Rakentamassa Baabelin tornia - Päämäärätietoisen seurakunnan pimeä puoli Osa 2

Luku 2: Noituutta kirkoissa?

Mac Dominick


Elämässä on monia asioita jotka näyttäytyvät täydellisenä paradoksina, mutta jopa pieninkin kuiskaus noituudesta upotettuna "kristilliseen" seurakuntaan saa välittömästi aikaan epäuskoa, asioiden kieltämistä, tai jopa viheliäistä kauhua. Tämä on seurausta siitä tosiasiasta että kirkon käsityskyky (samoin kuin noituuden yleinen konsepti) ei salli minkäänlaista noituuden ja todellisen kristinuskon synteesiä. Lisäksi, suurin osa kristityistä ei tunnistaisi noituutta vaikka sitä olisi heidän paikallisissa seurakunnissaan.


Kuitenkin, kuten luvussa 1 kerrottiin, Kirkon varhaisista päivistä lähtien, Uusi Testamentti paljastaa että väärät opettajat ovat tehneet salamyhkäistä myyräntyötä paikallisissa seurakunnissa; ja jos gnostilaisuus sekä muut okkultistiset uskomukset olivat onnistuneet eksyttämään varhaiset seurakunnat, niin mikä tekee modernin Kirkon immuuniksi tällaista eksytystä vastaan, kuten noituus? Ottaen huomioon miten välinpitämättömästi noituuteen suhtaudutaan, yksityiskohtainen keskustelu noituudesta sekä sen soluttautumisesta olisi paikallaan seurakunnissa.

Noituuden alkuperät

Noituuden järjestäytymätön luonne saa aikaan sen, että kaikein luotettavimmat arviot noituutta harjoittavien yksilöiden määrästä tulevat "noitapiirien" sisältä. Kuitenkin, huolimatta siitä että ovatko nämä tilastot loppujen lopuksi luotettavia vai eivät, ei ole epäilystäkään pakanallisiin rituaaleihin osallistuvien ihmisten määrän räjähdysmäisestä kasvusta parin viimeisen vuosikymmenen aikana. "Covenent of Goddess" -niminen noitapiiri on raportoinut että noitien ja pakanistien määrä Yhdysvalloissa on noin 768.000. Tässä tutkimuksessa kerrottiin myös että 65% osallistujista oli iältään 18-39 vuotiaita ja 71% naisia. [1] Huolimatta noituuden nopeasti kasvavasta suosiosta, käydään paljon keskustelua ja on paljon epäselvyyttä -- ei ainoastaan koskien sen, vaan myös sitä mihin he itse asiassa uskovat; kuka on todellinen noita.


Raamattu määrittää noidan sellaiseksi joka hyödyntää velhoutta manipuloidakseen tapahtumia, ottaa yhteyttä kuolleisiin tai veljeilee henkien kanssa. Kuten yllä mainittu tutkimus osoittaa, tämän päivän modernit noidat ovat segmentti laajemmasta väestöryhmästä josta käytetään nimeä "pakanismi" tai "uus-pakanuus". Nykyisessä postmodernissa yhteiskunnassa, pakanistit tai uus-pakanat nähdään hyväntahtoisina "puunhalaajina", hippie-tyyppisinä luontoa rakastavina. Kuitenkin, tutkimalla pakanismia ja menneisyyden okkultistisia uskonnollisia muotomenoja paljastuu -- ei ainoastaan laajalle levinnyt demoninen ja saatanallinen vaikutus, vaan myös saatanallisen "mustan magian" tunkeutuminen muinaiseen noituuteen.


Sitä vastoin, uus-pakanat väittävät että sana "pakana" (termi joka johdetaan maaseudun asukkaasta tai takametsien "maalaisesta") oli halventava termi joka juontaa juurensa keskiajalta jolloin Rooman Kirkko -- ei ainoastaan yrittänyt halventaa niitä jotka kapinoivat sen kirkollista hierarkiaa vastaan, vaan myös keinona alistaa naisia. Vaikka tässä konseptissa saattaa olla hiukan totuutta mukana, jokainen uus-pakanallisen yhteisön yritys anastaa itselleen katolilaisuuden konsepteja, joita Kirkko käytti edistääkseen omaa agendaansa, ei muodosta yhtään kunnollista todistetta demonisen aktivitettin poissaolosta pakanismin tai noituuden sisällä. Yhteenvetona, tällainen yritys on joko naïvi väärinkäsitys tai ohuesti peitetty valhe.


Useimmat noidat pitävät noituutta panteistisena tai polyteistisenä luonnonuskontona joka niin sanotusti perustuu vanhempiin pakana-uskontoihin. Uus-pakanat pyrkivät säilyttämään muinaisen pakanismin perus-asiat samalla kun he ylenkatsovat ne elementit jotka eivät ole enää uskottavia. Toisin sanoen, kaikkein moderneimmat noidat ja muut uus-pakanat ovat kehittäneet yhdenmukaistetun, puhdistetun, poliittisesti korrektin version muinaisista uskonnoista joihin ennen sisältyi eläin- tai ihmisuhreja, raakuuksia, seremoniallista kastraatiota, kannibalismia, seremoniallista prostituutiota, jne.


