Salaista rabbiinista opetusta koskien Jeesusta Kristusta


By Rev. I. B. Pranaitis

Suomentanut: Pasi Toivonen


Luku 2: Määräyksiä miten kristittyjä tulee kohdella


Sen perusteella mitä toistaiseksi on osoitettu, on selvää että, Talmudin opetusten mukaan, kristityt ovat epäjumalan palvelijoita ja vihamielisiä juutalaisia kohtaan. Seurauksena, jokaisella juutalaisella, joka haluaa miellyttää Jumalaa, on velvollisuus noudattaa kaikkia sääntöjä jotka Isät ovat antaneet kun he elivät Pyhässä maassa koskien epäjumalaa palvelevia pakanoita, niitä jotke elivät heidän keskellään ja niitä jotka elivät naapurimaissa.

Juutalaisilta täten vaaditaan:

  1. Välttää kristittyjä;

  2. Tehdä voitavansa tappaakseen heitä.
Chapter 1: Kristittyjä tulee välttää

Juutalaisia vaaditaan välttämään yhteyksiä kristittyihin neljästä syystä: (1) Koska he eivät ole sen arvoisia että he jakaisivat juutalaisten elämäntavan; (2) Koska he ovat saastaisia; (3) Koska he palvelevat epäjumalia; (4) koska he ovat murhaajia.

Article I -- Kristittyjä tulee välttää koska he eivät ole juutalaisten tapojen arvoisia

Juutalainen, sen tosiasian pohjalta että hän kuuluu valittuun kansaan ja on ympärileikattu, omaa niin suuren omanarvon tunteen että kukaan, edes enkeli, ei ole samanarvoinen hänen kanssaan.

Itse asiassa, hän on lähestulkoon samanarvoinen Jumalan kanssa.

Rabbi Chanina sanoo:

"Hän joka lyö juutalaista, toimii ikään kuin hän löisi Jumalaa kasvoihin."
Juutalaista pidetään aina hyvänä, huolimatta tietyistä synneistä joihin hän saattaa langeta; myöskään hänen syntinsä eivät saastuta häntä, sen enempää kuin lika saastuttaa pähkinän ydintä, vaan ainoastaan sen kuorta.

Ainoastaan juutalainen nähdään ihmisenä; koko maailma on hänen ja kaikkien pitäisi palvella häntä, erityisesti 'eläinten joilla on ihmisen muoto'.

Täten on selvää että he pitävät kaikkia kontakteja kristittyihin saastuttavina ja heidän arvokkuuttaan loukkaavina. Täten heitä käsketään pysymään mahdollisimman kaukana niistä jotka elävät ja toimivat kuten kristityt tekevät.

JUUTALAISEN EI TULE TERVEHTIÄ KRISTITTYÄ

Gittin, (62a), sanoo:

"Juutalaisen ei tule astua Nokhrin kotiin juhlapäivänä tervehtiäkseen häntä. Kuitenkin, jos hän tapaa hänet kadulla, hänellä on lupa tervehtiä, mutta lyhyesti (tai: tylysti) ja pää kumarassa."
JUUTALAISEN EI TULE VASTATA KRISTITYN TERVEHDYKSEEN

Iore Dea, (148, 10), sanoo:

"Juutalaisen ei tule vastata kristityn tervehdykseen kumartamalla hänen edessään. On hyvä, täten, tervehtiä häntä ensin ja välttää tilannetta jossa hän joutuu vastaamaan jos Akum tervehtii häntä ensin."
Rabbi Kohana sanoo, että kun juutalainen tervehtii kristittyä hänen pitäisi sanoa: "Peace to my Lord," mutta siten että hän tarkoittaa sillä omaa rabbiaan. Sillä Tosephtoth sanoo:
"Sillä hänen sydämensä oli suunnattu kohti hänen omaa rabbiaan."
JUUTALAISEN EI TULE MENNÄ KRISTITYN TUOMARIN ETEEN

Choschen Hammischpat, (26,1), sanoo:

"Juutalaisen ei ole lupa tuoda asiaansa Akum-tuomarin eteen, vaikka asia tuomittaisiin juutalaisen lain mukaan, ja vaikka molemmat osapuolet suostuisivat hyväksymään tällaiset päätökset."

"Hän joka tekee näin on jumalaton ja vastaa sellaista joka herjaa ja panettelee Jumalaa, ja joka nostaa kätensä Mooseksen antamaa lakia vastaan."

"Hagah sanoo: 'Bethinillä on valta erottaa sellainen kunnes hän vapauttaa juutalaisen veljensä pakanoiden käsistä.'"

KRISTITTYÄ EI VOI KÄYTTÄÄ TODISTAJANA

Choschen Ham., (34, 19), sanoo:

"Goi tai palvelija ei ole kykenevä toimimaan todistajana."
JUUTALAINEN EI VOI SYÖDÄ KRISTITTYJEN RUOKAA

Iore Dea, (112, 1), sanoo:

"Vanhimmat kielsivät syömästä Akumin leipää, jottemme tulisi liian tutuiksi heidän kanssaan."
Abhodah Zarah, (35b), sanoo:
"Seuraavat asiat jotka kuuluvat Goimille ovat kiellettyjä: Maito jonka Goi lypsää lehmältä juutalaisen poissaollessa; myös leipä, jne."
JUUTALAISEN EI TULE KOSKAAN KÄYTTÄYTYÄ KRISTITYN TAVOIN

Iore Dea, (178, 1), sanoo:

"Ei ole sallittu matkia Akumin tapoja, eikä käyttäytyä kuten he. Ei ole sallittua pukeutua kuin Akum, eikä kammata hiuksiaan heidän laillaan, eikä juutalaisen saa rakentaa taloaan siten että se näyttää Akumin temppeliltä."
Koska, kuitenkaan, ei ole mahdollista noudattaa kaikkia näitä sääntöjä, Hagah sanoo että niitä voidaan ylenkatsoa tietyssä määrin kun, esimerkiksi, on juutalaisen etu toimia näin; esimerkiksi, jos tekee voittoa käymällä kauppaa joka vaatii tietynlaista pukeutumista.

