The Plot Against The Church


by Maurice Pinay (1962) -- Suomentanut: Pasi Toivonen
OSA 1: Kommunismin salainen liikkeelle paneva voima


LUKU 3: Kommunismin pää


Ei ole täten olemassa vähäisintäkään epäilystä, etteikö Marxilainen teoria (kommunismi) olisi juutalaista tekoa, kuten myös sen jokainen toimenpide, joka pyrkii saattamaan tämän opin käytöntöön.

Ennenkuin Bolshevismi lopullisesti luotiin Venäjälle, kaikkien kommunististen liikkeiden johtajat ja organisoijat olivat miltei yksinomaan juutalaisia, aivan kuten suuri enemmistö todellisista vallankumouksten organisoijista joille he antoivat sysäyksen. Mutta Venäjällä, ensimmäisenä maana missä Bolshevismi lopulta voitti, ja jossa se oli, ja on yhä maailman kommunismin tukipiste ja eteenpäin työntävä voima, Neuvosto-käytännön organisaatio-järjestelmän juutalainen syntyperä ei aiheuta epäilyksiä. Kiistämättömän datan mukaan, joka on täysin todistettu kaikkien puolueettomien kirjailijoiden mukaan jotka ovat käsitelleet tätä teemaa, juutalaisten kommunistinen työ tsaarien maassa on niin voimakasta että olisi hyödytöntä kiistää tämän tuhoisan voiton olleen heidän monopolinsa.

Riittää kun muistelee niiden nimiä jotka ovat muodostaneet hallitukset sekä johtavat elimet Neuvostoliitossa.

Moskovan ensimmäisen kommunistisen hallituksen jäsenet vuonna 1918 (Kansankomissaarien neuvosto):

 1. Ilich Ulin (Vladimir Ilich Ulianov, tai Nikolaus Lenin). Ylimmän neuvoston presidentti, juutalainen äitinsä puolelta. Hänen äitinsä oli nimeltään Blank, juutalainen, saksalaista syntyperää;

 2. Lew Davinovich Bronstein (Leo Trotsky), Puna-armeijan ja laivaston komissaari; juutalainen.

 3. Iosiph David Vissarionovich Djugashvili-Kochba (Joseph Vissarionovich Stalin), Kansallisuuksien komissaari; Georgian juutalaisten jälkeläinen.

 4. Chicherin; Ulkomaan asioiden komissaari; venäläinen.

 5. Apfelbaum (Grigore Zinoviev), Ulkomaan asioiden komissaari; juutalainen.

 6. Kohen (Volodarsky), Lehdistön ja propagandan komissaari; juutalainen.

 7. Samuel Kaufman, Valtion anastaman omaisuuden komissaari; juutalainen.

 8. Steinberg, Laki-komissaari; juutalainen.

 9. Schmidt, Julkisten töiden komissaari; juutalainen.

 10. Ethel Knigkisen (Liliana), Hankinta-komissaari; juutalainen.

 11. Pfenigstein, Pakolaisten asuttamisen komissaari; juutalainen.

 12. Schlichter (Vostanoleinin), yksityisten asuntojen takavarikoinnin komissaari; juutalainen.

 13. Lurie (Larin), Ylimmän neuvoston presidentti; juutalainen.

 14. Kukor (Kukorsky), Kauppa-komissaari; juutalainen.

 15. Spitzberg, Kulttuuri-komissaari; juutalainen.

 16. Urisky (Radomilsky) Vaali-komissaari; juutalainen.

 17. Lunacharsky, Julkisten koulujen komissaari; venäläinen.

 18. Simasko, Terveydenhoidon komissaari; juutalainen.

 19. Protzian, Maatalous-komissaari; armenialainen.
Liittessä teoksen lopussa on mielenkiintoinen ja havainnollistava lista juutalaisista viranomaisista kaikissa Neuvosto-hallituksen virastoissa, Kommunistisessa puolueessa, Puna-armeijassa, Salaisessa poliisissa, ammattiliitoissa, jne.

Yhteensä virastoja oli 502 kappaletta, Kommunistisen vallankumouksen organisoimisessa ja johtamisessa Venäjällä, sekä ohjaamassa Neuvosto-valtiota olemassaolonsa ensimmäisinä vuosina. 459 virastoa oli juutalaisten johtamia, kun ainoastaan 43 näistä virastoista oli vaihtelevaa alkuperää edustamien pakanoiden johtamia. Kuka sitten tämän mukaan toteutti tämän hirvittävän vallankumouksen? Pakanat, kenties? Eräs toinen tilasto, joka julkaistiin Pariisissa vastavallankumouksellisen sanomalehden, Le Russe Nationalisten toimesta, sen jälkeen kun juutalaiset kommunistit olivat voittaneet Venäjällä, paljastaa että 554 viraston johtajien rodullinen koostumus oli seuraavanlainen: Juutalaisia 447; Liettualaisia 43; Venäläisiä 30; Armenialaisia 13; Saksalaisia 12; Suomalaisia 3; Puolalaisia 2; Georgialaisia 2; Tsekkiläisiä 1; Unkarilaisia 1.

