Rakentamassa Baabelin tornia - Päämäärätietoisen seurakunnan pimeä puoli Osa 1

Luku 1: Valon enkeli

Mac Dominick


Jokaisen menneen sukupolven ihmiset ovat omaksuneet käsityksen että heidän aikansa olisi ihmiskunnan historian käännekohta, ja omalla tavallaan, he kaikki ovat olleet oikeassa tässä arviossaan. Tämä konsepti ei sovellu ainoastaan sekulaariin yhteiskuntaan ja inhimilliseen elämään yleisesti, vaan myös maailman väestön tiettyihin segmentteihin; eikä nykyisin elävä väestö ole poikkeus uskossa omaan erityisasemaansa. Liittyen tähän käsikirjoitukseen, maailman okkultistiset ja kristilliset väestöt ovat molemmat tietoisia siitä että ihmiskunta kokee jonkinlaisen "aikakauden vaihdoksen" ja heillä on tunne pian tapahtuvasta muutoksesta.


Hyvänä esimerkkinä tästä on Tri. Jean Houstonin pitämä puhe että juuri tämä sukupolvi päättää siitä että kasvaako ihmisrotu uudelle tietoisuuden tasolle vai tuhoaako itsensä. Hän lausui:

"Kaikki kulttuurit ajattelivat että heidän kulttuurinsa olisi 'se". He olivat väärässä, tämä on 'se' -- tällä historian hetkellä -- tämä suuri 'vedenjakaja'... Kaikki on paikoillaan valmiina hyppyyn... Me elämme ladatun ajan huumaa, jolloin sillä mitä sinä tai minä teen on suurta merkitystä..." [1]

Tri. Houston jatkoi puhumalla "koko järjestelmän muutoksesta planetaariseen yhteisöön". Hänen määritelmänsä planetaarisesta yhteisöstä on yksinkertainen: se perustuu epäitsenäiseen, keskitettyyn sosialidemokratiaan joka kattaa koko ihmiskunnan jonka kollektiivinen tietoisuus laajenee siihen pisteeseen että jokainen yksilö tajuaa että hän on, itse asiassa, 'jumala'. Juuri tämä mielenlaatu ja mantra vallitsee pakanismissa, wiccalaisuudessa, new agessa, sekä muissa maa-keskeisissä uskonnoissa joista "okkultistinen maailma" koostuu.


Sateenkaaren toisessa päässä, seurakuntien jäsenet ovat vakuuttuneita että tämä aika on käänteentekevä hetki ihmiskunnan historiassa. Ne joilla on dispensdationaalinen teologia, eli pitävät kiinni Raamatun kirjaimellisesta tulkinnasta uskovat että "ajan loppu" johon liittyy seurakunnan ylöstempaus, antikristus ja sitä seuraava Toinen tuleminen on hyvin lähellä. Lisäksi, tapahtumat jotka nähdään ilmiselvänä Raamatun profetioiden täyttymyksenä joka alkoi vuonna 1948 Israelin perustamisena, jatkavat toteutumistaan.


Liittyvänä näihin teologisiin kehyksiin on myös sen asian tunnustaminen että Jeesuksen Kristuksen seurakunta kokee parhaillaan suurta muutosta pois isien ja esi-isien "vanhan ajan uskonnosta". Tämä muutos ei ole pieni asia, vaan suuri muutos joka uhkaa muuttaa Kristinuskon lopullisesti. Traagisesti, jos tämä muutos jatkuu, se luo uuden "hybridi-Kristinuskon" jolla on vain vähän yhteistä "isiemme uskon" tai Uudessa Testamentissa kuvatun seurakunnan kanssa. Tämä uusi hybridi on itse asiassa "väärä Kristinusko" johtaa kannattajansa pseudo-uskoon sekä tempauksesta pois jäämiseen, uskoen "valheeseen", [2] sekä vie heidät antikristuksen käsiin yhtä hellävaraisesti kuin syksyn puista putoavat lehdet.


John MacArthur kuvailee tämän hyvin terävästi kirjassaan "Reckless Faith" (=Kevytmielinen usko) sanoessaan:

 • Evankelisessä konsensuksessa on tapahtunut muutos
 • Muutos opissa on pieni ja kokemuksessa suuri
 • Ajattelua pidetään vähemmän tärkeänä kuin tuntemusta
 • Rakkaus väkevään oppiin on kadonnut
 • Lisää tähän annos mystiikkaa ja sinulla on hengellisen katastrofin resepti. [3]

Muutos jota MacArthur kuvailee on juuri se jota "Church Growth Movement" (GCM) käy läpi. Tämän liikkeen menetelmät, jotka nousivat esiin Evankelisten ja Fundamentalistien joukosta 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, luotiin Fullerin Teologisessa seminaarissa. Etsijä-herkät mega-kirkot, joita nousee kaikialle maahan, ovat omaksuneet nämä menetelmät.


CGM:n "kiiltokuva", Tri. Rick Warren Saddleback Community Kirkosta, on julistanut että kirkko on keskellä kulttuuria muuttavaa vallankumousta; [4] ja ne jotka ovat mukana näissä ohjelmissa ovat vallankumousjohtajia jotka aloittavat "paradigman muutoksen" joka pyyhkii läpi koko kristikunnan. Kuitenkin, näiden ohjelmien huolellinen tutkiminen -- "40 päivää päämäärätietoisuutta" ja "40 päivää yhteisöllisyyttä" -- ei ainoastaan herätä kysymyksiä näiden opillisista perusteista, vaan saa tarkkanäköisen lukijan myös epäilemään että tässä yritetään saada lukija hienovaraisasti tutustumaan okkultistisiin filosofioihin ja terminologiaan, alueella joka ulkonaisesti käsittelee "Jeesuksen suurta lähetyskäskyä" ja sen toteuttamista.