Avain noituuden ymmärtämiseen on "äiti Maa" -käsitteen ymmärtäminen. Vaikka tämä aspekti on yhdistetty tasa-arvoon, moderni noita nähdään sellaisena joka on kietoutunut hedelmällisyys-luonnonuskontoon jossa koko luonto nähdään jumalallisena, ja "äiti Maa" tai "Gaia" elävänä, hengittävänä entiteettinä jota tulisi palvoa. Kuten Johanna Michaelson paljastaa kirjassaan "Kuten lampaat teuraaksi":

"Jotkin noidat jäljittävät traditionsa myytteihin muinaisista kreikkalaisista tai roomalaisista; toiset egyptiläisiin, sumerilaisiin, viikinkien pohjoismaisiin jumaliin tai muinaisiin keltteihin. Silti monet sekoittavat iloisesti traditioita ja lähteitä toisiinsa; ottavat paloja modernista tieteiskirjallisuudesta ja fantasiasta (Star Trek ja Taru Sormusten herrasta ovat suosituimmat), luoden omat ainutlaatuiset tulkintansa ja rituaalinsa." [2]

Margot Adler, tunnustautuva noita ja feministi, sanoo kirjassaan "Noidat, druidit, jumalattaren palvojat sekä muut pakanat Amerikassa tänään" näin:

"Näen itseni monoteistisena uskoessani jumalatar Creatrix:iin, feminiiniseen prinsiippiin, mutta tunnustan samaan aikaan, että on olemassa muitakin jumalia ja jumalattaria hänen manifestaatioinaan." [3]

On monia vaaroja siinä että harrastellaan tätä holistista (=kokonaisvaltainen), uus-pakanallista jumalattaren palvelemista. Ensiksikin, uus-pakanan maailmankatsomus, kuten yllä olevasta lainauksesta näkyy, on panteismin eräs alalaji josta käytetään nimeä "Panentheism" -- tästä aspektista keskustellaan tuonnempana, mutta tässä kirjassa sitä kutsutaan virheellisesti monoteismiksi. Tämä maailmankatsomus ei ainoastaan vie yhä syvempään Jumalan Sanan ja Jeesuksen Kristuksen hylkäämiseen, vaan myös "paholaisen oppien" hyväksymiseen joita jumalattaren palvontaan liittyvät "henkioppaat" mainostavat.


Vielä pahaenteisempää on viehtymys näiden filosofioiden avoimen saatanalliseen "pimeään puoleen". Samalla kun katumaton panteismin syleilijä tuomitaan ikuiseen kadotukseen, tämän "pimeän puolen" syleileminen kaikella todennäköisyydellä osoittautuu kohtalokkaaksi -- ei ainoastaan tälle syleilijälle itselleen vaan myös niille joihin hän on yhteydessä. Esimerkkejä tallaisista yksilöistä jotka ovat myyneet itsensä "pimeälle puolelle" -- muita kuin Darth Vader (lieneekö Mac Dominickin yritys käyttää huumorintajua) -- ovat raketti-tutkija Jack Parsons (joka väitti olevansa antikristus), Aleister Crowley (aikanaan, tunnettiin kaikkein pahimpana miehenä maailmassa), Albert Pike, Adolf Hitler, sekä pahamaineinen Charles Manson.

Modernin noituuden kehitys

Jos Wicca-uskontoa -- jolla oman väittämän mukaan ei ole suhteita Luciferiin -- harjoittava uus-pakana väittää että paholaista ei ole, sekä uskoo äiti Maahan, onko hän noita vai ei? Edelleen, heitetäänkö samaan muottiin ne jotka menneisyydessä väittivät olevansa noitia, vai palvoivatko he itse asiassa Luciferia? Totuus löytyy helposti. Moderni noituus on kehittynyt -- siitä mikä ennen oli pahoja loitsuja, iskuja paranormaalien voimien avulla, ihmisuhreja, ja jopa Luciferin palvontaa -- ystävällisemmäksi, hellemmäksi, sivistyneemmäksi, poliittisesti korrektiksi noituudeksi aivan kuten moderni kulttuuri on muovannut valtavirran liberaalia protestanttisuutta. Noituuden kehityksen tutkiminen onkin hyvin antoisaa.


Moderni yksimielisyys siitä kuka noita on, saavutettiin vuonna 1484 kahden dominikaanisen munkin myötä, jotka olivat inkvisition jäseniä; he laativat julistuksen "Hammer of the Witches". Tämän julistuksen mukaan, noituus oli harhaoppi joka tähtäsi Rooman Kirkon syrjäyttämiseen sekä Saatanan valtakunnan luomiseen maan päälle. "Heidän omien tunnustustensa mukaan, he (noidat) lensivät demonisilla hevosilla tai luudanvarsilla, he juhlivat, tanssivat ja parittelivat toistensa kanssa, ja joskus itse paholaisen kanssa -- noidat solmivat muodollisen sopimuksen paholaisen kanssa." [4] Tämä kuvaus noituudesta löysi tiensä uuteen maailmaan. Salemin noita-oikeudenkäynneissä, Uudessa Englannissa, vuonna 1692, oikeudenkäynti-todistukset paljastavat seuraavanlaisia faktoja:

 • Monet jotka tuomittiin noituudesta olivat syyttömiä.
 • Kuitenkin, todistukset paljastavat että kaikki eivät suinkaan olleet viattomia, ja on kiistämättömiä todisteita rikoksista, jopa murhista joihin sisältyi paranormaalien voimien hyväksikäyttöä.
 • William Barker tunnusti Salemin oikeudenkäynneissä että ympäri Uutta Englantia oli 307 noitaa jotka olivat mukana juonessa korvata Kristinusko paholaisen palvonnalla Uudessa maailmassa. [5]

Esi-koloniaalisen ajan Euroopan ja Salemin noituus ei kuitenkaan sovi yhteen modernin, puhdistetun, 21. vuosisadan popularisoidun Wicca-aatteen kanssa. Wiccalaiset yleensä ajoittavat oman kulttinsa 1940-luvulle henkilöön nimeltä Gerald Gardner, ja väittävät että tämä on oikeaa, kaikkien aikakausien muinaista noituutta. Itse asiassa, Gardner alkoi opiskella ja kirjoittaa muinaisista noita-rituaaleista ja lisäsi joukkoon sitä sun tätä löytämäänsä, muodostaakseen sen mitä nykyään kutsutaan nimellä Wicca. [6] Useimmat wiccalaiset, kuitenkin, ovat täysin tietämättömiä siitä tosiasiasta että "mustan magian" satanisti Aleister Crowley kirjoitti monet Gardnerin rituaalit sen jälkeen kun Gardner vihittiin Crowleyn "Ordo Templi Orientis":iin. [7]