Toisen maailmansodan aikaan, ja siitä eteenpäin tähän päivään saakka (vuoteen 1962), tämä juutalainen klikki joka hallitsee Sosialistisia Neuvostotasavaltoja, jatkaa hyvin lukuisana johtajana Stalin itse (kuoli vuonna 1953), jota pitkään pidettiin puhtaana georgialaisena. Mutta on paljastunut että hän kuuluu juutalaiseen rotuun; sillä Djougachvili, joka on hänen sukunimensä, tarkoittaa "Son of Djou", ja Djou on pieni saari Persiassa, minne monet karkotetut portugalilaiset "Mustalaiset" muuttivat, jotka myöhemmin asettuivat Georgiaan.

Tänään on miltei täysin todistettu että Stalinilla oli juutalaista verta, vaikka hän ei vahvistanut eikä kiistänyt näitä huhuja. [14]

Katsokaamme nyt listaa Neuvosto-viranomaisista Stalinin halituksessa;

 1. Zdanov (Yadanov), joka oli oikeasti nimeltään Liphshitz, Leningradin puolustus-komentaja Toisessa maailmansodassa. Politbüron jäsen vuoteen 1945, sekä eräs kiihottajista päätöksen takana jossa Tito erotettiin Kominformista vuonna 1948, ja joka kuoli vähän tämän jälkeen.

 2. Lavrenty Beria, Poliisin ja Raskaan teollisuuden päällikkö, Neuvostoliiton Atomi-teollisuuden jäsen, joka teloitettiin Malenkovin käskystä, ja itse asiassa samasta syystä kun Stalin teloitti Yagodan.

 3. Lazar Kaganivich, Neuvostoliiton Raskaan teollisuuden johtaja, Politbüron jäsen 1944-1952, sen jälkeen Neuvostoliiton puhemiehistön jäsen, ja nykyisin Neuvostoliiton Korkeimman puhemiehistön (Supreme Presidium) presidentti.

 4. Malenkov (Georgi Maximilianovich Molenk), Politbüron ja Orgbüron jäsen vuoteen 1952 saakka, sen jälkeen Korkeimman puhemiehistön jäsen, Ministerineuvoston presidentti Stalinin kuoleman jälkeen; Bulganinin hallituksen ministeri vuodesta 1955 lähtien. Hän on juutalainen Orsenburgista, ei kasakka kuten on väitetty. Hänen isällään (Maximilian Malenk) on tyypillinen Venäjän juutalainen nimi. Lisäksi, on hyvin tärkeä yksityiskohta joka paljastaa Malenkovin sekä Hrutshevin todellisen alkuperän. Malenkovin nykyinen vaimo on juutalainen, nimeltään Pearlmutter, joka tunnetaan nimellä "Comrade Schans Chuschne), joka oli Kalateollisuuden ministeri (komissaari) Neuvosto-hallituksessa vuonna 1938. Jos Malenkov ei olisi ollut juutalainen, olisi äärimmäisen epätodennäköistä että hän olisi mennyt naimisiin juutalaisen kanssa. Malenkovin elämästä ei ole olemassa virallista kuvausta. Tämä ehdottomasti viittaa siihen että hän ei halua että hänen juutalainen alkuperänsä paljastuu.

 5. Nikolaus Salomon Khrushchev (Hrutshev), nykyinen Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päällikkö (1963), Politbüron jäsen vuodesta 1939; toisin sanoen, vuodesta jolloin Malenkov valittiin Orgbüron jäseneksi. Hän on Madame Malenkovin, eli juutalaisen Pearlmutterin veli. Hrutshev on juutalainen ja hänen todellinen nimensä on Pearlmutter. Lisäksi, Hrutshevin nykyinen vaimo, Nina, samoin kuin Mikoyanin, Voroshilovin, Molotovin, jne. vaimot ovat juutalaisia.

 6. Marsalkka Nikolaus Bulganin, tällä hetkellä ensimmäinen Neuvosto-ministeri, entinen pankin viranomainen, oli eräs kymmenestä juutalaisesta yksityisten pankkien tuhoamis-komissaarista vuonna 1919.

 7. Anastasio Josifovich Mikoyan, Politbüron jäsen vuodesta 1935, Ylimmän puhemiehistön jäsen vuodesta 1952, Kauppaministeri ja Malenkovin hallituksen varapresidentti. Hän on Armenian juutalainen eikä aito armenialainen kuten uskotaan.

