Amerikka - halukkaasti tietämättömien maa!


”Teidän pahat tekonne käänsivät nämä pois, ja teidän syntinne estivät teitä saamasta hyvää. Sillä minun kansassani on jumalattomia; he väijyvät, niinkuin linnunpyytäjät kyykistyvät, he asettavat ansoja, pyydystävät ihmisiä. Niinkuin häkki on täynnä lintuja, niin heidän huoneensa ovat petosta täynnä. Siitä he ovat tulleet suuriksi ja rikkaiksi, ovat tulleet lihaviksi ja kiiltäviksi. Myös käyvät heidän häijyt puheensa yli kaiken määrän; he eivät aja orpojen asiaa, niin että ne voittaisivat, eivätkä hanki köyhille oikeutta. Enkö minä näistä tällaisista rankaisisi, sanoo Herra, eikö minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle? Kauheita ja pöyristyttäviä tapahtuu maassa: profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu?"

Jer. 5:25-31


”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: 'Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.' Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.”

2.Piet. 3:3-7


Tässä Last Trumpet'in numerossa me tutkimme sitä hengellisesti tappavaa tilaa, joka on vallannut kansamme ja koko maailman. Se on tila, jota kuvaillaan Raamatussa sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. Tämä nykyinen tila sallii antikristuksen Uuden Maailman Järjestyksen lusiferististen eli saatanististen voimien jatkuvasti edistää asiaansa ja alati lähestyä lopullista päämääräänsä. Tuo päämäärä on ollut vähitellen orientoida uudelleen valtiot, taloudet ja uskonnot globalismin aivopesun kautta. Tämä aivopesu on tarkoitettu tuottamaan yhden maailman väestön, joka on kollektiivisen ajattelun yhteen sulattama ja manipuloitu väärällä informaatiolla pois totuudesta. Ei riittänyt, että ihmiset saatiin olemaan ajattelematta, vaan päämäärä oli myös, että he eivät välittäisi. Illuminaatti on aina tiennyt, että pelon ja terrorin uhka tuo hengellisen ja henkisen periksi antamisen kohteena olevassa väestössä ja siten heitä voidaan kontrolloida.


Ensimmäisessä yllä olevassa Raamatun kohdassa Jeremia kuvailee Israelin kansaa heidän poliittisten ja hengellisten johtajiensa vankeina, vaikka he tiesivät noiden johtajien olevan vääriä ja pahoja. On outoa, että profeetta ihmetteli sitä, että ihmiset rakastivat asioiden tilaa! Koko profeetallinen katsaus päättyi piinaavaan kysymykseen: "Mitä te teette, kun tästä tulee loppu?


Toisessa yllä olevassa Raamatun kohdassa apostoli Pietari kuvailee samaa Jeremian paljastamaa tilaa ja käyttää (KJV-käännöksen mukaan) sanoja “willingly ignorant (= halukkaasti tietämättömiä)” kuvaamaan maapallon ihmisiä viimeisinä päivinä. Tämä on totta varsinkin tunnustavista kristityistä. Hyvin harvat heistä enää puhuvat Raamatun profetiasta. Eräs tärkeä tätä vakavaa ongelmaa koskeva seikka, jota sinun ei tulisi koskaan unohtaa, on, että antikristuksen työ ei ole pettää tämän maailman epäuskoiset!  Saatanalla on jo hallussaan epäuskoiset juuri siinä tilassa, missä hän haluaakin heidän olevan. Antikristuksen työ on pettää kristityt. Kun kristityt lakkaavat lukemasta oikeaa Raamattua ja kun he eivät enää rukoile eivätkä taistele vihollista vastaan, niin ensimmäinen asia, jonka he kadottavat on heidän erottamisen kykynsä. Tämä kyky on annettu vain niille, jotka aktiivisesti taistelevat vihollista vastaan. Siitä seuraa kyvyttömyys ajatella itse ja ymmärtää sitä pahaa maailmaa, jossa he elävät. Tunnustavat kristityt ovat tulleet kuuluisan lastenkirjan, Wizard of Oz (Oz'in noita), roolihahmojen kaltaisiksi, joilla ei ole sydäntä, aivoja eikä rohkeutta! Illuminaatti ja Saatana laskevat tämän varaan!


Tämä maailma on suurissa vaikeuksissa, kuten tämän uutiskirjeen sisältö selkeästi paljastaa. Raamatun profetia on totta ja toteutumassa silmiemme edessä jokaisena viikonpäivänä. Iankaikkisuus on aivan edessäsi ja sinä tulet viettämään sen jossakin! Minä kehotan sinua antamaan sydämesi Herralle Jeesukselle Kristukselle todellisessa parannuksessa. Tee se nyt, kun vielä on vähän aikaa. Rukouksesi kuullaan taivaassa ja Vapahtaja poistaa kaiken pelon ja pelastaa sinut!

Vannoutuneet valehtelijat korkeissa asemissa (Sworn Liars in High Places)!