Paradoksisella tavalla, suuri enemmistö wiccalaisista väittää kuitenkin että he eivät usko Saatanaan tai paholaiseen, vaan että he palvovat Maa-jumalatarta kuten hän luonnossa paljastaa itsensä. Useat pitävät kiinni "Star Wars" -tyyppisestä uskonnosta johon kuuluu yhtenäisyys (=oneness), interkonnektio (=interconnection), äärettömyys (=immanence) kuten myös jumalattaren aspektit -- tästä keskustellaan myöhemmin. [8] Koska he (ja kaikki muu) ovat yhtä, sekä jumalattaren ilmentymiä, he yrittävät mennä sisälle itseensä ja löytää jumalatar itsestään -- ja täten saada käyttöönsä täysi inhimillinen potentiaali.


Jossain määrin toinen ristiriita on siinä, että useimmat wiccalaiset uskovat että jumalattaren puoliso on myyttinen jumala, Pan -- useimmat pakanistit ja uus-pakanalliset uskonnot palvovat tai tunnustavat monia jumalia jumalattaren ilmentyminä. Kansanrunoudessa Pan kuvataan sarvipäisenä puoliksi ihmisenä ja puoliksi vuohena; tai puoliksi ihmisenä ja puoliksi hevosena. Pan on alamaailman jumala, metsien herra tai "metsästyksen jumala". Kuvaus Pan:ista on yhtäläinen egyptiläisen Osiriksen kanssa, babylonialaisen Bacchusin kanssa, tai Vanhan Testamentin Baalin kanssa, ja se voidaan jäljittää Nimrodiin, jonka Raamattu kuvaa "mahtavaksi metsästäjäksi Herraa vastaan", [9] sekä Baabelin tornin rakentajaksi. David Livingstone kertoo:

"Keskiajalla, paholainen tunnettiin nimellä 'Mendesin vuohi'... Plutarchin mukaan, sen jälkeen kun Set silpoi Osiriksen ruumiin, hänen penistään ei koskaan löydetty, ja Isis teki siitä kultaisen jäljennöksen ja hautasi sen Mendesin ruumiin mukana paikalle jossa oli temppeli vuohi-jumalalle. Plutarch huomautti että kaikkein kaunein nainen valittiin makaamaan jumalallisen Mendes-vuohen kanssa." [10]

Kaikkein mielenkiintoisinta on, että Mendes on egyptiläinen nimi Sekä Pan:ille että vuohelle. Täten, kun moderni noita tunnustaa että Pan on Jumalattaren puoliso, hän tunnustaa uskovansa uskontoon jolla on saatanallinen alkuperä vaikka hän kieltää Luciferin olemassaolon.


Tämän perusteella täytyy esittää kysymys, että mikä on korrelaatio Jumalatar-Äidin ja Luciferin välillä. Jos Jumalatar-Äidillä on Pan puolisonaan, onko Pan vain toinen ilmentymä itse Luciferista? Edelleen, jos Pan on vain Jumalattaren ilmentymä, eikö tämä tee Jumalattaresta Luciferia?


Mistä sitten Jumalatar-Äidin palvonta on lähtöisin? Raamattu mainitsee Vanhassa Testamentissa Asterothin, Astarten, Isiksen "Taivaan jumalattaren" sekä muiden feminiinisten jumalatar-variaatioiden palvonnan. Totuus on, että modernilla noituudella oli alkuperänsä Baabelin tornissa, ja että Äiti-Jumalan palvonta sekä "äiti- ja lapsi" -kultit josta on todisteita kaikissa maailman uskonnoissa viimeisten 4500 vuoden ajalta, saivat alkunsa babylonialaisista mysteereistä, jotka puolestaan ovat peräisin Nimrodin leskeltä, Semiramikselta sekä "lesken pojalta" Tammuzilta.


Variaatiot ja kultit jotka ovat peräisin tästä jumalattaren palvonnasta ovat vaikuttaneet jopa juutalaisuuteen. Okkultismi vaikutti juutalaisuuteen kun he kehittivät Vanhan Testamentin "suullisen mystisen tulkinnan" joka tunnetaan Kabbalan nimellä:

"Vaikka he valehdellen väittävät ajoittavansa tämän aikaan ennen vedenpaisumusta, Kabbala edustaa vieraiden oppien omaksumista juutalaisuuteen; juutalaiset adoptoivat nämä opit Babylonin suuresta muinaisesta kaupungista, kun heitä pidettiin siellä vankeudessa kuudennen vuosisadan alkupuolella ennen ajanlaskun alkua." [11]

Kabbala eräs gnostilaisuuden esi-isiä, ja maurien valloitusten mukana, maagiset ja mystiset kultit levisivät eteläiseen Eurooppaan; näiden mukana gnostilainen dualismi joka johti suoraan Luciferin palvontaan. [12] David Livingstone kertoo:

"He palvoivat Luciferia, koskien aineellista maailmaa hänen työnään, ja pitäen tätä palvontaa yllä antautumalla lihallisiin nautintoihin he majoittivat demoni-luojansa. Sanottiin että mustan kissan hahmo oli palvonnan kohteena heidän yöllisissä orgioissaan. Lapsia uhrattiin ja heidän vertaan käytettiin lahkon ehtoollisleivissä." [13]