Jotta nähtäisiin tämä tilanne kunnolla, täytyy ymmärtää okkultistisen maailman luciferilaiset opetukset ja menetelmät. Sitten kun tällainen ymmärrys saavutetaan, sitten voidaan tehdä reilu arvio ohjelmista jotka ohjaavat Church Growth Liikettä.

Alussa

Luciferin ensimmäinen ilmestyminen Jumalan Sanassa löytyy Eedenin puutarhan tapahtumissa. Koska tämä teksti on niin tuttua, monet lukevat tämän kohdan kiinnittämättä juurikaan huomiota sen kohtalokkaan päivän tapahtumajärjestyksen haarautumiin. Kuitenkin, kun lukija huomioi tämän tapahtuman yksityiskohdat niin kuin ne on Raamattuun ja seuraukset, muutama johtopäätös tulee aivan itsestäänselväksi:

 • Jos evoluutioteoria olisi totta, Eevaa ei olisi houkuteltu uskomaan valhetta "Ye shalt not die." Ilmiselvä selitys tälle johtopäätökselle on se, että tähän mennessä, Eeva ei ollut nähnyt minkään tai kenenkään kuolevan. Jopa "teistisen evoluution" tapauksessa, Eeva olisi ollut todistamassa kuolemaa elämän luonnolliseen kiertokulkuun kuuluvana. Kuitenkin, koska Raamatun faktat paljastavat että evoluutio (teistinen tai muunlainen) on valhetta, Eeva itsessään oli luotu mutta suhteellisen lyhyen ajan ympäristössä joka ei ollut synnin kirouksen alla. Täten, viattomassa tilassaan, hän ei ollut koskaan ollut todistamassa minkäänlaistakuolemaa, hän ei ollut koskaan suunnitellut kuolevansa; ja seurauksena, viattomassa tilassaan, Eeva uskoi Luciferin valheet.
 • Lucifer ei onnistunut ainoastaan pettämään Eevan tekemällä hyvän ja pahan tiedon puusta sekä sen hedelmästä jotakin haluttua. Hän pelasi lopullista petoksen peliä muuttamalla juuri sen objektin, joka veisi Eevan omaan kuolemaansa, joksikin kiehtovaksi ja vastustamattoman haluttavaksi.
 • Lucifer myös vetosi Eevan egoon tarjoamalla hänen asemansa nostamista "jumalan" tasolle kun hän sanoi: "Thou shall be as gods." Eeva tiesi ainoastaan yhden Jumalan, kaiken Luojan. Olla Jumala, hallita kuin Jumala, ja tietää kaikki mitä Jumala tiesi oli tämä "kultainen porkkana" joka houkutteli Eevan syntiin.

Kun näitä johtopäätöksiä pohditaan, näiden asioiden jälkivaikutukset (kääntymisestä joka tapahtui Eedenin puutarhassa niin monta vuotta sitten) paljastavat luciferilaisen ajattelun aivan perustukset jotka ovat antiteesejä Jumalan Sanalle. Nämä perustukset lepäävät kolmen kulmakiven varassa:

 • Hyväksyä evoluutio faktana
 • Petoksen strategia joka esittää pahan hyvänä
 • Monoteistisen panteismin filosofia.

Evoluutio ja okkultistinen ajattelu

Vain harvat ihmiset ovat tietoisia tapahtumista jotka johtivat Charles Darwinin lajien alkuperä -teorian esittelemiseen Britannian 19. vuosisadan tiedeyhteisölle. Darwinia avusti tutkimuksissaan hänen läheinen ystävänsä Charles Lyell. Lyell seisoi vastahakoisen Darwinin tukena yli kahdenkymmenen vuoden ajan tehden tunnollista tutkimustyötä hänen teorioidensa kehittelyssä. Lisäksi, Darwin ei etsinyt mainetta tai kunniaa. Itse asiassa, hän oli hyvin vastahakoinen tuomaan työtään älymystön julkiselle foorumille. [5]


Kuitenkin, koitti päivä jolloin Darwin pakotettiin esittelemään teoriansa, tai muuten häntä ei ainoastaan kohdeltaisi yliolkaisesti, vaan sen lisäksi hän joutuisi näkemään kaiken vaivannäkönsä joutumisen hukkaan. Vuonna 1855, Darwin vastaanotti kopion paperista jonka oli kirjoittanut Alfred Russell Wallace; tässä paperissa hän esitti samat teoriat joiden eteen Darwin oli uurastanut 20 vuotta. Sitten Darwin välittömästi, Lyellin kehoituksesta, alkoi kirjoittaa kuuluisaa teostaan, Lajien synty. Sekä Darwin että Russell, kuitenkin, etsivät kadonnutta komponenttia -- mekanismia jonka avulla laji voisi muuttua toiseksi (tällaisen mekanismin poissaolo on ilmiselvä ongelma, sillä ei ole todisteita että laji olisi kehittynyt tai kehittyisi toiseksi lajiksi).


