Tulosperusteinen uskonto: tarkoituksella aikaansaatu luopumus

Osa 8: Leikkimässä seurakuntaa numeroiden mukaan (6/11)

Mac Dominick


Vuonna 1996, vain 12% kansakunnan kirkoista saivat asiakkaikseen puolet amerikkalaisista kirkossa kävijöistä, [1] ja mega-kirkko -ilmiö jatkaa kasvuaan kohti korkeuksia. Tälle ilmiölle on olemassa monia syitä, mutta suurelta osin tämä megakirkkojen kasvu perustuu siihen että sen jäsenet jakavat organisaation joka pursuu ja on esimerkki silmin nähtävästä menestyksestä. Vaikka näillä kirkoilla on oikeasti hyvin myönteinen vaikutus yhteisöihinsä, ja ne nähdään "pakopaikkana" uuden vuosituhannen moraalisen rappion keskellä, täytyy tehdä uudestaan tämä sama kysymys -- takaako tämä silminnähtävä menestys että tämä uskonnollinen organisaatio on Jumalan hyväksymä? Edelleen, millainen organisaatio on sellainen jonka Jumala hyväksyy? Rehellinen vastaus näihin kysymyksiin on, että tämä riippuu yksin kuuliaisuudesta oppiin joka on kerrottu Jumalan Sanassa; ja looginen johtopäätös on, että jokainen kasvava kirkko tai uskonnollinen järjestö joka poikkeaa Raamatun ohjeista, kokee kasvua joka perustuu pelkästään samoihin konsepteihin joita hyödyntää mikä tahansa kasvava sekulaari korporaatio. Uuden paradigman perspektiivistä, näiden maallisten konseptien sulautuminen seurakunnan toimintoihin tunnetaan nimellä "uusi ajattelutapa".


Huomattava Uuden paradigman pastori antoi täydellisen esimerkin uudesta ajattelutavasta kun hän lausui: "Niiden jotka yrittävät olla Uuden Testamentin seurakuntia, täytyy elää sen periaatteiden mukaan, ei jäljentämällä yksityiskohtia." [2] Mitä tarkoittavat sanat "periaate" ja "yksityiskohdat"? Hänen määritelmänsä selveni kun hän sanoi: "Meillä on liiketoimena Jumalan valtakunnan rakentaminen." [3] Perustuen näihin kahteen lausuntoon, voidaan vain olettaa hänen tarkoittavan, että seurakunnan täytyy säilyttää uskon fundamentalistiset opinkappaleet mutta hylätä ohjeet jotka on annettu Korinttolaiskirjeessä ja Timoteuskirjeessä, ja sen sijaan suosia liiketoimintaan perustuvia markkinointiperiaatteita joista on keskusteltu säännössä numero 1. Tämän lähestymistavan ongelma on se yksinkertainen tosiasia että Jumalan Sanan menetelmiä ei voi hylätä ja säilyttää opin puhtautta samaan aikaan. Kuten aikaisemmassa kappaleessa on kerrottu, Jumalan työ täytyy suorittaa Jumalan tavalla. Kun ihmisten menetelmät on otettu käyttöön, Jumalan Sanan suhteen on tehty kompromissi, ja yksi kompromissi johtaa toiseen kunnes todellinen kristinusko lakkaa olemasta. Tämä on tulosperusteisen uskonnon huipentuma.


Totuus on, että useimmat mega-kirkot väittävät olevansa "ylpeästi evankelisia (täytyy panna merkille että termin 'evankelinen' sateenvarjon alla asustaa monenlaisia ei-tunnustuksellisia, puolitunnustuksellisia, konservatiivisia, karismaattisia ja itsenäisiä seurakuntia). Mutta... vain harvoin fundamentalistisia". [4] Tämä kaikkein perusteellisin lausunto opillisesta sijainnista vahvistetaan tällä kuvauksella: "...he ottavat Raamatun hyvin vakavasti, vaikka eivät aina kirjaimellisesti." [5] Suoraan sanoen, Lucifer ja hänen enkelinsä ottavat Raamatun hyvin vakavasti, mutta on olemassa "suuri juopa" joka erottaa kirjaimellisen virheettömyyden tai kirjaimellisen Jumalan Sanan tulkinnan siitä että pelkästään "otetaan Raamattu vakavasti". Tämä vähemmän-kuin-kirjaimellinen näkemys JUmalan Sanasta vie monet "evankelisen" viittaan pukeutuneet suuntaan jossa edelleen laajennetaan aukkoa välillä niiden kirkkojen jotka säilyttävät totuuden ja niiden jotka yksinkertaisesti pelaavat kirkkopeliä.