Article II -- Kristittyjä tulee välttää koska he ovat saastaisia

Ei tiedetä kuinka usein juutalaisten täytyy pestä ja puhdistaa itsensä, ei myöskään kuinka usein heidän täytyy opiskella välttääkseen kaikkea mikä saattaisi tehdä heistä epäpuhtaita. Talmud opettaa, kuitenkin, että kristityt ovat ihmisiä joiden kosketus riittää tekemään asioista epäpuhtaita. Abhodah Zarah, (72b), sanoo:

"Eräs mies oli kaatamassa viiniä yhdestä ruukusta toiseen putken välityksellä kun Goi tuli mukaan ja kosketti putkea kädellään. Seurauksena viini (molemmista ruukuista) täytyi kaataa pois."
Jokainen astia, täytyy täten pestä joka tulee juutalaiselle kristityltä, vaikka se ei ole koskaan ollut käytössä. Iore Dea (120, 1), sanoo:
"Jos juutalainen ostaa astian Akumilta, on se sitten metallia, lasia tai lyijyä, vaikka se olisi uusi, se täytyy pestä Mikvahissa (suuri allas), tai vesisäiliössä jossa on 44 litraa (forty quarts) vettä."
Article III -- Kristittyjä tulee välttää koska he ovar epäjumalan palvelijoita

JOTTA JUUTALAINEN EI LANKEAISI EPÄJUMALAN PALVELIJOIDEN SYNTIIN, HÄNEN TÄYTYY VÄLTTÄÄ KAIKKIA KONTAKTEJA HEIHIN NIINÄ PÄIVINÄ KUN HE PALVOVAT JUMALIAAN

Abhodah Zarah, (2a), sanoo:

"Kolmen päivän ajan ennen heidän epäjumalia palvovia juhliaan, ei ole lupa ostaa tai myydä heille mitään. On myös kiellettyä antaa tai ottaa heiltä mitään apua, vaihtaa rahaa heidän kanssaan maksaa velkaa tai ottaa heiltä maksua."
Abhodah Zarah, 78c, sanoo:
"Kaikki Jeesuksen seuraajien festivaalit ovat kiellettyjä. Viikon ensimmäinen päivä on heidän tärkein juhlansa, ja on täten kiellettyä tehdä mitään liiketoimia niiden kanssa jotka uskovat Jeesukseen. Meidän täytyy noudattaa samoja sääntöjä heidän sapattinaan kunten me teemme epäjumalia palvovien juhlapäivinä, kuten Talmud opettaa."
JUUTALAISEN EI TULE KÄYTTÄÄ MITÄÄN MIKÄ LIITTYY KRISTITTYJEN PALVOMISEEN

Iore Dea (139, 1), sanoo:

"On kiellettyä omistaa mitään millä on jotakin tekemistä epäjumalien kanssa, tai jota voidaan käyttää heidän palvomisessaan, on se sitten valmistettu Akumia tai juutalaista varten."
ON KIELLETTYÄ MYYDÄ KRISTITYLLE MITÄÄN MIKÄ LIITTYY HEIDÄN EPÄJUMALIEN PALVOMISEEN

Abhodah Zarah, (14b, Toseph), sanoo:

"On aina kiellettyä myydä suitsuketta epäjumalia palvelevalle papille, sillä on selvää, että kun hän pyytää sitä hän ei halua sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjota sitä epäjumalansa edessä; tämä estää meitä panemasta estettä sokean eteen."

"On myös kiellettyä myydä kynttilöitä pakanoille heidän kynttilä-juhlanaan. Kynttilöitä voidaan kuitenkin myydä heille muina päivinä. Ei ole myöskään sallittua myydä ehtoollispikaria pakanoille jonka juutalainen on ostanut sen jälkeen kun Goi on rikkonut sen ja heittänyt pois."

"Se voidaan myydä pakanalle sitten kun se on muovattu täysin uudestaan. Sillä sen jälkeen kun se on rikottu vain kerran siinä voidaan edelleen pitää viiniä jota tarjotaan heidän epäjumalansa kunniaksi."

Sitten seuraa kielto myydä kirjoja kristityille papeille, kuten me olemme nähneet yllä. Jopa tällaisten kirjojen sitominen on kiellettyä juutalaiselle. Iore Dea (139, 15), sanoo:
"On kiellettyä sitoa Akumin kirjoja, poikkeuksena lakikirjat. Näin voidaan tehdä, kuitenkin, jos kieltäytyminen aiheuttaa vihamielisyyttä, mutta vasta sen jälkeen kun henkilö on tehnyt kaiken voitavansa kieltäytyäkseen tällaisesta työstä."
Iore Dea (151, 1, Hagah), sanoo:
"Ei ole sallittua myydä vettä Akumille jos tiedetään että sitä käytetään kaste-vetenä."
Kerrotaan myös muista asioista joita on kiellettyä myydä kristitylle, kuten: kangasta josta voidaan tehdä vaatteita papille, paperia ja mustetta jota voidaan käyttää kirjoihin jotka liittyvät heidän jumalanpalvelukseen. On kiellettyä myydä, edes vuokrata, taloa kristitylle jota voidaan käyttää jumalanpalveluksen paikkana. Nykyään, kuitenkin, juutalaiset käyvät kauppaa kristittyjen kanssa, erityisesti kristittyjen juhlapäivinä, ja myös myyvät heille taloja tietäen hyvin että tiettyjä sakramentteja toimitetaan siellä, kuten kaste ja pyhä ehtoollinen. Talmud ei anna syytä tälle, ja Abhodah Zarah, (2a, Toseph), sanoo:
"On vaikea sanoa millä oikeudella juutalaiset nykyään käyvät kauppaa Goimien kanssa heidän pahoina juhlapäivinään. Sillä vaikka monet heistä suorittavat kaikenlaisia irstailevia toimia ja perversioita juhlapäivinään kunnioittaen pyhimyksiä, kuitenkin joka viikko he juhlivat Nasaretilaisen päivää (sunnuntai) joka on aina kiellettyä meille."
Bartenora, kuitenkin, Abhodah Zarah (I, 2, fol. 7b), sanoo:
"Koska, nyt kun me olemme vankeudessa, me emme voi elää käymättä kauppaa heidän kanssaan, ja me olemme riippuvaisia heidän elintarvikkeistaan ja meidän täytyy pelätä heitä, on ainoastaan kiellettyä käydä kauppaa heidän kanssaan juhlapäivinä."