Kolme vuotta sen jälkeen kun hän oli lähettänyt paperinsa Darwinille, Wallace tuli hyvin sairaaksi asuessaan Ternate-nimisellä saarella. Maatessaan kovassa kuumeessa, näky kadoksissa olleesta mekanismista tuli hänelle "hetken ilmestyksessä". Sitten Wallace lähetti tämän mekanismin, "elinkelpoisimpien selviytyminen" Darwinille. Tämä "Ternate Paperi" sisälsi -- täydellisessä muodossa, sen mikä tänään tunnetaan nimellä "Darwinilainen evoluutioteoria". [6] Todellisuudessa, yksityiskohtaiset todisteet vihjaavat vahvasti siihen että Darwin plagioi monet "Lajien synty" -teoksen avainkohdista Wallacelta. Kuitenkin, koska Wallace oli lähempänä Uutta Guineaa kuin Lontoota silloin kun teos julkaistiin, konsepti joka esitettiin Linnean Societylle heinäkuussa 1858, tuli tunnetuksi nimellä Darwin/Wallace Theory.


Tämä ei tietenkään ole koko kertomus. Alfred Russell Wallace ei ainoastaan saanut "visiota" elinkelpoisimpien selviytymisestä saattaakseen päätökseen Luciferin evoluutio-valheen, vaan Wallace purjehti paljon pimeämmälle puolelle. Varhaisina vuosinaan, Wallace matkusti Amazonilla ja ystävystyi intiaanien kanssa jotka jakoivat hänen kanssaan "mustan taiteensa". Sitten Wallace alkoi harrastella spiritismiä ja hänelle naureskeltiin avoimesti siitä että hän oli Psyykkisen Tutkimuksen seuran jäsen. Hänen sekaantumisensa okkultismiin johti siihen että Wallace karkoitettiin Britannian älymystön yhteisöstä; hänen nimensä myös pyyhittiin Darwinin teoriasta.


Tämän Ternate Paperin suhteen, Wallacen käyttämät tieteellisen tutkimuksen menetelmät menivät kauas metafysiikan maailman rajan taakse. Itse asiassa, ilmestykset sellaiset kuin hän sai eivät ole harvinaisia "okkultististen tieteiden" maailmassa, ja Raamatun perspektiivistä, tämä kokemus voidaan tarkkaan sijoittaa demonisen kommunikaation alueelle. Samoin Koraani kommunikoitiin sivistymättömälle Muhammedille keskellä samanlaisia kouristuksia.


Tärkeä asia tässä on se, että demoninen yhteys evoluutioteorian esittelyyn valtavirran yhteisöille. Lisäksi, vain muutamat ymmärtävät että näillä 19. vuosisadan miehillä jotka muovasivat evoluutioteorian ja sosialistiset filosofiat oli vain vähän yhteistä, ja useimmat heistä eivät olleet koulutettuja tiedemiehiä. Charles Darwinilla oli tutkinto teologiasta, Charles Lyell oli lakimies, Thomas Huxleyllä oli epäselvä tutkinto lääketieteestä, Jean-Baptiste Lamarckilla ja Herbert Spencerillä ei ollut virallista koulutusta, ja Hegelillä ja Marxilla oli tutkinto filosofiasta. Oli kuitenkin yksi asia jonka kaikki nämä miehet jakoivat -- viha Jumalaa ja Raamatun kristillisyyttä vastaan.


Perustuen kaikkeen yllä olevaan, ei pitäisi olla yllätys että okkultistiset filosofiat ja pakanauskonnot pohjautuvat evolutionaariseen ajatteluun. Nämä evoluutionaariset prinsiipit okkultistisen maailman sisällä itse asiassa perustuvat toiseen valheeseen jonka Lucifer kertoi Eevalle Eedenin puutarhassa: "Ye shalt be as gods." Uusiaikalaiset, noidat ja muiden maa-perusteisten uskontojen kannattajat uskovat että ihminen on jumalallinen ja että hänen tarvitsee vain kehittyä tai löytää tämä jumala itsestään. Lisäksi, uusiaikalaiset kuten Jean Houston opettavat että ihminen kehittyy yhä uudelle evolutionaariselle tasolle -- homo sapiensista homo noeticukseen; ja tämän homo noeticuksen, jumala-ihmisen, konseptia mainostavat aktiivisesti organisaatiot kuten Institute of Noetic Sciences, jota johtaa eniten NASA:n astronautti Ed Michell.


Täten, evoluutioteoria ei ainoastaan ole peräisin okkultistisista kehyksistä, vaan on avain okkultististen filosofioiden ymmärtämisessä. Sillä jos ei ymmärretä että okkultistit uskovat universumin kehittyneen primäärisestä energialähteestä jota kutsutaan nimellä "jumala", "voima" tai "äiti-jumala", ei voida ymmärtää myöskään okkultistista filosofiaa. Tämän lisäksi, okkultistit pitävät kiinni näkemyksestä että tämä "energia" tai "voima" vallitsee kaikessa ja kaikkea. Tämä kaiken kattava voima on nimeltään Immanenssi (=läsnäoleva). Immanenssi on eräs okkultistisen maailman perus-prinsiippejä, ja okkulttistit näkevät tämän vallitsevan voiman evoluutiota eteenpäin työntävänä voimana joka saa aikaan kosmisia muutoksia jotka lopulta johtavat homo noeticuksen, jumala-ihmisen syntyyn.

Pahan edistämistä hyvän varjolla

On vaikea kuvitella kunniallisempaa asiaa kuin ihmiskunnan palveleminen pyrkimällä ratkaisemaan kaikki maapallon murheet. Kautta historian, on muodostettu organisaatioita edistämään maailmanrauhaa, ruokkimaan nälkäisiä, parantamaan sairaita ja majoittamaan kodittomia. Vaikka monia näistä järjestöistä ja yksilöistä ajavat eteenpäin kunnialliset motiivit ja vaikka monet tekevät töitä ahkerasti saavuttaakseen päämääränsä, on monia jotka eivät ole sitä miltä päällisin puolin näyttävät -- sillä mikä olisi parempi menetelmä kätkeä paha kuin tehdä hyvää?

