Omistavatko Rothschildit kaikki keskuspankit?


July 15, 2013

FED:iä lukuun ottamatta, on väärin sanoa että Rothschildit omistavat kaikki keskuspankit. Tämä on tärkeää, sillä väärien asioiden esittäminen faktoina vahingoittaa salaliitto-teoreetikkojen uskottavuutta.

Keskuspankit ovat sekoitus molempia: niillä on julkinen sekä yksityinen aspekti. Mutta pohjimmiltaan keskuspankit ovat kimpassa rahavallan kanssa. Niiden alkuperä on Babylonissa ja ne levisivät ympäri maailman juutalaisten ylivallan kautta. Ne piileskelevät juutalaisten ja muiden edunsaajien takana, erityisesti vapaamuurarien ja Vatikaanin. Sekä tietysti pankki-kartellin takana, joka on globaali, massiivinen järkäle (bloc). Pankkien kautta ne myös hallitsevat kaikkia suuria teollisuudenaloja. Tämä vallan linnake sallii heidän hallita jokaista hallitusta ja jokaista kansakuntaa maan päällä ja he pyrkivät ilmaisemaan Hierarkiaa (externalize the Hierarchy) Uudessa maailmanjärjestyksessä.


by Anthony Migchels (henrymakow.com)

----------------------


Väittelyt jatkuvat siitä kuka omistaa keskuspankit. Useimmat suuret keskuspankit, FED:iä lukuun ottamatta, ovat julkisessa omistuksessa. Kuitenkaan, tämä ei ole todella tärkeää. Valta on se mikä merkitsee ja keskuspankit ovat Rahavallan, toisin sanoen, Rothschildin syndikaatin kontrolloimia, riippumatta siitä että ovatko ne yksityisessä vai julkisessa omistuksessa.

Järkyttävä todellisuus, että FED on jäsenpankkiensa yksityisessä omistuksessa on eräs merkittävistä hetkistä jokaisen totuuden etsijän elämässä. Eustace Mullins kirjoitti teoksen The Secrets of the Federal Reserve jossa hän luetteli ne pankit jotka omistavat FED:in.

FED itsessään on nyt aloittamassa toimet kriitikkojaan vastaan, väittäen että FED on hallituksen instituutio, vaikka he toimivatkin osin itsenäisesti. Kuten keskuspankkien pitäisikin olla, joka on tänään yleinen viisaus valtavirran mediassa.

Tässä on jonkin verran tekstiä FED:iltä itseltään:

Nämä 12 alueellista Reservi-pankkia (Federal Reserve Banks), jotka Kongressi on perustanut maan keskuspankkijärjestelmän toimiviksi käsivarsiksi, on järjestetty samoin kuin yksityiset korporaatiot -- joka mahdollisesti johtaa sekaannukseen niiden "omistuksesta". Esimerkiksi, Reservi-pankit painavat osakkeita jäsenpankeille. Kuitenkin, Reservi-pankkien osakkeiden omistaminen on aivan erilaista kuin yksityisten osakkeiden omistaminen. Reservi-pankit eivät toimi tehdäkseen voittoa, ja tietyn osakemäärän omistaminen, lain määräyksestä, on ehto jäsenyydelle tässä Järjestelmässä. Näitä osakkeita ei voida myydä eikä vaihtaa, tai antaa lainan vakuudeksi; osinko on, lain määräyksestä, 6 % vuodessa.
Joten samalla kun FED yrittää vähätellä yksityistä omistusta, se ei kiistä sitä. Sen osakkeita ei voi vaihtaa, mutta tämä ei ole rajoitus; sillä varmistetaan että ulkopuoliset pysyvät poissa. Loppujen lopuksi, se on kerho, emmekä me ole siinä mukana. Edelleen, 6 prosentin osinko ei ole huono.

Toisaalta, maksettuaan osakkeen omistajille, FED palauttaa USA:n hallitukselle sen mitä on jäänt yli, joten ei ole täysin rehellistä sanoa että FED painaa rahaa ja sitten valtion täytyy maksaa siitä korkoa (and then has the State pay interest on it). Se maksoi takaisin 89 miljardia dollaria korkoja valoitettuaan siitä 6 prosentin osingon. Yksityiset pankit tekevät suurimman osan rahan luomisesta.

Eurooppa

Asia tulee vieläkin monimutkaisemmaksi kun me ymmärrämme että kaikki Euroopan keskuspankit ovat täysin julkisessa omistuksessa. Ne ovat korporaatioita jotka ovat 100 % hallituksen omistamia. Ne toimivat kuten 'itsenäiset' kokonaisuudet (entities), kuitenkin. Ennen EKP:tä, ne määräsivät koroista ja johtivat rahojen liikkeelle laskua (and managed the volume) ilman hallituksen puuttumista asiaan. Nyt, EKP tekee tämän, joka vuorostaan on kansallisten keskuspankkien suorassa omistuksessa.