 8. Kruglov, M.V.D:n päällikkö Berian jälkeen. Kruglovin käskystä vangitut juutalaiset lääkärit vapautettiin, jotka oli vangittu Riuminin, poliisin alipäällikön toimesta, Berian johtajuuden aikana, vuonna 1953. Samoin juutalainen.

 9. Alexander Kosygin, Politbüron jäsen vuoteen 1952 saakka, sen jälkeen Korkeimman puhemiehistön jäsen, sekä kevyen teollisuuden ja elintarviketeollisuuden ministeri Malenkovin hallituksessa.

 10. Nikolaus Schvernik, Politbüron jäsen vuoteen 1952 saakka, sen jälkeen Korkeimman puhemiehistön jäsen, sekä Kommunistisen puolueen keskuskomitean puhemiehistön jäsen; juutalainen.

 11. Andreas Andreievich Andreiev, joka tunnetaan nimellä "Politbyrokraatti", Politbüron jäsen vuosina 1931 - 1952, juutalainen Galitsiasta (Puolasta). Hän kirjoittaa venäläisillä salanimellä.

 12. P.K. Ponomanero, Orgbüron jäsen vuonna 1952; sen jälkeen Korkeimman puhemiehistön jäsen ja kulttuuriministeri Malenkovin hallituksessa.

 13. P.F. Judin (juutalainen), Korkeimman puhemiehistön varajäsen, ja Rakennusmateriaali-ministeri Malenkovin hallituksessa vuonna 1953.

 14. Mihail Pervukin, Kommunistisen puolueen keskuskomitean puhemiehistön jäsen vuodesta 1953.

 15. N. Schatalin, Kommunistisen puolueen keskuskomitean alisihteeristön virkailija.

 16. K.P. Gorschenin, oikeusministeri Malenkovin hallituksessa.

 17. D. Ustinov (Zambinovich), Neuvostoliiton Ateenan (Kreikan) suurlähettiläs Toisen maailmansodan syttymiseen saakka; puolustusministeri Malenkovin hallituksessa.

 18. V. Merkulov, Valtion hallinnan ministeri Malenkovin aikaan.

 19. A. Zasyadko, Hiiliteollisuuden ministeri Malenkovin aikaan.

 20. Cherburg, Neuvostoliiton propaganda-päällikkö.

 21. Milstein, eräs Neuvostoliiton tiedustelu-päälliköistä.

 22. Ferenz Kiss, Neuvostoliiton tiedustelu-palvelun päällikkö Euroopassa.

 23. Postschreibitscher (Poschebicheve), entinen Stalinin yksityinen sihteeri, nykyään Kremlin salaisten arkistojen päällikkö.

 24. Ilya Ehrenburg, Korkeimman neuvoston Moskovan lähettiläs, kommunistinen kirjailija; juutalainen.

 25. Mark Spivak, Ukrainan lähettiläs Korkeimmassa neuvostossa.

 26. Rosalia Goldenberg, Birobudjanin lähettiläs Korkeimmassa neuvostossa.

 27. Anna E. Kaluger, Bessarabian edustaja Korkeimmassa neuvostossa, hänen veljensä, Calugaru on kommunisti-viranomainen Romanian hallituksessa.
Myös Kalinin, eräs tärkeistä Neuvosto-viranomaisista Stalinin kaudella, joka kuoli jokin aika sitten, oli juutalainen. [15]

On aivan hyvin tunnettua, että Stalinin antisemitismi oli tosiasioiden väärin tulkintaa, ja että juutalaisten (trotskilaisten) verilöyly jonka hän toteutti lujittaakseen valtaansa oli toisten juutalaisten suorittama. Viime kädessä taistelu juutalaisen Trotskin ja juutalaisen Stalinin välillä oli taistelua eri osapuolten (tai: puolueiden) välillä siitä kuka saisi vallan kommunistisessa hallinnossa jonka he loivat; se oli puhdas perheriita. Todisteena, alla on lista Ulkomaan asioiden komissaareista silloin kun Stalin hankkiutui eroon eräistä juutalaisista, joista oli tullut uhka hänen henkilökohtaiselle vallalleen.