Valkoinen magia versus musta magia

Täten, noituus, joka on lähtöisin Baabelin tornista, on kehittynyt avoimesta Luciferin palvonnasta moderniksi noitapiirin -- wiccalaisuuden -- puhdistetuksi versioksi. Kuitenkin, kuten hirveä, kummitteleva aave, tämä piilossa oleva asia wiccalaisuudessa sekä muissa "valkoisen magian" uus-pakanallisissa uskonnoissa on kysymys piilossa olevasta Luciferin palvonnasta joka on kätkeytyneenä valkaistun Äiti Maa - jumalattaren julkisivun taakse. Anton LaVey:llä, Saatanan kirkon perustajalla ja ylipapilla, on hyvin dogmaattinen näkemys tähän kysymykseen. Kirjassaan "The Satanic Witch" hän sanoo:

"Jokainen tyttö tai nainen (LaVey väittää että noita voi olla vain naispuolinen) joka väittää harjoittavansa vain 'wiccaa' tai 'valkoista magiaa' joko valehtelee itselleen tai sitten hänellä on paljon opittavaa." [14]

Tämän väitteen tueksi, tämä kirjoittaja sai sähköpostia joka sisälsi seuraavaa:

"Monet noidat eivät usko Saatanaan. Henkilökohtaisesti Saatana on minun herrani ja isäni -- minä lankesin saatanalliseen noita-lahkoon!!!! Me olemme koko ihmisrodun vapauttamisen puolesta murhaavalta juutalaiselta jumalalta ---- joka ei ole edes olemassa ja joka on vain pelokkaiden kristittyjen (=xtians) joukkohysteriaa. Se on kristinuskon (=xtianity) opetus ja toiminta joka estää maailman kehittymisen. Tämä loppuu pian."


"Kaikki heräävät valoon itsessämme ja pian!!!!" [15]

Historian ja yllä olevan lausunnon valossa, minun täytyy myöntää (niin tuskallista kuin se onkin) että LaVey on oikeassa. Luciferin petollinen luonne on todettavissa juuri niiden tosiasioiden nojalla että nämä yksilöt jotka uskovat etsivänsä jumalatarta sisältään palvovat todellisuudessa "tämän maailman jumalaa" -- Luciferia.

Äiti-jumalatar ja kirkko

Nyt kun taustatiedot modernista noituudesta on kerrottu, täytyy käsitellä kysymystä sen vaikutuksesta kirkkoon. Nyt kun ollaan tämän aiheen parissa, täytyy esittää useita ehtoja:

 • Kun puhutaan kirkosta (tai seurakunnasta), tämä käsikirjoitus käsittelee ainoastaan niitä jotka tunnustavat pelastuksen Jeesuksen veren kautta -- ei niitä modernistien leirissä olevia joilla on ainoastaan kristillinen julkisivu.
 • Roomalaiskatolinen kirkko jätetään aiheen ulkopuolelle; tämä itsessään on valkoisen magian pakanismin linnake.
 • Kirjoittajan tarkoitus ei ole syyttää ketään yksilöä noituuden harjoittajaksi, ellei toisin sanota.
 • Tämän keskustelun tarkoitus herättää ne, jotka tieten tai tietämättään tunkevat paholaisen oppeja ja terminologiaa niiden ihmisten sielunelämään jotka eivät ole ainoastaan tunnustavia kristittyjä vaan jotka on evankelisoitu.
 • Tämä luku on erityisesti varattu keskustelulle eri muodoista joiden avulla jumalattaren palvontaa tuodaan seurakuntiin. Muista okkultistisista vaikutuksista kuten New Agesta ja Teosofiasta keskustellaan myöhemmissä luvuissa. [Toivoa on että Mac Dominick mainitsee vielä Nostradamuksen; suom. huom.]

Nyt kun noituus itsessään on esitelty, noituuden ja jumalatar-uskontojen suhteita täytyy tutkia tarkemmin. Taas kerran, Margot Adler tarjoaa perus-informaatiota joka on välttämätöntä jotta ymmärrettäisiin noidan suhde Jumalatar-äitiin:

"Noidat pitävät itseään muinaisen Euroopan shamanistisen luonnon-uskonnon pappeina ja papittarina joka palvoo jumalatarta jolla on sukulaisuus-suhde Jumalatar-äitiin. Monet myös palvovat jumalaa jolla on sukulaisuus-suhde muinaiseen sarvipäiseen eläinten herraan, kuoleman jumalaan, ja metsien herraan." [16]

Tämä kuvaus on kiistämättä modernin puhdistetun noituuden peilikuva kuten tässä käsikirjoituksessa on kerrottu -- panteistinen luonnon-uskonto joka näennäisesti pohjautuu vanhempiin pakana-uskontoihin. Starhawk (tunnustava noita), kirjassaan "The Spiral Dance", mainitsee Jumalatar-uskonnon kolme ydin-prinsiippiä:

 • Immanenssi (=äärettömyys) -- Jokainen ihminen on elävän maapallon ilmiasu.
 • Interkonnektio -- Kaikki ovat linkitettyjä kosmokseen osana yhtä elävää organismia.
 • Yhteisöllisyys -- Ensisijainen keskittyminen ei ole yksilöön vaan ryhmään. [17]

Immanenssista ja interkonnektiosta keskustellaan tuonnempana. Kuitenkin, koko seuraava kappale on omistettu keskusteluun "yhteisöllisyydestä".

Noituus, immanenssi, panteismi & panentheismi

Edellisessä luvussa keskusteltiin panteististen filosofioiden tunkeutumisesta Kirkkoon. Tämä keskustelu keskittyi Rick Warrenin kirjan, "Päämäärätietoinen elämä" ympärille. Kirjassa sanottiin: "Jumala on kaikkialla ja kaikessa." Sen lisäksi että tämä lausunto ei ole sopusoinnussa raamatullisen opin kanssa, se heijastaa panteismia.