Tällainen suunta on ilmeinen aikaisemmin mainitussa lausunnossa jonka eräs mega-kirkon pastori sanoi: "Meillä on liiketoimena 'Jumalan valtakunnan' rakentaminen." [6] Vaikka tämä lausunto saattaa ensikäteen kuulostaa ihan kelvolliselta (ja tämän pastorin aikeet saattavat olla kunniallisia -- Jumala on hänen tuomarinsa tässä tapauksessa), tällaisessa filosofiassa on salakavala, kaksinkertainen erhe:


1. "Meillä on liiketoimena..."


Tämän lauseen olennaisin asia kerrottiin säännössä 2. Monet megakirkkojen pastorit näkevät itsensä yrityksen toimitusjohtajina, ja tällaista kirkkoa johdetaan kuten maallista korporaatiota. Teksasilainen liikemies Bob Buford, Leadership Networkista on sekaantunut läheisesti Uuden paradigman seurakuntaliikkeen liiketoiminta-puoleen. Hänen organisaationsa on sulauttanut bisnes-expertti Peter Druckerin filosofioita seurakunnan kasvu -malleihin. Drucker uskoo että seurakuntien täytyy tehdä seuraavat kysymykset:

 1. Mikä on meidän liiketoimintamme?

 2. Kuka on meidän asiakkaamme?

 3. Mikä on meidän asiakkaamme arvomaailma? [7]

Nämä kysymykset muodostavat pohja-filosofian aiheelle "ottaa osaa bisnekseen rakentaa 'Jumalan valtakuntaa'". Kuten me kerroimme aikaisemmin, tämä filosofia tulee kasvun myötä -- sillä kasvun myötä tulee suurempi taloudellinen taakka ja velvollisuus -- mainitsematta painetta aikaansaada lisää kasvua. Siksi, tämän mega-kirkon pastorin, joka pelaa Uuden paradigman kirkkopeliä, täytyy muuttaa asennettaan, eli hengellisestä johtajasta -- jonka ensisijainen päämäärä oli uskollisuus Jumalan Sanaa kohtaan -- helpottajaksi ja toimitusjohtajaksi jonka ensisijainen päämäärä on määrällinen ja taloudellinen kasvu.


2. "...'Jumalan valtakunnan' rakentaminen."

 • Useimmilla kristityillä ei ole aavistustakaan mihin "Jumalan valtakunta" johtaa ja vielä vähemmän kuinka "rakentaa se". Tämä on seurausta siitä tosiasiasta että Roomalaiskatolinen kirkko väittää olevansa Jumalan valtakunta maan päällä ja Paavi "Kristuksen sijainen" sen johtajana. Tämä tulee ajatuksesta että juutalaiset menettivät oikeutensa luvattuun juutalaiseen valtakuntaan kun he ristiinnaulitsivat Jeesuksen Kristuksen, ja seurakunta korvasi heidän paikkansa tämän "valtakunnan" perillisinä. Kuitenkin, tämä oppi ei ainoastaan ole sellainen jonka Jumalan Sana jättää vahvistamatta, vaan se myös osoitetaan vääräksi profeetallisissa Kirjoituksissa. Myöhemmin, se että protestanttinen reformaatio omaksui monet monet Roomalaiskatolisen kirkon virheelliset opetukset, iskosti mieleen ajatuksen seurakunnasta "Jumalan valtakuntana" tai että kristittyjen tehtävänä on "Jumalan valtakunnan rakentaminen". Tämä opetus kaikuu jokaisen harhaanjohdetun seurakuntalaisen ajatuksissa, joita on jokaisessa kirkkokunnassa.

 • Tätä "valtakunnan termonilogiaa" on elvytetty viime vuosina karismaatikkojen kuten Jack Hayfordin ja Pat Robertsonin myötä. Nämä ovat Dominion teologian kaksi johtohahmoa. Tämä terminologia on soluttautunut seurakuntiin kautta "kristillisten" kirjakauppojen, TBN:n, 700 Clubin, sekä "ylistyskuorojen" kuten Majesty, joka laulaa joka sunnuntai fundamentalistisissa, muuten Raamattuun pitäytyvissä seurakunnissa.

