Tulosperusteinen uskonto: tarkoituksella aikaansaatu luopumus

21. vuosisadan kirkon uranuurtajat (osa 3/4)

Mac Dominick

Helpottajat

Kautta ihmiskunnan historian, monet yksilöt ovat keksineet uusia ajatuksia kaikilla elämän alueilla. Jotkut ovat kehittäneet nämä ajatukset omalla tahdonvoimallaan ja toiset sattumalta tai ovat luovuttaneet ajatuksensa toisten kehiteltäväksi. Monissa tapauksissa, yksilöllä joka on keksinyt tämän suuren ajatuksen ei ole energiaa, rahaa tai kykyä kehitellä tätä ideaa eteenpäin. Toiset olivat hyvin tyytyväisiä antaessaan tämän idean toiselle jotta se kehiteltäisiin valmiiksi. Viimeksi mainittu on totta Uuden paradigman kirkon tapauksessa. Tämän liikkeen edeltäjät laskivat perustuksen suurelle filosofiselle kokeelle, liikkeen isät veivät eteenpäin tätä koetta intellektuaalisella tasolla, ja helpottajat toteuttivat (ja toteuttavat edelleen) näitä prinsiippejä (ideoita), jotka heidän edeltäjänsä kehittivät, makrokosmisella laajuudella julkisella areenalla. Siksi, kun tulevaisuus oivaltaa nopeuden jolla tämä liike kasvaa, nämä helpottajat tulevat hyvin tunnetuiksi ja suosituiksi tämän valmiiksi asti kehitetyn liikkeen suuren menestyksen myötä (erityisesti paikallisella tasolla). Koska tällä kuuluisuuksien listalla on niin monta nimeä, jokaista näistä ihmisistä käsitellään vain lyhyesti. Joistakin on kerrottu enemmän aikaisemmissa kappaleissa, ja toiset ilmaantuvat suhteellisen hämärästä. Kuitenkin, jokainen on esittänyt tai esittää merkittävää roolia tulosperusteisen uskonnon kehittymisessä.

Peter Wagner

Tri. Peter Wagner sai melkein arvonimen "Tulosperusteisen uskonnon isä", mutta hänen ansionsa jäivät jälkeen McGavranista ja Schullerista. Lisäksi, hän ei pidä itseään tällaisena suurmiehenä. Kuitenkin, Tri. Wagnerilla on joitakin hyvin merkittäviä arvonimiä:

  1. Hän on suorittanut useita tutkintoja Fullerin Teologisessa Seminaarissa.

  2. Hän palveli 28 vuotta Kirkon Kasvun professorina Fullerin Seminaarin "School of World Mission" -tiedekunnassa ja työskenteli Tri. Donald McGavranin kanssa.

  3. Hän oli "Karismaattisen liikkeen Kolmannen aallon" alullepanija (katso osa 5). Tämä pahamaineinen "Ihmeiden ja merkkien" liike alkoi 1980-luvun alkupuolella.

  4. Hän loi John Wimberin kanssa "Ihmeet, merkit ja seurakunnan kasvu" -tiedekunnan Fullerin Seminaariin.

  5. Kun tämä tiedekunta hajotettiin, Wagner ja Wimber muuttivat teoriansa käytäntöön. Wimber jätti Fullerin ja perusti karismaattisen Vineyard Christian Fellowship:in joka kasvoi 500 seurakunnan laajuiseksi maailmanlaajuisesti. Tästä Vineyard-liikkeestä nousi ekumeeninen PromiseKeepers organisaatio samoin kuin pahamaineinen "nauruherätys".

  6. Vuonna 1998, Wagner perusti Global Harvest Ministeriön sekä Wagner Leadership Instituutin. Tämä instituutti perustettiin tavoittamaan heidän tarpeensa jotka olivat "Uuden apostolisen reformaation" johtajia.

