että ei ole koskaan ollut tällaista aikaa. On tapahtunut aivan liian paljon maanjäristyksiä jotta ne voisi luetella tässä uutiskirjeessä, mutta suurempi ja järkyttävämpi uutinen on se että nämä maanjäristykset ovat herättäneet eloon satoja tulivuoria. Maapallolla on nyt satoja paikkoja missä siirroslinjat ovat synnyttäneet olosuhteet joita tiedemiehet kutsuvat nimellä super-vulkanot. Indonesiaa tarkkaillaan kuten koko Sumatralta Alaskan kautta Kaliforniaan ulottuvaa rengasta jota kutsutaan nyt tulirenkaaksi. Ei ole kysymys siitä että tuleeko purkausta vaan että milloin se tapahtuu. Kun Indonesian super-vulkano purkautuu, se lähettää ilmaan satoja tuhansia kuutiometrejä kiviä ja tuhkaa ilmakehään päihittäen muut purkaukset kuten St. Helensin.


6.4.2005, voimakas purkaus Saipanilla, pohjoisilla Mariaanien saarilla lähetti savua 16 kilometrin korkeuteen. 12.4.2005, Mount Talang läntisellä Sumatralla purkautui ja sai ihmiset juoksemaan turvaan. 14.4.2005, 79 aktiivista tulivuorta asetettiin tarkkailun alle Indonesiassa. On kuin maan sisällä raivoaisi hillitsemätön tulipalo.


6.5.2005, AP raportoi Geologian tutkimuslaitoksen nostaneet hälytystasoa Yellowstonen Calderan purkautumisen varalta. Kun Yellowstonen tulivuori lopulta purkautuu sen odotetaan peittävän puolet Yhdysvalloista vulkaanisella tuhkalla.


SE ei ole ainoastaan maapallo jota ongelmat vaivaavat. 93 miljoonan mailin päässä on lisää ongelmia. Outoja asioita tapahtuu auringossa. 15.5.2005, NOAA antoi avaruus-sää varoituksen. Massiivisia auringonpurkauksia lähti auringosta ja suuntasi kohti Maata. Nämä purkaukset luokiteltiin "äärimmäiseksi tapahtumaksi" ja niille annettiin korkein luokitus, G-5. Nämä purkaukset lähtivät auringon pinnalta itse asiassa 13.5. Nämä purkaukset uhkaavat meidän maapalloamme monin tavoin, mukaanlukien häiriöt tietoliikenneyhteyksissä ja sähkönjakelussa.


Outoja asioitab tapahtuu auringossa, kuussa ja tähdissä. On aivan niinkuin meidän Vapahtajamme sanoi että tulisi olemaan, ja ilman epäilystäkään Hänen tulemuksensa on käsillä. Luovuta elämäsi Hänelle nyt kun on vielä aikaa, sillä hyvin pian aika antaa tietä ikuisuudelle. Missä sinä vietät ikuisuutesi?


Lopuksi, minä haluan taas kerran kiittää kaikkia jotka auttavat ja tukevat tätä Lopun ajan ministeriötä niin monin tavoin. Muista lähettää rukouspyyntösi, ja meidän rukoustiimimme kiinnittää niihin yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha olkoon ylläsi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen.


David J. Meyer

http://www.lasttrumpetministries.orgTakaisin