Lucis Trust

Vaikka monet organisaatiot hyödyntävät tätä menetelmää, ei ole parempaa esimerkkiä tästä verhoutumisesta kuin Lucis Trust. Teosofit Alice ja Foster Bailey perustivat tämän yhtiön vuonna 1922 nimellä Lucifer Publishing Company. Nimi muutettiin myöhemmin Lucifer:ista Lucis:ksi, ja yhtiötä käytettiin ensisijaisesti Alice Baileyn okkultististen kirjoitusten painopaikkana. Näistä ajoista, Lucis Trust on jakautunut viiteen alaosastoon: The New Group of World Servers (=maailmanpalvelijoiden uusi ryhmä), The Arcane School, Lucis Productions, Tringles, ja World Goodwill. Omien mainoslehtisten mukaan, Lucis Trustin tavoitteet ovat seuraavanlaiset:

"Lucis Trustin maailmanlaajuinen toiminta on omistautuminen oikeanlaisten ihmisten välisten suhteiden perustamiseen. He edistävät ihmismielen kouluttamista kohti hengellisten prinsiippien tunnistamista ja harjoittamista, sekä arvoihin joihin kestävä ja epäitsenäinen maailman yhteisö voi nojautua."


"Lucis Trust on ei-poliittinen ja ei-uskonnollinen. Se ei sponsoroi mitään suuntausta tai dogmia. Motivoiva impulssi on Jumalan rakkaus, joka ilmenee rakkautena ihmiskuntaa kohtaan ja ihmiskunnan palvelemisena. Uusi ja parempi elämäntapa kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa voi tulla todeksi meidän aikanamme. Käytännön tekniikat voidaan soveltaa jumalallisen ihmiskunnan hyväksi tehtävän suunnitelman toteuttamisena." [7]

Kuka voi olla vastaan näitä päämääriä joihin sisältyvät oikeat ihmisten väliset suhteet, parempi elämäntapa kaikille ihmisille kaikkialla, jumalallisen suunnitelman toteuttaminen, ja kaikki Jumalan rakkauden ansiosta? Asiat näyttävät jopa vieläkin paremmilta jos lukee lisää tämä samaa esitettä joka kuvailee Goodwillia ja Trianglesia:

"Triangles perustettiin vuonna 1937 edistämään oikeanlaisten ihmis-suhteiden kasvua liittämällä samanmielisiä miehiä ja naisia hengelliseen palveluun... World Goodwill perustettiin vuonna 1932. Sen tarkoitus on oikeanlaisten ihmis-suhteiden kehittäminen hyväntahdon prinsiipin käytännön sovellutuksella." [8]

Kuitenkin, Lucis Trustin kirjallisuuden lähempi tutkiminen paljastaa tämän organisaation syvällisen okkultistisen luonteen:


Lucis Productions tuottaa radio-ja video-ohjelmia jotka perustuvat Ikuisen viisauden periaatteisiin. Radio-ohjelmat sisältävät sellaisia aiheita kuin meditaatio, seuraava maailmanjärjestys, hengelliset arvot, kuolema ja kuoleminen, sekä seuraavanlaisen otsikon: "Maailmalla on hengellinen kohtalo. Evoluution takana on kestävä tarkoitus, me voimme kutsua sitä Jumalan suunnitelmaksi. Kaikki jotka vastaavat hengelliseen tarpeeseen voivat, omaan tyyliinsä ja omassa ympäristössään, tehdä yhteistyötä täyttääkseen tämän jumalallisen Suunnitelman." [9]


Näma lainaukset tästä Lucis Trustin brosyyristä paljastavat organisaation todellisen luonnon. Kursivoidut sanat ovat avaimia ymmärtää mitä kirjoittaja tarkoittaa:

 • Ikuinen viisaus -- Ikuinen viisaus johon tässä viitataan on vastinen "Muinaisille mysteereille" mysteeri-uskonnoissa jotka alkoivat Baabelin tornista. Tämä "viisaus" tai nämä "mysteerit" sisältävät informaatiota joka on annettu vihkiytyneille hierarkiselta ryhmältä hengellisiä olentoja. Se annetaan neljällä menetelmällä: automaattikirjoitus, transcendentaalinen mietiskely, hypnoosi ja huumeet. Nämä hengelliset olennot eivät ole muita kuin langenneita enkeleitä tai demoneita jotka asuttavat hengellistä valtakuntaa.

 • Alice Bailey, Lucis Trustin perustaja, oli H.P. Blavatskyn ja Annie Besantin seuraaja. Blavatsky kirjoitti kirjan "Salainen oppi", joka palveli Hitlerin "raamattuna" hänen yrityksessään perustaa uusi maailmanjärjestys. Blavatsky sai Salaisen opin "automaattikirjoituksella" hierarkisen mestarin ohjauksessa aivan kuten Baileyn kirjoitukset annettiin hänelle "viisauden mestarin" toimesta.

 • Hengellinen kohtalo -- Tämä ei ole niiden kohtalo jotka ovat pelastettuja, vaan pikemminkin okkultistinen tulkinta tulevasta "Jumalan hengellisestä valtakunnasta maan päällä" jota Raamattu kuvaa antikristuksen valtakuntana.

 • Evoluutio -- Kuten aiemmin kerrottiin, evoluutio on tärkeä okkultistisen suunnitelman kannalta.

 • Suunnitelma -- Suunnitelma rakentaa uusi maailmanjärjestys kuten demoninen Viisauden mestari on kertonut Blavatskylle ja Baileylle.