Kuka todella pyörittää tätä nykyistä maailmaa ja miksi se on siinä tilassa, missä se on? Me tiedämme, että olemme saavuttaneet sen pisteen ajassa, jolloin kaikki virkamiehet korkeimmissa viroissa ovat salaseurojen jäseniä ja nämä seurat ovat yhteisen suunnitelman toisiinsa sitomia. The Masonic Lodge, York Rite, Scottish Rite, Mystic Shrine, Skull and Bones, Knights of Columbus, Papal Knights, Opus Dei ja lukuisat muut, kaikki perustuvat salaisuuteen ja toimivat salassa. Kaikki nämä ovat salaisuuden verhoamia ja Vapahtajamme opetti meille, että ainoa syy salaamiseen on piilottaa pahuus. Joh.3:19-20 sanoo näin: "Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi." Ja Joh.18:20 näin: "Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään."


Sen ei pitäisi yllättää meitä, että antikristuksen illuminaatit pitävät kaikkia korkeita virkoja kirkossa ja valtiossa ja samaan aikaan ovat salaseurojen jäseniä. Raamattu varoittaa meitä, että näin tulisi olemaan: "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (KJV-käännöksen mukaan: in high places = korkeilla paikoilla).
Hallintotason rikollisuus on jatkunut kauan eivätkä virkamiehet pidä kilpailusta. Siksi he pyrkivät lopettamaan kilpailun ja kutsuvat rikokseksi sitä, mitä kilpailijat tekevät, samalla kun itse tekevät samoja asioita, mutta paljon suuremmassa mittakaavassa. Huomautettakoon tässä, että William Casey'n, entisen CIA:n johtajan, raportoidaan sanoneen: "Siitä tiedämme, että meidän disinformaatio-ohjelmamme on täydellinen, kun kaikki, mitä amerikkalainen yleisö uskoo, on väärää."
Meidän täytyy muistaa, että talous ja rahajärjestelmä on jokaisen valtion elämän eliksiiri. Me myös tiedämme, että yli 80 vuoden ajan muutamat hyvin voimakkaat miehet ovat tehneet hätkähdyttäviä myönnytyksiä koskien niiden valtioiden talouksia, jotka eräänä päivänä tulisivat pedon eli antikristuksen täydellisen kontrollin alaisuuteen, joka säätelisi kaikkea ostamista ja myymistä luvulla ja merkitsemisjärjestelmällä. Vuonna 1927 sir Josiah Stamp, silloinen Englannin pankin presidentti ja Britannian toiseksi rikkain mies, puhui Teksasin yliopistossa ja sanoi näin: "Pankkitoiminta sikisi vääryydessä ja syntyi synnissä. Pankkiirit omistavat maapallon. Ota se heiltä pois ja jätä heille oikeus tehdä talletuksia ja kynän liikkeellä he luovat kylliksi talletuksia ostaakseen sen taas. Ota se kuitenkin heiltä pois ja kaikki suuret rikkaudet, kuten minun, katoavat ja niiden pitäisikin kadota, sillä tämä olisi silloin onnellisempi ja parempi maailma elää. Jos kuitenkin haluatte jäädä pankkiirien orjiksi ja maksaa kustannukset omasta orjuudestanne, niin antakaa heidän jatkaa talletusten tekemistä." (1)


Henry Ford sanoi: "On hyvä, ettei kansa ymmärrä pankki- ja rahajärjestelmää, sillä jos se ymmärtäisi, niin minä uskon, että tulisi vallankumous ennen huomisaamua." (2)


Edesmennyt presidentti Woodrow Wilson sanoi: "Minä olen mitä onnettomin ihminen. Olen tietämättäni tuhonnut maani. Suurta teollisuusvaltiota kontrolloi sen oma luottojärjestelmä. Meidän luottojärjestelmämme on keskitetty. Valtion kasvu ja kaikki toimemme ovat sen vuoksi muutamien miesten käsissä. Meistä on tullut yksi huonoiten hallituista, yksi täydellisimmin valvotuista hallituksista sivistyneessä maailmassa. Ei enää hallitusta vapaan mielipiteen kautta, ei enää hallitusta enemmistön vakaumuksen ja äänestyksen kautta vaan hallitus hallitsevien miesten pienen ryhmän mielipiteen ja pakottamisen kautta." (3)


Vuonna 1983 edesmennyt presidentti Ronald Reagan puhui Virginian Williamsburg'issa ja sanoi: "Meidän liittovaltion verojärjestelmämme on lyhyesti sanottuna, täysin mahdoton, täysin väärämielinen ja täysin vahingollinen. Se löyhkää vääryyttä ja on perustuksiltaan epä-amerikkalainen. Se on ansainnut kapinan ja olisi jo aika tehdä se.” (4)


Yhdysvaltain talous pahenee jatkuvasti, mutta niin kauan kuin bensiinin hinta välillä laskee, useimmat eivät näytä huomaavan, että on olemassa vallitseva pohjavirtaus huonompaan suuntaan. Tällä hetkellä maamme vuotuinen kaupan vaje on l776 miljardia dollaria, mutta se lisääntyi 68 miljardia pelkästään heinäkuussa. (5) Me velkaannumme aina vain enemmän toisille valtioille. Tiedämme myös, että monet suuret yhtiöt, kuten Ford, tekevät suuria tuotantosupistuksia ja kärsivät suunnattomia tappioita. Kaikki tämä tapahtuu, koska meidän poliittisten ja taloudellisten johtajiemme uskonto on nimeltään Lusiferismi (Luciferianism), joka toimii petoksella ja he ovat hyvin jyrkkiä käsityksissään.