 1. Maxim Maximovich Litvinoff, Ulkomaan asioiden ministeri vuoteen 1939 saakka, jonka jälkeen Molotov korvasi hänet. Hän oli tämän jälkeen korkeissa viroissa kuolemaansa saakka (helmikuu 1952). Hän syntyi Puolassa juutalaisen Meer Genokh Moiseevich Vallakhin, pankin tilintarkastajan poikana. Salatakseen todellisen nimensä (Maxim Moiseevich Vallakh) Litvinoff käytti useita salanimiä todellisen uransa aikana, niiden joukossa Finkelstein, Ludwig Nietz, Maxim Harryson, David Mordecay, Felix, ja lopulta, kun hänestä tuli Venäjän kommunistisen hallinnon viranomainen, hän otti nimekseen Litvinoff, tai Litvinov. Kun Molotov korvasi tämän juutalaisen vuonna 1939, juutalaiset Lännessä ja koko juutalais-vapaamuurarillinen lehdistö alkoivat huutaa että Stalin syrjäytti hänet koska hän oli "juutalainen", mutta he pysyivät myöhemmin hiljaa siitä että kuolemaansa saakka Litvinov pysyi ministeriössä. Miksi he eivät myöskään maininneet tätä, mikäli kyseessä ei ollut salaliiton intressi? Litvinovin muistelmissa, jotka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen, hän kirjoitti että hänen mielestään mikään ei muuttuisi Neuvosto-Venäjällä Stalinin kuoleman jälkeen. Itse asiassa, Stalin kuoli vuosi Litvinovin jälkeen, eikä mikään muuttunut Neuvostoliiton sisä- tai ulkopolitiikassa.

  Se mitä Länsi kutsuu muutokseksi Neuvostoliiton politiikassa, ei ole yksinkertaisesti muuta kuin taitavaa propagandaa sen suunnitelman puolesta että maailmaa hallittaisiin juutalaisten kautta. Mikään ei ole muuttunut Stalinin kuoleman jälkeen. Tiettyä epävarmuutta on saattanut nousta esiin koska uudella johtajalla ei ole samanlaista imagoa kuin Stalinilla tai Leninillä, siinä kaikki. Tästä syystä Lännen juutalais-vapaamuurarilliset salaliittolaiset haluavat maalata Neuvosto-kommunismin mustan korpin kirkkailla "pasifismin", "rauhanomaisen rinnakkaiselon", "inhimillisen ystävällisyyden", jne. värein esitelläkseen sen maailmalle harmittomana, kunnes tulee diktaattori jolla on samanlainen vallanhimo kuin hänen edeltäjillään.

  Kun Litvinov vakuutti että mikään ei muuttuisi Stalinin kuoleman myötä, hän tiesi oikein hyvin että näin olisi koska Stalin ei ollut mitään muuta kuin juutalaisen rosvojoukon (band) eräs palvelija, ja koska hänen jälkeensä olisi toisia juutalaisia käytössä, toteuttamassa suunnitelmaa maailman hallitsemiseksi, jonka eteen Bulganin, Baruch, Reading, Thorez, Mendes, David Ben Gurion ja muut tekevät yhteistyötä.

  Lista NeuvostoliitonUlmomaan asioiden ministeriössä palvelevista juutalaisista jatkuu...

 2. Andreas Januarevich Vishinsky, edesmennyt, joka oli Neuvostoliiton ulkoministeri ennen Stalinin kuolemaa, ja sen jälkeen Neuvostoliiton pysyvä edustaja UNO:ssa. Siellä hän ei jättänyt hyödyntämättä tilaisuutta solvata ei-kommunistisia maita, erityisesti silloin kun hän oli "Kansantuomari" (Peoples Judge). Hänen juutalainen nimensä oli Abraham Januarevin.

 3. Jakob malik, Neuvostoliiton edustaja UNO:ssa, ja suuri persoonallisuus Neuvostoliiton diplomaattisessa hierarkiassa; juutalainen.

 4. Valerian Zorin, jonkin aikaa suurlähettiläs Lontoossa, ja samoin tärkeä henkilö Neuvostoliiton diplomaattikunnassa, joka vaihtaa virkaansa tarpeen vaatiessa.

 5. Andrei Gromyko, diplomaatti, Ulkomaan asioiden ministeri vuodesta 1958.

 6. Alexander Panyushkin, entinen Neuvostoliiton suurlähettiläs Washingtonissa ja Pekingissä vuonna 1955; häntä pidetään Punaisen Kiinan todellisena diktaattorina.

 7. Zambinovich (Ustinov), suurlähettiläs Ateenassa vuoteen 1940.

 8. Amiraali Radionovich, suurlähettiläs Ateenassa vuosina 1945 - 1946. Samoihin aikoihin kun Kreikassa valmisteltiin kommunistista vallankaappausta; juutalainen.

 9. Constantin Umansky, suurlähettiläs Washingtonissa Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen viranomainen Ulkomaan asioiden ministeriössä Moskovassa.

 10. Manuilsky, Entinen Ukrainan edustaja, sekä UNO:ssa, tällä hetkellä Ukrainan presidentti; juutalainen.

 11. Ivan Maisky, suurlähettiläs Lontoossa sodan aikana, sen jälkeen korkea Ulkomaan asioiden ministeriössä Moskovassa.

 12. Madame Kollontay, suurlähettiläs Tukholmassa kuolemaansa saakka (maaliskuu 1952); juutalainen.Ulkomaan asioiden ministeriössä Moskovassa.