Ennen Toista maailmansotaa, kaikki Euroopan keskuspankit olivat yksityisessä omistuksessa. Mutta massiivinen mullistus jonka pulavuodet saivat aikaan sekä suuret rahauudistukset jotka järkyttivät rahavaltaa olivat nostaneet esiin huolen finanssijärjestelmän yksityisestä omistuksesta Lännessä ja keskuapankkien kansallistaminen oli kätevä tapa kääntää huomio toisaalle. Sodan jälkeen kaikki suuret keskuspankit siirtyivät julkiseen omistukseen.

Siksi, on väärin sanoa että Rothschildit omistavat kaikki keskuspankit! Tämä on tärkeää, sillä väärien asioiden esittäminen faktoina vahingoittaa salaliitto-teoreetikkojen uskottavuutta.

Kontrolli versus omistaminen

Keskuspankit luotiin pankkien toimesta siitä yksinkertaisesta syystä että pienet reservi-pankit (Fractional Reserve Banking) ovat uskomattoman epävakaita. Pankkiirien taholta yllykkeenä oli lainata enemmän rahaa kuin mitä heillä oli kirstuissaan, joka johti kaikenlaisiin kupliin. Tämä vahingoitti Rahavallan kontrollia maailman rahavaroista ja keskuspankit luotiin 'lainaajien viimeiseksi turvasatamaksi'. Paniikin sattuessa, keskuspankki voisi pitää vararikon partaalla huojuvat pankit pinnalla, pitäen yllä riittävää luottamusta järjestelmää kohtaan.

Edelleen, ne olivat hyvin käyttökelpoisia työkaluja Itsenäiseen lainanantoon (for Sovereign borrowing). Työnjako kansallisten hallitusten ja keskuspankkien välillä oli että keskuspankit painaisivat valtiolle kaiken sen tarvitseman rahan, vastineeksi varmistetusta koronmaksusta verotuksen kautta.

Tärkeää oli myös monopoli kansallisesta rahasta. Aiemmin, sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, vapaat pankit ja Itsenäinen raha joka luotiin erilaisiin finanssi-ympäristöihin, teki Rahavallalle vaikeaksi kontrolloida asioita. 'Laillisten maksuvälineiden' lakien myötä heidän yksiköistään tuli ainoa hyväksytty tapa maksaa veroja, antaen pankki-yksiköille massiivisen edun markkinoilla. Nämä olivat varhaisia askeleita rahan keskittämiseksi yhä harvempiin yksiköihin, lopullisena päämääränä maailmanlaajuinen raha.

Lopulta keskuspankit 'säännöstelevät' (regulate) pankkeja. Tämä on yksinkertainen temppu: tehdä sääntelystä uskomattoman monimutkaista ja kallista, niin että se tulee suurelle enemmistölle pelaajia (market players) mahdottomaksi mukautua. Se on samanlainen sopimus kuin lääke-mafialla on FDA:n kanssa: uusien lääkkeiden testaaminen on niin kallista että halpojen luonnollisten parannusmenetelmien on mahdotonta kulkea prosessin läpi. Lopeta kilpailu ja keksi muita tekosyitä pitämään hinnat keinotekoisen korkealla kartellia varten.

Johtopäätös

Julkinen vs. Yksityinen on vain yksi dialektinen temppu lisää. Sillä ei ole merkitystä johdetaanko rahaa yksityisesti vai julkisesti. Se millä on väliä on että onko meillä vakaa ja halpa (korkovapaa) raha. Jos yksityinen vastavuoroinen korkovapaa rahalaitos (mutual credit facility) voi tarjota sitä, hienoa. Jos hallitus voi tehdä sen, hienoa. Sekoitus molempia on luultavasti tie eteenpäin.

Keskuspankit ovat sekoitus molempia: niillä on julkinen sekä yksityinen aspekti. Mutta pohjimmiltaan keskuspankit ovat kimpassa rahavallan kanssa. Niiden alkuperä on Babylonissa ja ne levisivät ympäri maailman juutalaisten ylivallan kautta. Ne piileskelevät juutalaisten ja muiden edunsaajien takana, erityisesti vapaamuurarien ja Vatikaanin. Sekä tietysti pankki-kartellin takana, joka on globaali, massiivinen järkäle (bloc). Pankkien kautta ne myös hallitsevat kaikkia suuria teollisuudenaloja. Tämä vallan linnake sallii heidän hallita jokaista hallitusta ja jokaista kansakuntaa maan päällä ja he pyrkivät ilmaisemaan Hierarkiaa (externalize the Hierarchy) Uudessa maailmanjärjestyksessä.

Keskuspankit ovat Goldman Sachsin opetuslasten (alumni) miehittämiä. Ne pitävät kilpailun poissa markkinoilta. Ne tukevat vararikossa olevia pankkeja, ylläpitäen jonkinlaista 'vakautta'. Ne valvovat kiskurimaista (usurious) luotonantoa ja ylläpitävät pankkien kykyä haravoida biljoonia (trillions) vuodessa korkoina. Ne sallivat pankkien luovan ylikuumentumisen ja taantuman syklin.

On korkea aika uudella paradigmalle.


http://henrymakow.com/2013/07/do-the-rothschilds-own-all.html


Takaisin