Lucis Trustin pimeä puoli ei lopu tähän. Lainaus Lucis Trustin kirjasesta hätkähdyttää satunnaista lukijaa enemmän kuin vain vähän kun siinä sanotaan: "He edistävät ihmismielen kouluttamista kohti hengellisten prinsiippien tunnistamista ja harjoittamista, sekä arvoihin joihin kestävä ja epäitsenäinen maailman yhteisö voi nojautua." Kun huolellinen lukija lukee nämä sanat, hän luultavasti haluaa esittää seuraavat kysymykset:

 • Kuinka tämä ryhmä kouluttaisi ihmismieltä?
 • Mitä ovat nämä hengelliset prinsiipit (=periaatteet) jotka pitäisi tunnustaa ja joita harjoittaa?
 • Keiden arvoja tulisi tunnustaa ja harjoittaa?
 • Mitä "epäitsenäinen maailman yhteisö" tarkoittaa?

Vastaus näihin kysymyksiin löytyy kun pohtii seuraavaa lainausta World Goodwill Newsletteristä:

"Tämä on valmistautumisen aika, mutta ei ainoastaan valmistautumista uuden maailmanjärjestyksen uudelle sivilisaatiolle ja kulttuurille, vaan myös uudelle hengelliselle dispensaatiolle (=maailmankäsitys, luonnonjärjestys)."


"Ihmiskunta ei vaella ilman karttaa. On olemassa jumalallinen Suunnitelma Kosmoksessa jonka osa me olemme. Aikakauden lopulla ihmisten perustamat instituutiot näyttävät olevan kyvyttömiä ratkaisemaan maailman ongelmia. Tällaisena aikana odotetaan Opettajan, hengellisen johtajan tai Avatarin saapumista, ihmisten massat kaikkialla maailmassa kutsuvat häntä."


"Tänään miljoonat odottavat Maailman opettajan tai Kristuksen saapumista, eivät ainoastaan ne joilla on kristillinen maailmankatsomus vaan myös kaikkien muidenkin uskontojen uskovat jotka odottavat Avataria muilla nimillä -- Lord Maitreya, Krishna, Messiah, Imam Mahdi ja Bodhisattva -- Tämä tuleva Maailman opettaja tulee olemaan pääasiassa keskittynyt, ei menneiden aikojen virheisiin vaan uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin sekä sosiaalisten rakenteiden uudelleen järjestelyyn." [10]

Maailmanpalvelijoiden Uuden ryhmän kirjallisuus World Goodwillin sisällä antaa jopa vieläkin enemmän vastauksia:

"Tämä Maailmanpalvelijoiden uusi ryhmä on joukko epäkäytännöllisiä mystikkoja. He tietävät tarkkaan mitä he kaipaavat tehdä; he löytävät ja tuovat yhteen hyväntahdon miehet ja naiset kaikkialta maailmasta... He mukautuvat ja hyväksyvät tilanteen josta he löytävät itsensä. Mutta tehdessään työtä (tässä tilanteessa sekä hallituksen tai uskonnollisen järjestyksen alla) hyvän tahdon eteen rikkoen esteet sekä maailmanrauhan puolesta, he viljelevät yhteistyön henkeä, hyödyntäen jokaista tilaisuutta painottaa kansakuntien veljeyttä, uskon yhteyttä, sekä taloudellista epäitsenäisyyttä."


"Tätä voidaan pitää Jumalan nousevan maanpäällisen valtakunnan ruumiillistumana, mutta pitäisi muistaa että tämä valtakunta ei ole kristillinen valtakunta tai lakeja säätävä hallitus. Se on kaikkien siihen kuuluvien ryhmittymä kun nämä ihmiset tekevät työtään tämän valtakunnan eteen jokaisen uskonnon, kansakunnan, rodun ja poliittisen puolueen sisällä, ja ovat vapaita vihan ja erottautumisen hengestä." [11]

Lopuksi, vaikka yksilöt tai organisaatiot mainitsevat rukouksen, tarkkanäköisen yksilön täytyy tutkia millaisesta rukouksesta on kyse. Juuri näin täytyy tehdä kun on kyseessä rukous jota Lucis Trust mainostaa, Great Invocation:

"Tämä Great Invocation on maailman rukous joka on käännetty yli 50 kielelle, ja kaikki trianglen jäsenet käyttävät sitä. Se ilmaisee tiettyjä keskeisiä totuuksia jotka kaikki ihmiset normaalisti hyväksyvät; että on olemassa perus-älykkyys jolle me annamme nimen Jumala. Että on olemassa jumalallinen evoluutioon pohjautuva Suunnitelma universumissa -- motivoiva voima joka on rakkaus, että suuri individualiteetti jota kristityt kutsuvat Kristukseksi -- Maailman opettaja -- tuli maan päälle ja ruumiillisti tämän rakkauden niin että me voisimme ymmärtää että rakkaus ja älykkyys ovat tarkoituksen hyötykeinoja, Jumalan tahto ja Suunnitelma. Monet uskonnot uskovat Maailman opettajaan, tuntien hänet sellaisilla nimillä kuten Lord Maitreya, Imam Mahdi, ja Messias, Totuus joka ainoastaan ihmisten itsensä kautta voi toteuttaa tätä jumalallista Suunnitelmaa." [12]

Nämä lainaukset ovat tämän luciferilaisen suunnitelman olennaisimpia asioita, jotta koko järjestelmä muutettaisiin planetaariseksi yhteisöksi jota Lucis Trust kutsuu "uudeksi maailmanjärjestykseksi". Nyt voimme saada vastaukset aiemmin esitettyihin kysymyksiin:

 • Kuinka tämä ryhmä kouluttaisi ihmismieltä?
 • - Petoksella.
   