 13. Daniel Solod, Kairon suurlähettiläs vuonna 1955. Juutalaisen ryhmän tukema, joka kuuluu Kairon diplomattiseen edustustoon, hän johtaa juutalaista (Israelite) salaliittoa arabimaailman sisällä Neuvostoliiton diplomaattisen suojan alla ilman että Egyptin hallitus huomaa (tai: välittää) siitä. Tämän hallituksen ei pitäisi unohtaa että David Ben Gurion, Israelin ensimmäinen ministeri, samoin kuin Golda Meyerson, Israelin ministrei Moskovassa, ovat Venäjän juutalaisia kuten SOlod.
Tällä hetkellä, vahvistettujen lukujen mukaan, 80 - 90 % kaikkien ministeriöiden avainhenkilöistä Moskovassa sekä Neuvostotasavalloissa ovat juutalaisia.

"En usko että voi olla minkäänlaista epäilystä kaikkien niiden alkuperästä jotka istuivat korkeimmissa viroissa Moskovassa vallankumouksen ensihetkistä lähtien; sillä venäläisille on valitettava tosiasia, että loppujen lopuksi ajan myötä tilanne on muuttunut paljon huonommaksi, sillä juutalaisten määrä jotka asuvat Venäjällä on kasvanut pelottavaa vauhtia. Kaikki tärkeät johtavat asemat ovat heidän käsissään..." [16]

Kuten Venäjällä, Euroopan maat joissa Bolshevismi on saanut vallan, ovat myös täysin juutalaisen vähemmistön hallitsemia; nämä juutalaiset aina ohjasivat kommunisti-valtion suuntaa raudalla, rikollisuudella ja armottomalla kädellä, saadakseen kaikki maan syntyperäiset kansalaiset orjuuden ikeen alle mitättömän juutalaisen ryhmän kautta.

Vakuuttavampi kuin mikään muu todiste on se kun tutkitaan Euroopan Bolshevikki-hallitusten tärkeimpiä johtajia, jotka me aina löydämme juutalaisten (Israelite) käsistä. Me mainitsemme tässä kaikkein tärkeimmät.

a) UNKARI

 1. Tärkein kommunistijohtaja sen jälkeen kun neuvostokoukot miehittivät tämän man on Mathias Rakosi, juutalainen, jonka todellinen nimi on Mathew Roth Rosenkrantz, ja joka syntyi Szabadkassa vuonna 1892.

 2. Ferenk Münnich, Ensimmäinen ministeri Unkarissa vuonna 1959 Janos Kadarin jälkeen.

 3. Erno Gero, sisäministeri vuoteen 1954 saakka; juutalainen.

 4. Szebeni, sisäministeri ennen Geroa.

 5. Kenraali Lazlo Giros, sisäministeri heinäkuusta 1954 lähtien, samaan aikaan A.V.O:n päällikkö; Unkarin salainen poliisi joka vastaa Neuvostoliiton M.V.D:tä; juutalainen.

 6. Kenraali Peter Gabor, Unkarin kommunistisen poliittisen poliisin johtaja vuoteen 1953 saakka, juutalainen, jonka oikea nimi oli Banjamin Ausspitz, ja joka oli aiemmin räätäli Satorai Jeujhelyssä, Unkarissa.

 7. Varga, Taloudellisen suunnittelun valtionsihteeri; juutalainen jonka oikea nimi on Weichselbaum; entinen ministrei Bela Kunin hallituksessa. Hän oli myös Korkeimman talousneuvoston presidentti.

 8. Beregi, Ulkomaan asioiden ministeri.

 9. JUlius Ergy, Unkarin kansantasavallan maatalousministeri.

 10. Zoltan Vas, Korkeimman talousneuvoston presidentti; juutalainen jonka oikea nimi oli Weinberger.

 11. Josef Reval, Punaisen sanomalehden Szabad Nepin (Vapaa kansa) päätoimittaja; juutalainen jonka oikea nimi on Moses Kahana.

 12. Revai, Kansallisen koulutuksen ministeri; juutalainen nimeltään Rabinovits.

 13. Josef Gero, kuljetusministeri; juutalainen nimeltään Singer.

 14. Mihaly Fargas, Kansallisen puolustuksen ministeri; juutalainen nimeltään Freedman.

 15. Veres, Valtion asioiden ministeri

 16. Vadja, Valtion asioiden ministeri

 17. Szanto, valtion vihollisten puhdistuksen komissaari, juutalainen jonka oikea nimi on Schreiber; entinen Bela Kunin hallituksen jäsen.
b) TSEKKOSLOVAKIA
  Clemens Gottwald, eräs Tsekkoslovakian kommunistisen puolueen perustajista ja maan presidentti vuosina 1948 - 1953; juutalainen joka kuoli pian Stalinin jälkeen.

 1. Vladimir Clementis, entinen Tsekkoslovakian Ulkomaan asioiden kommunisti-ministeri "tuomittiin ja teloitettiin" vuonna 1952; juutalainen nimeltään Rudolf Salzmann.