Panteistinen filosofia opetaa että "kaikki on jumalaa". Tämä on tiukan panteistinen oppi. Esimerkiksi, oikeaoppinen panteisti saattaa sanoa juodessaan lasin maitoa, että "jumala" juo "jumalaa" lasista joka on myös "jumala". Sillä tämä yksilö uskoo että yksi objekti on yhtä paljon "jumala" kuin toinenkin, olkoon se sitten elävä tai ei. Kuitenkin, noituus ei ole yhtä tiukan panteistista, sillä noita uskoo metafyysiseen Jumalatar-äitiiin joka on kaiken yläpuolella, universumin ohjaavana energiana tai voimana. Edelleen, tämä opetus väittää että kaikki asiat "elävät tai elottomat" ovat Jumalatar-äidin manifestaatioita (=ilmentymiä) ja asuvat Jumalatar-äidissä. Tällainen uskomusjärjestelmä on lähempänä sellaista panteismin muotoa joka tunnetaan nimellä "panentheismi". Laurie Cabot, Massachusettsin osavaltion "virallinen noita" vahvistaa tämän kirjassaan "Power of the Witch":

"Noidat uskovat olevansa yhtä kaiken elämän lähteen kanssa, Suuren Äidin, ja heidän asemaansa universumin kanssa-luojina." [18]

Panentheismi sanoo yksinkertaisesti että on olemassa metafyysinen jumala (tai jumalatar tai energia) joka hallitsee kaiken yläpuolella ja asuu kaikessa. Panentheismi yksinkertaisesti suurentelee tiukan panteismin siihen pisteeseen saakka että tunnistavat voiman joka on kaiken luomakunnan yläpuolella. Toisin sanoen, Panentheismi sallii jumaluuden joka on "enemmän jumala" kuin mikään muu maailmankaikkeudessa, vaikkakin universumin tasapaino on saman "voiman" ilmentymä joka tunnetaan "jumalana". Tämän lisäksi, useimmat pakana-uskonnot opettavat että yksilö voi nousta siihen asemaan jossa hän tulee yhdeksi "voiman" tai Jumalatar-äidin kanssa.


Toinen esimerkki; Jumala (Raamatun Jumala) on metafyysinen ja kaikkialla läsnäoleva. Mutta Hän ei ole läpikotaisin immanentti. Jumala on pyhä. Jumala on kaiken luomansa yläpuolella. Edelleen, Hän on aina läsnä, mutta metafyysisessä muodossa. Kuitenkaan, Hän ei asu kaiken luomansa sisällä. Jumala on immanentti (=ääretön) ainoastaan sillä tavalla että Hän asuu niissä ja ainoastaan niissä jotka ottavat vastaan uskossa Jeesuksen Kristuksen uhrilahjan. Raamattu opettaa että koko luomakunta ilmentää Luojan majesteettisuutta, mutta Raamattu ei opeta tätä panentheistista prinsiippiä että Jumala asuu kaiken luomansa sisällä. Jumalatar-uskonnot eroavat todellisen Jumalan palvonnasta siinä että Jumalatar-äiti, vaikka onkin metafyysinen, on myös täysin immanentti kaiken luonnon sisällä.


Tulkitessaan Efesolaiskirjeen lukua 4:6 -- "He rules everything and is everywhere and in everything" -- Rick Warrenin tarvitsisi vain korvata sana "He" sanalla "She" niin hänellä olisi täydellinen kuvaus metafyysisestä Jumalatar-äidistä.


Tämänhetkinen tilanne Päämäärätietoisessa kirkossa on paradoksinen. Olisiko Charles Spurgeon (kuuluisa baptisti-saarnaaja) voinut edes kuvitella että konservatiivinen baptisti-saarnaaja väittäisi Jumalan asuvan "kaikessa"? Olisiko Starhawk, joka uskoo että kaikki yksilöt ovat Jumalatar-äidin manifestaatioita, koskaan kuvitellut että konservatiivinen Eteläisten baptistien saarnaaja -- Rick Warren -- sanoisi samaa Raamatun Jumalasta? Useimmat Raamattuun perustautuvat todelliset kristityt eivät olisi voineet kuvitella pahimmissa painajaisissakaan tällaista luopumista Jumalan Sanasta, joka avaa Kirkon oven noituudelle.

Interkonnektio

Olkoon okkultismiin tai noituuteen sekaantunut sitten tiukan linjan panteisti tai panentheisti, näiden kahden uskomusjärjestelmän välillä on paljon yhteistä. Eräs tällainen suuri komponentti on usko interkonnektioon. Starhawk määritteli noitien näkemyksen interkonnektioon näin: "Me olemme linkitettyjä kosmokseen osana yhtä elävää organismia." [19] Kuten aikaisemmin kerrottiin, yksilö joka on sekaantunut noituuteen sanoo että kaikki asiat, elolliset ja ei-elolliset, ovat Jumalatar-äidin, universumin elämänvoiman ilmentymiä. Panentheistina, noita uskoo että jumalatar kontrolloi ja ohjaa kaikkea, mieluummin kuin jättää sattuman armoille. Tämä tosiasia, ei sulje pois niitä jotka ovat sekaantuneet noituuteen lähtökohtinaan evolutionaariset teoriat. Yksinkertaisesti ilmaistuna, heidän käsityksensä evoluutiosta on variaatio teistisestä evoluutiosta, kun he uskovat Jumalatar-äitiin, joka on kuitenkin luonut evoluution, sekä kontrolloi evoluution suuntaa.


Itse asiassa, koko interkonnektion okkultistisen maailmankatsomuksen perusta on lähtöisin Alkuräjähdyksen käsitteestä. Kun mietitään Alkuräjähdyksen loogista kurssia (niin epälooginen kuin tämä teoria saattaa ollakin), interkonnektion konsepti on järkevä johtopäätös. Tämän ajatustavan prosessi voisi olla lähtöisin siitä, että Alkuräjähdys-teorian mukaan, koko universumi muodostui hyvin pienestä ja tiheästä materia-hiukkasesta. Nyt, jos kaikki, ja teoreettisesti jokainen, olisi syntyperäisesti yhtä ja sisällä tässä materiahiukkasessa (monet väittävät että se oli pilkun kokoinen), sitten koko ihmiskunta ja kaikki universumissa olisi tästä peräisin. Jos näin olisi asianlaita, tällöin jokainen tavallaan olisi interkonnektiossa toisiinsa.