  7. Tämä Leadership Instituutti suosii Uuden paradigman opettajia joita ovat John Maxwell ja George Barna.

Kaikki ylläoleva varmasti nostaa Tri. Wagnerin Uuden paradigman listalle. Tri. Wagner täytyy myös nähdä tämän listan eturivin karismaattisena jäsenenä, ja hänen vaikutuksensa sekä yhteistyönsä muiden jäsenten kanssa on tehnyt mahdolliseksi sen että 21. vuosisadan evankelisuuden karismaattinen käsivarsi käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa tulosperusteisen uskonnon ajatusprosessissa.

Rick Warren

Koska Rick Warrenista on keskusteltu paljonkin tämän käsikirjoituksen aiemmissa osissa, hänelle uhrataan rajoitetusti tilaa tässä osassa. Kuitenkin, on joitakin avainkohtia jotka täytyy mainita tai toistaa tässä. Rick Warren on Uuden paradigman kirkon johtava "kiiltokuva". Warrenilla on tohtorin arvo Fullerin teologisesta seminaarista ja hän on Saddleback Community Kirkon pastori. Hänet tunnetaan parhaiten kirjoistaan "The Purpose-driven Church" ja "The Purpose-driven Life". Vaikka Saddleback Church on Southern Baptist Convention:in jäsen, nimeä "baptisti" hävetään koska sen julkinen käyttö saattaa luoda stigman joka pitää "etsijät" poissa jumalanpalveluksista. Lopuksi, Warren julistaa että Saddleback on "kirkko kirkottomille". Rick Warren on tehnyt enemmän kuin kukaan toinen yksilö, ei ainoastaan rakentaakseen Uuden paradigman seurakuntaa, vaan myös pyrkiessään muuttamaan kaiken evankelisuuden tulosperusteisen paradigman suuntaan.

Bill Hybels

Bill Hybels on Willow Creek Community Kirkon pastori Barringtonissa, Illinoisissa. Hybels asetetaan samalle tasolle Rick Warrenin kanssa Uuden paradigman kirkon johtajan roolissaan. Bill Hybels aloitti palvelustyönsä vuonna 1973 "Son City" -nimisen "Jeesus-friikki" nuorisoryhmän johtajana. Son Cityn lähestymistapa oli omaksua sen opiskelijakulttuurin ympäristö, musiikki ja sanoma jonka he pyrkivät tavoittamaan. Siksi, tämä ryhmä sopeutui yäydellisesti "College-ympäristöön" 1970-luvun alkuvuosina. He kuvasivat Jeesuksen "parrakkaana kapinallisena 2000 vuoden takaa". Son City kehitti pragmaattisen sunteen ohjelmansa ja opiskelijoiden antaman palautteen välille. [51]


Son Cityn menestyksen jälkeen, Hybels osallistui Robert Schullerin Leadership Konferenssiin Chrystal Katedraalissa. Hän otti vastaan Schullerin itsetunto-viestin ja muutti sen omaan "persoonallinen täyttymys" ja "käyttäjäystävällinen oppi" -muotoon. "Kirkoton Harry etsimässä täyttymystä" -keksintö on tuonut paljon myötätuntoa Willow Creekin psykologialle. G. A. Pritchardin mukaan, "terapia ja sen psykologinen runko on hyväksytty tarpeellisina työkaluina Willow Creekissä... Ja sillä on tapana kuvata psykologiset kategoriat raamatullisina periaatteina". [52]


Vuonna 1992, Hybels käynnisti Willow Creek Yhdistyksen kouluttaakseen muita Willow Creek -tyylisiä ministeriöitä. Tämä yhdistys kuvailee visiotaan www-sivullaan:

"Meidän ensisijainen halumme on inspiroida, varustaa ja rohkaista kristillisiä johtajia rakentamaan raamatullisesti toimivia seurakuntia jotka saavuttavat yhä suurempia määriä kirkottomia ihmisiä -- ei ainoastaan Willow Creek Associationin tai Willow Creek Community Kirkon keksintöjen kautta, vaan Jumalan antamien läpimurtojen avulla. Ja tämän Jumalaa kunnioittavan liikkeen avain-komponentti on tarjota strateginen visio ja käytännön koulutus."


