Tulosperusteinen uskonto - Tarkoituksella aikaansaatu luopumus

Osa 7: Uudet arvot uudelle vuosituhannelle

Mac Dominick


Jeesuksen Kristuksen seurakunnan jäsenten täytyy rehellisesti tehdä itselleen tämä kysymys: "Kuinka me sallimme tämän tapahtua meille, ja missä kaikki meni niin pahasti pieleen?" Epäraamatullinen ja väärä kulttuurisota -- Mac tarkoittanee tässä uskonnollisen oikeiston nousua ja tuhoa johon hän viittasi osassa numero 6 -- on hävitty, ja nyt on vallalla ilmiselvä suuntaus vasemmalle teologiassa, elämäntavassa, asenteissa, arvoissa ja jopa evenkelisissa ja fundamentalistisissa piireissä. Poliittisella näyttämöllä, meillä on "kristitty" Valkoisessa Talossa, ja konservatiiviset Republikaanit hallitsevat Kongressin molempia kamareita. Kuitenkin, tämä kansakunta ei ainoastaan jatka moraalisesta alaspäin vievällä tiellä, vaan ei ole myöskään mitään todisteita nykyisen suunnan kääntymisestä. Tietystikin, on niitä jotka edelleen väittävät että koko maailma on suuren herätyksen partaalla.On jopa sellaisia jotka menevät niin pitkälle että ennustavat massiivista pitkähiuksisten muorten ihmisten armeijaa jotka tekevät Vanhan Testamentin mukaisen nasiirilupauksen ja muotoilevat elämänsä alkuperäisen "vallankumouksellisen", Jeesuksen Kristuksen mukaan. Rehellisesti sanoen, kuinka kukaan sellainen joka väittääolevansa Jeesuksen verellä pesty Jumalan lapsi voi edes yrittäävihjata että lihaksi tullut Jumala oli vallankumouksellinen. Tällainen on kaiken logiikan ulkopuolella, ja vielä vähemmän ymmärrettävää on se että joku koulu opettaisi tällaista! [1]


Lopullisessa analyysissä -- Mac tarkoittanee sarjan viimeistä osaa -- Fullerin Teologista seminaaria, Christianity Today -lehteä, Uusia ja nuoria evankelisia, modernisteja, karismaatikkoja, uudistajia ja dominionisteja onnitellaan sarkastisesti siitä että he ovat menestyksellisesti onnistuneet liittymään Luciferin pimeisiin voimiin siinä määrin että he ovat saaneet koko evankelisen yhteisön fundamentalisteista karismaattisiin katolilaisiin lankeamaan ansaan jota voidaan kuvailla termillä "tulosperusteinen uskonto".


Tällainen kädenojennus luciferilaisille voimille ei tapahtunut yhdessä yössä. Muutos oli niin hiljainen  ja asteittainen että sitä voidaan verrata sammakkoon joka istua kököttää kattilassa jossa olevaa vettä hiljalleen kuumennetaan. Myöskään muutos asenteissa ja arvoissa ei tapahtunut väkivaltaisen onnettomuuden seurauksena. Nämä muutokset tuotiin vaivihkaa, hiljalleen, systemaattisesta ja tarkoituksella. Vaikka on olemassa riski että sortuu ylilyönteihin, pitäisi ainakin tutkia niiden tavoitteita ja haaveita jotka ovat sekaantuneet luciferilaisiin voimiin, jotta saavutettaisiin seikkaperäinen ymmärrys ei ainoastaan niiden osalta jotka ajavat uutta poliittista paradigmaa (=muotosarja) vaan myös niiden osalta jotka ajavat "uutta paradigma-kirkkoa" joka huipentuu yhteen maailmanuskontoon josta Raamatussa on kerrottu.


Aluksi, täytyy ymmärtää että vaatimus tämän uuden paradigman luomiseksi -- joka tunnetaan nimellä Uusi maailmanjärjestys -- perustuu suurelta osin niiden muinaisiin arvoihin jotka jäivät henkiin Vedenpaisumuksesta, ja heidän saatanalliseen kaipaukseensa tuoda takaisin ennen vedenpaisumusta vallinnut jumalaton sivilisaatio. Tätä liikettä johti Nooan isoisän isä Nimrod joka yritti avata portin jotta riivaajat olisivat voineet kontrolloida koko ihmiskuntaa. Mainittakoon tässä, että Genesiksen luvussa 11 on kerrottu hänen epäonnistumisestaan sekä maailmanuskonnon tuhosta. Tämän seurauksena Jumala puuttui asioihin, hajaannutti ihmiset ympäri maan pintaa, sekoitti heidän kielensä ja säilytti vanhurskaan sukupuun josta nousisi Jeesus Kristus, hukkuvien sielujen ja toivottoman ihmiskunnan Vapahtaja. Sen jälkeen kun Lucifer kärsi tappion Jeesuksen ristinkuoleman takia, demoniset voimat ottivat haastajan osan ja hyökkäsivät Kirkkoa vastaan yrittäen tuhota ylösnousemuksen perinnön, ja antaa voiton heidän pimeälle herralleen. Täsrä olisi paljonkin kerrottavaa, mutta tapahtumat alkoivat saada vauhtia 1900-luvun alkupuolella. Kirjassaan "The Externalisation of Hierarchy", Alice Bailey, automaattikirjoituksella mestarinsa Djwahl Kuhl:in ohjauksessa kirjoitti seuraavat sanat:


