"90 Minuuttia taivaassa"

Olen saanut lukuisia sähköposteja ja kyselyitä koskien Don Piper'in bestseller-kirjaa "90 Minutes in Heaven." Ovatko sellaiset kokemukset oikeita? Kun joku kuolee, niin onko jokin Raamatun jae, joka sanoo, että voi käydä taivaassa (tai helvetissä) ja palata kertomaan siitä maailmalle?


Piper on vilpitön ja rakastaa Jumalaa. Hän näyttää uskovan kokeneensa Taivaan ja että Jumala on kutsunut hänet kertomaan kokemuksestaan. Hän on vaikuttanut suureen määrään ihmisiä, koska kirjaa on myyty yli 500 000 kpl. Minä uskon, että hän haluaa rohkaista kristittyjä. Hän sanoo: "Koska pystyin kokemaan Taivaan, pystyin valmistautumaan siihen ja nyt minä valmistan sinua."


Vuosien saatossa monet ovat väittäneet, että heillä on ollut samanlaisia kokemuksia johtuen osaksi siitä, että "kokemuskristillisyys" on niin suosittua. Minun on kysyttävä: "Mitä vikaa oli siinä vanhanaikaisessa uskonnossa, jossa vain tutkittiin Jumalan Sanaa eikä menty sen yli?" Emme tarvinneet yliluonnollisia tapauksia? Raamattu pysyi pystyssä yksinkin." Me osasimme ikävöidä ja odottaa Taivasta, vaikka kaikki, mitä siitä tiesimme, tulee Raamatusta.


Jumala haluaa, että ikävöimme Taivasta, mutta vain jos haluamme Taivaan, niin voimme olla Hänen kanssansa. Piper ei edes "nähnyt" Taivasta. Hän näki vain ulkopuolen, mutta toiset ovat käyneet Taivaassa kuoleman kokemuksissa, tai heidät vietiin Taivaaseen keskustelemaan Paavalin tai Jeesuksen kanssa. Pakene sellaista.


Tiedämme Raamatusta, että on ollut muutamia, jotka ovat nähneet Taivaan, mutta Stefanus, Paavali ja Johannes olivat elossa, kun heille annettiin välähdys Taivaan ihanuudesta. Don Piper'in oli kuoltava saadakseen tämän kokemuksen, kuten on ollut monien kohdalla ennen häntä viime vuosikymmeninä. Heidän oli kuoltava ja sitten tultava takaisin elämään kuten Piper'inkin.


Tämän luontoisten kirjojen ongelma on, että ne kalvavat Raamatun auktoriteettia. Raamattu opettaa, että "hän on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut." (Hepr. 1:2) Sanan puhunut aikamuoto todistaa ilmoituksesta, joka on täydellinen ja lopullinen. Kaikki, mitä tiedämme Taivaasta ja helvetistä tämän elämän aikana ja tässä ajassa, on sisällytetty Raamattuun.


Taivaan kuvauksen jälkeen siinä on vain vähän lisäpohdintaa paratiisista. Siinä on vain vähän pyrkimystä kuvailla, kuinka kirjoittajan elämä ja näkökulma Raamattuun on muuttunut hänen kokemuksensa vuoksi. Siinä on vain vähän vuorovaikutusta Raamatun kanssa. Siinä on vain vähän evankeliumia. Silti kirjaa on myyty puoli miljoonaa kappaletta. Voisiko se olla kokemus "korvasyyhyyn"?


Eräs toinen tunnettu kristillinen johtaja väittää menneensä taivaaseen ja että Jeesus lähetti hänet takaisin kertomaan ihmisille, että Hän on tulossa takaisin. Tämä ei ollut kuoleman läheisyyden kokemus, vaan todellinen matka taivaaseen, vaikka hän ei tiennyt oliko ruumiissaan, vai siitä poissa. Suuri "vaaleahiuksinen" enkeli sisältyi hänen kokemukseensa.


Useimmat näistä kirjoista väittävät jakavansa uusia ilmoituksia seurakunnalle. Sellaisina nämä kirjat pitäisi hyljätä. Ne eivät opeta ainoastaan Raamatun ylittäviä ideoita, vaan ne opettavat epäraamatullisia ideoita, toiset pahempia kuin toiset. Siten ne johtavat ihmisiä harhaan siitä riippumatta, kuinka jalo ja todentuntuinen syy niiden kirjoittamiseen onkaan, kuten saada ihmisiä uskomaan Herran pikaiseen paluuseen tai tekemään parannusta.


Raamattu maalaa Taivaasta kunniakkaan kuvan. Minulla ei ole mitään halua kuunnella jotakuta, jonka väitetään vierailleen tuossa taivaallisessa paikassa, vaikka hän olisikin keskustellut siellä tärkeiden ihmisten kanssa! Voin tutkia useita Raamatun jakeita ja palauttaa mieleeni sekunnin miljoonasosassa, etten ole tämän maan kansalainen, vaan Taivaan. Kenenkään ei tarvitse valmistaa minulle tietä omilla kuvauksillaan ja kokemuksillaan!


Lisälukemista aiheesta: Pastori Bob DeWaay'n kommentaari:

http://cicministry.org/commentary/issue54.htm

http://www.challies.com/archives/001806.php


Takaisin