 • Mitä ovat nämä hengelliset prinsiipit (=periaatteet) jotka pitäisi tunnustaa ja joita harjoittaa?
 • - Niitä jotka kaikki voivat hyväksyä, ja joiden ympärille kaikki voivat yhdistyä.
   

 • Keiden arvoja tulisi tunnustaa ja harjoittaa?
 • - Ainoastaan niiden jotka edistävät suvaitsevaisuutta ja vastustavat erottautumista.
   

 • Mitä "epäitsenäinen maailman yhteisö" tarkoittaa?
 • - Maailmanhallitusta jota "Kristus" johtaa.

Kirkon rooli Lucis Trustin päämäärien toteuttamisessa

Yllä olevat vastaukset paljastavat että tämä niin kutsuttu "Jumalan Suunnitelma" ei ole yhdenmukainen Raamatun Jumalan kanssa. Tämä suunnitelma on strategia tuoda rauha maan päälle tulevan "Maailman opettajan" tai "Kristuksen" ilmestymisen myötä. Täytyy ymmärtää että termi "Kristus" viittaa yksilöön jolla on Kristuksen tehtävä. Lisäksi, okkultistit uskovat että monilla yksilöillä on ollut Kristuksen tehtävä, ja okkultistiset lähteet myöntävät että Jeesus Nasaretilaisella on ollut tämä tehtävä. Kuitenkin, heidän uskomuksensa mukaan hän oli vain yksi monista niin kutsutuista "kristuksista"; muita olivat/ovat Lord Maitreya, Krishna, Buddha, Quetzalcoatl, ja Imam Mahdi.


Toisin sanoen, tämä Lucis Trustin (kuten myös muidenkin okkultistien) mainostama maailman opettaja ei ole takasin tuleva Jeesus Kristus joka ilmestyy pyhiensä kanssa "toisessa tulemisessa" täyttäen Jumalan lupaukset Israelille. Lisäksi, tarkka lukeminen paljastaa että tämä Maailman opettaja ei ole kukaan muu kuin antikristus, ja monet jotka kutsuvat itseään "Kristityiksi" syleilevät tätä väärää kristusta Messiaanaan.


Tämä on olennaisin osa luciferilaisesta suunnitelmasta lyödä Jumala, ja ne "evankeliset" jotka ovat halukkaita hylkäämään ekspositoorisen (=suoraan Raamatusta luettavan) opillisen saarnaamisen sekä muut Raamatun käskyt jotka on annettu kirjeissä Timoteukselle, uuden "etsijä-ystävällisen", päämäärätietoisen tai tulosperusteisen suuntauksen hyväksi, tekevät töitä tämän väärän messiaan suunnitelman hyväksi. Kuten Alice Bailey kirjoittaa kirjassaan "Externalization of the Hierarchy":

"Kristillinen kirkko monine suuntauksineen voi palvella Johannes Kastajana, 'huutavan äänenä erämaassa' ydin-ajatuksena jonka avulla maailman valaiseminen (=illuminaatio) voidaan saattaa päätökseen." [13]

Kuinka tämä voisi olla mahdollista, ja kuinka "evankelisiksi" tai "fundamentalistisiksi" itseään kutsuvat voisivat hyväksyä tai jopa mainostaa luciferilaista agendaa? On vain yksi vastaus: Ne jotka vannovat (kuvainnollisesti) Jeesuksen Kristuksen nimeen eivät ole immuuneja eksytykselle, ja jokainen tähän joukkoon kuuluva joka ei neuvo johtajaansa pysymään uskollisena Jumalan Sanalle -- tieten tai tietämättään -- on saman petoksen uhrina kuin Hamlinin lapset jotka seurasivat Pillipiiparia. Sillä Raamattu on hyvin selväsanainen opetuksessaan että väärät opettajat soluttautuvat seurakuntiin ja johtavat sokeat harhaan. Tämä luopumuksen kaava on ollut nähtävissä Kirkon varhaisista päivistä lähtien, ja taistelu uskon puolustamiseksi vääriä opettajia vastaan ei ole mitään uutta.


Sillä tätä käsikirjoitusta lukevat vanhemmat lukijat jotka muistanevat 1960-luvun suuren "Ekumeenisen liikkeen" sekä joukkopaon pois valtavirran protestanttisista kirkoista. Tällöin monet Raamatuun uskovat "uskon puolustajat" olivat vakuuttuneita että Ekumeeninen liike oli tämä Raamatussa kuvattu "Lopun ajan suuri luopumus". [14] Kuitenkin, kun tutkitaan tarkasti kaikkia todisteita ilman emotionaalista väliintuloa, totuus on se että protestanttiset suunnat kokonaisuutena eivät koskaan ole olleet täysin alamaiset Jumalan Sanalle. Jopa kaikkein oikeaoppisimmat ovat omaksuneet asioita roomalaiskatolisuudesta eivätkä ole koskaan olleet täysin kuuliaisia Raamatulle.


Kuitenkin, suuret uskon soturit 1930-luvulta 1970-luvulle jotka puolustivat totuutta ja erottautuivat modernistien opillisesta epäpuhtaudesta kaipasivat saada perustaa opilliseen puhtauteen perustuvia kirkkoja. Traagisesti, juuri nämä seurakunnat ovat nyt "Uuden paradigman kirkon" hyökkäyksen kohteena; näiden ennen niin järkkymättömien uskon puolustajien lapset ja lastenlapset uhataan ajaa kompromissien ja lopullisen luopumuksen tilaan.