"Vuosi 1934 merkitsee alkua miesten ja naisten organisoinnille ...uuden järjestyksen ryhmätyötä ...edistyksen kanssa joka voidaan määritellä palveluksi ...Veljeskunnan työ ...valon voimat... ja kaiken olemassaolevan kulttuurin tärveltyneisyydestä, uusi maailmanjärjestys täytyy rakentaa." [2]
Alice Baileylla ei ollut yksinoikeutta okkulttisiin voimiin. Eräs kovaääninen nuori taiteilija Saksassa, saarnaten ihmisille oluttynnyrien päällä seisoen kaljakuppiloiden edessä lähteenään Siionin viisaiden miesten pöytäkirjat julisti:
"Arjalainen rotu seisoo ihmisen evoluution huipulla... juurirotu joka elää uusissa ympäristö olosuhteissa jotka ovat seurausta Atlantiksen tuhosta. [3] ...pitäisi kunnioittaa ja suojella veren puhtautta. [4].Aurinkopyörän tai hakaristin alla, vihityt johtavat ja ovat välittäjiä massojen ja näkymättömien korkeimpien voimien välillä."[5]
Tämä sama yksilö, Aadolf Hitler, julisti myöhemmin:
"Tietoisena rodusta, Kansallissosialismi käyttää omaa vallankumoustaan uuden maailmanjärjestyksen perustamiseksi." [6]
Näitä samoja konsepteja matki Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa fabianilainen sosialisti ja huomattava kirjailija H. G. Wells:
"Tämä organisaatio jota minä kutsun avoimeksi salaliitoksi ...suunniteltu maailmanvaltio ilmestyy tuhannessa pisteessä ...kollektiivinen maailmanvaltio tai uusi maailmanjärjestys joka koostuu sosialistisista demokratioista. Kansallinen individualismi on tauti... tarve kollektiiviseen talouden ja ihmiskunnan biologisen elämän valvontaan ovat yhden tämän saman prosessin näkökulmia. Minä ehdotan että tämä saavutetaan 'universaalisen lain' ja propagandan tai koulutuksen kautta." [7]
Samalla kun Toinen maailmansota häämötti taivaanrannalla, suunnitelmat maailmanhallitukseksi etenivät nopeaa vauhtia. M. J. Bonn kertoo:
"...kansallinen suunnitelma tarkoittaa tarkoituksella aikaansaatua kansainvälistä anarkiaa. Luulen että huomisen maailmanjärjestys ei ole kapitalistinen tai sosialistinen. Se on luultavasti molempia ja ei kumpaakaan . Historian nero ei marssi aikojen läpi hanhenaskelin ...mutta kaiken aikaa se pysyy liikkeessä, ja jokaisen liikkeen myötä otetaan askel kohti uutta maailmanjärjestystä." [8]
Vuoteen 1990 mennessä asiat olivat menneet huonommiksi. Richard Gardner kirjoitti CFR:n virallisessa julkaisussa näin:
"Lyhyesti, 'maailmanjärjestyksen huone' täytyisi rakentaa mieluummin alhaalta ylöspäin kuin ylhäältä alaspäin. Viimeinen kierros kansallisen suvereniteetin yllä, murentaen sitä pala palalta saa paljon enemmän aikaan kuin vanhanaikainen rintamahyökkäys." [11]
Vuonna 1975, 32 senaattoria ja 92 kansanedustajaa allekirjoitti "riippuvaisuusjulistuksen". Tässä dikumentissa sanottiin:
"Meidän täytyy liittyä muiden joukkoon tuodaksemme esiin uuden maailmanjärjestyksen ...kapea-alaisia kansallisen suvereniteetin käsityksiä ei voida sallia tätä sitoumusta rajoittamaan." [12]
Vuonna 1991, Presidentti George H. W. Bush antoi tämän lausunnon kansakunnan tilaa koskevassa puheessaan:
"...tämä kriisi Persianlahdella antaa harvinaislaatuisen tilaisuuden kulkea kohti yhteistyön historiallista jaksoa. Keskeltä näitä vaikeita aikoja ...uusi maailmanjärjestys voi nousta." [13]
Silloin kun Clintonin hallitus kontrolloi Washingtonin byrokratiaa, huonontuva tilanne muuttui jopa vielä räikeämmäksi. Ulkoministerin sijainen Strobe Talbot, Maailman federalistisen seuran jäsen, antoi tämän hälyyttävän lausunnon:
"Seuraavalla vuosisadalla, kansakunnat sellaisina kuin me tunnemme käyvät tarpeettomiksi; kaikki valtiot tunnustavat yhden globaalin auktoriteetin. Kenties kansallinen suvereniteetti ei ollutkaan niin hyvä ajatus ." [14]
Tässä kohtaa lukijan täytyy mennä takaisin ja ottaa huomioon alleviivatut lauseet. Ensiksikin, lause "uusi maailmanjärjestys" on sellainen jota keskiverto amerikkalainen pitää sumussa elävänä äärioikeistolaisen fanaatikon vainoharhaisena hörhöilynä.Kuitenkin, tosiasiat tarjoavat aivan vastakkaisen näkemyksen: Tämän terminologian käyttö, jota edellä mainitut yksilöt ovat käyttäneet (heidän omina sanoinaan) vahvistaa että on olemassa okkultistinen hierarkia joka, itse asiassa, ponnistelee rakentaakseen utopisti-sosialistisen yhteiskunnan joka perustuu luciferilaisiin mysteereihin.Näiden yksilöiden leimaaminen saatananpalvojiksi on aika äärimmäinen toimenpide, mutta heidän motivaatioidensa tunnistaminen luciferilaisista inspiraatioista lähteviksi on kaikkea muuta kuin äärimmäistä.