Lyhyt katsaus viime aikojen historiaan paljastaa, kuinka jyrkkiä


illuministiset johtajat ovat okkulttisessa uskonnossaan. Tiedämme, että Franklin D. Roosevelt oli 32. asteen vapaamuurari ja valittiin vuonna 1932 32. presidentiksi. Tiedämme myös, että Harry S. Truman oli 33. asteen vapaamuurari ja valittiin 33. presidentiksi vuonna 1944. Sitten seurasi Eisenhower 34. presidenttinä ja Kennedy numerolla 35. Johnson seurasi Kennedy'ä 36. presidenttinä ja hänen jälkeensä Nixon numerolla 37. Huomautettakoon tässä, että vapaamuurarillisen okkulttisen opetuksen mukaan 39. presidentti olisi valittava 39. presidenttinä vuonna 1976, koska 39 on pyhä kolmoisluku (triumviral number), kolminkertainen 13. ja tätä lukua oli sovellettava maamme 200-vuotisjuhlassa vuonna 1976. Vaikeus oli, että Nixon valittiin uudelleen vuonna 1972, mikä syrjäyttäisi koko okkulttisen kalenterin, koska silloin meillä olisi 38. presidentti 39. asemesta vuonna 1976. Kuitenkin ennenkuin tuo vuosi saapui alkoi tapahtua kummia. Nixon’in varapresidentti, Spiro Agnew, erosi joidenkin tulovero-ongelmien vuoksi ja Gerald Ford, 33. asteen vapaamuurari skottilaisessa perinteessä, nimitettiin varapresidentiksi hänen tilalleen. Tämä oli ensimmäinen varapresidentin ero maamme historiassa. Sitten presidentti Nixon erosi Watergate-skandaalin vuoksi ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti erosi. Gerald Ford'ista tuli ensimmäinen presidentti, jota ei valittu vaaleilla ja hänestä tuli 38. presidentti. Ford'in voitti Jimmy Carter, josta tuli 39. presidentiksi valittu (President-elect) vuonna 1976 juuri okkulttisen aikataulun mukaan. Kaikki tämä okkulttinen ponnistelu osoittaa, kuinka antautuneita nämä poliitikot ovat okkulttiselle uskonnolleen.


Ei koskaan valtiomme historiassa ole ollut sellaista äärimmäistä luonteen ja yleisen säädyllisyyden puutetta niiden keskuudessa, jotka miehittävät hallintomme korkeita virkoja! Heinäkuun 28. päivänä 2006 senaattorit Hillary Rodham Clinton ja John McCain menivät yhdessä kongressin matkalle Viroon. Ollessaan tuossa valtiossa edustamassa maatamme virkatehtävässä Hillary ehdotti, että pidetäänpäs vodkanjuontikilpailu! John McCain sanoi, että hänelle se olisi ilo ja heti suostui. McCain kommentoi myöhemmin, kuinka paljon hauskaa hän havaitsi Hillary'ssa. McCain sanoi, ettei muistanut yksityiskohtia, koska he olivat vähän sekaisin, mutta sanoi: "Hillary on kuin kuka tahansa porukasta." (6) Sekä Hillary Clinton että John McCain ovat puolueidensa tärkeimmät kandidaatit vuoden 2008 presidentin vaaliin.


Maamme todella menee alaspäin kovaa vauhtia ja petos on korkean hallinnon toimintamalli. Jopa koko kansan senaattori, John Rockefeller, sanoi hiljattain: "Presidentti Bush huijasi yleisöä Irakilla ja maailman asia olisivat paremmin, jos Saddam Hussein edelleen pyörittäisi tuota maata." (7)


On surullinen tosiasia, että Yhdysvaltain hallitus ei ole ansainnut Amerikkalaisten luottamusta vaan paremminkin päinvastoin. Olen erityisen huolestunut monista veteraaneista, jotka ovat oman hallituksemme silmätikkuina, koska he tietävät, että heitä on käytetty ja puhuvat siitä. Aktiivi armeijamme on käynyt vähiin, koska heitä on lähetetty 145 maahan ympäri maailmaa. Täällä kotona veteraanihallinnon tietokoneita on varastettu auttamaan tiettyjä salaisia voimia tunnistamaan ne, jotka vastustavat Uutta Maailman Järjestystä. Myöskään veteraanihallinnon sairaaloihin ei voi luottaa, koska on pimeitä voimia, jotka haluaisivat eliminoida suuren joukon veteraaneja, jotka ymmärtävät, mitä on tekeillä ja vastustavat valtiopetosta Washingtonissa. Muista, että nämä veteraanit ovat koulutettuja sotilaita ja ovat todellinen uhka salaliitolle!