Tämä luopumus ei anna itseään ilmi hyökkäyksenä suuria fundamentaalisia oppeja vastaan kuten modernismi teki. Itse asiassa, jopa Charles H. Spurgeon hyväksyisi nämä opit. Kuitenkin, "teistisen evoluution", mystiikan, okkultistisen terminologian, globalismin, käyttäytymistieteiden, tulosperusteisen prosessin, sekä verhotun opillisen epäsäännöllisyyden soluttautuminen uhkaa tuhota nämä uskon perustat niin että tämä "evankelinen" kirkko tuhoaa itsensä kiinteän perustan puuttumisen seurauksena.


Pahinta tällä hyökkäyksessä Fundamentalistista kristillisyyttä vastaan on sen salakavaluus. Vaikka moni väittää tämän olevan puhdasta sattumaa, samanlaienn suunnitelma on paljastanut itsensä poliittisella tasolla: maailmanlaajuinen globalismi tavoitteenaan toisenlainen ilmiasu tästä niin kutsutusta "uudesta maailmanjärjestyksestä". Tätä suunnitelmaa, joka tunnetaan nimellä Vähittäinen funktionalismi, ehdotti Richard Gardner Foreign Affairs Magazinen huhtikuun 1973 numerossa; tämä on Ulkomaansuhteiden neuvoston virallinen lehti.

"Lyhyesti, 'maailmanjärjestyksen huone' täytyy pystyttää alhaalta ylöspäin mieluummin kuin ylhäältä alas... kansallisen itsenäisyyden viimeinen kierros, repien sitä pala palalta, saaden aikaan paljon parempaa tulosta kuin vanhanaikainen rintamahyökkäys." [15]

Tätä samaa strategiaa käytetään nyt niinsanotussa "Kirkko-vallankumouksessa". En tarkoita sitä että tämän vallankumouksen johtajat tieten tahtoen hylkäisivät Jumalan Sanan, mutta tosiasiat saavat lukijan vakavasti kyseenalaistamaan -- ei ainoastaan heidän motiivinsa, vaan myös heidän hengellisen mielenlaatunsa.


Palatessama takaisin John MacArthurin arvioon tämänhetkisestä tilanteesta, mystiikan lisääminen opillisesti vammautuneeseen, etsijä-herkkään, päämäärätietoiseen, tulosperusteiseen kasvustrategiaan on viimeinen askel kohti suurta hengellistä katastrofia, tai suurta muutosta. Edelleen, CGM:n, ja erityisesti tulosperusteisen mallin läheisempi tarkastelu paljastaa "ryömivän okkultismin" vaikutuksen joka on upotettu sisään näihin ohjelmiin.

Syleilemässä panteismia

Lucifer ei valehdellut Eevalle ainoastaan silloin kun hän sanoi "ye shall not surely die" vaan myös silloin kun hän sanoi: "Ye shall be as god." Panteismin perus-lähtökohta ei ole vain ihmisessä vaan myös kaikessa muussakin oleva jumaluus. Monismin lisäys juontaa juurensa immanenssin (=äärettömyys) "länsimaistetusta" versiosta: Jumala on kaikkea ja kaikessa. Vaikka tämä konsepti oli vieras amerikkalaisille melkein vuosisadan ajan, sen saapuminen 1960-luvulla sai aikaan muutoksia jotka eivät ainoastaan tunkeutuneet sisään länsimaiseen kulttuuriin vaan myös vahvasti muuttivat sitä. Itse asiassa, koko länsimainen kulttuuri on verrattain uusi idän uskontojen käsityksille.


Yli 1200 vuoden ajan, Roomalaiskatolinen Kirkko hallitsi Länsi-Euroopan kulttuuria siinä määrin että vain harvoilla yksilöillä oli mitään käsitystä idän uskonnoista. Kuitenkin, kun Rooman Kirkko keksi vaatia Pyhää Maata itselleen, itäinen mystiikka saapui läntiseen sielunelämään. Tämä okkultistisen tiedon infuusio siirtyi Ristiretkiltä palaavien ritareiden mukana.


Rooman Kirkko reagoi tähän yrittämällä tuhota mystikot tai ajamalla heidät maan alle. Kuitenkin, huolimatta Rooman yrityksistä, mystiikka ja okkultismi kukoisti ja se murtautui lopulta esiin Renessanssina. Seurauksena, Renessanssin mukana kansan keskuuteen levisi kiinnostus idän uskontojen ja okkultismin opiskelua kohtaan.


Kuitenkin, Protestanttisen reformaation myötä, Rooman Kirkon ja hänen protestanttisen jälkikasvunsa muodostama liitto antoivat nämä filosofiat älymystölle ja tieteelliselle yhteisölle tai muille reuna-elementeille kuten "salaseuroille". Alkuperäinen tieto okkultismista, säilyi, mutta sitä pidettiin piilossa 1960-luvulle asti. Tällä rajun muutoksen vuosikymmenellä, brittiläinen Rock-yhtye, Beatles, tutustutti tämän "kukkais-sukupolven" Maharaja Maharish Yogi:n opeille. Tämä aloitti itäisen mystiikan uuden soluttautumisen länsimaiseen yhteiskuntaan, joka huipentui New Age -liikkeenä 1970-luvun loppupuolella. Tuloksena, itämainen ajattelu tunkeutuu nyt monin eri tavoin länsimaiseen kulttuuriin, ja panteismin periaatteet jokapäiväisessä länsimaisessa elämässä ovat paljon hallitsevampia kuin moni ymmärtää.