"Yli 9.500 seurakuntaa ympäri maailman ovat osa Willow Creek Yhdistystä. Ja yksin viime vuonna, yli 100.000 paikallisten seurakuntien johtajaa, työntekijää ja vapaaehtoista -- jäsenkirkoista ja muista -- osallistuivat meidän konferensseihimme tai koulutustilaisuuksiin." [53]

Tästä on tulossa tuttu skenaario. Ne kirkot jotka onnistuivat kasvamaan megakirkoiksi kouluttavat tuhansia uusia pastoreita Uuden paradigman menetelmiin. Onnistuvatpa nämä uudet pastorit vuorollaan tai ei rakentamaan megakirkkoja; he tuovat tulosperusteisen opetuksen omiin seurakuntiinsa. Hybelsin rooli tässä liikkeessä antaa hänelle yksimielisen äänen Uuden paradigman kuuluisuuksien listalle.

Jerry Falwell

Tri. Jerry Falwell on kuuluisa pastori Thomas Road Baptistikirkosta Lynchburgista, Virginiasta. Hän on myös Liberty Universityn perustaja ja kansleri. Kuten tässä käsikirjoituksessa on aikaisemmin mainittu, Tri. Falwell oli Moral Majorityn perustaja jonka yleisö tuntee kiihkeänä fundamentalistina, ja hän ansaitsee arvostusta henkilökohtaisten luonteenpiirteidensä vuoksi joka on moitteeton jopa vihamielisen median silmissä. Vaikka Tri. Falwell edelleen kutsuu itseään fundamentalistiksi, monet (mukaanlukien kirjoittaja) on eri mieltä. Yli 25 vuoden ajan, hän on hiljalleen siirtynyt "vasemman laidan" fundamentalismista Uusien evankelisten leiriin. Tämä liike voidaan jäljittää siitä että hän hyväksyy nykyaikaisen kristillisen musiikin, hän tekee yhteistyötä monien Uusien evankelisten (mukaanlukien Billy Graham ja Tony Evans) kanssa, hänen puheistaan Liberty Universityn Kampuksella sekä Thomas Road Baptistikirkon liittymisestä Southern Baptist Conventioon. Tämä vasemmalle suuntautunut liike yksinään, liittäisi Tri. Falwellin samalle listalle Ockengan, Grahamin, McGavranin ja Schullerin kanssa. Kuitenkin, Tri. Falwell pääsi Uuden paradigman luetteloon yhdestä ainoasta syystä: Vuonna 2003, vuosittaisessa Liberty University Super Konferenssissa, Tri. Falwellin rahoittajat sallivat Tri. Warrenin istuttavan Tulosperusteisen uskonnon periaatteita yli 10.000 pastoriin ympäri maailman hänen "Purpose-driven" pastoreiden seminaarissaan.

Dan Southerland

Dan Southerland on Flamingo Road Kirkon pastori Fort Lauderdalessa, Floridassa. Hän on myös Church Transitions Inc:n perustaja ja kirjan "Transitioning, Leading Your Church Trough Change" (= "Muuttaminen, kirkkosi johtaminen muutoksen läpi") kirjoittaja. Hän hyödynsi kokemuksiaanjotka hän sai muuttaessaan Flamingo Roadin 300 jäsenen perinteisestä kirkosta 2.000 jäsenen Uuden paradigman kirkoksi. Hänen kirjansa painottaa, että Jumalan vision Kirkosta pitäisi kulkeutua pastorin kautta seurakunnan jäseniin. Hän painottaa myös että pastorin visio seurakunnan kasvusta on myös Jumalan visio. Tämän lisäksi, Pastori Southerlandilla on sama matala mielipide Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta kuin Rick Warrenillakin. Hän kertoo kirjassaan, että Jeesus piti tauon solmiessaan ruoskan jolla ajaa rahanvaihtajat pois temppelistä, "luultavasti jotta Hänellä olisi aikaa rauhoittua ja valita sanansa". [54] Tämän kirjoittajan mielestä Jumalan ei tarvitse pitää taukoa rauhoittuakseen ja valitakseen sanansa. Miksi kukaan edes olettaisi että maailmankaikkeuden Luojan tarvitsisi koskaan "rauhoittua", ja eikö kaikkivaltias Jumala olisi valinnut sanansa jo ikuisuuksia sitten? Southerlandin lausunnot alentavat Jeesuksen Kristuksen pyhän hahmon syntisen ihmisen tasolle. Pitäisikö yksilön, jolla on tällainen näkemys Jeesuksesta Kristuksesta, opettaa ketään toista kristittyä minkään uskonnollisen aiheen osalta? Vielä, hän matkustaa paljon ja pitää Seurakunnan muutos -seminaarejaan sadoissa kirkoissa ympäri maata, ja varmasti hän on ansainnut paikkansa tällä Uuden paradigman kuluisuuksien listalla.