Suunnitelmat ja menettelytavat, jotka tulevat Washingtonista, eivät ole Amerikkalaisten parhaiden etujen mukaisia. Yksi esimerkki on hämmästyttävä ja tyrmistyttävä tarina, jonka Associated Press julkaisi 13.9.2006. Tässä tarinassa Yhdysvaltain ilmavoimien hallintovirkamies Michael Wynne antoi seuraavan lausunnon: "Ei-tappavia aseita, kuten suuritehoisia mikroaaltolaitteita, pitäisi käyttää Amerikan kansalaisiin joukkokontrollitilanteissa ennen kuin niitä käytetään taistelukentällä. Kotimainen käyttö tekisi helpommaksi välttää kysymyksiä kansainvälisessä yhteisössä koskien mahdollisia turvallisuusnäkökohtia. Jos emme ole valmiita käyttämään sitä täällä omia kansalaisiamme vastaan, niin meidän ei pitäisi haluta käyttää sitä sota-ajan tilanteessa. Jos minä hyökkään jotakuta vastaan ei-tappavalla aseella ja he väittävät, että se vahingoitti heitä tavalla, joka ei ollut tarkoitus, niin luulen, että minua parjattaisiin maailman lehdistössä." (8) Mikroaallot ja muut sellaiset aseet lähettävät lyhyitä voimakkaita energiapulsseja, jotka heikentävät ja tekevät kyvyttömiksi ihmisiä ja sähköisiä laitteita. (9)

Jatkuvan häpeän päivä (A Day That Lives on in Infamy)!


Edesmennyt presidentti Abraham Lincoln sanoi: "Jos tämä suurenmoinen kansa joskus tuhotaan, niin se tuhotaan sisältä päin." Muistin tämän lainauksen, kun hiljattain vietimme WTC:n kaksoistornien hyökkäyksen 11.9.2001 viidettä vuosipäivää. Olin ollut entisen WTC:n torneissa monet kerrat ja tutkinut sitä kellarista vesikatolle. Itseasiassa vain joitakin viikkoja ennen suurta katastrofia ja juuri sen jälkeen, kun Jumala antoi minulle näyn palavista torneista 6.6.2001, olin eteläisen tornin katolla rukoillen ihmisten puolesta tuossa valtavassa kaupungissa, joka levittäytyi edessäni silmän kantamattomiin. Olin juuri kävellyt pohjoistornin kellarista etelätornin kellariin ja panin erikoisesti merkille kellarialueen tornien välissä, joka oli merkitty keltaisella poliisin teipillä rajoittaen ammottavan kuilun alueella, jota pommitettiin vuonna 1993. Ihmettelin, miksi he eivät koskaan korjanneet tuota massiivista vauriota, sillä lähes kahdeksan vuotta oli jo kulunut pommituksesta. Minä totesin, että tämä pimeä onkalo oli täydellinen tukikohta operaatiolle asettaa pommit, jotka poistaisivat kaikki perustukset ja tuet, mikä saisi tornit sortumaan suoraan alas ja näin juuri tapahtui.


Minulla ei ole pienintäkään epäilystä, että tämä Illuminaatin projekti oli Dick Cheney'n ja George W. Bush'in järjestämä ja että se antoi teoreettisen syyn "terrorismin vastaiselle sodalle." Tämä uusi sota terroria vastaan kauhistuttaisi Amerikkalaiset niin, että he olisivat valmiita luopumaan vapaudestaan ja yksityisyyden oikeuksistaan. Tätä uutta sotaa voitaisiin vahvistaa lehdistössä joka päivä ja se tekisi hallitukselle mahdolliseksi perustaa amerikkalainen versio Gestaposta, Department of Homeland Security (suom. Kotimaan turvallisuuden osasto). Tapahtuma myös aloittaisi oikeuttamattomia sotia Lähi-Idässä, jotka on tarkoitettu tuomaan kolmas maailmansota ja lopullinen mullistus, joka viimeistelisi Uuden Maailman Järjestyksen, mikä globaaliin eloonjäämiseen vedoten edellyttäisi maailman diktaattoria. Meidän täytyy muistaa, että saatanistiset ratkaisut seuraavat aina tehtyjä ongelmia. Historia on täynnä esimerkkejä tästä!


Sain hiljattain postikortin, jossa oli hyvin piinaava kuva. Siinä näkyi alempi Manhattan yöllä kaikki rakennukset valaistuina ja kaksoistornit kohoten korkealle horisontin yläpuolelle. Kaupungin taustalla oli valtavan suuri Amerikan lippu, joka lepatti itätuulessa siten, että vain 39 tähteä näkyi. Luku 39 on pyhä luku vapaamuurariudessa ja noituudessa ja osoittaa kolmen kolmentoista voiman, joka on Lusiferin eli Saatanan kolmoisvoima (triumviral power). Olen varma, että aivan kuten Pearl Harbor'in hyökkäyksen suunnitteli ja toteutti silloin presidentti Franklin Delano Roosevelt, joka sanoi, että se oli jatkuvan häpeän päivä, niin samalla tavalla tämä hyökkäys on jatkuva häpeä. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, kenen häpeä se on!