 2. Vaclav David, Nykyinen Tsekkoslovakian ulkoministeri; juutalainen.

 3. Rudolf Slaski, entinen Tsekkoslovakian kommunistisen puolueen pääsihteeri, "tuomittiin" vuonna 1952; juutalainen nimeltään Rudolf Salzmann.

 4. Firi Hendrich, nykyinen Kommunistisen puolueen pääsihteeri; juutalainen.

 5. Andreas Simon, "tuomittiin" vuonna 1952; juutalainen nimeltään Otto Katz.

 6. Gustav Bares, Kommunistisen puolueen pääsihteerin apulainen; juutalainen.

 7. Josef Frank, entinen Kommunistisen puolueen pääsihteerin apulainen, "tuomittiin" vuonna 1952; juutalainen.
c) PUOLA
  Boleislaw Bierut, Puolan presidentti vuoteen 1954 saakka; juutalainen.

 1. Jakob Berman, Puolan Kommunistisen puolueen pääsihteeri; juutalainen.

 2. JUlius Kazuky (Katz), Puolan ulkomaan asioiden ministeri, joka tunnetaan hyvin aggressiivisista puheistaan UNO:ssa; juutalainen.

 3. Karl Swierezewsky, entinen Kansallisen puolustuksen apulaisministeri, jonka maaseudun antikommunistinen väki murhasi (ihmismassat eivät ole aina alistuvia); juutalainen.

 4. Josef Cyrankiewicz, Puolan ensimmäinen ministeri vuoden 1954 jälkeen; juutalainen.

 5. Hillary Mink, Puolan varapääministrei vuoden 1954 jälkeen; juutalainen.

 6. Zenon Kliszko, oikeusministeri; juutalainen.

 7. Tadaus Kochcanowiecz, työmonisteri; juutalainen.
Ainoa tärkeä pakanallista alkuperää oleva puolalainen kommunisti on Wladislaw Gomulka, joka syrjäytettiin vuonna 1949, kun hän menetti asemansa ensimmäisenä ministerinä. Ennemmin tai myöhemmin hän kokee saman kohtalon kuin Rajk Unkarissa.

d) ROMANIA

 1. Anna Pauker, juutalainen, entinen "Romanian kansantasavallan" Ulkomaan asioiden ministeri ja Kremlin tärkein agentti Romaniassa vuoden 1952 kesäkuuhun saakka. Sen jälkeen hän on pysynyt Bukarestin varjoissa tähän päivään saakka, luonnollisesti vapaudessa. Tämä juutalainen hyeena, jonka alkuperäinen nimi on Anna Rabinsohn, on erään rabbin tytär, joka muutti Romaniaan Puolasta. Hän syntyi Moldaun provinssissa Romaniassa vuonna 1892.

 2. Ilka Wassermann, Anna Paukerin entinen yksityissihteeri, tällä hetkellä Ulkomaan asioiden ministeriön todellinen johtaja.

 3. Josef Kisinevski, Kremlin tärkein agentti Romaniassa nykyään, Kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen, sekä ministerineuvoston johtaja (vice president). Hän on juutalainen ja tulee Bessarabiasta; hänen oikea nimensä on Jakob Broitman. Myös hän on Romanian kommunistisen puolueen todellinen päällikkö, vaikka "virallisesti" puolueen sihteeri on romanialainen lukkoseppä Gheorghe Gheorghiu Dez, joka, kuitenkin, esittää ainoastaan yksinkertaista roolia rintamalla. Kisinevski otti nykyisen salanimensä bessarabialaisen Kisinaun kaupungin nimen mukaan, jossa ennen Puna-armeijan saapumista hän omisti vaatturinliikkeen.

 4. Teohari Georgescu, Sisäisten asioiden ministeri Bukarestin kommunistisessa hallituksessa vuosina 1945 - 1952; tällä hetkellä hänet on alennettu toisarvoiseen virkaan, vaikka "virallisesti" hänet "erotettiin" Kommunistisesta puolueesta. Hän löytää itsensä samasta asemasta kuin Anna Pauker. Hänen oikea nimensä on Baruch Tescovich. Hän on juutalainen Romaniasta, Tonavan varrella sijaitsevasta Galatzin kaupungista.

 5. Avram Bunaciu, samoin juutalainen, on "Romanian kansantasavallan" kansalliskokouksen puhemiehistön nykyinen pääsihteeri; toisin sanoen, kansalliskokouksen todellinen johtaja, sillä "virallinen" presidentti Petru Groza on ainoastaan vanha vapaamuurarien marionetti, joka on naimisissa juutalaisen kanssa ja esittää ainoastaan puhtaan staattista roolia. Hänen oikea nimensä on Abraham Gutman.