"Edelleen, on sallittua nykyään käydä kauppaa heidän kanssaan varsinaisena juhlapäivänä, koska rabbit ovat vakuuttuneita että he eivät palvo epäjumaliaan juuri siksi että he käyvät kauppaa kanssamme. Ja sitä mikä on kiellettyä tässä kirjassa täytyy soveltaa suoraan epäjumalan palvelukseen."

Rabbi Tam, kuitenkin, väittää että Mischnah ainoastaan kieltää myymästä asioita epäjumalan palvelijoille joita käytetään epäjumalan palvelemiseen, sillä he iloitsevat ja palvelevat epäjumaliaan koska he saavat hankituksi asioita jotka ovat välttämättömiä tähän palvelukseen. Hän selittää sen näin; Abhodah Zarah, 2a, Toseph:
"Kenenkään ei tulisi ihmetellä tapaamme. Sillä, vaikka me näemme heidän epäjumalan palvelijoina, sillä he voivat tarjota ainoastaan rahaa vastineeksi (they can only offer up what they buy for money). Täten, meidän voittomme ja heidän ilonsa ei ole syy tähän kieltoon, sillä heillä on tarpeeksi rahaa näiden asioiden hankkimiseen, vaikka me emme kävisi kauppaa heidän kanssaan."
TÄTÄ KIELTOA EI TARVITSE SOVELTAA ATEISTEIHIN

Iore Dea (148, 5), sanoo:

"On ainoastaan sallittua antaa lahja Akumille heidän juhlapäivänään jos tiedetään että hän ei usko epäjumaliin eikä palvo niitä."
Maimonides tulkitsee samoin; Hilkhoth Akum, (IX, 2):
"On myös väärin antaa lahja Goille heidän juhlapäivänään jollei tiedetä että hän ei usko kristillisten epäjumalien palvelemiseen, eikä palvo niitä."
Article IV -- Kristittyjä tulee välttää koska he ovat pahoja

Ei ole mitään mistä juutalaiset ovat enemmän vakuuttuneita kuin että kristityt tekevät pahaa Israelin lapsille. Tästä johtuen, valitun kansan lainsäätäjät ovat aina käskeneet heitä olemaan ottamatta vastaan minkäänlaista apua kristityiltä jotka aina turvautuvat murhiin, sekä muihin rikoksiin aina silloin kun he muuten eivät saavuta pahoja tavoitteitaan. Täten juutalaisen ei tule palkata kristittyä kaitsijaksi tai opettajaksi lapsilleen, tai lääkäriksi, parturiksi, tai kätilöksi.

EI LASTENHOITAKSI

Iore Dea, (81, 7, Hagah), sanoo:

"Nokhrin ei tule hoitaa lasta, sillä Nokhrin maito kovettaa lapsen sydämen ja synnyttää häneen pahan luonnon."
EI OPETTAJAKSI

Iore Dea, (153, 1, Hagah), sanoo:

"Lasta ei tule antaa Akumille opettamaan hänelle kirjallisuutta tai taiteita, sillä he tekevät hänestä harhaoppisen."
EI LÄÄKÄRIKSI

Iore Dea (155, 1), sanoo:

"Kun juutalainen on haavoittunut miten tahansa, jopa niin vakavasti että hänen täytyisi rikkoa sapatin määräyksiä ja kutsua lääkäri, hänen ei ole lupa turvautua kristittyyn lääkäriin jota kaikki eivät tunne naapurustossa; sillä meidän täytyy vartioida itseämme veren vuodattamista vastaan (for we must guard against the spilling of blood). Edes silloin kun ei tiedetä jääkö potilas eloon, potilasta ei tule jättää tällaisen lääkärin huostaan. Jos kuitenkin tiedetään että potilas kuolee varmasti, tällaista lääkäriä voidaan käyttää, sillä ylimääräinen tunti ei ole niin arvokas."

"Jos Akum väittää että lääke on hyvää, sinä voit uskoa häntä, mutta älä osta tätä lääkettä häneltä. On niitä jotka sanovat että tämä pätee ainoastaan silloin kun Akum tarjoaa apua ilmaiseksi, ja että se voidaan hyväksyä joka kerta kun siitä maksetaan. Mutta voidaan pitää varmana että ne eivät vahingoita juutalaista ainoastaan rahan vuoksi."

Pesachim, (25a), sanoo:
"Rabbi Jochanan sanoo: 'Lääketieteellistä apua voidaan ottaa vastaan kaikilta paitsi epäjumalan palvelijoilta, haureellisilta ja murhaajilta."
EI PARTURIKSI

Iore Dea, (156, 1), sanoo:

"Sinulla ei ole lupa mennä Akumin parturoitavaksi jolleivät juutalaiset ystävät ole kanssasi. On niitä jotka sanovat, että ei ole lupa mennä Akumin parturoitavaksi edes silloin kun muita on läsnä, jollet näe itseäsi peilistä."
EI KÄTILÖKSI

Abhodah Zarah, (26a), sanoo:

"Meidän rabbimme ovat sanoneet, että ulkomaisen naisen ei tule sallia toimia Israelin lapsen syntymän avustajana, sillä he vuodattavat verta (because they are given to the shedding of blood). Vanhimmat sanovat, kuitenkin, että ulkomaalainen nainen voi suorittaa tämän tehtävän olettaen että muita juutalaisia naisia on läsnä, mutta ei koskaan yksin. Rabbi Meir, kuitenkin, sanoo että tämä ei ole sallittua edes silloin kuin muita on läsnä. Sillä he usein murskaavat lapsen pehmeän pään käsillään ja surmaavat hänet; ja he voivat tehdä tämän ilman että muut paikalla olijat huomaavat asian."
Chapter 2: Kristityille voidaan tehdä pahaa epäsuorasti

'Tuon miehen' seuraajat, jonka nimen juutalaiset ovat omaksuneet lauseesta: "Hävitettäköön tuon miehen nimi ja muisto," ovat sellaisia joista on hyvä päästä eroon. Heitä kutsutaan roomalaisiksi ja tyranneiksi jotka pitävät Israelin lapsia vankinaan, ja tuhoamalla heidät juutalaiset vapautuisivat neljännestä pakkosiirtolaisuudesta.