Se, mitä nyt sanon koskien hyökkäystä torneja vastaan, on sama, mitä olen johdonmukaisesti sanonut hyökkäyspäivästä lähtien. Hiljattain kolme terävää yliopiston professoria, jotka tekivät perusteellisen tutkimuksen syyskuun 11. päivän hyökkäyksistä, ovat tulleet samaan johtopäätökseen ja ovat ilmoittaneet, että se oli sisäpiirin työ, jonka suoritti meidän oma Yhdysvaltain hallituksemme. Tri. Kevin Barrett Wisconsin'in yliopistosta tulee opettamaan tästä aiheesta, vaikka valtion lainsäätäjät yrittivät saada hänet erotetuksi. Yliopiston virkailijat liittyivät tukemaan tri. Barrett'ia. (10) Tri. Steven Jones, Brigham Young - yliopiston fysiikan professori, joka on samaa mieltä kuin tri. Barrett, pantiin opetuskieltoon ja palkalliselle lomalle paljastuksistaan hallitustason salaliittolaisia vastaan. (11) Meidän täytyy muistaa, että Brigham Young University on vapaamuurarien kontrolloima ja että Brigham Young, Joseph Smith, ja Hiram Smith olivat kaikki mestarimuurareita (Master Masons) ja "ylistettäviä mestareita (Worshipful Masters)" looseissaan. Tuomiopäivä on kohta täällä ja kaikki salaiset asiat paljastetaan!

Sodan teatterit!


Historian kirjat kertovat, että toisen maailmansodan aikana meillä oli kaksi sotateatteria: Eurooppalainen teatteri ja Tyynenmeren teatteri. Sana teatteri kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia näitä viimeaikaisen historian sotia, koska ne ovat ohjattuja ja lavastettuja. Meidän täytyy myös muistaa, että sotaa haluavat ihmiset korkeissa viroissa ovat niitä, joiden täytyy teeskennellä, etteivät he suinkaan halua sitä. Nämä ovat niitä, jotka paasaavat rauhaa ja turvallisuutta samalla, kun salaisesti suunnittelevat tuhoa. Jeremia 6:14 varoittaa meitä tästä tosiasiasta näin: "He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole."


Irakista on tullut veressä kylpevä maa johtuen meidän läsnäolostamme siellä ja huudot ja kirkuminen päivittäisistä hirmuteoista yltävät taivaaseen. Elokuun 23. päivänä 2006 tuhansia Yhdysvaltain merisotilaita kutsuttiin uudelleen palvelukseen lähetettäväksi tuolle teurastuskentälle, joka tunnetaan nimellä Irak. (12) Niin monet sotilashenkilökunnastamme palaavat sotarintamiltamme monin tavoin haavoittuneina, mutta paljon enemmän palaa sairaana niin sanotun köyhdytetyn uraanin vaikutuksista. Ensimmäinen Persianlahden sota opetti meitä sen vaaroista. Vuosina 1990-1991 me taistelimme kolmeviikkoisen sodan Persianlahden alueella ja mukana oli 580400 sotilastamme. Haavoittuneiden sotilaiden kokonaismäärä tuossa sodassa oli 467. Meidän täytyy kysyä itseltämme, miksi meillä sitten on nyt 11000 kuollutta Persianlahden sodan veteraania ja miksi heistä on niin suunnaton määrä, kuin 325000, pysyvästi sairaita (on permanent medical disability). Siis 56 prosentilla niistä, jotka palvelivat, on vakavia sairaudesta johtuvia ongelmia!


Armeijasta löytyy jokaisen lajin pahoja henkiä, mutta erikoisesti seksuaalisen himon henkiä löytyy värväystoimistoista. Vuonna 2005 yli sata nuorta naista, jotka ilmaisivat kiinnostusta liittyä armeijaan raiskattiin värväystoimistojen sohvilla ja hallituksen autoissa, tai heitä käpälöitiin matkalla pääsykokeisiin. (13) Kuusikuukautinen Associated Press'in tutkimus paljasti hiljattain että yli 80 värvääjää rangaistiin arvon tai palkan menetyksellä mukaan lukien: 35 armeijan värvääjää, 18 merijalkaväen värvääjää, 18 laivaston värvääjää ja 12 ilmavoimien värvääjää. (14)


Toinen kysymys vastattavaksi on: Mitä me olemme saaneet aikaan Afganistanissa? Hiljattain Associated Press paljasti, että Afganistan on nyt maailman johtaja oopiumin tuotannossa ja tuottaa tyrmistyttävät 59 % maailman tuotannosta. Vuonna 2005 Afganistan tuotti myös 90 % maailman 450 tonnin heroiinituotannosta. (15) Näin ei ollut ennen joukkojemme saapumista sinne ja afgaanihallinnon virkamiehet sanovat tilanteen olevan täysin hallitsematon! Meidän täytyy kysyä onko hallituksemme salaisesti mukana kaikessa tässä huumekaupassa. Sellainen ei olisi ennenkuulumatonta. Muistatko oopiumsodat, kun Britannia hyökkäsi Kiinaa vastaan, koska Kiina oli kieltänyt oopiumin?  Britannia voitti sodan nopeasti ja pakotti Kiinan laillistamaan oopiumkaupan Nanjing'in sopimuksella vuonna 1842.  Britannia myös pakotti Kiinan luovuttamaan heille Hong Kong'in valvonnan ja kuusi muuta satamaa, jotta he voisivat laivata oopiumin helposti. Nyt, kun Yhdysvallat valvoo Afganistania, on aivan selvää, mitä siellä on tapahtunut. Ajattele kaikkea sitä verta niiden käsissä, jotka sekaantuvat huumekauppaan ja siihen liittyviin rikoksiin!