 6. Lotar Radaceanu, eräs toinen ministeri Romanian kommunisti-hallituksessa; hänet "erotettiin" vuonna 1952, mutta hän nousi uudestaan valtaan vuonna 1955. Hän on juutalainen Siebenbürgenistä ja on oikealta nimeltään Lothar Würtzel. Tämä juutalainen on yksinkertaisesti muuttanut hebrealaisen nimensä, ja on nyt "Radaceanu".

 7. Miron Constantinescu, Kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen, sekä kaivosteollisuuden ja polttoaineiden ministrei. Silloin tällöin hän vaihtaa ministeriöstä toiseen. Hän on juutalainen Galatzista (Romania). Hänen oikea nimensä on Mehr Kohn, ja kuten tavallista heidän keskuudessaan, hän käyttää romanialaista salanimeä.

 8. Kenraaliluutnantti Moises Haupt, Bukarestin sotilasalueen komentaja; juutalainen.

 9. Everstiluutnantti Zamfir, kommunistien "turvallisuuspäällikkö" Romaniassa ja vastuussa tuhansista murhista jotka tämä salainen poliisi on tehnyt. Hän on juutalainen ja tulee Brailan kaupungista Tonavan varrelta. Hänen oikea nimensä on Laurian Rechler.

 10. Heim Gutman, "Romanian kansantasavallan" salaisen palvelun päällikkö; juutalainen

 11. Kenraalimajuri William Suder, Romanian kommunistisen armeijan vastavakoilun ja informaatiopalvelun päällikkö. Hän on juutalainen, nimeltään Wilman Süder, ja entinen Neuvostoarmeijan upseeri.

 12. Eversti Roman, Romanian armeijan E.K.P. (koulutus, kulttuuri ja propaganda) -palvelun entinen johtaja vuoteen 1949 saakka, ja tällä hetkellä ministeri kommunisti-hallituksessa. Hän on juutalainen ja oikealta nimeltään Walter.

 13. Alexander Moghiorosh, Kansallisuuksien ministeri Punaisessa hallituksessa; juutalainen Unkarista.

 14. Alexander Badau, Ulkomaalaisten valvontakomission päällikkö Romaniassa. Hän on juutalainen joka on kotoisin Targovisten kaupungista. Hänen oikea nimensä on Braustein. Ennen vuotta 1940 hänen perheellään Targovistessa oli suuri liikeyritys (trading firm).

 15. Majuri Lewin, Lehdistön sensuurin päällikkö, juutalainen ja entinen Puna-armeijan upseeri.

 16. Eversti Holban, Kommunistien "Turvallisuuspalvelun" päällikkö Bukarestissa; juutalainen nimeltään Moscovich.

 17. George Silviu, Sisäisten asioiden ministeriön yleinen sihteeri; juutalainen nimeltään Gersh Golinger.

 18. Erwin Voiculescu, Ulkomaan asioiden ministeriön passi-osaston päällikkö. Hän on juutalainen ja nimeltään Erwin Weinberg.

 19. Gheorghe Apostol, Romanian yleisen ammattiliiton johtaja; hän on juutalainen nimeltään Gerschwin.

 20. Stupineanu, yritysvakoilun päällikkö; juutalainen nimeltään Stappnau.

 21. Emmerick Stoffel, Romanian suurlähettiläs Sveitsissä; juutalainen Unkarista ja erikoistunut pankkitoimintaan.

 22. Harry Fainary, Romanian Washingtonin suurlähettiläs vuoteen 1954 saakka, ja tällä hetkellä Bukarestin ulkoministeriön virkailija. Hän on juutalainen nimeltään Hersch Feiner. Ennen vuotta 1940 hänen perheensä kävi siemenkauppaa.

 23. Ida Szillagy, Romanian Lontoon suurlähetystön todellinen johtaja; juutalainen, Anna Paukerin ystävä.

 24. Lazarescu, Romanian hallituksen asiainhoitaja Pariisissa. Hän on juutalainen ja on oikealta nimeltään Baruch Lazarovich, juutalaisen kauppiaan poika Bukarestista.

 25. Simon Oieru, Alivaltiosihteeri; juutalainen nimeltään Schaffer.

 26. Aurel Baranga, Taiteiden ylivalvoja; juutalainen nimeltään Ariel Leibovich.

 27. Liuba Kisinevski, U.F.A.R:n presidentti (Romanian naisten antifasistinen järjestö); hän on juutalainen Bukowinasta ja on oikealta nimeltään Liuba Broitman, Josif Kisinevskin vaimo.