Muut alleviivatut sanat -- kuin uusi maailmanjärjestys -- myös osoittavat keskustelunarvoisia asioita:


(1) "Ilmestyy tuhannessa pisteessä": Alice Bailey ensin käyttitätä lausetta kirjassaan "The Externalisation of The Hierarchy". Lucis Trust julkaisussaan "Becoming Sunlike" todisti tämän konseptin lausunnossaan "kautta kaikkien jotka tunnistavat itsensä kuuluvaksi tähän ryhmään, etsivät tehdäkseen yhteistyötä sen päämäärän hyväksi ja sekoittavat pienet valopisteensä, uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä toteuttaa sen lupaukset ja tulevat Vesimiehen aikakauden planeetallisiksi valonkantajiksi, säteileväksi valosoihduksi, joka on tie kaipaavalle ihmiskunnalle." Tämän saman lauseen toisti myös George H. W. Bush hänen ylistäessään uutta maailmanjärjestystä kansakunnan tilaa koskevassa puheessaan:

"Se mikä on pelissä on enemmän kuin yksi pieni maa; se on suuri ajatus -- uusi maailmanjärjestys -- jotta saavutettaisiin ihmiskunnan universaaliset tavoitteet ...jotka perustuvat jaettuihin periaatteisiin sekä siihen että laki hallitsee ...tuhannen valopisteen valaistus ...muutoksen tuulet kanssamme." [15]

Miksi USA:n Presidentti käyttäisi tällaista terminologiaa? Nämä termit ovat okkultistisen ideologian avainelementtejä -- vapaaehtoispalvelu tuhannessa pisteessä jotta säilytettäisiin ja suurennettaisiin tätä ryhmää joka johtaa Uuteen maailmanjärjestykseen. Jos on todellakin pyrkimys pystyttää uusi maailmanjärjestys, sen täytyy korvata vanha järjestys. Jos tämä vanha järjestys poistetaan, silloin yksilön arvot täytyy alistaa ryhmän arvoille.


(2) Kun M. J. Bonn lausui että huomispäivän maailma ei ole sosialistinen eikä kapitalistinen, hän yksinkertaisesti vahvisti Wells:in lausunnon että hänen uusi maailmanjärjestyksensä koostuisi "sosialistisista demokratioista". Tämä konsepti tulee jopa vieläkin selvemmäksi kun ymmärretään mitä Al Gore, Clinton ja Bush Sr. ja Jr. itse asiassa tarkoittavat lausunnoillaan kuten "tehdä maailma turvalliseksi demokratialle", kehittää Irakia "demokratiaan" jne. Näitä uusia "demokratioita" tullaan hallitsemaan samaan tapaan kuin Yhdysvaltoja. Ensiksi täytyy ymmärtää demokratian määritelmä:

"Demokratia on sitä kun kaksi sutta ja lammas päättävät että mitä syödään päivälliseksi." [16]

Amerikan Yhdysvallat ei ole demokratia -- se on edustuksellinen tasavalta. Edustuksellisessa tasavallassa enemmistö hallitsee edustajiensa välityksellä, mutta vähemmistön oikeuksia suojellaan lainkäytöllä; oikeus -- ei postmoderni suvaitsevaisuus -- on moraalisen standardin perusta. Edustuksellinen tasavalta perustuu kapitalistiseen talousjärjestelmään.


Toisessa ääripäässä on kommunismi. Kun hyödyntää hegeliläistä dialektiikkaa yhdistämällä demokratian ja sosialismin, tulokseksi saatava synteesi on juuri sitä mitä M. J. Bonn ja H. G. Wells visualisoivat -- sosialistinen demokratia. Sosialistinen demokratia on järjestelmä jossa enemmistö hallitsee tasa-arvoista vaurauden jakoa varten. Sosialistisessa demokratiassa enemmistö on hallituksen käsikassara, ja äänestää pitääkseen tällaisen hallituksen koskemattomana. Tällainen hallitus olisi sortava, ja yksilön vapaudet uhrattaisiin enemmistön toimesta jotta he saisivat siitä hyödyn itselleen. Nämä ovat Clintonin, Goren ja Bushin uusia demokratioita.


[Kommentti: kysyin Mac Dominickilta että tarkoittaako hän tässä skandinaavisia sosialidemokraattisia puolueita. Hän sanoi että kysymys ei ole niinkään sosialistisista demokratioista paitsi siinä suhteessa että onko enemmän vai vähemmän valtion kontrollia. Hän jatkoi: "Jos sinulla on tukahduttava hallitus, silloin sosialistinen demokratia voisi avata oven ja antaa tietä tyrannialle. Tärkein asia on se, että tämän maan (USA) johtajat pettävät kertomalla meille että he haluavat perustaa demokratioita. Kansalaiset täällä sitten ajattelevat että he puhuvat samanlaisesta hallituksesta kuin mitä meillä on täällä, ja tämä ei ole totta."]


(3) Uusi maailmanjärjestys -- Uuden maailmanjärjestyksen konsepti on hyvin yksinkertainen: maailman poliittisen järjestelmän täytyy palata takaisin maailman imperiumin käsitteeseen nykyisestä kansakuntien käsitteestä. Kun Strobe Talbot lausui: "Kansallinen suvereniteetti ei loppujen lopuksi ollutkaan kovin hyvä ajatus", hän puhui maailman liittovaltion järjestelmästä -- maailmanhallituksesta. Raamattu on hyvin ehdoton siinä että tämä uusi maailmanjärjestys syntyy. Danielin profetia on hyvin selväsanainen siitä että maailmanhallitus joka koostuu kymmenestä valtakunnasta tulee olemaan maailmanjohtajan -- Antikristuksen -- poliittinen järjestelmä.