Onko sota terrorismia vastaan todellisuudessa temppu? On mielenkiintoinen huomio, että syyskuun 7. päivänä 2006 Ranska kokonaan hylkäsi terrorismin vastaisen sodan. (16) Meidän täytyy myös huomata, että mahtava Euroopan Unioni tuomitsi Yhdysvaltain pyörittämät salaiset CIA:n vankilat mukaan lukien Bush'in hallinnon Geneven sopimuksen hylkäämisen ja Yhdysvaltain suorittaman vankien kiduttamisen. (17) Presidentti Bush ja varapresidentti Dick Cheney pysyivät lujina väittäen, että nämä vankilat ovat välttämättömiä ja Cheney julisti avoimesti, että vankien kiduttaminen on vaihtoehto, joka heillä täytyy olla. Lisäksi puolustussihteeri Donald Rumsfeld on pannut liikkeelle tarjouksen 20 miljoonan dollarin sopimuksesta palkatakseen valvontatoimiston tarkkailemaan USA:n ja ulkomaisen median arkistoimia uutisjuttuja, jotta he voisivat valvoa informaatiota. (18) Kaikki uutislähteet tullaan luokittelemaan joko positiivisiksi, neutraaleiksi tai negatiivisiksi. Minä pohdiskelen, kuinka he luokittelevat tämän uutiskirjeen!


Hämmästyttäviä asioita tapahtuu uutisissa ja yksi esimerkki on outo ohjuksen kaltainen putki, joka lensi Hilo'n lentokentän pääkiitoradan yli Havaijilla elokuun 17. päivänä 2006. Todistajat sanoivat, että sen perässä oli sumua ja ääni oli kova. (19) Mitään selitystä ei ole annettu. Mitä he eivät kerro meille? Olemme nyt oppineet, että Yhdysvaltain rannikkovartiosto suunnittelee "live-ammuntaharjoitusvyöhykkeitä (live ammo training zones) Michigan'in järvelle mailin rajan sisäpuolelle virkistysalueista! Näistä alueista 20 on määrä perustaa viidelle suurella järvelle (Great Lakes). (20)


Koko maailma on levottomuuden tilassa! Hiljattain meillä oli sota Israelin valtion ja Hizbollahin joukkojen välillä Libanonissa, joka kesti 33 päivää. Nyt Hizbollah aseistautuu uudelleen vielä suurempaa sotaa varten. (21) Samanaikaisesti Israel on myös tehnyt selväksi, että he ovat varustautumassa täysimittaiseen sotaan Irania ja Syyriaa vastaan. (22) Polttoaineen lisäämiseksi jo raivoavaan tuleen paavi Benediktus XVI piti hiljattain puheen, jossa hän tuomitsi islamilaisen jihadin "järjettömänä, pahana ja epäinhimillisenä." (23) Olipa hän oikeassa tai väärässä, niin paavilla on nyt vakava ongelma. Muslimimaailma on nousemassa ja vaatii "pyhää sotaa" paavia ja hänen seuraajiaan vastaan. Tämä on juuri kuten Albert Pike ja Giuseppi Mazzino suunnittelivat kaavaillessaan kolmea maailmansotaa 19. vuosisadalla. Pike ja Mazzino olivat arkki-illuministeja, jotka valvoivat Illuminaatin salaliittoa juuri Amerikan sisällissodan jälkeen. He sanoivat selvästi, että kolmas maailmansota, kun ja jos tarpeellinen, lietsottaisiin yhdistetyn kristikunnan ja muslimimaailman välisten erimielisyyksien avulla. (24)


Todellinen pulma paavilla on, että hän ei voi pyytää anteeksi sanomisiaan. Tavallisesti poliittinen tai uskonnollinen hahmo voi pyytää anteeksi välttääkseen suurta riitaa. Paavi taas ei voi tehdä niin tuhoamatta katolista kirkkoa, koska kirkkolain (Canon Law) ja Hildebrandin määräysten (Dictates of Hildebrand) mukaan paavi puhuu auktoriteetilla ja on erehtymätön. Anteeksipyyntö tuhoaisi opin paavin erehtymättömyydestä ja häpäisisi Pyhän Pietarin istuimen roomalaiskatolisen opin mukaan. Näyttää, että tästä ei ole ulospääsyä! Aika on lyhyt!

Antikristuksen outo toiminta!