Vieden tämän käsitteen seuraavalle tasolle, tällainen uskomusjärjestelmä tekee sen loogisen johtopäätöksen että kaikki universumin tieto on lepotilassa jokaisen yksilön sisällä, ja ainoa asia joka jää ihmisen tehtäväksi on päästä käsiksi tähän tietoon. Usko Jumalatar-äitiin ottaa yksinkertaisesti Alkuräjähdys-teorian ja väittää että jumalatar on juuri se elämänvoima joka kehittyi alkuräjähdyksestä, ja kontrolloi kaikkea luomakuntaa ilmentämällä itsensä kaikessa luonnossa. Tuloksena, kaikki on yhtä, kaikki on interkonnektiossa sekä Jumalatar-äidin ilmiasua, kaikki on palvonnan arvoista, ja kaikki edelleen kehittyy.


Tiukan linjan panteistilla on periaatteessa sama käsitys evoluutiosta kuin panentheistilla on, mutta panteistinen näkemys ei salli metafyysistä hahmoa kuten Jumalatar-äiti. Tiukan linjan panteistilla on yksinkertaisesti sellainen näkemys että "jos kaikki universumin tieto on minussa itsessäni, sitten olen Jumala. Kuitenkaan, yksin en ole Jumala, vaan kaikki muukin universumissa on Jumalaa, ja tämä persoonaton evoluution voima tuo lopulta koko ihmiskunnan seuraavalle evoluution tasolle; syntyy homo noeticus. Tällä viimeisellä evoluution tasolla, koko ihmiskunta ei ainoastaan ymmärrä olevansa Jumala vaan myös hallitsee 'jumalallisia' voimia."

Interkonnektio & Globalismi

Perustuen tähän keskusteluun, ei ole yllätys että monet 1900-luvun liikkeiden johtajat mainostivat (tai mainostavat edelleen) tätä myyttistä ja monien vihaamaa Uutta maailmanjärjestystä jonka okkultistit tuntevat hyvin. On mahdonta laatia täydellistä listaa näistä henkilöistä mutta tässä on joitakin kuuluisimpia:

 • Aleister Crowley, joka tunnetaan kaikkein pahimpana ihmisenä
 • H.G. Wells, kirjan "Aikakone" ja "Maailmojen sota" kirjoittaja
 • Aldous Hurley, kirjan "Uljas uusi maailma" kirjoittaja
 • Alice Bailey, Teosofisen seuran perustaja ja Lucis Trustin perustaja
 • Adolf Hitler, yritti tuoda Uuden maailmanjärjestyksen väkisin
 • L. Ron Hubbard, Scientologian perustaja
 • Marilyn Ferguson, kirjan "Vesimiehen salaliitto" kirjoittaja
 • Willis Harman, kirjan "Global Mind Change and Insight to the New Age" kirjoittaja
 • Ervin Lazlo, kirjan "The Systems View of the World: A Holistic Vision for Our Time" kirjoittaja
 • Maurice Strong, entinen YK-neuvonantaja ja vuoden 1992 Earth Summitin järjestäjä
 • Jean Houston, inhimillisen potentiaalin asiantuntija ja Hillary Clintonin henkilökohtainen meedio.

Kaikki tämän listan yksilöt ovat tehneet paljon sen hyväksi että koko järjestelmä muuttuisi kohti planetaarista yhteisöä. Tällainen yhteisö korvaisi juutalais-kristilliset arvot ennen kristinuskoa vallinneilla pakanallisilla arvoilla, perustaisi maailmanhallituksen, maailmanuskonnon ja asettaisi maailmanjohtajan. Joten mitä väärää tällaisessa maailmanjärjestyksessä on?


Taas kerran, kulkiessamme historiassa takaisinpäin kohti Baabelin tornia, Jumala itse erotti ihmiset muuttamalla heidän kielensä ja perustamalla itsenäiset valtiot. Ihmiset ovat kuitenkin koko historiansa ajan pyrkineet rakentamaan maailmanlaajuista imperiumia, ja tätä pyrkimystä on aina seurannut väärä uskonto ja kapinointi Jumalaa vastaan. Hyviä esimerkkejä tällaisista maailmanvaltakunnista ovat olleet Babylonian valtakunta, Meedo-Persian valtakunta, ja Rooman valtakunta. Jokainen näistä valtakunnista syntyi väärän uskonnollisen järjestelmän myötä joihin sisältyivät okkultistiset prinsiipit jotka ovat edelleen nähtävissä tämän päivän maailmassa. Edelleen, Raamattu opettaa hyvin selvästi että tulevaisuudessa syntyy vielä yksi maailmanvaltakunta. Tämä viimeinen maailmanvaltakunta merkitsee tämän aikakauden loppua, eikä tätä valtakuntaa johta kukaan muu itse antikristus, mies jonka valtakunta kokee lopullisen tuhonsa Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Lisäksi, antikristuksesta tulee pappiskuningas, joka johtaa -- ei ainoastaan maailmanvaltakuntaa vaan myös okkultistista maailmanuskontoa.