Yhteiset arvot: Rakentamassa globalismin rakennusta

Jos haluttaisiin luoda globaali yhtenäisyys moninaisuuteen, mikä strategia palvelisi yhdistämään ne jotka tulevat erilaisista taustoista, uskonnoista ja kulttuureista? Ratkaisi itsessään on hyvin yksinkertainen: etsiä yhteistä pohjaa ja kehittää sitä. Sitten kun yhteinen pohja on löydetty, rakennetaan tämän yhteisen maaperän päälle ja perustetaan näin yhtenäisyys. Sitten kun yhteiset arvot on perustettu, ne joiden arvot ovat vastakkaiset enemmistön arvoihin nähden täytyy muuttua (tai muuten...). Tämän aiheen sydän pyörii sen tosiseikan ympärillä että globaaliset, yhden maailman arvot ovat suorassa ristiriidassa,ei ainoastaan fundamentalistisen kristillisyyden vaan myös niiden asenteiden ja arvojen jotka tekivät tästä maasta suuren. Esimerkiksi, niiden miesten ja naisten perusarvot, jotka muovasivat tämän maan erämaasta perustuivat individualismiin josta "pioneerihenki" oli esimerkkinä. Samaan tapaan, myös kristillinen usko perustuu yksilölliseen pelastukseen sekä yksilön vastuuseen Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Sitä vastoin, "uuden paradigman" arvojen täytyy painottaa ryhmän --ei yksilön -- hyvää. Se on tämä sama ryhmähenki -arvojärjestelmä joka on hiljalleen jyrännyt Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan, ja useimmat sen jäsenet eivät edes ymmärrä mitä on tapahtunut. On niitä jotka ovat alkaneet kysellä,että kuinka tämä tapahtui. Kuitenkin, useimmat on petetty muuttamaan asenteitaan siihen pisteeseen että he ovat jyrkänteellä (tai menneet sen yli) joka johtaa siihen että omaksutaan postmoderni suvaitsevaisuus ja hylätään Jumalan Sanan ikuiset totuudet.


Samalla kun arvojen muuttoliike on ulkonaisesti poliittinen, se lopulta johtaa hengellisiin muutoksiin.. Tätä poliittista näkökulmaa on avoimesti julistettu useilla rintamilla. YK:n julkaisu "Our Global Neighborhood" vetoaa uusien arvojen puolesta jotka painottavat tarvetta luoda uusi globaali etiikka:

"Uusi maailmanjärjestys täytyy organisoida moninaisuuden hallitsemisen käsityksen ympärille; ei yhdenmukaisuuden; demokratian hallinnan, ei vallan ...rakennettuna globaalin naapuruuden ylivallan perustukselle, arvoille yli erottavan nationalismin..." [17]

Entinen Venäjän päämies. Mihail Gorbatshov, puhuen radikaalin ympäristöjärjestön, Vihreän ristin perustajana, lausui:

"21. vuosisata on joka täydellisen kriisin tai ihmiskunnan elpymisen vuosisata..." [18]

Hän täsmensi tätä lausuntoaan okkultistiselle organisaatiolle, "The Institute of Noetic Science":lle antamassaan haastattelussa:

"Tänä päivänä ihmislaji kohtaa haasteen ...meidän täytyy löytää uusi paradigma ...joka voi perustua yhteisiin arvoihin ...joka on kehittynyt useiden vuosisatojen aikana ...uuden paradigman etsintä pitäisi olla synteesin etsintää, sitä mikä on yhteistä ja yhdistää ihmisiä, maita ja kansakuntia mieluummin kuin mikä erottaa niitä." [19]

Huomaa että sanassa "uusi paradigma" josta hän puhuu, kaikuu taas kerran hegeliläinen dialektiikka samaan tapaan kuin H. G. Wellsin puheessa: Synteesin etsintä -- yhteinen maaperä joka yhdistää ryhmän -- ja täten koko ihmiskunnan. Tämä on taas kerran sama suunnitelma jota Nimrod yritti -- suunnitelma jonka Kaikkivaltias Jumala laittoi epäionnistumaan. Ihmiskunta, Luciferin suoran vaikutusvallan ja ohjauksen alaisuudessa etsii palvoakseen ja palvellakseen luomistyötä Luojan ylitse rakentamalla uuden Baabelin tornin, kallisarvoisen Uuden maailmanjärjestyksen.


Muut organisaatiot tuputtavat samaa strategiaa, esimerkiksi "Earth Charter", jota ohjaa Tri. Stephen Rockefeller, sanoo:

"...fundamentalististen periaatteiden lausunto ...selventääihmiskunnan jaettuja arvoja ja kehittää uutta globaalia etiikkaakestävän elämäntavan puolesta ...maapallo seisoo kriittisellähetkellä ...dramaattinen väestönkasvu ...hallitsee tuotannonja kulutuksen mallia ...tuhoten ympäristöä ...massiivinenlajien sukupuutto ...köyhyys, rikollisuus, väkivalta ...perusteellinenmuutos meidän asenteissamme, arvoissa ja elämäntavassamme ... me tunnustamme kiireellisen tarpeen perusarvojen jaetuille visioille jotka tarjoavat eettisen perustuksen esiin tulevalle maailman yhteisölle ...me vahvistamme seuraavat kestävän kehityksen periaatteet..." [20]

Taas kerran Earth Charterissa on ryhmä-ajattelu -arvojärjestelmä. Arvojen järjestelmä joka tulee perustumaan uuteen suvaitsevaisuuteen ja huipentuu jälkimodernissa maailmankuvassa -- arvojen järjestelmässä joka ylenkatsoo yksilön tärkeyttä, henkilökohtaisia vapauksia ja henkilökohtaista vastuuta Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Earth Charterin teesi on se että ihmiskunnan täytyy muuttaa arvojaan tai kohdata sekä maapallon tuhoutuminen että ihmislajin sukupuutto. Kuten Wells lausui, ihmiskunnan täytyy liikkua kohti Vesimiehen aikakautta, aikaa jolloin ihminen tajuaa että hän, itse asiassa, on Jumala.