Uskontojen käyttäytyminen, varsinkin fundamentalististen kristillisten seurakuntien ja roomalaiskatolisuuden, sekä yhteiskunnan yleensä, käy jatkuvasti abstraktimmaksi ja jopa irvokkaaksi, kun noituuden henkiä kutsutaan sisään perustamaan asunto ja toiminnan tukikohta. Paljon tästä johtuu noituuskoulutuksesta, jota saadaan kirjoista ja elokuvista kuten Harry Potter, Lord of the Rings, Chronicles of Narnia yms.


Australiassa 11000 roomalaiskatolista oppilasta Queensland'issa opetetaan meditoimaan. Sanomalehti Courier Mail raportoi näin: "Lapset, jopa viiden vuoden ikäiset, harjoittelevat muinaista mielen hiljaisuuden harjoitusta istumalla silmät kiinni luokkahuoneissaan ja hiljaa toistaen mantraa." (25) Pitäisi myös mainita, että lapset istuvat piirissä lootus-asennossa ja heidän kätensä muodostavat yin ja yang -asetelman!


Ihmiset Yhdysvalloissa ovat myös hulluina tatuointeihin ja hämmästyttävä asia ja jotakin sellaista, jota eivät edes tatuointien käyttäjät ehkä huomaa, on, että tatuointikuviot lähes poikkeuksetta sijaitsevat ruumiin ns. chakra-pisteissä. Chakrat määritellään okkulttisessa joogassa seitsemänä pisteenä, joiden kautta kundalini-voima kulkee ja jossa se joskus lepää. Kundalini on salaperäinen käärmevoima, joka on kiepillä Chakroissa. Ne vastaavat jonkin verran tärkeitä hermojen risteyksiä. On yleistä, että ihmisille kehittyy syvä tuska varsinkin selässä tatuoimisen jälkeen. Tämä on vakava hengellinen ongelma!


Kesäkuun 10. päivänä 2006 suuri osa USA:n presbyteerikirkon jäsenistä äänesti, että heidän "Kolminaisuutensa", Isä, Poika ja Pyhä Henki, muutettaisiin muotoon Äiti, Lapsi ja Kohtu tai jos seurakunta pitää parempana niin: Kallio, Lunastaja ja Ystävä. (26)


Englannissa ekumeeninen organisaatio, joka tunnetaan nimellä Churches’ Advertising Network eli CAN, on julkaissut postereita, jotka mainostavat "kristillisyyttä" ja ne eivät ole mitään muuta kuin härskiä rienausta. Yhdessä sellaisessa julisteessa on melkein tyhjä oluttuoppi vaahtoa pohjalla, joka muodostaa Jeesuksen kasvot. Otsikossa sanotaan: "Mistä löydät hänet?" Toisessa mainoksessa he esittävät Neitsyt Marian, jolla on huono päivä, kun hän huomaa olevansa raskaana. (27)
Saatana on noussut kaikkialla suurella voimalla, koska se tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Ilm.12:12 varoittaa meitä tästä näin: "Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"


Viimeaikainen suosittu Superman-elokuva toi yleisön tietoisuuteen viisisivuisen symbolisen kuvion, jonka keskellä on kummallisen näköinen "S". Tämän S:n tarkka tutkimus paljastaa, että se onkin käärme ja käärmeen ainoa silmä voidaan nähdä ylhäällä. (28) Se on todellisuudessa kobra, josta Raamattu puhuu kuurona kyynä. Luemme tästä käärmeestä seuraavaa: Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin helmasta. Heidän myrkkynsä on niinkuin käärmeen myrkky, he ovat kuin kuuro kyy,  joka korvansa tukitsee, ettei se kuulisi lumoojan ääntä, taitavan taikojan loitsuja.  (Ps.58:3-5)


Näemme myös kuvauksen kuurosta kyystä Amerikkalaisen yhden dollarin setelin takapuolella. Kun pitää toista sivua edellä, niin näyttää, että siellä on sarvi setelin kummassakin päässä. Kun pitää setelin päätä edellä, niin sarvi näkyy kobrana kummassakin päässä pystyssä ja valmiina iskemään.


Käärme on todella iskenyt maatamme ja myrkky on tekemässä aikaisemmin suurenmoisesta maastamme aina vain heikomman. Viimeaikainen lukemattomien miljoonien laittomien siirtolaisten tulva on ongelma, joka ei tule poistumaan. Siirtolaislaki, josta mainitsin syyskuun uutiskirjeessä on ollut ja on jatkuvasti muutostilassa. Se on nyt 400 sivua pitkä ja takaa laittomille siirtolaisille paljon enemmän oikeuksia ja etuja kuin ihmisille, jotka ovat syntyneet USA:ssa oikeina kansalaisina. Onneksi Kennedy'n ehdotus ei ole enää tässä massiivisessa laissa, mutta se mikä jää, on tuhoisaa maallemme, jos se menee kokonaan läpi kongressissa. Rukoilkaa jatkuvasti; rukous on ainoa asia, joka vielä pitää meitä yhdessä.