Avain tämän Uuden maailmanjärjestyksen perustamiseen on interkonnektio. Kuten okkultisti Jean Houston niin terävästi ilmaisee:

"Uuden pystyttäminen (=making difference) ei ole koskaan ollut niin tärkeää maailmassa, jossa niin paljon asioita voi mennä oikein tai sitten tuhoisalla tavalla väärin. Me olemme niitä joilla on ihmiskunnan historian kaikkein tärkein tehtävä -- tehtävä päättää kasvammeko vai kuolemmeko. Meillä on tilaisuus esittää roolia suurimmassa muutos-näytelmässä jonka maailma on nähnyt. Jotta voisimme tehdä näin, meidän tulee kyetä pääsemään sisälle ruumiiseemme, mieleemme ja henkeemme. Tämänhetkinen nouseva mielemme ja psyykemme ekologia, meidän kykymme uneksia toistemme unia ja kokea toistemme elämänkertoja on osa tämän hetken interpenetraattista (=tunkeutua toisiinsa) aaltoa. Meidät taas nostetaan planeetallisiin suhteisiin kun me tulemme resonanttisiksi ja läheisiksi omien syvyyksiemme kanssa."


"Me näemme välähdyksen tästä uudesta tulevan planetaarisen yhteisön vuosisadasta joka ilmoittaa loppua vihamielisyyksille sekä uusien tapojen synnyn käyttää meidän yhteistä ihmiskuntaamme ja sen monia kulttuureja. Itse asiassa, me tarvitsemme koko ihmislajin parhaimmat kokoontumaan yhteen; erityisesti jokaisen kulttuurin nerot jos me aiomme selviytyä." [20]

Tosin sanoen, jos ihmisrotu mielii selviytyä ja jatkaa kehittymistään seuraavalle evoluution tasolle, sen täytyy päästä kiinni jumalattareen joka on jokaisen yksilön sisällä ja interkonnektoida toisten yksilöiden unien, psyyken ja muistojen kautta jotta uusi globaali yhteisö tulisi todelliseksi.


Täten, interkonnektio on globalismin ydinasia -- planetaarinen yhteisö joka perustuu okkultistisiin prinsiippeihin ja lopulta Luciferin palvontaan. Raamatussa sanotaan: "...ja he palvoivat lohikäärmettä joka antoi voimansa pedolle." [21] Tämä "peto" on Luciferin palvelija, antikristus, joka on itsensä Luciferin riivaama, ja joka johtaa lopullista kapinaa Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan.


Täten, jokainen viittaus Uuteen maailmanjärjestykseen on olennaisesti, jollei täysin linkitetty moderniin noituuteen sekä Jumalatar-äidin palvomiseen. Aivan kuten Starhawk sanoi, että interkonnektion periaate merkitsee koko ihmisrodun liittymistä toisiinsa kuten myös kosmokseen merkittävänä tekijänä jumalattaren palvonnassa, ja se on myös syrjässä oleva käyttövoima kohti Uutta maailmanjärjestystä sekä antikristuksen hallintavaltaa.

Rick Warrenin maailman luokan kristitty

Luku 38 Rick Warrenin kirjassa "Päämäärätietoinen elämä" on otsikoitu: "Kuinka tulla maailmanlaajuiseksi kristityksi?" Tämä luku perustuu "suuren lähetyskäskyn" täyttämiseen -- Kristuksen kehoitukseen mennä kaikkialle maailmaan ja saarnata Evankeliumia. Tämän käsikirjoituksen kirjoittaja on täysin samaa mieltä näistä lähtökohdista, ja edelleen, on samaa mieltä Tri. Warrenin kanssa että Kirkko on epäonnistunut surkeasti tämän käskyn noudattamisessa. Jokaisella kristityllä pitäisi olla -- ei ainoastaan taakka kadotetuista yksilöistä kaikkialla maailmassa, vaan jokaisen uskovan pitäisi täyttää tämä tehtävä siten kuin Herra on antanut kullekin kykyä.


Kuitenkin, Rick Warrenin vetoomuksessa "mennä kaikkialle maailmaan" on joitakin hyvin häiritseviä seikkoja:

 • Kirjan luvussa 36, Tri. Warren väittää että Jeesus käski opetuslapsiaan olemaan kantamatta huolta Hänen paluustaan maan päälle, vaan keskittymään sen sijaan lähetystehtävään. Hän edelleen väheksyy Raamatun profetioiden opiskelemista irrottamalla Jeesuksen sanat asiayhteydestään, sanomalla: "Jos haluat jeesuksen tulavan takaisin aikaisemmin, keskity lähetystehtäväsi suorittamiseen, ei Raamatun profetioihin." [22]

Tässä Tri. Warrenin lausunnossa on useita kiistanalaisia kohtia jotka täytyy mainita ennen johtopäätöstä:

 1. Kolmasosa Raamatusta on profetiaa. Pitäisikö kristittyjen repiä nämä sivut irti? Tämän kirjoittajan Raamatussa sanotaan: "Koko Raamattu on annettu Jumalan inspiroimana, ja se on hedelmällinen opissaan, moitteissaan sekä ohjeissaan oikeudenmukaisuuteen. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen, läpikotaisin valmis hyviin töihin." [23] Tri. Warrenin näkemyksen mukaan, pitäisikö tähän liittää, että "lukuunottamatta sitä mikä koskee Raamatun profetioita"?
 2. Raamattu on ainoa pyhä kirja joka uskaltaa ennustaa tulevaisuutta. Edelleen, Raamattu tekee sen sadan prosentin luotettavuudella. Yksin tämän faktan perusteella, Raamatun profetioiden opiskeleminen osoittaa että Raamatun Jumala on ainoa todellinen Jumala. Raamatun profetioiden halveksiminen on Jumalan kaikkivaltaisuuden halveksimista.
 3. Mikä kaikkein vahingollisinta, välinpitämättömyys Raamatun profetioita kohtaan johtaa välinpitämättömyyteen globalismin vaaroja, niin sanottua Uutta maailmanjärjestystä, ja maailmanuskontoa kohtaan.