Jokainen juutalainen on täten velvollinen tekemään kaikkensa tuhotakseen tämä Edomilaisten (roomalaisten) jumalaton valtakunta joka hallitsee koko maailmaa. Koska, kuitenkaan, ei ole aina ja kaikkialla mahdollista toteuttaa kristittyjen teurastamista (extermination of Christians), Talmud määrää että heitä vastaan pitäisi hyökätä ainakin epäsuorasti: vahingoittamalla heitä kaikin mahdollisin tavoin, ja täten vähentämällä heidän valtaansa, auttaakseen heidän lopullista tuhoa.

Aina kun on mahdollista, juutalaisen pitäisi tappaa kristittyjä, ja tehdä näin ilman armoa.

Article I -- Kristityille täytyy tehdä pahaa

Juutalainen on velvollinen tekemään kristitylle pahaa aina kun siihen on mahdollisuus; epäsuorasti olla tarjoamatta hänelle apua, ja myös suoraan tuhoamalla heidän suunnitelmansa ja projektinsa; hänen ei myöskään ole lupa pelastaa kristittyä joka on kuolemanvaarassa. KRISTITYLLE EI OLE LUPA TEHDÄ HYVÄÄ

Zohar, (1, 25b), sanoo:

"Ne jotka tekevät hyvää Akumille... eivät nouse kuolleista."
Aika ajoin on sallittua tehdä hyvää kristityille, mutta ainoastaan jos se auttaa Israelia; rauhan eteen ja vihan kätkemiseksi (to hide hatred of them). Maimonides, Hilkhoth Akum, (X, 6), sanoo:
"Apua tarvitsevaa pakanaa voidaan auttaa samoin kuin apua tarvitsevaa juutalaista, rauhan tähden..."
Iore Dea, (148, 12 Hagah), sanoo:
"Täten, jos sinä menet kaupunkiin ja löydät heidät viettämästä juhlaa, sinä voit teeskennellä juhlivasi heidän kanssaan kätkeäksesi vihasi. Niiden, kuitenkin, jotka haluavat pelastaa sielunsa, täytyy pysyä erossa tällaisista juhlista. Sinun täytyy tehdä selväksi että on vihattava asia juhlia heidän kanssaan, jos voit tehdä sen ilman että joutuisit vihan kohteeksi."
EI OLE LUPA YLISTÄÄ KRISTITTYÄ

Abhodah Zarah, (20, a, Toseph), sanoo:

"Älä sano mitään ylistääksesi heitä, jotta ei sanottaisi: 'Kuinka hyvä tämä Goi on!'"
Tähän tapaan he selittävät Raamattua (Deuteronomy 7:2):
"...ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssaan äläkä osoita heille armoa."
Rabbi S. Iarchi selittää tämän Raamatun kohdan seuraavasti.

Iore Dea, (151, 14), sanoo:

"Kenelläkään ei ole lupa ylistää heitä tai sanoa kuinka hyvä Akum on. Jos, kuitenkin, ylistäessäsi heitä sinulla on tarkoitus ylistää Jumalaa, koska hän loi miellyttäviä (tai: hauskan näköisiä) olentoja, silloin tämä on sallittua."
Juutalaisen ei ole lupa mainita asioita joita kristityt käyttävät epäjumalan palvomiseen.

Hilkhoth Akum, (V, 12), sanoo:

"On myös kiellettyä mainita Akumia; sillä on kirjoitettu (Exodus 23:13): "Äläkä mainitse muita jumalia..."
Heidän epäjumalistaan täytyy puhua halveksivasti.

Iore Dea, (146, 15), sanoo:

"Heidän epäjumalansa täytyy tuhota, tai kutsua halveksivilla nimillä."

"On lupa pilkata epäjumalia, ja on kiellettyä sanoa Goille: 'Auttakoon jumalasi sinua.' Tai: 'Toivon että menestyt.'"

Rabbi Bechai, selittäen Deuteronomy koskien epäjumalan palveluksen inhoamista, sanoo:
"Raamattu opettaa meitä vihaamaan epäjumalia ja kutsumaan niitä vastenmielisillä nimillä. Täten, jos kirkon nimi on Bethgalia -- 'house of magnificence', sitä pitäisi kutsua nimellä 'Bethkaria' -- 'sikojen talo', 'käymälä'."
Monin paikoin juutalaiset ovat antaneet halveksittavia nimiä kristillisille asioille:

Jeesusta kutsutaan nimellä 'Jeschu', joka tarkoittaa "pyyhittäköön hänen nimensä ja muistonsa." Hänen oikea nimensä Hebrean kielellä on 'Jeschua', joka tarkoittaa pelastumista.

Mariaa, Jeesuksen äitiä kutsutaan nimellä 'Charia', lantakasa, uloste. Hebrean kielellä hänen nimensä on 'Miriam'.

Kristilliset pyhimykset -- sana joka Hebrean kielellä on 'Kedoschim', on juutalaisten kielenkäytössä 'Kededchim', feminiinen mies, keiju. Nais-pyhimys on juutalaisten kielenkäytössä 'Kedeschoth', huora.

Sunnuntai on 'onnettomuuden päivä'.