Vaakalaudalla tässä on suuri uskonnollinen kysymys, sillä tämä liike on uskonnollinen samaan tapaan kuin poliittinen. Tämä tosiasia on todistettu monella rintamalla. Kuten "Our Global Neighborhood"julistaa:

"Me tarvitsemme yhteiset perusarvot joiden ympärille me voimme yhdistää ihmiset katsomatta heidän kulttuurisiin, poliittisiin ...uskonnollisiin taustoihin."

Kuitenkin, jos sinä olet yhdistämässä ihmiskunnan perustuen yhteisiin uskonnollisiin arvoihin, minkä uskonnon maailma omaksuu? World Goodwill, Lucis Trustin osasto kertoo:

"Miesten ja naisten valmistelua hyvällä tahdolla tarvitaan jotta tuotaisiin uudet elämänarvot, uudet käytöstavat, uudet asenteet ...eristäytymättömyyden ja yhteistyön jotka johtavat oikeanlaisiin ihmissuhteisiin ja rauhaisaan maailmaan. Tuleva maailman opettaja tulee olemaan pääasiassa keskittynyt uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin..." [22]


"Uutta maailmanpalvelijoiden ryhmää voidaan pitää nousevan maanpäällisen Jumalan valtakunnan ruumiillistumana, mutta pitäisi muistaa että tämä valtakunta ei ole kristillinen valtakunta tai maanpäällinen hallitus." [23]

Tämän lausunnon pitäisi hirvittää jokaista jokaon edes jollain tavalla perillä Raamatun profetioista. Lucis Trust sekä Uusi ryhmä maailmanpalvelijoita ovat ilmeisesti tekemässä työtä maailmanhallitsijan -- joka ei ole kukaan muu kuin Antikristus-- tuomiseksi. Edelleen, heidän terminologiansa pitäisi saada jokaisen näkökyvyllä varustetun kristityn ottamaan huomioon kaikki jotka avoimesti puhuvat uudesta maailmanjärjestyksestä. Nämä ovat yksilöitä jotka marssivat Luciferin rummutuksen tahdissa, ja valmistelevat maailmaa Antikristukselle.


Lauseessa "eristäytymättömyyden ja yhteistyön uudet arvot" puetaan sanoiksi uuden vuosituhannen kaikkein kunnioitetuin arvo -- suvaitsevaisuus. Uuden maailmanjärjestyksen muuttuneiden arvojen ja uskomusten jokainen näkökohta voidaan tiivistää uuden suvaitsevaisuuden täydelliseen hyväksyntään. Osassa 6 kerrottiin, että sanan "suvaitsevaisuus" määritelmä on muuttunut. Menneisyydessä, suvaitsevaisuuden määritelmä perustui kulttuurien, uskomusten, käyttäytymistapojen ja elämäntapojen arvostamiseen ja kunnioittamiseen ilman että välttämättä hyväksyttäisiin tai otettaisiin osaa näihin uskomuksiin tai käyttäytymistapoihin. Suvaitsevaisuus teki eron yksilön itsensä ja hänen käyttäytymismalliensa välillä. Selkeillä termeillä, suvaitsevaisuutta käytettiin merkitsemään "sietämään sellaista mitä inhoaa tai mistä ei pidä". [24]


Kuitenkin, 1990-luku esitteli uuden postmodernin määritelmän suvaitsevaisuudelle. Tämä määritelmä perustuu konseptiin että koska kaikki totuus on suhteellista, on monia erilaisia totuuksia. Tämän lisäksi, mikään totuus ei ole toisen totuuden yläpuolella. Kaikki totuudet ovat samanarvoisia. [25] Jos kaikki väitteet totuudesta ovat samanarvoisia, silloin kaikki uskonnot ovat samanarvoisia. Jos kaikki uskonnot ovat samanarvoisia, jokainen kristitty joka siteeraa Jeesuksen sanoja "Kukaan ei tule minun isäni luoksen muutoin kuin minun kauttani" on ylimielinen kiihkoilija. Sitten kun tämä uusi suvaitsevaisuus tunkeutuu kulttuuriin ja oikeuslaitokseen, kristityillä ei ole laillista oikeutta levittää uskontoaan tai edes tuoda ääneen vakaumustaan.

Evankeliset ja Uusi maailmanjärjestys

Tämän osan avauskappaleessa tehtiin tämä kysymys: kuinka kristinusko on tullut tähän pisteeseen? Kuinka kaikki tämä puhe Uudesta maailmanjärjestyksestä ja uudesta suvaitsevaisuudesta liittyy Karismaattiseen liikkeeseen, Dominionismiin (=Valtakunnanteologia), Fuller Seminaariin tai tulosperusteiseen uskontoon? Mikä mahdollinen korrelaatio voi olla okkultististen sirpaleryhmien jotka hallitsevat tätä maailmaa ja modernien evankelisten välillä? Ensimmäisen kuusi osaa kertovat siitä miten konservatiivinen kristillisyys on jatkuvasti siirtynyt vasemmalle ja miten kirkko on joutunut käymään jatkuvaa kamppailua puhtauden säilyttämiseksi 1900-luvun alusta lähtien. Nämä hyökkäykset tuovat itsensä ilmi kun kirkko menettää kiinnostuksen todelliseen tehtäväänsä ja poikkeaa alueille jotka eivät kuulu Raamattuun. Kirkon todellinen tehtävä on eksyneiden tavoittaminen Kristukselle ja kasvattaa kääntyneet hengelliseen kypsyyteen. Suuri tragedia 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 2000-luvun alussa on se tosiasia että monet Raamattuun uskovat seurakunnat jotka perustettiin vastalauseena 1960- ja 1970-lukujen modernismille ovat nyt lankeamassa Uuteen evakelisuuteen ja tulosperusteiseen uskontoon.