Samalla kun panteismin vaikutus yleisessä kulttuurissa on hyvin häiritsevää, näiden prinsiippien tulo seurakuntiin on paljon tuhoisampaa. Rick Warren, kirjassaan "Päämäärätietoinen elämä" antaa seuraavanlaisen lausunnon: "Raamattu sanoo: 'Hän hallitsee kaikkea ja on kaikkialla ja on kaikessa.'" [16] Kuitenkin, sanotaanko Raamatussa näin? Totuus on että se Raamattu jota Warren lainaa todellakin sanoo näin (Tri. Warren näyttää valitsevan aina sopivimman käännöksen osoittamaan oikeaksi omat väitteensä). Tämä lausunto perustuu Efesolaiskirjeen lukuun 4:6 New Century Version -käännöksessä:

"He rules everything and is everywhere and in everything." [17]

Kuitenkin, Kuningas Jaakon käännöksessä asia on aivan toisin:

"One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all." [18]

Suomeksi:

"Kaikkien yksi Jumala ja Isä, joka on kaiken yläpuolella, ja kaikkien kautta, ja teissä kaikissa."

Tämä lause "in you all" (=teissä kaikissa) ei tarkoita että Jumala olisi "kaikessa", vaan kertoo fundamentaalisen doktriinin että Jumala itse asustaa jokaisessa uskovassa.


Totuus on se että Jumala ei ole "kaikessa". Jumala on "kaiken yläpuolella" ja siksi Hänellä on valta yli kaiken luodun. Ihmiskunta myös näkee Luojan vallan ja suuruuden tutkimalla luomakuntaa. Mutta Jumala ei asu universumin jokaisessa atomissa, eikä Hän myöskään mikään mystinen energia. Hän on luomakunnan yläpuolella, Hän pitää luomakuntaansa paikallaan, mutta hän ei asu luomakuntansa sisällä. Jumala asuu ainoastaan uskovassa joka on "elävän Jumalan temppeli".


Täten, periaate äärettömyydestä luomakunnan sisällä ei ole raamatullinen periaate vaan pikemminkin monistinen, panteistinen prinsiippi. Täten, New Century Version ei ole luotettava kuten ei myöskään Tri. Warren. Tieten tai tietämättään, äärettömyyden käsite ei ole muuta kuin yksi esimerkki siitä miten Tri. Warren hienovaraisesti ja petollisesti ujuttaa monistisia tai panteistisia periaatteita Kirkkoon sekä edistää Uuden paradigman kirkon "ryömivän okkultismin" saapumista seurakuntiin.

Johtopäätös

Luciferin strategia hänen sodassaan Jumalaa vastaan on monikasvoinen. Hän hyödyntää groteskeja ja makaabereja keinoja vaikuttaakseen niihin joiden mieli ja omatunto on kuihtunut. Hän hyödyntää myös hallitsemista (possession), henkistä tukahduttamista, moraalittomuutta ja rikollista toimintaa jotta mahdollisimman moni lankeaisi. Kaikissa näissä esimerkeissä, Lucifer menestyksekkäästi esittää pahan (jopa äärimmäisen pahan) hyvänä. Jopa "kirkko-uskovaisten" tapauksessa, Lucifer näyttäytyy "valon enkelinä". Kuten Warren Smith niin ytimekkäästi ilmaisee kirjassaan "Deceived on Purpose" [=päämääränä eksytys]:

"Raamattu on selkeä, että totuutta ei voi sekoittaa valheeseen tai puolitotuuksiin kun tuodaan ihmisiä Herralle. Näin ihmiset päätyvät hengellisesti petetyiksi/eksytetyiksi." [19]

Tärkein ase Luciferin arsenaalissa on petos/eksytys, ja tämä on Uuden paradigman kirkon jäsenten lopullinen lankeaminen, niiden jotka yrittävät toteuttaa "Suuren lähetyskäskyn" rakentamalla Baabelin tornia.


Lähteet:

(1)      Houston, Jean. “Whole System Transition and the Move to a Planetary Society”, Audio Tape of speech given to The Association of Supervision and        Curriculum Development, 1989.

(2)      II Thessalonians 2:11

(3)      MacArthur, John.  Reckless Faith, Crossway Books, 1994, pp.154-155.

(4)      Warren, Rick.  “The State of the Church,” DVD, Saddleback Community Church, October 2004.

(5)      Taylor, Ian.  In the Minds of Men: Darwin and the New World Order,  TFE Publishing, Minneapolis, MN, 1991, pp.77-79,130-132.

(6)       Ibid. p.78.

(7)       Lucis Trust promotional brochure. Lucis Publishing, New York, 1996.

(8)       Ibid.

(9)       Ibid.

(10)     World Goodwill Newsletter, “The Purpose of World Goodwill,” Lucis Trust, New York, 1998.

(11)     The New Group of World Servers. Promotional Brochure, World Goodwill, New York.

(12)      Ibid.

(13)      Bailey, Alice. The Externalization of the Hierarchy, Lucis Trust, New York, 1932, p.510.

(14)      II Timothy 3:1-5.

(15)     Gardner, Richard. “The Hard Road to World Order”, Foreign Affairs, April 1974.

(16)     Warren, Rick. The Purpose-Driven Life, Zondervan Publishing, Grand Rapids, MI, 2002, p.88.

(17)      Ephesians 4:6  KJV

(18)      Ephesians 4:6 New Century Version. Ft. Worth, Texas: Worthy Publishing, 1987.

(19)     Smith, Warren. Deceived on Purpose, Conscience Press, Ravenna, Ohio, 2004, p.162.Takaisin