Bob Buford

Bob Buford on Buford Television Inc:n eläkkeellä oleva toimitusjohtaja. Päästyään eläkkeelle, hän on keskittänyt energiansa ja resurssinsa tehtävään muuttaa "Amerikan kirkon piilossa oleva energia aktiiviseksi energiaksi". Sitten Buford Leadership Networkin, yksityisen säätiön jonka tehtävä ja arvomaailma on tällainen:

"Leadership Networkin tehtävä on lisätä 21. vuosisadan seurakunnan näkyvyyttä. Me uskomme että 21. vuosisadan kirkon näkyvyys-paradigma vaatii uusien työkalujen ja resurssien kehittämistä samoin kuin uudenlaisen johtajan rakentamista 21. vuosisadan kirkkoon. Tämä uusi paradigma ei ole keskittynyt teologiaan, vaan pikemminkin se on keskittynyt rakenteeseen, organisaatioon sekä muutokseen institutionaalisuuteen (laitokseen) perustuvasta kirkosta tehtäväjohtoiseen seurakuntaan. Me arvostamme keksintöjä jotka johtavat tuloksiin ja toimimme seurakunnan johtajoen kanssa joilla on Valtakunta tähtäimessään. Me arvostamme sitä että näemme hedelmiä toisten ihmisten istuttamissa puissa..." [55]

Herra Buford on myös Peter F. Drucker -säätiön johtokunnan puhemies. Lyhyesti, Bob Buford ja organisaatioidensa palvelijat ovat putkia joita pitkin raha virtaa Uuden paradigman kirkoille. Koska tästä asiasta keskustellaan enemmän seuraavassa osiossa, tässä vaiheessa täytyy tehdä vain yksi huomautus: Bob Buford on ansainnut paikkansa Uuden paradigman kuuluisuuksien listalla kanavoimalla Uuden paradigman kirkoille ei ainoastaan välttämättömiä taloudellisia resursseja vaan myös organisaatiollisia strategoiota.

John Maxwell

John Maxwell, kuten Rick Warren, omaa teologian tohtorin arvonimen Fullerin teologisesta seminaarista. Maxwell on entinen pastori Skyline Community Kirkosta, San Diegosta, Kaliforniasta, mutta nykyään hän on Northpoint Community Kirkon huomattava jäsen Atlantassa, Georgiassa. Maxwell jätti palvelustyön perustaakseen seurakuntien konsulttifirman nimeltään "Injoy Ministries". Injoy on jaettu kolmeen alaosastoon jonka asiakaspiiri vaihtelee monikansallisten yhtiöiden entisistä markkinointipäälliköistä karismaattisiin pastoreihin ja lähetystyöntekijöihin. Maxwell on myös osallistunut opettajana Robert Schullerin Leadership Konferenssiin sekä Peter Wagnerin Leadership Instituuttiin. Injoyn konsultointi-osasto tarjoaa täydellisen ohjelman seurakunnalle joka lupaa viisinkertaisen voiton investoinneille -- kirjoittajan entiselle seurakunnalle Injoy lupasi 300.000 dollarin voiton 50.000 investoinnista. Maxwell pääsee Uuden paradigman listalle pyrkimyksistään rakentaa uusia megakirkkoja yhdistämällä ovelia markkinointitekniikoita juuri sen verran Raamattuun nojautuen että koko ohjelma näyttää hengelliseltä. Injoy on vain yksi monista tällaisista organisaatioista, mutta se on kaikkein huomattavin näistä "ministeriöistä" jotka tarjoavat keinoja rakentaa Uuden paradigman kirkkoa.