Tulokseen perustuvan uskonnon nousu voidaan suoraan yhdistää globaalin ryhmä-ajattelun arvoihin sekä tulevaan maailmanuskontoon. Tulosperusteisessa uskonnossa, seurakunnan huomio on keskittynyt kasvuun. Tehdessään seurakunnan kasvusta lopullisen päämäärän, seurakunnan tärkeimmät tehtävät unohdetaan, opetus minimoidaan ja normeja ylenkatsotaan jotta kasvatettaisiin jäsenmäärää, ja Raamatun ulkopuolisista asioista tulee seurakunnan keskipiste. Vaikka näistä kaikista asioista kerrotaan vielä seikkaperäisesti, opetuksellisen puolen puute on ollut tekijä joka on vienyt modernin evankelisuuden eksytykseen. Seuraava tilasto vahvistaa tämän tosiasian:


* 53% niistä jotka tunnistavat itsensä konservatiivisiksi kristityiksi ei usko absoluuttiseen totuuteen.


* 84% ensimmäisen vuoden kristillisen opiston oppilaista ei kykene puolustamaan tai selittämään uskomuksiaan.


* 66% Niistä jotka sanovat että on tärkeää seurata Raamatun opetuksia, hylkäävät moraaliset ehdottomuudet. [26]


Kaikki Raamatun opit seisovat "Raamatun inspiraatio" -nimisen doktriinin varassa. Sellainen joka pitää tärkeänä tätä oppia uskoo että Raamattu on totta ja erehtymätön. Täten, hyväksyäkseen inspiraatio-opin, täytyy olla sitä mieltä että Jumalan Sana on absoluuttinen totuus. Siksi, jos "konservatiivinen kristitty" tai "kirkkonuori" hylkää absoluuttisen totuuden käsitteen, hän itse asiassa hylkää Jumalan Sanan. Miten tällainen yksilö hylkäisi absoluuttisen totuuden? Omaksuessaan uuden paradigman -- suvaitsevaisuuden -- arvon. On kaksi syytä miksi miksi kristittynä itseään pitävä omaksuisi postmodernin suvaitsevaisuuden:


(1) Hänelle ei ole opetettu inspiraatio-oppia.


(2) Suvaitsevaisuuden ryhmä-ajattelu -arvo on tunkeutunut hänen sisinpäänsä siinä määrin että hän on alistanut raamatullisen totuuden okkultitiselle valheelle.


Se tosiasia että 84% kristillisen opiston ensimmäisen vuoden oppilaista ei osaa puolustaa tai selittää uskomuksiaan on raskauttava todiste siitä että seurakunta ei opeta nuoria jäseniään. Mitä seurakunnat opettavat nuorilleen? Tulokseen perustuvan uskonnon tapauksessa, täytyy tehdä se johtopäätös että kirkot opettavat sellaista joka viehättää nuoria ihmisiä ja nuorten ihmisten ryhmiä. Johtavat seurakuntien kasvun markkinoijat kertovat että kirkon täytyy kohdata kirkottomien "tarpeet" jotta voitaisiin tuoda heidät sisään. Näin on asianlaita sekä nuorten että aikuisten kohdalla. Tarpeiden kohtaaminen voi johtaa innostaviin ryhmäterapia-istuntoihin joihin ei sisälly yhtään opetusta. Siksi, näillä nuorilla ja aikuisilla ei ole aavistustakaan siitä mihin he uskovat eivätkä pysty puolustamaan uskoaan.


Kirjoittajan henkilökohtainen kokemus voidaan yhdistää tähän tilanteeseen. Itsenäisen Baptistikirkon jäsenenä, pastori antoi tämän lausunnon koskien kirkon pyhäkoulun ohjelmaa:
"Pyhäkoulussamme, me tarjoamme jännittävän opetusohjelman joka kohtaa osanottajien tarpeet. Me emme tuhlaa aikaamme tylsään teologiaan."


Kuinka moni Evankelinen pastori uskoo että teologia on tylsää? Jos pastori pitää teologiaa tylsänä, kuinka moni kirkon jäsen viitsii opiskella teologiaa kotonaan? Jos teologiaa ei opiskella kirkossa eikä kotona, kuinka tämän kirkon jäsen tietää mihin hän todella uskoo? Jos yksilö ei tiedä mihin hän uskoo tai jos hän ei tiedä miksi hän uskoo niinkuin uskoo, hän on helppo saalis eksytykselle. Vanha sanonta sopii tähän tilanteeseen:

"Hän joka ei tiedä minkä puolesta seisoa, kaatuu."

Tulosperusteisessa seurakunnassa vältetään doktriinin opettamista sillä DOKTRIINI JAKAA. Edelleen, DOKTRIINI JAKAA KOSKA TOTUUS JAKAA. Siksi, ne jotka alistavat kaiken muun seurakunnan kasvulle, torjuvat opettamisen koska se olisi uhka seurakunnan kasvulle. Tämä on asia johon uuden paradigman "muutosagentit" iskevät kiinni. Doktriinin opettamisen puute kirkossa on avannut oven niille jotka haluavat muuttaa kristilliset arvot uuden paradigman ryhmäarvoille. Kylmä totuus on se, että uuden suvaitsevaisuuden arvojen vastaanottaminen murentaa raamatullisen opetuksen jokaista näkökulmaa.