Joulu on 'Nital', tuho.

Pääsiäinen joka on oikealta nimeltään 'Pesach' (Passover), on juutalaisten kielenkäytössä 'Ketsach' tarkoitaen amputaatiota; tai 'Kesach', hirsipuu.

Kristillinen kirkko, joka on oikealta nimeltään 'Beth Hattefillah', rukoushuone, on juutalaisten kielenkäytössä 'Beth Hattiflah', pahuuden huone.

Evankeliumit ovat nimeltään 'Aavon Gilaion', laittomuuden kirjat.

Kristillisiä uhreja kutsutaan lantakasan uhreiksi. Jerusalemin Talmud, (fol. 13b), sanoo:

"Hän joka näkee heidän mezabbelim (excrementing - sacrificing) epäjumalansa edessä, sanottakoon (Exodus 22:20): 'Joka uhraa muille jumalille kuin Herralle, ainoalle, olkoon vihitty tuhon omaksi.'"
Rabbi Iarchi, viitaten Raamattuun (Numeri 25:3), opettaa että pakanat kunnioittavat jumalaansa ulostamalla hänen edessään.

Kristitty tyttö joka työskentelee juutalaiselle sapattina on nimeltään 'Schaw-wesschicksel', sapatti-saastaa.

JUUTALAISEN EI OLE LUPA ANTAA LAHJOJA KRISTITYILLE

Hilkhoth Akum, (X, 5), sanoo:

"On kiellettyä antaa lahjoja Goimille. Mutta on lupa antaa niitä käännynnäiselle joka asuu juutalaisten keskuudessa; sillä on sanottu: 'Matkailijalle joka pysähtyy kaupungeissasi, anna hänelle syödäksesi, tai myy sitä pakanalle; myy sitä, älä anna sitä.'"
Iore Dea, (151, 11), sanoo:
"On kiellettyä antaa ilmaisia lahjoja Akumille jota juutalaisen ei ole lupa kohdella ystävällisesti."
Talmud, kuitenkin, sallii juutalaisen antaa lahjoja pakanalle jos on odotettavissa että hän saa jotakin vastineeksi.

ON KIELLETTYÄ MYYDÄ MAATILAA KRISTITYLLE

Iore Dea, (334, 43), sanoo:

"Jokainen joka myy farminsa Akumille täytyy lähettää maanpakoon jollei hän pyri hyvittämään kaikkea pahaa joka seuraa siitä että Akum asuu lähellä juutalaisia."
ON KIELLETTYÄ OPETTAA KAUPANKÄYNTIÄ KRISTITYLLE

Iore Dea, (154, 2), sanoo:

"Ei ole lupa opettaa minkäänlaista kaupankäyntiä Akumille."
Article II -- Kristittyjen työtä täytyy vaikeuttaa
"Goin elämä ja kaikki hänen fyysiset voimavaransa kuuluvat juutalaiselle." (A. Rohl. Die Polem, s. 20)
On rabbeille itsestään selvä asia että juutalainen saa ottaa kaiken mikä kuuluu kristitylle mistä hyvänsä syystä, jopa petoksella; eikä sitä voida kutsua varkaudeksi koska hän vain ottaa sen mikä kuuluu hänelle.

Babha Bathra, (54b), sanoo:

"Kaikki asiat jotka kuuluvat Goille ovat kuten autiomaa; ensimmäinen henkilö joka tulee paikalle voi vaatia sitä omakseen."
KRISTITYLLE EI SAA KERTOA JOS HÄN MAKSAA JOSTAKIN LIIKAA JUUTALAISELLE

Choschen Hammischpat (183, 7), sanoo:

"Jos lähetät sanansaattajan keräämään rahaa Akumilta ja Akum maksaa liikaa, sanansaattajalla on lupa pitää erotus. Mutta jos sanansaattaja ei tiedä sitä, sitten sinä voit pitää kaiken itselläsi."
KRISTITTYJEN HUKATTUA OMAISUUTTA EI SAA PALAUTTAA HEILLE

Choschen Hammischpat (266, 1), sanoo:

"Juutalainen saa pitää kaiken löytämänsä, mikä kuuluu Akumille, sillä on kirjoitettu: 'Tee samoin, jos veljeltäsi on kadonnut aasi, samoin, jos vaate, samoin, jos mitä muuta hyvänsä, jonka löydät; älä jätä sitä siihen.' (Deuteromony 22:3) Sillä se joka palauttaa kadonnutta omaisuutta kristitylle tekee syntiä Jumalaa vastaan lisäämällä Lain rikkojien voimavaroja. On ylistettävää, kuitenkin, palauttaa kadonnutta omaisuutta jos se tehdään Jumalan kunniaksi; jos täten kristityt ylistävät juutalaisia ja näkevät heidät kunniallisina ihmisinä."
KRISTITTYJÄ SAA PETTÄÄ

Babha Kama (113b), sanoo:

"On sallittua pettää Goi."
Choschen Hammischpat (156, 5), sanoo:
"Jos juutalainen tekee hyvää bisnestä Akumin kanssa, muiden juutalaisten ei ole lupa, tietyssä paikoissa, tulla ja tehdä bisnestä saman Akumin kanssa. Muissa paikoissa, kuitenkin, on eri asia, missä muiden juutalaisten on sallittua tehdä sama Akumille, tehdä bisnestä hänen kanssaan ja pettää häntä ja viedä hänen rahansa. Sillä Akumin omaisuutta tulee pitää yhteisenä omaisuutena ja se kuuluu ensimmäiselle joka saa sen haltuunsa. On joitakin, kuitenkin, jotka sanovat että näin ei saa tehdä."
Choschen Hammischpat (183, 7), sanoo:
"Jos juutalainen tekee bisnestä Akumin kanssa ja toinen juutalainen tulee paikalle ja pettää Akumia, joko väärällä punnituksella tai luvulla, hänen täytyy jakaa voittonsa toisen juutalaisen kanssa, sillä molemmat olivat osallisia kaupan teoss."
JUUTALAINEN SAA TEESKENNELLÄ OLEVANSA KRISTITTY PETTÄÄKSEEN KRISTITTYJÄ