Pimeyden hengelliset voimat, jotka ovat levittäytyneet maailman yli kuin pimeyden harso, ravistelevat jatkuvasti maata itseään ja koko luomakuntaa. Lokakuu 2006 on oleva voimakkaan okkulttisen aktiviteetin kuukausi. Lokakuun 31. päivä on noitien Samhain'in korkea risti-neljännessapatti eli Halloween, joka on wiccalainen uusi vuosi, jolloin noidat uskovat astraalitason tulevan niin ohueksi, että henget voivat kulkea vapaasti edestakaisin tämän ja toisen maailman välillä. Kahdeksantoista päivää ennen Halloweenia on perjantai 13. päivä kuun kulkiessa korkealla. Tämä on toinen yö, joka tunnetaan pahana kuun nousemisena ja noitien mukaan ennustaa suuria pahoja tapahtumia. Todellisina kristittyinä sellaisilla asioilla ei ole valtaa meidän ylitsemme, mutta me kyllä tunnemme maailman reaktion vaikutuksen. Kaikkivaltiaalla on aina viimeinen sana ja Hänen täydellinen rakkautensa karkottaa kaiken pelon. (1.Joh.4:18)


Siihen ei ole enää kauan, kun Vapahtajamme palaa. Kaikki asiat julistavat tämän olevan totta. Näemme jatkuvasti sadoittain maanjäristyksiä, lukuisia tulivuoren purkauksia, kummallista säätä jne. Syyskuun 9. päivänä 2006 oli merkittävä maanjäristys pitkin Jordan-jokea ja lisäjäristyksiä odotettiin seuraavan pian. (29) Tuona samana päivänä voimakas 6.2 asteen järistys tapahtui valtamerellä Indonesian lähellä. (30) Uusi voimakas järistys tapahtui seuraavana päivänä 10.9.2006 Meksikonlahdella vain 215 mailin päässä Floridasta ja 330 mailia New Orleans’ista. Sen voimakkuus oli 6.0. (31) Kaikki on nyt juuri kuten Vapahtajamme sanoi kaiken olevan Hänen ilmestymisensä aikaan! Oletko valmis tuomiopäivää ja iankaikkisuutta varten?


Lopuksi haluaisin vilpittömästi kiittää kaikkia, jotka tekevät niin paljon ja niin monin tavoin tukeakseen tätä lopun ajan profeetallista palvelutyötä. Jumala siunatkoon teitä ylenpalttisesti! Muistakaa lähettää rukouspyyntönne ja meidän esirukoilijamme käsittelevät niitä kaikkia yksilöllisesti. Armo ja rauha teille Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä!


David J. Meyer


Acknowledgements
01. Sir Josiah Stamp, speaking at University of Texas, 1927.
02. Henry Ford Sr., speech on banking, Dearborn, MI.
03. Woodrow Wilson, comments on Federal Reserve.
04. Ronald W. Reagan, May, 1983, at Williamsburg, VA.
05. Associated Press, Sep. 12, 2006, by Martin Crutsinger, Washington, D.C.
06. Matt Drudge News Report, Jul 28, 2006, www.drudgereport.com.
07. CBS News, Sep 9, 2006, wcbstv.com.
08. Houston Chronicle, Sep 13, 2006, by Lolita C. Baldor, AP, Washington, DC.
09. Ibid.
10. Milwaukee Journal-Sentinel, Jul 11, 2006, by Megan Twohey, Milwaukee, WI.
11. KSL News, Sep 8, 2006, by Gene Kennedy, Salt Lake City, UT.
12. Associated Press, Aug 23, 2006, by Lolita C. Baldor, Washington, D.C.
13. Associated Press, Aug 21, 2006, by Martha Mendoza, New York, NY.
14. Ibid.
15. Associated Press, Sep 3, 2006, by Matthew Pennington, New York, NY.
16. Reuters News Service, Sep 7, 2006, Paris, France.
17. Reuters News Service, Sep. 16, 2006, by Ingrid Melander, Brussels, Belgium.
18. Associated Press, Aug 31, 2006, by Matthew Perrone, Washington, D.C.
19. Star Bulletin, Aug 17, 2006, by Rod Thompson, Hilo, HI.
20. Muskegon Chronicle, Sep 2, 2006, by Jeff Alexander and Terry Judd, Muskegon, MI.
21. Daily Telegraph, Sep 3, 2006, by Michael Hirst and Clancy Chassay, London, England, UK.
22. The Sunday Times, Sep 3, 2006, by Uzi Mahnaimi, Tel Aviv & Sarah Baxter, New York.
23. The Guardian, Sep 16, 2006, by John Hooper, Rome & Luke Harding, Berlin.
24. History of the Illuminati, by Myron C. Fagan, two cassette tapes available from Last Trumpet Min.
25. The Courier-Mail, Jul 16, 2006, by Kathleen Noonan, Townsville, Queensland, Australia.
26. Traverse City Record Eagle, Jun 20, 2006, page 6 A, Traverse City, MI.
27. This is London, Sep 16, 2006, from the Evening Standard, London, England, UK.
28. Wal-Mart Official Advertisement, Jun 18, 2006.
29. Earth Changes TV, Sep 10, 2006, by Mitch Battros, www.earthchangestv.com.
30. Ibid.
31. U.S. Geological Survey, Sep 10, 2006, Denver, CO.
<http://www.lasttrumpetministries.org/> Takaisin