Uuden paradigman vaarat kasvavat edelleen niiden toimesta jotka ovat saaneet vaikutteita karismaattisesta liikkeestä ja valtakunnanteologiasta. Karismaattiseen liikkeeseen sekaantuneiden ihmisten esiin nostamat asiat ovat avaus toiselle yhdistymisen valtatielle niiden kanssa jotka kieltävät Jumalan Sanan fundamentalistiset doktriinit. Sitten kun otetaan vastaan kolmannen aallon "ihmeet ja merkit" (tämä on Fuller Seminaarin Peter Wagnerin ja John Wimberin kehittämä markkinointitekniikka) tai jopa vain puhuu kielillä, näillä yksilöillä on taipumusta rakentaa hengellinen perusta karismaattisille ilmiöille mieluummin kuin opilliselle puhtaudelle. Tämän todistaa se tosiasia että helluntailaiset ja roomalaiskatoliset liittyvät yhteen karismaattisissa konferensseissa kuten vuoden 1977 Kansas Cityn konferenssi jossa puolet osallistujista oli roomalaiskatolisia. Dominionistit menevät askeleen pidemmälle, kun he opettavat että Kirkko hallitsee maailmaa ennen Jeesuksen takaisintulemista. Koska useimmat joilla on tämä väärä oppi myös omaksuvat karismaattiset ilmiöt, tämän liikkeen todistama väärä yhtenäisyys houkuttelee ansaan ne jotka ovat sekaantuneet suvaitsevaisuuden ja globalismin petokseen kuten myös kristillisen dominionismin ilmiöihin. Tätä selventää dominionisti Pat Robertsonin kommentit koskien PromiseKeepers -organisaatiota. Robertson lausui: "PromiseKeepers on Raamatun profetioiden suora täyttymys." Selventäessään lausuntoaan, Robertson paljasti että fundamentalistit, evankeliset, mormonit ja roomalaiskatoliset vedetään kaikki yhteen "Jeesuksen nimessä". Näin annetaan tilaisuus ryhmille joilla on erilainen oppi, yhdistyä sille perustalle joka heillä on yhteistä. Tällainen erehdys syöksee karismaatikot ja dominionistit luciferilaisen ryhmä-ajattelun petokseen ja arvoihin jotka johtavat heidät tukemaan sellaista joka kristittyjen pitäisi opin perusteella hylätä.

Postmoderni maailmankuva

Postmodernismi ei ole mitään muuta kuin Uuden maailmanjärjestyksen okkultistisen ryhmä-ajattelun arvojen kierrätetty arvojärjestelmä, jonka määritelmä vain on muuttunut. Xenos Christian Fellowship antoi esimerkkejä postmodernista maailmankuvasta jotka ovat vallalla monilla elämänalueilla:

 • Koulutus -- Opettajat eivät enää jaa informaatiota lapsille vaan auttavat heitä rakentamaan omaa tietämystään.
 • Tiede -- Moni väittää nyt fysiikan todistavan että universumi ei ole rationaalinen. Todellinen tiede ja länsimainen kulttuuri on jatkuvasti Hollywoodin hyökkäyksen alla.
 • Uskonto -- Postmodernismin uusi suvaitsevaisuus ei salli toisen henkilön uskonnollisen näkemyksen kyseenalaistamista. Yksi poikkeus on se, että ei ainoastaan anneta lupaa vaan rohkaistaan sensuroimaan uskonnollista ylimielisyyttä että vain itse tuntee totuuden.
 • Historia -- Me emme enää tutki mitä historiassa tapahtui. Jokaisen todellisuus oli silloin erilainen kuin nyt. Postmodernissa kulttuurihistoriassa, jokaisella marginaaliryhmällä oli oma kokemuksensa, oma todellisuutensa. Historian päämäärä on antaa ääni vaiennetuille marginaalisille vähemmistöille.
 • Kirjallisuus -- Kirjallisuuden merkityksen polttopiste on siirtynyt kirjailijalta lukijalle, joka antaa tai rakentaa uuden merkityksen tekstille, kuten sellainen joka katselee maalausta.
 • Raamatun tulkinta -- Jumala ei ole enää Hänen Sanansa auktoriteetti. Nyt lukija antaa tarkoituksen; mitä se merkitsee minun kannaltani?
 • Laki ja hallitus -- Ihmiset ovat kulttuurinsa tuote ja vain kuvittelevat että he hallitsevat itse itseään. Kaikki lait nähdään sellaisina että ne on suunniteltu pitämään aisoissa köyhät, naiset, vähemmistöt ja seksuaalisesti poikkeavat. [29]

Postmodernismi on luonnollisen historian kulun huipentuma. Se on luonnollisen historiallisen kehityksen huipentuma kun ihmiskunta luisii alas jyrkännettä Antikristuksen valtakuntaan. Asiaan liittyvä eksytys joka vaaditaan viemään tämä kohtalokas filosofia kukoistukseen, vetää nämä ympärileikkaamattomat kristityt täydelliseen tehottomuuden -- ellei harhakuvitelman -- tilaan.