Iore Dea, (156, 2 Hagah), sanoo:

"Jos juutalainen kykenee pettämään heidät (epäjumalan palvelijat), teeskentelemällä että hän on tähtien palvoja, hän saa tehdä niin."
JUUTALAINEN SAA HARJOITTAA KORONKISKONTAA KRISTITYLLE

Abhodah Zarah, (54a), sanoo:

"On sallittua kiskoa korkoa luopioilta jotka lankeavat epäjumalan palvelukseen."
Iore Dea, (159, 1), sanoo:
"On sallittua, Tooran mukaan, lainata rahaa Akumille ja ottaa korkoa. Jotkin Vanhimmat, kuitenkin, kieltävät tämän paitsi jos on kyse elämästä ja kuolemasta. Nykyään se on sallittua aina."
Article III -- Kristittyä on lupa vahingoittaa juridisissa asioissa

JUUTALAINEN SAA VALEHDELLA JA VANNOA VÄÄRIN TUOMITAKSEEN KRISTITYN

Babha Kama, (113a), sanoo:

"Opetuksemme on seuraavanlaista: kun juutalainen ja Goi tulevat oikeuteen, vapauta juutalainen jos voit, Israelin lakien mukaan. Jos Goi voittaa, kerro hänelle että tämä on se mitä meidän lakimme vaatii."

"Jos, kuitenkin, juutalainen voidaan vapauttaa pakanoiden lain mukaan, vapauta hänet ja sano että näin meidän lakimme vaatii. Jos tätä tavoitetta ei saavuteta rehellisesti, toimi petollisesti Goimia vastaan, kuten Rabbi Ischmael neuvoo. Rabbi Akibhan, kuitenkin, väittää että sinun ei ole lupa toimia petollisesti jotta ei pilkkaisi Jumalaa, ja jotta juutalainen ei joutuisi vannomaan väärin."

Reunahuomautus, kuitenkin, selittää Rabbi Akibhan sanat seuraavasti:
"Jumalan nimi ei tule halvennetuksi silloin kun Goi ei tiedä että juutalainen on valehdellut."
Ja edelleen, Babha Kama, (113a), sanoo:
"Jumalan nimi ei tule halvennetuksi silloin, esimerkiksi, kun juutalainen valehtelee Goille sanoen: 'Annoin jotakin isällesi, mutta hän on kuollut; sinun täytyy palauttaa se minulle,' kunhan Goi ei tiedä että valehtelet."
JUUTALAINEN VOI VANNOA VÄÄRIN HYVÄLLÄ OMALLATUNNOLLA

Kallah, (1b), sanoo:

"Hän (Mamzerin äiti) sanoi hänelle: 'Vanno minulle.' Ja Rabbi Akibha vannoi huulillaan, mutta sydämessään hän kumosi valansa."
Rabbi Ascher, Schabbuoth Hagahoth, (6d), sanoo:
"Jos kaupungin maistraatti vaatii juutalaisia vannomaan että he eivät pakene kaupungista tai vie sieltä mitään pois, heillä on lupa vannoa väärin sanomalla itselleen että he eivät pakene tänään, eivätkä vie mitään pois kaupungista, mutta ainoastaan tänään."
Article IV -- Kristittyjä tulee vahingoittaa elämän kannalta tärkeissä asioissa

Juutalaisten ei tule säästää keinoja taistelussaan tyranneja vastaan jotka pitävät heitä tässä Neljännessä vankeudessa (tai: pakkosiirtolaisuudessa) vapauttaakseen itsensä. Heidän täytyy taistella kristittyjä vastaan oveluudella ja olla tekemättä mitään estääkseen heille tapahtumasta pahaa: sairaista ei saa huolehtia, eikä kristityn naisen synnytystä tule avustaa, eikä heitä tule pelastaa kuoleman vaarasta.

JUUTALAISEN TULEE AINA YRITTÄÄ PETTÄÄ KRISTITTY

Zohar (I, 160a), sanoo:

"Rabbi Jehuda sanoi Rabbi Cezkialle: 'Ylistetty hän joka kykenee vapauttamaan itsensä Israelin vihollisilta, ja aivan yhtä ylistetty on se, joka taistelee heitä vastaan.' Rabbi Cezkia kysyi: 'Miten meidän täytyy taistella heitä vastaan?'

"Rabbi Jehuda sanoi: 'Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.'" (Sananlaskut 24:6)

"Millaisella sodalla? Sellaisella sodalla että jokaisen ihmisen pojan täytyy taistella vihollisiaan vastaan, jota Jaakob käytti Eesauta vastaan -- petoksella ja viekkaudella aina kun se on mahdollista."

"Heidän täytyy taistella tauotta, kunnes kunnollinen järjestys on palautettu. Tarkoittaen että meidän pitäisi vapauttaa itsemme ja hallita heitä."

SAIRASTA KRISTITTYÄ EI TULE AUTTAA

Iore Dea, (158, 1), sanoo:

"Akumia ei tule hoitaa, edes rahasta, jollei se vähennä heidän vihamielisyyttään."
SYNNYTTÄVÄÄ KRISTITTYÄ NAISTA EI TULE AUTTAA

Orach Chaiim, (330, 2), sanoo:

"Apua ei tule antaa Akum-naiselle joka synnyttää sapattina, edes vähäisessä määrin, sillä sapattia ei tule rikkoa."
KRISTITTYÄ JOKA ON KUOLEMANVAARASSA EI TULE AUTTAA

Choschen Hammischpat (425, 5), sanoo:

"Jos näet harhaoppisen, joka ei usko Tooraan, putoavan kaivoon jossa on tikkaat, kiirehdi paikalle, vie ne pois ja sano hänelle: 'Minun täytyy tuoda poikani alas katolta; minä tuon sitten tikkaat takaisin. Kuthaei´ta, kuitenkaan, joka ei ole meidän vihollinen, joka pitää huolta juutalaisten lampaista, ei tule tappaa suoraan, mutta häntä ei tule pelastaa kuolemalta."
Iore Dea, (158, 1), sanoo:
"Akum´ia, joka ei ole meidän vihollinen, ei tule surmata suoraan, kuitenkaan häntä ei tule pelastaa kuolemanvaarasta. Esimerkiksi, jos sinä näet hänen putoavan mereen, älä vedä häntä ylös ennen kuin hän lupaa antaa sinulle rahaa."
Maimonides, Hilkhoth Akum, (X, 1), sanoo:
"Älä sääli heitä, sillä on sanottu (Deuteronomy 7:2): 'Älä osoita heille armoa. Täten, jos näet Akumin vaikeuksissa tai hukkumassa, älä mene hänen avukseen. Ja jos hän on kuolemanvaarassa, älä pelasta häntä kuolemalta. Mutta ei ole oikein tappaa häntä omin käsin työntämällä hänet kaivoon tai jollakin muulla tavoin, sillä he eivät ole sodassa kanssamme."
Chapter 3: Kristityt tulee surmata

Viimeiseksi, Talmud käskee että kristityt tulee tappaa ilman armoa.

Abhodah Zarah, (26b), sanoo:

"Harhaoppiset, petturit ja luopiot tulee heittää kaivoon eikä heitä tule pelastaa."
Choschen Hammischpat (388, 15), sanoo:
"Jos voidaan osoittaa että joku on pettänyt Israelin kolme kertaa, tai antanut juutalaisten rahaa Akumille, huolellisen pohdinnan jälkeen täytyy löytää keino pyyhkiä hänet pois maan päältä."
Article I -- Luopiot tulee surmata

Jopa kristitty, joka löydetään tutkimasta Israelin lakia ansaitsee kuoleman.

Sanhedrin, (59a), sanoo:

"Rabbi Jochanan sanoo: 'Goi joka tirkistelee lakia ansaitsee kuoleman."
Article II -- Kastetut juutalaiset tulee surmata

Hilkhoth Akum, (X, 1), sanoo:

"Nämä asiat on tarkoitettu epäjumalan palvelijoille. Mutta juutalaisille myös, jotka luopuvat uskonnostaan ja joista tulee epikurolaisia, tulee surmata, ja meidän tulee vainota heitä loppuun asti. Sillä he loukkaavat Israelia ja kääntävät ihmiset pois Jumalasta."
Iore Dea, (158, 2, Hagah), sanoo:
"Luopiot jotka kääntyvät miellyttääkseen Akumia, ja jotka saastuvat heistä palvomalla tähtiä ja planeettoja kuten he tekevät, tulee tappaa."
Choschen Hammischpat (425, 5), sanoo:
"Juutalaiset joista tulee epikurolaisia, jotka ryhtyvät palvomaan tähtiä ja planeettoja ja jotka tekevät suurta syntiä; myös ne jotka syövät haavoittuneiden eläinten lihaa, tai pukeutuvat turhiin vaatteisiin; ansaitsevat epikurolaisten nimen; samoin ne jotka kieltävät Tooran ja Israelin profeetat -- laki on että kaikki nämä tulee surmata; ja niiden joilla on valta elämään ja kuolemaan pitäisi tappaa heidät; ja jos näin ei voida tehdä, heidät pitää johdattaa kuolemaan petoksen avulla."
Maimonides, Hilkhoth Teschubhah, (III, 8), antaa luettelon niistä joita voidaan pitää lain kieltäjinä:
"Nämä ovat ihmisiä jotka kiistävät Tooran lain: (1) Ne jotka sanovat että Jumala ei antanut Tooraa, edes yhden jakeen osalta, ja jotka sanovat että se oli kaikki Mooseksen työtä; (2) Ne jotka kieltävät Tooran selityksen, Suullisen lain, Mischanah´in, eivätkä tunnusta Lain tulkitsijoiden auktoriteettia; (3) Ne jotka sanovat että Jumala muutti lain antaakseen Uuden Lain, ja että Tooralla ei ole enää arvoa, vaikka he eivät kiellä että Jumala antoi sen, kuten kristityt ja turkkilaiset uskovat. Kaikki nämä kiistävät Tooran lain."
Article III -- Kristityt tulee surmata koska he ovat tyranneja

Zohar (I, 25a), sanoo:

"Maan ihmiset ovat epäjumalan palvelijoita, ja heistä on kirjoitettu: Pyyhittäköön heidän pois maan päältä. Tuhotkaa Amalekilaisten muisto. He ovat yhä keskellämme tässä Neljännessä pakkosiirtolaisuudessa, Rooman prinssit jotka ovat todellisuudessa Amalekilaisia."
NÄMÄ PRINSSIT TULEE TAPPAA ENSIKSI

Jos heidän sallitaan elää, toivo juutalaisten vapauttamisesta valuu hukkaan, ja heidän rukouksensa vapautua tästä Neljännestä pakkosiirtolaisuudesta valuu hukkaan.

Zohar (I, 219b), sanoo:

"On varmaa että meidän vankeutemme kestää kunnes pakanoiden prinssit, jotka palvovat epäjumalia tuhotaan."
Zohar (II, 19a), sanoo:
"Rabbi Jehuda sanoi: Tule ja näe kuinka se on; kuinka prinssit ovat saaneet vallan Israelissa ja juutalaiset eivät vastusta. Mutta ilon ääni kuuluu kun prinssi kukistuu. On kirjoitettu että: Egyptiläisten kuningas kuoli ja pian Israelin lapset vapautettiin vankeudesta; he huusivat suureen ääneen ja heidän äänensä nousi taivaaseen asti."
VALTAKUNTA JONKA KESKUS ON ROOMA ON SE JOTA KAIKKI JUUTALAISET VIHAAVAT ENITEN

He kutsuvat sitä Eesaun valtakunnaksi, ja Edomilaisten valtakunnaksi, ylpeyden valtakunnaksi, pahaksi valtakunnaksi, jumalattomaksi Roomaksi. Turkin valtakuntaa kutsutaan Ismaelilaisten valtakunnaksi, jota he eivät halua tuhota. Rooman valtakunta, kuitenkin, täytyy tuhota, koska kun korruptoitunut Rooma on tuhottu, pelastus ja vapaus tulee Jumalan valitulle kansalle.