 • Jumalan Sana puhuu kahdesta "valtakunnasta": Ensimmäinen on ikuinen "Jumalan valtakunta" tai "Taivasten valtakunta" (näitä termejä käytetään ristiin) jossa on ikuinen Jumalan taivaallinen valtaistuin. Tämä valtakunta on jo paikallaan (olemassa) eikä Jumala tarvitse kenenkään ihmisen apua sen rakentamiseksi.

 • Toinen "valtakunta" on "Milleniaalinen valtakunta" jota johtaa Jeesus Kristus toisessa tulemuksessaan. Se on tämä valtakunta jossa Jumala täyttää lupauksensa Israelin patriarkoille sekä palvelijalleen Daavidille. Ylöstemmatun ja kirkastetun seurakunnan kautta joka on mukana tässä valtakunnassa, tätä 1000-vuotista valtakuntaa ei "rakenneta" ennen Kristuksen toista tulemista.

 • Jumalan Sana ei opeta että seurakunta hallitsisi maailmaa teokraattisesti ennen Kristuksen tulemusta kuten Valtakunanteologia väittää.

Tämän vuoksi, jokainen joka antaa lausunnon "meillä on liiketoimena Jumalan valtakunnan rakentaminen" ei ainoastaan osoita ymmärryksen puutetta Jumalan Sanaa kohtaan lankeamalla virheelliseen roomalaiskatoliseen Valtakunnanteologiaan, vaan pelaa myös Uuden paradigman kirkkopeliä. Tämä lausunto käytännöllisesti katsoen tekee yhteenvedon Uuden paradigman kirkkopelin säännöistä 1-3, ja vie osanottajat pelin seuraavalle tasolle -- sääntöihin 4-5.

Sääntö 4

"Älä koskaan kritisoi sitä mitä Jumala siunaa"

Tämä sääntö perustuu kahteen olettamukseen:

 1. KASVU = SIUNAUS.

 2. KRISTITTYJEN EI PITÄISI ARVOSTELLA UUDEN EVANKELISUUDEN MENETELMIÄ TAI LIIKKEITÄ.

Sitten kun joku tekee tämän ensimmäisen oletuksen KASVU = SIUNAUS, hän avaa itsensä kaikkein kauhistuttavimmille johtopäätöksille. Esimerkiksi, Dallas Baptist Association, mainostaessaan "Church Transition Konferenssia" julisti seuraavaa:

 • "40.000 ihmistä syntyy uudesti joka päivä Latinalaisessa Amerikassa

 • 70.000 ihmistä syntyy uudesti joka päivä Kiinassa

 • Historian suurimmat kristilliset seurakunnat rakennetaan tänään

 • Kokonaiset kansakunnat kokevat herätystä

 • Ympäri maailman, seurakuntien johtajat näkevät uutta unta kuinka hoitaa seurakuntaa (=how to do church)." [9]

Tämä mainostaminen on yritys myydä ajatus että on tullut aika ryhtyä asian kannattajaksi ja muuttaa sinun seurakuntasi perinteisestä, eristäytyneestä asemastaan Uuden paradigman malliseksi, sillä Jumala siunaa uuden unelman kuinka hoitaa seurakuntaa , numeroin jotka tuovat herätyksen kokonaisille kansakunnille! Nyt, kuka oikeamielinen ei haluaisi ottaa vastaan tätä ylitsevuotavaa Jumalan siunausta? Millainen kristitty ei haluaisi nähdä tuhansien kääntyvän Kristuksen puoleen? Millainen pastori ei haluaisi nähdä seurakuntansa olevan eräs suurimmista kristikunnan historiassa? Näiden kysymysten lisäksi, täytyy olla hyvin, hyvin huolellinen ettei vahingossakaan arvostelisi tällaista menestystä, sillä tällainen arvosteleva henki on samaa kuin arvostelisi ylitsevuotavaa Jumalan Henkeä.