Carl F. George

Carl F. George johtaa Charles E. Fullerin Evankelisuuden Instituuttia sekä Church Growth:ia, ja hän on myös Kirkon kasvun professorina Fullerin teologisessa seminaarissa. Hän on pappi jolla on akateeminen intressi sosiaalipsykologiaan, systeemisuunnitteluun, johtajien ja organisaatioiden kehittämiseen sekä Raamattu-opintoihin. Hän myös johtaa pastoreiden koulutustilaisuuksia ja valitsee johtajat moniin uskontokuntiin. Tämän lisäksi, hän palvelee konsulttina paikallisille seurakunnille sekä seurakuntayhtymille maailmanlaajuisesti.


Kokeneena seurakuntien pystyttäjänä, pastorina, koulun rehtorina ja luennoitsijana, hän on monien seurakunnan kasvua koskevien kirjojen kirjoittaja, ja mikä vielä merkittävämpää, menetelmien joissa hyödynnetään pienryhmien käyttöä. Näiden pienryhmä-opintojen kautta, George on vastuussa niin kutsuttujen Meta-kirkkojen kehittymisestä. Hän on jakanut Meta-kirkko -oppinsa tuhansien seurakuntien johtajien kanssa.

"Seurakuntien analysaattorina, hän on tiivistänyt tehokkaiden, kasvavien seurakuntien periaatteet ja näyttänyt kuinka näitä voidaan soveltaa uudistamalla seurakuntia kaikkialla. Tällä hetkellä hän soveltuu uuden sukupolven opetusmenetelmiä hyödyntäen Tutored Video Instruction (TVI) -menetelmää, Structured Interviews for Debriefing -menetelmää sekä uutta Streamlined Coaching metodia auttaakseen ammattimaista henkilökuntaa oppimaan kuinka jakaa palvelustyötä tehokkaasti maallikko-johtajien kanssa ja näin korottaa pastorin huolenpito- ja evankelioimistehtävää paikallisissa seurakunnissa." [56]

Lee Strobel

Entinen ateisti Lee Strobel on palkittu kirjailija ja pastori Saddleback Community Kirkossa. Hän puhuu säännöllisesti 15.000 ihmisen joukolle Saddlebackissa. Strobel oli ennen Willow Creek Community Kirkon pastori jossa hän puhui säännöllisesti 17.000 etsijälle ja kristitylle jotka vierailivat siellä joka viikonloppu. "Opiskeltuaan oikeustiedettä Yalessa, Lee oli Chicago Tribunen toimittaja ennen kääntymistään vuonna 1981. Hän on kirjoittanut kaksi kultamitalin voittanutta kirjaa: 'Inside the Mind of Unchurched Harry & Mary' sekä 'The Case for Christ' joka oli ensimmäisellä sijalla kristillisellä best seller listalla. Hän on Willow Creek Associationin johtokunnan jäsen." [57]


Strobelin elämäkerta antaa hänelle paikan Uuden paradigman kuuluisuuksien listalla. Hän on palvellut sekä Willow Crekissä että Saddlebackissa. Hän on johtava Uuden paradigman ajatuksia ilmaissut kirjailija. Lopuksi, hän on edelleen Willow Creek Yhdistyksen hallituksen jäsen. Strobel, muiden aiemmin mainittujen henkilöiden kanssa, on ansainnut paikkansa Uuden paradigman kuuluisuuksien listalla perustuen hänen vaikutusvaltaansa tuhansien Tulosperusteisen uskonnon jäsenten keskuudessa.


[Jatkuu...]Takaisin