 28. Lew Zeiger, Kansallisen talouden ministeriön johtaja; juutalainen.

 29. Doctor Zeider, Ulkomaan asioiden ministeriön juristi; juutalainen.

 30. Marcel Breslasu, Taiteiden pääjohtaja; juutalainen nimeltään Mark Breslau.

 31. Silviu Brucan, sanomalehti Scanteian (puolueen virallinen lehti) päätoimittaja. Hän on juutalainen ja oikealta nimeltään Brükker. Hän johtaa kokonaista valhekampanjaa joka pyrkii pettämään romanialaiset koskien todellista tilannetta jonka kommunismi on luonut. Samaan aikaan juutalainen Brükker johtaa valheellista Romanian kommunistisen lehdistön "antisemitistä" kampanjaa.

 32. Samoila, Scanteian apulaisjohtaja; juutalainen nimeltään Samuel Rubenstein.

 33. Horia Liman, Scanteian eräs toimittaja; juutalainen nimeltään Lehman.

 34. Insinööri Schnapp, kommunistisen sanomalehden Romania Liberan johtava toimittaja. Tämä on toiseksi suurin kommunistinen sanomalehti levikkinsä perusteella. Samoin juutalainen.

 35. Jehan Mihai, Romanian filmiteollisuuden päällikkö. Kommunistista propagandaa elokuvien välityksellä; juutalainen nimeltään Jakob Michael.

 36. Alexander Graur, Romanian Radion pääjohtaja, joka palvelee täysin Kommunistista puoluetta. Hän on juutalainen professori ja nimeltään Alter Biauer, syntynyt Bukarestissa.

 37. Mihail Roller, tällä hetkellä Romanian akatemian presidentti, pahamaineinen professori, juutalainen. Tuntematon ennen Neuvostojoukkojen saapumista Romaniaan. Tänään hän on Akatemian "Presidentti" ja sen lisäksi hän on kirjoittanut Romanian kansan uuden historian, missä hän vääristelee historiallista totuutta.

 38. Professori Weigel, eräs Bukarestin Yliopiston tyranneja, joka johtaa jatkuvia "puhdistuksia" romanialaisten oppilaiden keskuudessa jotka ovat vihamielisiä juutalais-kommunistista hallintoa kohtaan.

 39. Professori Lewin Bercovich, eräs toinen tyranni Bukarestin Yliopistosta, joka vakoojiensa kanssa kontrolloi romanialaisten professorien aktiviteettia ja heidän sosiaalisia yhteyksiään; juutalainen joka on muuttanut Venäjältä.

 40. Silviu Josifescu, virallinen "kirjallisuuskriitiko", joka sensuroi parhaimpien runoilijoiden runoja, kuten Eminescu Alecsandri, Vlahutza, Carlova, jne. jotka kaikki kuolivat satoja vuosia sitten, koska nämä runot "eivät ole harmoniassa" marxilaisten ajatusten kanssa. Tämä kirjallisuus-murhaaja on juutalainen, oikealta nimeltään Samoson Iosifovich.

 41. Joan Vinter, toinen marxilainen hallituksen "kirjallisuuskriitikko". Hän on kirkoittanut kirjan The problem of literary legacy. Hän on juutalainen ja oikealta nimeltään Jakob Winter.
Yleisen ammattiliiton kolme entistä sihteeriä vuoteen 1950 saakka: Alexander Sencovich, Mischa Levin ja Sam Asriel (Serban) olivat kaikki juutalaisia.

e) JUGOSLAVIA

 1. Marsalkka Tito, jonka todellinen juutalainen nimi on Josif Walter Weiss, on kotoisin Puolasta. Hän oli Neuvostoliiton salaisen palvelun agentti Kabulissa, Teheranissa ja Ankarassa vuoteen 1935 saakka. Aito Brozovich Tito, alunperin kroaatti, kuoli Espanjan sisällissodan aikana Barcelonassa.

 2. Moses Pijade, Kommunistisen puolueen pääsihteeri ja todellisuudessa hallituksen "harmaa eminenssi", on Espanjasta lähtöisin oleva juutalainen (Sefardit).

 3. Kardelj, Jugoslavian kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen ja Ulkomaan asioiden ministeri, on Unkarin juutalainen, ja aikaisemmalta nimeltään Kardayl.

 4. Rankovic, Jugoslavian kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen ja Sisäisten asioiden ministeri, on Itävallan juutalainen, ja aikaisemmalta nimeltään Rankau.

 5. Alexander Bebler, Kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen ja Jugoslavian pysyvä edustaja UNO:ssa. Itävallan juutalainen.

 6. Ioza Vilfan (Joseph Wilfan), Titon taloudellinen neuvonantaja, todellisuudessa Jugoslavian talous-diktaattori. Juutalainen Sarajevosta.
Koska Jugoslaviassa ei asu niin paljon juutalaisia kuin muissa maissa, tämän maan komunistisessa hallinnossa on enemmän alkuperäisiä asukkaita. He ovat kuitenkin aina alempiarvoisia; sillä yllä mainitut tärkeimmät johtajat hallitsevat Jugoslaviaa täydellisesti. [17]


Takaisin