Tämän lisäksi, jos joku tekee johtopäätöksen että KASVU = SIUNAUS, looginen johtopäätös on että EI KASVUA = KIROUS. Perustuen tähän johtopäätökseen että paikallaan pysyminen on seurausta Jumalan kirouksesta joka on annettu tälle ministeriölle, on ollut olemassa tuhansia pastoreita ja lähetystyöntekijöitä jotka tekivät työtään uskollisesti vuosikausia näkemättä työnsä hedelmää, ja he olivat epäilemättä Jumalan kiroamia. Voisiko tämä olla totta? Jos numeerinen kasvu on perusta Jumalan siunauksille, niin eivätkö Roomalaiskatolinen kirkko ja Mormonikirkko ole kaksi kaikkein siunatuinta organisaatiota? Tarkoittaako tämä että mikä tahansa vähäinen työ on yhtä kuin täydellinen epäonnistuminen JUmalan silmissä? Täytyykö jokaisen leikkiä kirkkoa numeroilla tai ottaa riski joutua Jumalan kirouksen alle? Uneksivatko kaikki todelliset Jumalan pastorit tätä "uutta unelmaa"? Mistä tämä uusi unelma on lähtöisin? Onko tämä "unelma" seurausta Jumalan Pyhän Hengen johdatuksesta vai pelkkä markkinointikikka?


Siinä kun kaikki nämä kysymykset ansaitsisivat vastauksen, täytyy ensin tehdä muita kysymyksiä: Mistä tämä Dallas Baptist Association sai tämän informaationsa? Ovatko nämä luvut "Kristuksen puoleen kääntyneistä" tulleet Raamattuun uskovilta seurakunnilta vai karismaattisilta tietotoimistoilta? Karismaattisilla ministeriöillä on pitkä historia väitteissään suurista herätyksistä Kolmannen maailman maissa stadionien oltua täpötäynnä ihmisiä jotka toivovat fyysistä parantumista tai näkevänsä jonkin muun yliluonnollisen merkin. Juuri näin oli asia muutama vuosi sitten Brasiliassa. Lähteiden kuten PTL ja TBN mukaan, Brasiliassa oli suuri herätys, mutta kontaktit todellisiin Raamattuun uskoviin lähetystyöntekijöihin tässä maassa paljastivat että tämä oli täydellistä valhetta. Sama epäilys täytyy heittää Dallas Baptist Associationin antamiin lukuihin, eikä kukaan voisi hyvällä omallatunnolla antaa ansiota Uuden paradigman menetelmille yhdestäkään todellisesta herätyksestä -- sillä, on valtava ero todellisen herätyksen ja Madison Avenuen markkinointi-menetelmien antaman määrällisen tuloksen välillä.


Täten, DBA on valanut perustuksen, että jokainen joka arvostelee tätä "Church Transitions Seminaaria", luokitellaan toisinajattelijaksi arvostellessaan ylitsevuotavaa Pyhää Henkeä. Nämä luvut ovat todella vakuuttavia, ja todisteet niin vakuuttavia, joten miksi kukaan edes ajattelisi olevansa kriittinen tällaista liikettä kohtaan? Jotta asiasta saisi paremman ymmärryksen, sitä pitäisi tutkia lähemmin. Seuraavassa on Uuden paradigman johtajien antamat ohjeet kuinka muuttaa seurakuntaa:

 1. Tee mitä tahansa saavuttaaksesi ihmiset kristukselle. [11]

 2. Unohda henkilökohtaiset mieltymykset saavuttaaksesi kadotetut. [12]

 3. Keskity pragmaattisiin, mitattaviin päämääriin mieluummin kuin akateemisiin päämääriin. [13]

 4. Keskity kokemuksiin. [14]

Jokainen näistä kohdista täytyy esitellä lyhyesti jotta ymmärtäisi Uuden paradigman ajattelun suunnan.