Rabbi David Kimchi kirjoittaa seuraavasti Obadiam´issa:

"Mitä profeetat ovat kertoneet Eedomin tuhosta viimeisinä päivinä tarkoittaa Roomaa, kuten Jesaja selittää (Luku 34:1): 'Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa... Sillä kun Rooma on tuhottu, Israel lunastetaan."
Rabbi Aabraham, kirjassaan Tseror Hammor, sanoo samaa:
"Välittömästi sen jälkeen kun Rooma on tuhottu, meidät lunastetaan."
Article IV -- Viimeiseksi, kaikki kristityt, mukaan lukien heistä parhaat, tulee surmata

Abhodah Zarah, (26b, Tosephoth), sanoo:

"Jopa Goimien parhaat pitäisi tappaa."
Schulchan Arukh sanoo:
"Mutta sodan aikana Akum tulee tappaa, sillä on kirjoitettu: 'Hyvät Akumien joukossa ansaitsevat kuolla."
Article V -- Juutalainen joka tappaa kristityn ei tee syntiä, vaan tarjoaa hyväksytyn uhrin Jumalalle

Speher Or Israel, (177b), sanoo:

"Ota Kliphoth´ilta henki ja tapa heidät, ja sinä miellytät jumalaa samoin kuin se joka tarjoaa suitsutusta Hänelle."
Ialkut Simoni sanoo:
"Jokainen joka valuttaa jumalattoman verta on Jumalan hyväksymä kuin hän joka tarjoaa Jumalalle uhrin."
Article VI -- Jerusalemin Temppelin tuhoutumisen jälkeen, ainoa tarpeellinen uhri on kristittyjen teurastaminen

Zohar (III, 227b), sanoo:

"Ainoa uhri joka vaaditaan on että me poistamme saastaiset keskuudestamme."
Article VII -- Niillä jotka surmaavat kristittyjä on korkea asema taivaassa

Zohar (I, 38b, 39a), sanoo:

"Neljännen taivaan palatseissa ovat ne jotka valittivat Siionin ja Jerusalemin vuoksi, ja kaikki ne jotka tuhosivat epäjumalia palvovia kansakuntia... ja ne jotka tappoivat ihmisiä jotka palvoivat epäjumalia ja jotka olivat pukeutuneita purppuraan jotta heidät tunnustettaisiin ja jotta heitä kunnioitettaisiin."
Article VIII -- Juutalaisten ei tule koskaan lopettaa Goimien tuhoamista; heidän ei tule koskaan jättää näitä rauhaan eikä koskaan alistua heidän valtansa alle

Hilkhoth Akum, (X, 1), sanoo:

"Älä syö epäjumalan palvojien kanssa, äläkä salli heidän palvoa heidän epäjumaliaan; sillä on kirjoitettu (Deuteronomy 7:2): '...ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille armoa.'"
Hilkhoth Akum, (X, 7), sanoo:
"Siellä missä juutalaiset ovat vahvoja, yhtäkään epäjumalan palvelijaa ei sallittako..."
Article IX -- Kaikki juutalaiset ovat velvollisia liittymään yhteen tuhotakseen petturit heidän keskellään

Choschen Hammischpat (338, 16), sanoo:

"Kaikki kaupungin asukkaat ovat velvollisia auttamaan kustannuksissa jotka liittyvät petturin surmaamiseen, jopa ne jotka maksavat muita veroja."
Article X -- Yksikään juhla ei saa estää kristityn tappamista

Pesachim (49b), sanoo:

"Rabbi Eliezer sanoi: On sallittua katkaista kaula idiootilta (maan ihmiseltä) Sovituspäivänä silloin kun se on sapattina... On tärkeää rukoilla uhratessa, mutta ei ole tarvetta rukoilla kun sinä katkaiset kaulan joltakulta."
Article XI -- Juutalaisten kaikkien toimien ja rukousten päämäärä tulisi olla kristillisen uskonnon tuho

Täten juutalaiset näkevät Messiaan ja vapauttajansa vainoajana joka tuo suuria kärsimyksiä ei-juutalaisille. Talmud luettelee kolme suurta pahuutta jotka tulevat maailmaan Messiaan myötä.

Schabbath, (118a), sanoo:

"Se joka syö kolme ateriaa sapattina tulee pelastumaan kolmelta pahuudelta: Messiaan rangaistuksilta; helvetin kärsimyksiltä ja Maagogin sodalta. Sillä on kirjoitettu (Malakia 4:5): 'Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.'"
Article XII -- Rukouksissaan, juutalaiset odottavat tulevaa kostomhimoista Messiasta, erityisesti Passover-juhlan iltana:
"Kaada vihasi kansakuntien päälle jotka eivät tunne sinua, sekä valtakuntien päälle jotka eivät kutsu sinun nimeäsi; kaada vihasi heidän päälleen, ja anna kostonhimoisen vihasi olla heidän yllään; vainoa ja tuhoa heidät vihassasi."
He rukoilevat myös seuraavasti:
"Kuinka kauan Sinun voimasi pysyy vangittuna ja Sinun kauneutesi sortajan käden alla? Oi Jumala! Näytä voimasi ja kiihkosi vihollisiamme kohtaan; murra heidän voimansa ja saata heidät häpeään..."
Ja vielä:
"Leikkaa toivo ei-vanhurskailta; anna kaikkien harhaoppisten joutua kerralla perikatoon; kisko heidät juurineen irti, murra ja tuhoa ylpeät valtakunnat; kiirehdi tehdäksesi kaikista ihmisistä alamaisia meidän päivinämme."

Takaisin