Johtopäätös

Tohtori Rod Bell vastasi kysymykseen "kuinka me jouduimme tähän sotkuun?" tutkimalla fundamentalismin pirstoutumista seuraavista syistä:

 • Pinnalliset saarnat saarnastuolista -- painopiste siirtyi saarnastuolista puhäkoulu-opetukseen.
 • Super-aggressiivinen evankeliointi -- päämäärä pyhittää keinot; halpoja karnevaalikeinoja, sirkustirehtöörejä, kauppamiesten menetelmiä. Nämä folosofiat ovat tuottaneet "helpon tien uskovaisuuden" (=Easy Believism).
 • Menestyvän ihmisen ulkokuori -filosofia.
 • Sekulaari humanismi -- Kirkko kulkee ihmisten -- ei Jumalan Sanan -- ehdoilla.
 • Lähetystyön tukemisen laiminlyönti. [28]

Näistä asioista on tullut heikon seurakunnan rakennuspalikoita -- Kirkon jolla ei ole sisältöä eikä selkärankaa. Tällainen kirkko on kuin luotu eksytykselle.


Kun ihminen syntyy uudesti hän ei tule mystisesti immuuniksi eksytykselle. On ihmisen omalla vastuulla "tehdä sydän puhtaaksi" (Jaakob 4:8) opiskellen ja ottaen vaarin Raamatun ohjeista. Kristityn täytyy opiskella jotta hän voisi rakentaa perustuksen Raamatun doktriineille (2 Tim. 2:15) sillä yksin oppi on avain näkökyvylle sekä taistelulle eksytystä vastaan. Tämän päivän "evankelinen seurakunta" tulosperusteisen uskonnon vaikutuksen alaisuudessa, alistaa opin sosiaalisille kysymyksille, psykologiselle kehitykselle, kulttuurisille kriiseille, emotionaalisesti vääristyneelle palvomiselle ja ylistykselle, sekä käytännöllisesti katsoen jokaiselle kuviteltavissa olevalle pseudo-spirituaaliselle "ismille" joka vetoaa tunteisiin tai kohtaa tarpeet jotka edistävät seurakunnan kasvua. Tapahtumien kulku on tuottanut nousevan kristittyjen sukupolven jolla ei ole aavistustakaan mihin he uskovat tai kuinka erottaa harhaoppi. Tuloksena, uuden paradigman postmoderni suvaitsevaisuus on pesiytynyt kirkon psyykkeeseen. Se on tämä suvaitsevaisuus joka vie ihmiskunnan Uuteen maailmanjärjestykseen, maailmanuskontoon ja Antikristuksen käsivarsille.


Jeesuksen Kristuksen seurakunnan pitäisi vastustaa jokaista yksilöä, ryhmää, filosofiaa, tai liikettä joka aktiivisesti tarjoaa ekumeenista tai poliittista yhtenäisyyttä joka voisi millään tavalla edesauttaa Uuden maailmanjärjestyksen rakentamista. Vielä, tämän päivän evankelinen kirkko syöksyy päätä pahkaa alas tätä rinnettä. Tällä hetkellä, "on vain ajan kysymys ennenkuin ymmärretään että tämä moderni kirkko on kadottanut sanomansa, tehnyt kompromisseja uskon kanssa, on käsittänyt väärin Jumalan monet siunaukset, räjähtää sisäänpäin sillä ei ole jäljellä mitään mikä estäisi sen". [29]
 

Lähteet:

1. Engle, Lou. “The Call to Nazirite Consecration”, The Elijah Revolution,
www.elijahrevolution.com. 2/27/03.
2. Bailey, Alice. Externalization of the Hierarchy, Lucis Trust, New York, 1934.
3. Rauschning, Herman. Hitler Speaks, p.241
4. Ibid., p.242
5. Ibid., p.243
6. Ibid.
7. Wells, HG. The New World Order.
8. Bonn, M.J. “The New World Order”, The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, July, 1941.
9. Dewey, John. Quotation from a speech to the American Education Fellowship, 1947.
10. Congressional Record. April 24, 1954.
11. Gardner, Richard. “The Hard Road to World Order”, Foreign Affairs, April 1974.
12. Commager, Henry Steele. “A Declaration of Interdependence”, Signed by 32 U.S. Senators and 92 Representatives.
13. Bush, George H. “The State of the Union Address”, 1991.
14. Talbot, Strobe. “The Birth of the Global Nation”, Time Magazine, July 20,1992.
15. Bush.
16. Source Unknown
17. Our Global Neighborhood, the Basic Vision. United Nations Commission on Global Governance, p.46-47.
18. Jameson, Sam. “Mikhail Gorbachev, Environmental Warrior”, The State Newspaper, May 9, 1992, pg. 1D.
19. Gorbachev, Mikhail.“A Call for New Values”, Noetic Sciences Review, Autumn, 1995.
20. Earth Charter Benchmark Draft. www.earthcharter.org.
21. Our Global Neighborhood, the Basic Vision. p.9.
22. “The New Group of World Servers”. Pamphlet published by World Goodwill, Division of Lucis Trust, New York.
23. Ibid.
24. Marshall, Paul. God and the Constitution : Christianity and Politics, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2002, pg.119.
25. McDowell, Josh. The New Tolerance, Tyndale House, Wheaton, IL, 1998, pg. 18.
26. Ibid. pgs.116-117.
27. “Postmodernism and You”. Xenos Christian Fellowship, www.xenos.org/ministries/crossroads/pmandyou.htm
28. Bell, Rod. “Fundamentalism—How Did We Get In This Mess, and What Must We Do About It?”, Tract published by Tabernacle Baptist Church, Virginia
Beach, VA.
29. Gilley, Gary. This Little Church Went to Market, Xulon Press, Fairfax, VA, 2002, p.138.Takaisin