1. Tee mitä tahansa saavuttaaksesi ihmiset Kristukselle

Tämä ensimmäinen ohje kuulostaa hyvin hurskaalta ja hengelliseltä. Ottamalla tämän lausunnon nimellisarvostaan; monet, jolleivät useimmat tämän kirjoituksen lukijat olisivat samaa mieltä että tällaiset evankelisoinnin pyrkimykset ovat välttämättömiä kunhan vain muuten pitäydytään Raamatussa. Kuitenkin, täytyy muistaa tämän lausunnon asiayhteys. Se pitäisi lukea niin että "pitäisi tehdä kaikki mahdollinen jotta saataisiin sinun kohdemarkkinasi tuotua Kristukselle". Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti seiä että seurakunnan tarvitsee:


A. Tehdä kaikki tarpeellinen markkinointitutkimus jotta tunnistettaisiin markkinoiden tarpeet ja halut.


B. Kehittää systemaattinen suunnitelma vedota noihin tarpeisiin ja haluihin.


C. Antaa kohdemarkkinoille mitä se kaipaa.


D. Lukea, kääntää ja sopeutua kohdemarkkinoiden kulttuuriin.


E. Sitten kun tähtäimessä olevat yksilöt ovat sisällä kirkkorakennuksessa, manipuloida heidät siihen pisteeseen jossa vastaanotetaan Kristuksen Evankeliumi.


Näiden konseptien eroavaisuuden Jumalan Sanan periaatteisiin pitäisi saada jokaisen Jumalan lapsen tuntemaan kauhua. Tämä havainnollistaa, kuitenkin, muutoksen "vanhan ajan uskonnosta" tulosperusteiseen uskontoon.

2. Unohda henkilökohtaiset mieltymykset saavuttaaksesi kadotetut.

Taas kerran, tämä lausunto täytyy nähdä oikeassa asiayhteydessään. Esimerkiksi:


A. Mieltymys perinteisen jumalanpalvelustyylin ja kohdemarkkinoiden nykyaikaisen jumalanpalveluksen välillä.


B. Mieltymys traditionaalisten hymnien ja "ylistyskuorojen" välillä.


C. Mieltymys KJV:n ja modernien käännösten välillä.


D. Mieltymys kirkkokuoron ja "ylistysbändin" välillä.


E. Mieltymys saarnaamisen suoraan Jumalan Sanasta ja dramaattisten esitysten välillä.


F. Mieltymys etsiä jotta saavutettaisiin koko yhteisö ja mieltymys saavuttaa vain kohdemarkkinat välillä.


Näistä asioista keskustellaan uudestaan "säännössä 5", ja tämä luettelo voisi olla paljon laajempikin; mutta asia on tehty selväksi. Monet asiat koskien jumalanpalvelusta tai seurakunnan toimintaa ovat Uuden paradigman näkemyksen mukaan vain valintakysymyksiä. Tämä strategia hyökätä niitä vastaan jotka pitäytyvät Raamatussa saa seuraavanlaisen muodon: "Tämä on vain sinun mieltymyksesi, ja se haittaa Jumalan työtä."

3. Keskity pragmaattisiin, mitattaviin päämääriin mieluummin kuin akateemisiin päämääriin.

Keskittyminen pragmaattisiin päämääriin perustuu samaan kuin KASVU = SIUNAUS. Pragmaattisuus sanoo, että jos suunnitelma tai toiminta johtaa tehtävän menestykselliseen suorittamiseen, sen täytyy olla Jumalan tahdon mukainen sekä todiste Jumalan siunauksesta. Tämän lisäksi, jotta varmistettaisiin tuloksen toisinto, tämän prosessin täytyy lainata itseltään tarkat mittasuureet ja menettelytavat. Nämä suureet voivat perustua yhteydenottajien määrään, keräystuottoon, oheismateriaalin myyntiin tai seurakunnan mitattavaan kasvuun. Nämä mittasuureet ovat yhtäläisiä minkä tahansa sekulaarin yrityksen tilinpäätöksessä olevien lukujen tai kasvukäyrien kanssa. Tästä prosessista voidaan sitten esittää tiivistelmä kun tämä organisaatio suunnittelee päämääräänsä, tekee tutkimusta, panee alulle käyttökelpoisia suunnitelmia sekä toteuttaa suunnitelmia mitattujen tulosten kanssa. Tämä koko ohjelma on hyvin samankaltainen bisnesmallien kanssa kuten Statistical Process Control (SPC), ISO tai Total Quality Management (TQM, täydellinen laatujohtaminen). Avain tähän prosessiin tässä tapauksessa, kuitenkin, on korrelaatio ohjelman menestyksen ja sen välillä että Jumala ikäänkuin siunaa itse prosessin.


[Jatkuu...]Takaisin