Yksilö ei pysty tunnistamaan virhettä jos hän on välinpitämätön totuuden suhteen. Huoli noituuden terminologiaa ja opetusta kohtaan jää vaille vastakaikua jos tällä yksilöllä ei ole käsitystä totuudesta. Juuri näin voi tapahtua kun pohditaan muita "Tulosperusteisen elämän" näkökohtia:

 • Toinen alaotsikko luvussa 38 on "Muutos paikallisesta ajattelusta globaaliin ajatteluun". Tämä muistuttaa hyvin paljon radikaalien ympäristönsuojelijoiden käyttämää lausetta "Toimi paikallisesti, ajattele globaalisti".
 • Seuraava lause on: "Jumala on globaali Jumala." Tietenkin Jumala on globaali Jumala. Jumala on kaikkialla läsnä oleva, metafyysinen Jumala. Kuitenkin, ilman Raamatun profetioiden tuntemista sekä globalististen ohjelmien, yksilöiden ja organisaatioiden vaarojen tunnistamista, tällä lausunnolla on potentiaalia johdattaa noviisi tukemaan sellaisia ohjelmia kuten "Earth Summit", "The Earth Charter", "Man and the Biosphere" jne. -- vain koska "Jumala on Globaali Jumala".
 • Sitten Tri. Warren sanoo: "suurin osa maailmasta jo ajattelee globaalisti." Kyllä, erityisesti ne jotka työskentelevät maailmanhallituksen hyväksi, maailmanuskonnon hyväksi ja ne joilla on uus-pakanallinen, panteistinen maailmankuva. Pitäisikö kristittyjen liittyä tähän ryhmään?

Niin vaarallisia kuin nämä lausunnot ovatkin, muutama kappale myöhemmin Tri. Warren kerskaa: "Me olemme yhdistyneempiä kuin me ymmärrämmekään." [23] On aivan totta, että aidot kristityt ovat interkonnektoitu toisiinsa "Kristuksen ruumiin" jäseninä Jumalan Pyhän hengen sidoksella. Kuitenkaan, Tri. Warren ei tarkoittanut tätä. Hän lausui tämän puhuttuaan maailmankaupasta sekä valtioista joissa sinun vaatteesi on tehty. Okkultisti Jean Houston, puheessaan vuonna 1989, otsikolla "Whole System Transition: The Move to a planetary sosiety" antoi täsmälleen saman analogian kun hän selitti että kaikki yksilöt ovat interkonnektoituja "maailman olentoja".


Tri. Jean Houston palvoo Jumalatar-äitiä. Tri Jean Houston käyttää samoja termejä kuin Starhawk kertoessaan jumalattaren ominaisuuksista: immanenssi, interkonnektio, ja yhteisö. Tässä käsikirjoituksessa on kerrottu että moderni noituus näkee itsensä Jumalatar-äidin uskontona. Tri Houstonille ei ole vaikeaa tunnistaa itsensä moderniksi noidaksi, mutta entäpä "konservatiivinen" baptisti-saarnaaja? Mikä olisi saarnaajan motiivina tuoda noituus Kirkkoon? Olisiko tällaisella yksilöllä aikomuksena identifioitua noituuden kanssa? Tässä käsikirjoituksessa on aikaisemmin osoittettu että Tri. Warrenin kirja on mainostanut okkultismia immanenssin muodossa, ja nyt hän kosiskelee interkonnektiota. Varmasti, tämän täytyy olla puhdasta sattumaa, vai onko se?


Jollei lukija ymmärtäisi väärin, tämän kirjoittajan ei ole tarkoitus syyttää Tri. Warrenia noituuden harjoittajaksi tai mainostajaksi. Kuitenkin, kun "sattumat" (vai ovatko nämä sattumia lainkaan) edelleen tulee ilmi, täytyy esittää kysymyksiä Rick Warrenin sekä muiden hänen kaltaistensa todellisesta suunnasta (kuten myös lähteestä). Vaikka lopullista tuomiota ei voida vielä tehdä, voi kuitenkin tehdä sen johtopäätöksen että on olemassa vakavia ongelmia uskonnollisessa liikkeessä joka avoimesti väittää toteuttavansa Suurta lähetyskäskyä samalla kun todellisuudessa rakentaakin Baabelin tornia.
 

Lähteet:

1.      www.cog.org/cogpollfinal.html

2.      Michaelson, Johanna. Like Lambs to the Slaughter, Harvest House, Eugene, OR, 1989, Appendix: “The Beliefs of Witches.”

3.      Adler, Margot.  Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and other Pagans in America Today, rev. ed., Boston, Beacon Press, 1986, p.viii.

4.      Livingstone. The Dying God, Writer’s Club Press, New York, 2002, p.289.

5.      Lavenda, Peter. Sinister Forces, TrineDay, Walterville, OR, 2005, p.29.

6.      Skarrit, Kelly. “Wicca: Modern Day Witchcraft,” Community Voice, 5.19.05, p.10.

7.      Lavenda. p.305.

8.      Starhawk. The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess, (2nd Edition), Harper and Row, San Francisco, 1989, pgs.10-11.

9.      Genesis 10:8-9.

10.    Livingstone. p.291.

11.    Ibid. p.3.

12.    Ibid. p.287.

13.    Ibid.

14.    LaVey, Anton. The Satanic Witch, Feral House, Los Angeles, CA, 1970, p.8.

15.    Personal Email.  Received Monday, May 01, 2000 7:28 PM.

16.    Adler. pgs.10-11.

17.    Starhawk.

18.    Cabot, Laurie & Cowan, Tom.  Power of the Witch, Delta, New York, 1989, pgs.10,11, 20.

20.    Starhawk.

19.    Houston, Jean.  Jean Houston Website, “I invite you to attend a Special Preview of the 2006 Mystery School: The Mystery of Making a Difference,” http://www.jeanhouston.org.

20.    Revelation 13:4.

21.    Warren, Rick. The Purpose-Driven Life,  Zondervan, Grand Rapids, MI, 2002, p.286.

22.    II Timothy 3:16.

23.    Warren. p.300.Takaisin